Šachmatai: kiekviename iš mūsų vykstanti teigiamų (baltieji) ir neigiamų (juodieji) jėgų kova. Kovos baigtį lemia sąmonės veikla. —► Mįslė, —► žaidimas, —► kova.

Šachta: pasąmonės lygmuo, nusileidimas į motinų („Faustas") ir praeities karalystę, tamsioji žmogaus pusė. Froido teigimu, tai makšties simbolis.

Šaka: *■ šakelė, —► medis. Pagalba, parama (nedera pjauti šakos, ant kurios pats sėdi). Nugaros ar bent jau pečių simbolis. Ryšys su gamta. Ar ta šaka su lapais, su žiedais, ar ji plika kaip žiemą? Nulaužta ar nupjauta šaka: jūs keliate sau per didelius reikalavimus.

Šakelė: —► šaka, —► medis. Augimas ir klestėjimas. Žmogaus ištakų simbolis (nedera pjauti šakos, ant kurios pats sėdi). Tai paties žmogaus augimo ir sugebėjimo augti, t. y. visapusiško išorinio pasaulio suvokimo simbolis. —► Dvišakis. Sakelė su žiedais, anot Froido, yra ryškus seksualinis simbolis.

Sakniagumbis: sukauptos jėgos, kurias reikėtų panaudoti vystymuisi, panašiai kaip ir —► pumpuro simbolis.

Šaknis: —► medis. Ryšys su žeme ir įsišaknijimas. Protėviai bei spėlionės. Sis simbolis gali būti nuoroda į nerastą sprendimą arba savojo „Aš" tapatumo stoką.

Šakutė / Šakės: dažniausiai tai nuoroda į maistą (ypač jei tokį sapną sapnuojate alkanas). Velnias ir Neptūnas taip pat vaizduojami su šakėmis (trišakis - tai senas trejybės, sudarančios visumą, simbolis; plg. skaičius 3). Tai šakės: įsiskverbimas į gelmes, ryšys su žeme, darbas. Kartu ir išsišakojimo simbolis, reiškiantis jūsų sugebėjimą apsispręsti ir nuspręsti. Kaip kamertonas, tai orientacijos ir darnos simbolis (tikslus tonas). Ką norite išgriebti ta šakute? Tradicinė (liaudies) interpretacija: ginčų ženklas.

Šaldytuvas: lytinių instinktų slopinimas, ignoravimas, šaltumas ir atsiribojimas. Ką norėtumėte šaldyti? O gal tai poreikis tapti šaltesniam, rasti aiškumą?

Šaligatvis: Beveik visais atvejais šaligatvis simbolizuoja saugumą, kurio trokštate, kad galėtumėte žengti į priekį kaip —akcijos ar —► valdininko atvejais.

Salikas: šiluma, apsauga ir prisirišimas.

Šalmas: galvos apsauga dažnai tampa galvos simboliu. Tai gali reikšti ir kietakaktiškumą. Karo baimės simbolis, kaip ir —► šūvis, —► bomba, —»■ durtuvas, —► naikintuvas, —► apsiaustis ir —► šautuvas.

Šaltinis: vaisingumo simbolis. Pasakose šaltinis paprastai simbolizuoja tyrumą ir (paties žmogaus dvasinės energijos) nekaltumą. Atsidavimas. Pozityvi psichinė energija. Gaivumo išraiška. Tačiau pasakose ir mituose neretai minimi ir sudrumsti bei nuodingi šaltiniai (žr. brolių Grimų pasaką „Broliukas ir sesutė"). Reikėtų grįžti prie savo ištakų - „išnagrinėti savo karmą", kad būtų galima apsivalyti nuo tam tikros senos kasdienės naštos. —► Vanduo, —► vonia, —► aplinkos užterštumas.

Šaltis: tai pernelyg didelio atsiribojimo simbolis, kaip ir —► ledas bei —► sniegas. Tai beasmeniškumo ir emocinio neutralumo simbolis arba nuoroda, kad reikėtų išmokti išlaikyti atstumą.

Šaltkalvis: atidaroma tai, kas uždaryta. Jungo teigimu, tai archetipinis juodojo vyro simbolis, kaip ir —► kalvis, —► avinas.

Šampanas: —► putojantis vynas. Pakilimas, atsipalaidavimas, derėtų leisti sau pasimėgauti. Prabangos troškimas, kaip aiškinamas ir —► austrių simbolis. Tačiau tai ir įspėjimas dėl perdėto išlaidumo. Maudytis  šampane   reiškia  jaudinantį seksualumą ir dekadentišką prabangą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas meilėje (partnerio neištikimybė ar išlaidumas).

Šarka: —► paukštis, apimantis juodą ir baltą spalvas, kaip ir —► beržas augalų pasaulyje. Jūsų vidinio pasaulio šviesa ir šešėliai susilieja panašiai, kaip aiškinami ir —» vestuvių, —► lytinių santykių ir —► jaunikio simboliai. Šarka - vagilė: kažkas gali pradingti, kaip signalizuoja ir —► įsilaužėlio simbolis.

Šarvai: (tai gali būti ir šarvuotis [tankas], ir gyvūno - vėžlio ar vėžio - šarvai). Karo baimė arba jūsų troškimas pasiekti tikslą nepaisant nuostolių. Ar jaučiatės kaip pervažiuotas? Atsparumo ir sielos individualumo apsauga.

Šaudymas: taikymasis į taikinį. Ar pataikote? Antra vertus, tai agresijos ir medžioklės instinkto išraiška. —► Strėlė, —► pistoletas.

Šauksmas: tai įspėjantis sapnas. Nusivylimas, o kartu ir atsibudimas (sapne), kaip priešprieša —► miegui.

Šaulys: Mitologijoje šaulys paprastai vaizduojamas kaip kentauras, pašėlęs raitelis, toks, kokius matome filmuose apie kaubojus. Moterišką šaulio įvaizdį jau nuo antikos laikų įkūnijo amazonės. Šaulio simbolis vienija žmogišką žavesį ir tikslo siekimą su gaivališka seksualinių instinktų ugnimi. Šaulys ieško tikslo, tad šis simbolis turi ir melancholijos bei tolimu šalių ilgesio atspalvį. Tačiau tas tikslas dažniausiai būna jis pats. —► Strėlė, —► tikslas, —► lankas.

Šautuvas: sapnuotojas trokšta imponuoti valdžia ir jėga arba šie dalykai jam kelia baimę. Tai nuoroda, jog įsivaizduojate esąs visagalis. Agresijos simbolis. Karo baimės išraiška, kaip ir —► šalmas, —► bomba, —► durtuvas ir —► šūvis. Klasikinės psichoanalizės teoretikai šautuvą laiko vienu svarbiausių seksualumo simbolių. Tokia simbolio prasmė nereta ir mūsų dienomis.

Seimą: saugumo ir globos troškimo išsipildymas, panašiai kaip ir —► užsakai, —► valdininkas, —► medžio kamienas, —»• arka, —► šaligatvis ir —► tėvų namai. Kaip objektas - tai jūsų šeima, kurią nesąmoningai laikote agresija. Kaip subjektas - troškimai, jausmai ir jūsų asmenybės savybės. Tai gali būti nuoroda į bet kokio pobūdžio grupes (darbo, draugų ir pan.). Froido nuomone, šeima kaip sapno simbolis reiškia paslaptį.

Šeimininkas: pasakose užeigos šeimininkas paprastai nekelia pasitikėjimo, gali pateikti nemalonių staigmenų, bet sapne tai paprastai draugiška asmenybė. Seimininko simbolis rodo, kaip sugebate pasirūpinti kitais ar savimi. Tai menas tikrovėje susirasti namus.

Šeriai: atžagarumas. Arba užsispyrimas siekiant tikslo. Gynybos pozicijų užėmimas (pastatyti spygliai) ir užsisklendimas.

Šešėlis: Šešėlis yra nematomoji pusė (plg. šešėliai Hade). Jei šešėlis pasidaro matomas, tai reiškia, kad padaryta svarbi pažanga. Žmogus pradeda suvokti savo „tamsiąją" pusę. Šešėlio simbolis sapne rodo savojo „Aš" tobulėjimą, tad šio simbolio nereikėtų bijoti ar vengti. Šešėlis paprastai susijęs su praeitimi ar ateitimi: senos žaizdos palieka šešėlį ant mūsų elgesio ir jausmų, kaip ir negimusios ateities baimė. Būtina įsigilinti į šešėlį, kad galėtume suprasti savo gyvenimą čia ir dabar. Toks įsigilinimas padarys gyvenimą intensyvesnį, turtingesnį, kupiną fantazijos. Žmogus arba stovi šešėlyje, arba kažkas jį ten pastato. Menkavertiškumo kompleksas, žmogus norėtų būti reikšmingesnis, labiau vertinamas. Šešėlis yra tai, kas žmogų lydi. Šešėlį sunku įžiūrėti, tačiau jis gali ir apsaugoti žmogų. Jungo nuomone, šešėlis yra inferiore, t. y. neišvystyta ir mažai struktūruota figūra, prikaustyta prie žemės. Šešėlis yra viena iš pirmųjų sielos suvokimo išraiškų: valdovas netenka dangaus manos, jei užmina ant savo šešėlio. Pietų Europos šalyse vidudienis laikomas dvasių valanda, nes tuomet šešėlis trumpiausias. Baiminamasi, kad šešėlis gali išnykti, o tada galima prarasti sielą ir ryšį su žeme.

Šešetas: Šis skaičius dažniausiai simbolizuoja seksualumą.

Šiaudai: alinantis darbas arba sunkumai (šiaudai duria). Tačiau tai ir lovos ar gulto prisiminimas, nes anksčiau čiužiniai buvo kemšami šiaudais.

Šiaurė: tai žemėlapio viršus dvasingumo prasme: šaltis, aiškumas ir atstumas.

Šydas: paslaptis. Kažkas slepiama, kažkas įsivaizduojama iškreiptai. Nekaltybė. Šydo suplėšymas simbolizuoja —► defloraciją. Tai kartu ir apsaugos simbolis būtino (dvasinio) atsiribojimo aspektu. (Dvasinio) imuniteto išsaugojimas ir pabrėžimas.

Sienas: Anksčiau ant šieno buvo įgyjama pirmoji erotinė ar seksualinė patirtis. Turtas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: labai palankus ženklas. Laimė visose srityse (plg. „pinigų bus kaip šieno").

Šikšnosparnis: vampyro simbolis. Iš jūsų siurbia energiją arba jūs pats išsi-siurbiate savo energiją. Buki, gyvuliški, pavojingi pojūčiai (plg. Gojos [Goya] paveikslas „Šikšnosparniai"). Antra vertus, šis simbolis reiškia didžiulį jautrumą, greitą (kaip su radaru) orientaciją ir instinktyvią reakciją.

Šykštuolis: Derėtų būti dosnesniam, atviresniam ir lankstesniam. O gal jūs negalite pasisotinti, nes negalite patenkinti tikrųjų poreikių? —► Godumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas. Kaip elgiatės su pinigais, taip elgiatės ir su meile.

Šilkas: valdingumas, materialinė gerovė ir prabanga. —► Vikšras.

Šiltnamis: dirbtinai reguliuojama ir kontroliuojama gyvenimo erdvė, čia negali būti agresijos (jei esate —»• stikliniame name, negalite svaidytis akmenimis). Ar gyvenate atsiskyręs, kad galėtumėte atlikti tam tikrą užduotį? Tam tikrą laiką jums pavyks sėkmingai vykdyti šią užduotį, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokia izoliacija jums netaptų kalėjimu. —► Stiklinis namas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas.

Šiluma: Šis simbolis dažnai sapnuojamas tuomet, kai miegant pasidaro šalta. Nuoširdumas ir simpatija, tačiau tai gali būti ir reikalavimai bei apribojimai. Jei šiluma mažėja, tai gali reikšti blėstančius jausmus.

Širdis: kūno energija, meilė ir drąsa, tačiau tai gali būti ir kančią reiškiantis simbolis. Dar Gudėja, Lagašo valdovas, (šumerai, 2144-2124 m. pr. Kr.) širdį laikė organu, kur sutelkti jausmai. Ar jūs kažką darote iš visos širdies? Pasakoje, kaip ir sapne, gali laukti širdies išbandymas, kai —>- išminčius, į bėdą pakliuvęs žmogus, persekiojamas žvėris ar gamtos stichija užduoda klausimą: „Ar tavo širdis atvira?" Jei pasakos herojus arba jūsų paties „Aš" sapne į klausimą reaguoja su užuojauta ir nuoširdumu, išbandymas atlaikomas. Plg.: „Žvaigždžių pinigėliai", „Aukso žąsis" [vert: brolių Grimų pasakos] ir kt.

Širma / gaubtas: —► skėtis. Senovinis valdingumo,  apsaugos  ir  atsiribojimo simbolis. Froido teigimu, tai penio simbolis.

Širmis: teigiamas prigimties ženklas, jėga ir skaidrumas. —► Balta spalva.

Šiukšlės: užteršta siela, nuoroda į tai, kad reikia išvalyti susikaupusias šiukšles, tačiau antra vertus, tai dovana ir galimybė pamatyti savo problemas.

Šiukšlių kibiras: —* atliekos, —» tualetas. Slopinimo ir apsivalymo simbolis.

Šlapimas: tai magiškas skystis, kaip ir kiti kūno syvai. Nuoroda į seksualines ar šeimos problemas.

Šleifas: kažkas, kas seka žmogui iš paskos. —► Šešėlis. Tai nuoroda, kad kažką reikia tempti (vilkti), tačiau tai orumo, prabangos ir pagarbos simbolis. Neretai susijęs su —► nuotakos vaizdiniu. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į vilkimosi aspektą, nes tai užuomina apie jūsų kantrybę.

Šlepetės: namų jaukumas visais aspektais. Tingumas ir nepasitikėjimas. Anot Froido, tai moters genitalijų simbolis —> batas). Tradicinė (liaudies) interpretacija: draugiškumas bus karališkai atlygintas.

Šliuzas: —► vandens, t. y. jausmų reguliavimas. Vandens lygis reguliuojamas atsižvelgiant į transporto poreikius, t. y. šiame kontekste turėtumėte savęs paklausti, kaip valdote jausmus ir kaip juos derinate su kasdienio gyvenimo poreikiais. Vengiate demonstruoti savo jausmus ar atvirai juos parodote? Kas jums kliudo?

Šlubuoti: psichinė trauma, dėl kurios jūs labai iš lėto judate gyvenimo keliu. Plg. graikų dievas Hefaistas, Afroditės vyras, kurį ji apgaudinėja su Arosu (Arosas / Marsas dažniausiai traktuojamas kaip antroji Hefaisto pusė). Hefaistas paprastai laikomas —► ugnies personifikacija.

Šluota: apsivalymas, kaip ir —>• vonios ir —► atliekų simboliai. Šluota dažnai siejama su ragana. Nuoroda į problemą, kurią būtina išspręsti. Penio simbolis ir burtų lazdelė.

Šnipas: agentas, —► detektyvas.

Šokis / Šokti / Šokėjas: šis simbolis dažniau pasirodo moterų sapnuose. Kūnu išreiškiamas džiaugsmas ir kančia. Gyvenimas, ypač moterų, turi savo ritmą. Ir mūsų dienomis kai kurios necivilizuotos tautos svarbius gyvenimo įvykius vaizduoja šokiu. Todėl šokio simbolis sapne rodo, kad žmogus patenka į naują gyvenimo situaciją. Panašūs judesiai kaip ir —► plaukimo. Šokis su partneriu: nuoroda į pasiskirstymą vaidmenimis asmeniniuose santykiuose. Kuris veda? Žmogus trokšta užmegzti santykius, trokšta santykių su partneriu žaismingumo (lengvumo). Froido nuomone, šokis, kaip ir visi kiti ritmiški kūno judesiai, - lytinių santykių išraiška. Jungo nuomone, šokėjos simbolis reiškia Korės archetipą (mergaitės archetipą) [vert: Korė kartais vadinama graikų deivė Persefonė].

Šokoladas: dažnai sapnuojamas tuomet, kai žmogus išsiilgsta šokolado. Gundymo simbolis —► juoda spalva ir saldumas).

Šonkaulis: pagal Bibliją ir Mahometą, tai moters simbolis.

Spagą: valdžios troškimas (kaip —► paminklas) ir agresija. Neretai špaga simbolizuoja protinį darbą, nes ji padeda atskirti ir tokiu būdu - analizuoti. Špaga padeda neprisileisti prie savo kūno kito žmogaus, taigi dažnai reiškia nuotolį ir individualumą. Pagal Froidą, tai penio simbolis, kaip ir —► durklas. Šiuolaikinėje psichoanalizėje: išsiskyrimas ar baimė išsiskirti, kaip ir —► atsisveikinimas, —► abortas, —► lavonas, —► mirtis, —► skyrybos ir —► laidotuvės.

Šparagas: ne tik Froido nuomone, - falo simbolis.

Štampas: kažko įprasminimas. Aukštesnės padėties siekimas.

Štolnė: pasąmonė, iš kurios būtina iškapstyti lobius. Anot Froido, tai vaginos simbolis.

Sukės: Jaučiatės įžeistas? Mažmožis, kuris nervina (Biblijoje pasakyta, kad kaimyno akyje pamatote krislą, tačiau savojoje nepastebite net rąsto).

Šukos: tuštybė, būtinybė kažką tiksliau išsiaiškinti (iššukuoti). Reikšmė panaši į —«• plauku simbolio reikšmę.

Šulinys: Šulinį, kaip pirminį gyvybės simbolį, dažnai sapnuoja nėščios moterys (pvz., jaunystės šaltinis). Tai žmogaus turtas, iš kurio jis semiasi jėgų. (Sielos) gelmė, moteriško seksualumo simbolis, kaip ir —► šaltinis.

Šuo: gyvuliškas pradas, instinkto, kuriuo turėtų naudotis ir kuriam turėtų vadovauti sąmonė, simbolis. Šuo gali reikšti instinktais besivadovaujantį gyvūną arba nuosavybės sargą ir apsaugą nuo užpuolimų. Šuo dažniausiai yra žmogaus draugas, tačiau gali reikšti ir sapnuotojo asmenybės dalį, pvz., jo šešėlį. Naminis šuo paprastai reiškia instinktų likučius ar jų išnykimą. Dresuotas šuo retai reiškia instinktų puoselėjimą, greičiau tai instinktų prievartavimas. Šuo kartu yra ir seklys, siekiantis viską išsiaiškinti. Prancūzų kalboje chien et loup reiškia neaiškumą. Atkreiptinas dėmesys, kad Taro kortose juokdarys ir šuo vaizduojami kartu. Piktas šuo reiškia pavydą ir nesivaldymą. Anot Jungo, šuo - tai duobkasys, kuris užkasa —► lavonus, kaip tai įsivaizdavo senovės persai. Kaip instinktyvios prigimties gyvūnas, šuo yra padėjėjas mirties ir prisikėlimo metu (plg. senovės egiptiečių mitologijoje dievas Anubis šakalo galva). Graikų mitologijoje žinomas pragaro sargas - šuo Cerberis, kuris saugo ribą tarp gyvenimo ir mirties.

Šūvis: —► šaudymas. Seksualumo ir agresijos simbolis. Šio simbolio reikšmę sudaro du aspektai:

  1. 1. raketos paleidimas arba startas;
  2. 2. atvejai, kai šūvis yra taiklus ir kai pataikoma arba yra pasiekiamas tikslas. Tačiau toks simbolis gali reikšti ir karo baimę, kaip ir sapnuojant —* šalmą, bei bendrą agresijos baimę. —>- Sprogimas, —► žaibas, —► šaulys, -fejerverkas. Klasikinės psichoanalizės teoietikų interpretacija: nevalingas sėklos išsiliejimas, seksualinė agresija. Tai gali reikšti ir užpuoliką, ir jo auką. Šios agresijos jokiu būdu nederėtų traktuoti vien neigiama prasme, nes joje glūdi ir seksualinis pasitenkinimas, pasiektas tikslas (aistros patenkinimas, orgazmas). Tradicinė (liaudies) interpretacija: liga.

Švarkas: reiškia tai, ką norėtumėte pademonstruoti išoriniam pasauliui, panaši reikšmė kaip ir     ► marškinių. Šiluma. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sunkus darbas, menkas uždarbis.

Šventė / šventinis vakarėlis: pasitenkinimas atlikus darbą, bendravimas ir komunikavimas su visuomenės nariais, pasisekimas, malonumas ir džiaugsmas. (Sapne:) vidinio centro paieškos ir atradimas, gyvenimo situacija, kai jūsų asmenybė atranda nemažai impulsų ir saviraiškos patvirtinimų. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepalankus ženklas.

Šventinė vakarienė: santykių su visuomenės nariais ilgesys, kaip ir —► vakarienė ar —► Paskutinė vakarienė. Valgymas gali reikšti įvairiausius poreikius, kuriuos būtina patenkinti.

Šventinis Stalas: nesudėtingų ryšių su kitais žmonėmis ilgesys arba nuoroda, kad jus su kitu žmogumi kaip tik sieja tokie santykiai. Bendravimas ir priklausymo kažkam jausmas. Aukšto lygio pažiūros, kurių reikėtų siekti arba kurios jau susiformavo (plg.: „Legenda apie karalių Artūrą"). —► Paskutinė vakarienė, —► šventė, —► restoranas.

Šventovė: vienas pačių palankiausių ženklų Europos šalių sapnų simbolikoje: idealas, gyvenimo džiaugsmas, žengimas individuacijos keliu, savojo „Aš" esmės radimas. Šventovė gali simbolizuoti ir motiną, tačiau tokiais atvejais tai idealizuotas motinos paveikslas. —► Pastorius, —► kunigas.

Šviesa: —► lempa, —► žibintas, —► švyturys. Tai sąmonės simbolis (sąmoninga būtis), intelektas, protas, aiškumas, viltis ir džiaugsmas. Tai gyvenimo vidurio (kaip Saulė zenite), dvasinės kibirkštėlės ir trokštamo objekto simbolis. Šviesa -depresijos, abejonių, tamsos ir ligos antipodas. Šviesa reiškia kūrybišką dvasią. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad šviesa ir tamsa yra ne tik priešybės, jos papildo viena kitą. Neigiama reikšmė: ryški, akinanti arba užgesusi šviesa.

Šviesiai violetinė spalva: tai paskutinė akimi matomo spalvų spektro spalva. Pažinimo ir transcendentiškumo siekis. Konservatyvaus dvasingumo (kilmingieji kardinolai viduramžiais dėvėjo tik violetinės spalvos drabužius), tačiau kartu ir šiuolaikinės emancipacijos simbolis (emancipuotos moterys noriai renkasi violetinę spalvą), moters stiprybė.

Šviesoforas: judėjimas, stresas, tvarka. Poreikio suprasti laiko ženklus arba juos nustatyti pačiam išraiška. Žalia spalva: idėja, įžvalgumas; raudona spalva: ženklas, kad žmogus jaučiasi suvaržytas.

Švilpimas: retas sapno simbolis. Trokštama, kad į žmogų būtų atkreiptas dėmesys. Kaip ir —► šauksmas, tai pirmapradė sielos jėgų proveržio išraiška.

Švinas: Saturno ženklas, fizinės jėgos, sunkumo (nepaslankumo) bei santykinio minkštumo simbolis. Švinas tvirtas, tačiau jį lengva išlydyti ir formuoti. Tai kartu ir nuodai, tad jau antikos laikais švinas simbolizavo prakeiksmą. Ar jūs, ar kas kitas sukėlė konfliktą? Toks sapnas gali reikšti ir sunkumą, nusiskundimus, svorio centrą.

Švirkštas: vyro lytinis organas. Švirkšto baimė sapne nurodo seksualinį susikaustymą.

Švytuoklė: gyvenimo pakilimai ir nuosmukiai. Aukščiausias pakilimo taškas -—«• dangus. Bendrąja prasme švytuoklė simbolizuoja tikėjimą ir amžinuosius įstatymus. Tradicinė (liaudies) interpretacija: svarbi kelionė.

Švyturys: —► lempa, —► žibintas. Puiki pagalba, padedanti susiorientuoti sunkioje situacijoje. Nesuvoktos problemos išryškėja sąmonės šviesoje. Populiarus falo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.