Bagažas: Kaip ir —► lagaminas, —► rankinė, —► kuprinė, —► paketas, šis ženklas simbolizuoja sunkumus („kiekvienas turi nešti savo naštą"), ir tik retais atvejais tai gali būti nuoroda į stiprybę ar planus. Jėgų atsargos. Šis simbolis reiškia ir kraitį ar paveldėtą turtą, kurie gali žmogų slėgti, tačiau tai gali būti ir naujos galimybės. Kokių gebėjimų jūs turite? Kokios užduotys jūsų laukia? Pasak Froido, bagažas simbolizuoja seksualumą.

Baidyklė: pernelyg didelis —► godumas. Nuostoliai.

Baimė: dažniausiai tai reiškia pačią baimę arba klaidą, kurios neturėjo būti. Viena vertus, baimė sapne reiškia ženklą, kad derėtų išsivaduoti nuo susikaupusių baimių. Tokia baimė gali virsti košmaru. Ji rodo asmenybės vystymosi kryptį (plačiau apie tai: Vollmar, Klausbernd: Wo die Angst ist, geht's lang. Jakobsohn Vlg., Berlin, 1978). Baimė siejama su laisvės apribojimu ir rodo norą ištrūkti, išsivaduoti ir ieškoti ligšiolinio gyvenimo alternatyvų.

Bakas: indas. Būtina atkreipti dėmesį, kur tas bakas yra. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sužinosite paslaptį.

Bala: purvinas - > vanduo ir jausmai. Nepasitenkinimas. —► Nemalonumai, —► paslydimas.

Balandis: tai gyvūnas be jokios apgaulės. Moteris ir mylimoji. Kaip ir visi —► paukščiai, balandis simbolizuoja seksualinio ir dvasinio gyvenimo aukštumas. Taikos simbolis ir kūrybiškų minčių išraiška. Tačiau balandis, kaip ir kiti paukščiai, gali reikšti gyvybei gresiančią jėgą - prisiminkime Alfredo Hičkoko (Hitchcock) filmą „Paukščiai". Balandis gali simbolizuoti dvasią arba demoną (plg. Patriko Ziūskindo [(Sūfikind)] „Balandis"). Tokiais atvejais balandis tampa išgąsčio ir pasišlykštėjimo ženklu (ne veltui Georgas Kreisleris savo populiarioje dainoje ragino išnuodyti parke balandžius; [vert.: plg. grupės „Antis" dainą „Zombiai"]. Krikščionims balandis yra Šv. Dvasios simbolis, iš pradžių ji buvo vaizduojama kaip moteriška būtybė (graikų Sofija). Ankstyvojoje krikščionybėje balandis visuomet buvo * gyvatės priešingybė, judėju religijoje - Dievo pasiuntinys. Mūsų dienomis dažniausiai tai yra taikos balandis (su krikščionybės atspalviu), kurio idėją pratęsia dvasingoji žuvėdra Džonatanas (to paties pavadinimo amerikiečių autoriaus Ričardo Bacho [(Richard Bach)] apysaka).

Baldai: sapnuotojo savybės jo sielos turinio ir tapatumo aspektu. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip įrengta patalpa, kokia baldų būklė.

Balionas: skrydis, lengvumas. Buvote ar esate prislėgtas, tačiau atėjo laikas išsivaduoti iš šios būsenos. Antra vertus, tai įspėjimas apie išsiskyrimo iš kitų pavojų. Balionas yra ir pasipūtimo ar troškimo iškilti simbolis, panašiai kaip —► aristokratas bei - ■> aukcionas. Tik retais atvejais jis simbolizuoja naujas idėjas. Ar balionas skrenda, ar sprogsta? Froido teigimu, tai penio simbolis (ypač aerostatas).

Balkonas: įžvalgumas, sąmoningumas ir planavimas. Klasikinės psichoanalizės požiūriu, tai moters krūtinės simbolis, kaip -► vaisiai ir ypač —► obuolys bei —► persikas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kliūtis.

Balkono turėklai: saugumo jausmą užtikrina proto įžvalgumas. Dažna nuoroda į vienpusišką intelektą ir perdėtą saugumo poreikį arba į saugumo ir intelektualumo troškimą.

Balnas: solidumas ir įsitvirtinimas (tvirtai laikytis balne).

Balsas: Turėtumėte įtempti klausą, pakelti balsą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Balta spalva: apsivalymas ir nekaltybė, žavesys ir atvirumas. Tai, kas niekieno nepaliesta (nekaltybė), nesuvokimas. Žmogus siekia per gyvenimą žygiuoti „švarus", t. y. be jokių dėmių. Sapne balta spalva paprastai yra nuoroda į tai, kad sapnuotojas gyvena tyrai arba trokšta tyrumo. Žmogus siekia apsivalyti ir apsivalo vien jau dėl to, kad sapne išvydo baltą spalvą. Tačiau tai gali būti nuoroda ir į pernelyg didelę švarą (liguistas švaros troškimas, liguistas potraukis viską išvalyti). Antra vertus, balta spalva gali būti ir baimės išraiška (baltasis banginis Mobis Dikas [vert: anglų rašytojo Hermano Melvilio (Melville) romanas] ir baltasis ryklys). Tai nuoroda į akinamą baltumą. Vaiduokliai paprastai būna baltos spalvos, o kliedėdamas žmogus taip pat dažniausiai regi baltas peles, arklius (de-lirium tremens). Balta spalva yra viena iš pagrindinių ANIMUS savybių, nuoroda į vyrišką sielą, tačiau tai ir vyriško agresyvumo ženklas. Balta spalva siejama su išmintimi, nes archetipiniai išminčiai visuomet rengdavosi baltai (plg. guru, gydytojai). —► Raudonos ir baltos spalvos mišinys yra vienas iš ypatingų priešybių vienybės simbolių - mistinių vestuvių (co-niunctio) ir tantrinio seksualumo (balta sėkla ir raudonas [menstruacijų] kraujas) išraiška. Čia susitinka nekaltybė ir kūniškumas, dangus ir pragaras. Raudona ir balta - mėgstamiausios alchemikų spalvos, naudojamos Anglijos ir Šveicarijos herbuose. „Mabinogion" epe aprašomi balti požeminio pasaulio šunys raudonomis nosimis ir raudonomis akimis. Froido nuomone, balti skalbiniai yra moteriškumo simbolis (išsamiau apie tai: Vollmar, Klausbernd: Das Geheim-nis der Farbe Wei8. Unschuld und Verfuhrung. Vlg. Bruno Martin, Suder-gellersen 1989, Vollmar, Kb.: Schvvarz -VCeilS. Bedeutung und Symbolik der beiden gegensatzlichsten Farben. Gol-dmann Vlg., Mūnchen 1992).

Bamba: centras arba egocentriškumas. Asmenybės ar kūno vidurys. Vyrų sapnuose šis simbolis dažnai reiškia ryšį su motina.

Bananas: vaisiai. Paprastai laikomas penio simboliu. Kaip „beždžionių maistas", bananas simbolizuoja pomėgį taukšti niekus ir drąsą krečiant kvailystes.

Banda: Ar jūs vadovaujatės savo vidiniu balsu, ar vyraujančia nuomone ir mada? Oportunizmo ir bendruomeniškumo simbolis.

Banginis: Žmogus jaučiasi taip, lyg tam tikra užduotis jį būtų nugalėjusi, kaip Biblijoje Joną prarijo banginis. Tai gyvuliškojo prado, kuriam šiuolaikiniame pasaulyje gresia išnykimas, simbolis.

Banglenčiu sportas: Žmogus leidžiasi nešamas jausmų (—► vandens) ir stengiasi išlaikyti —► ritmą, —► burlaivis. Norint judėti į priekį, pasitelkiama —► vėjo, t. y. dvasios, jėga. Tačiau tai ir baimė panirti, t. y. —► galva panerti į —► vandenį (plg. jausmų stichija —► liūno simbolis). Simbolizuoja seksualumą ir potenciją. —► Kapitonas, —► admirolas.

Bangos: vanduo. Audringi jausmai (švelnumas, glamonės ir seksualumas). —► Banglenčiu sportas, —► laivas.

Bangu mūša: seksualinis susilaikymas, kaip aiškinami ir —► gaisro ar —► liepsnų simboliai, bei gilesni jausmai (—► vanduo). Jausmų nepastovumas, tačiau tai ir atostogų ar iškylų gamtoje simbolis. Bangų mūša paprastai simbolizuoja dvasinius pakilimus ir nuosmukius, kurios lemia gamtos jėgos. Tai gali reikšti gilius kaip vandenynas jausmus, kurių bijomasi arba kurių trokštama.

Bankas: baimė netekti pinigų, įspėjimas apie išlaidumą. Tačiau tai ir pagarba, valdžia bei energija. -   ► Pinigai, —► turtai.

Banketas: dvasinis penas, džiaugsmas, įvykis visuomenėje. Dažnai reiškia norą iškilti, plg. —► aristokratas, —*- austrės ir —► pokylis.

Bankrotas: tai įspėjimas. Reikėtų atidžiau elgtis su savo gynybine energija. Troškimas, kad išaiškėtų tiesa (pačiam sapnuotojui ir / arba kitiems žmonėms).

Baras: erotiška vieta, tabu, atsipalaidavimas kaip aiškinami ir —»■ krėslo bei —► suolo simboliai, tik su erotiniu atspalviu.

Barsukas: Jūsų laukia darbai. Tai gana retai sapnuose pasitaikantis seksualumo simbolis.

Barzda: populiarus vyriškos jėgos ir potencijos, valdingumo simbolis. Išmintingo vyro parama; išmintis, ateinanti su amžiumi (Saturno simbolis). Rūpinimasis savo vyriškuoju pradu. Vyriškojo prado pranašumas, autoritetas (pranašo barzda). Barzdos netekimas beveik visuomet reiškia jėgų netekimą ir impotenciją (ar jos baimę). Tačiau yra ir kita barzdos nuskutimo reikšmė: nuskutant barzdą, atidengiamas veidas, atsiveriama pasauliui, taigi ta prasme barzdos netektis šiuolaikiniame pasaulyje gali reikšti potencijos padidėjimą.

Basas: '■pėda. Ryšys su žeme, asketiškumas, sveikata. Šis simbolis dažnai reiškia atostogas.

Baslys: stakta. Jei baslys kalamas j žemę, tai - lytinės sueities simbolis. Tokiais atvejais sapno vaizdinyje dar paprastai ištrykšta šaltinis. Taip vandenį atrado Votanas, Balduras ir Karolis Didysis.

Batai: ryšys su žeme arba atsiribojimas nuo žemės energijos. Šis simbolis nurodo sapnuotojo poziciją. Anot Froido, autis batą - lytinės sueities simbolis (žr. —► koja).

Batsiuvys: batai. Ryšys su žeme. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nesėkmė.

Baudimas: nerami sąžinė ir mazochiz-mas. Moralinės problemos, kaip aiškinamas ir —► išpažinties simbolis. Šis simbolis gali reikšti užduotį kam nors atkeršyti ar kam nors atleisti.

Bažnyčia: kaip ir - ► koplyčia bei —► katedra. Siekiama suvokti gyvenimo prasmę, skatinama įsigilinti. Froido teigimu, tai moters simbolis.

Bedugnė: skardis. Dažnai sapnuojamas simbolis, kai ištinka krizė arba kai krizė beveik įveikta (matomas prarajos dugnas). Gyvenimo sunkumai, kritinė situacija, reikalaujanti sprendimo. Ieškoma pagalbos. Tai skatinimas pažvelgti į savo sielos gelmes ir pasistengti suvokti vidinio pasaulio begalybę. Kaip košmaras: jaučiamas persitempimas, artėjančių sunkumų baimė. Nusileidimas į bedugnę reiškia, kad domimasi pasąmone. Bent jau atsigręžiama į pasąmonę, nes kaip tik joje glūdi visų problemų priežastis. Jei krintamą į bedugnę, tai reiškia prislėgtą nuotaiką, panašiai kaip ir regint —► pelenus, —» nužudymą, —► spąstus. Jei prie bedugnės apsisukama, vadinasi, teks eiti kitais keliais. Nusigręžimas nuo bedugnės reiškia, kad nesugebama pažvelgti tiesai į akis. Tai gali būti ir dvasinės kančios išraiška.

Bėgiai (geležinkelio): skirtas gyvenimo kelias, saugumas ir užsispyrimas (viskas rieda kaip geležinkelio bėgiais).

Bėgimas: troškimas kuo greičiau pasiekti tikslą. —► Skubėjimas. Šis simbolis sietinas ir su išoriniais, ir su vidiniais tikslais. Bėgimo simbolis dažnai susijęs su ištverme (plg. maratonas) ir sugebėjimu nepritrūkti kvapo. Žmogus sapnuose bėga ir tuomet, kai yra apimtas streso. Antra vertus, bėgimas dažnai simbolizuoja ekstazę. —► Persekiojimas.

Benzinas: kuras, kūniškoji ar dvasinė energija, penas. Varomoji jėga.

Beprotybė: tai pernelyg emocingų, beprasmiškų veiksmų simbolis, nuoroda, kad reikėtų didesnio aiškumo ir įžvalgumo. Nuoroda į realybės suvokimą kasdieniame gyvenime. Neretai rodo, kad žmogus nepasitiki savo penkiais pojūčiais. —► Juokdarys, —► diržas, —* durys, —► laiptai, —klaidžiojimas.

Berniukas: atviras pasauliui žmogus. Nuoroda, kad būtina pradėti kažką nauja. Tai neretai rodo silpną vyriškąjį pradą, neryškias moters vyriškąsias savybes ir problemas vyrui suvokiant jo lyties vaidmenį ir paskirtį. Dažnai simbolizuoja problemas, su kuriomis susiduria vyras, vertindamas savo amžių. Korane rašoma, kad tai simbolis žmogaus, kurio turtai didėja. Froido nuomone, šis simbolis pirmiausia sietinas su vyro lytiniais organais ir sapnuojamas kaip masturbacijos fantazijų išraiška.

Beržas: jauna liekna mergina. Nuosaikumas. Beržo žievėje susilieja balta ir juoda spalvos: priešybių vienybė. Viduramžiais beržas reiškė stebuklingą apsaugą nuo raganų ir piktųjų dvasių.

Betonas: užsispyrimas, nejautrumas, šiurkštumas. Pasišlykštėjimas ir atsiribojimas. Tai V. Reicho apibūdintos „psichinės blokados" [vert: W. Reich (1897-1957) - žymus austrų psichoanalitikas].

Beždžionė: raidos sunkumai, regresas. Tai papildomas per didelio susikaustymo simbolis - derėtų į viską žiūrėti žaismingiau ir linksmiau (plg. V. Bušo eilėraštis „Beždžionė Fipsas" [vert: W. Busch (1832-1908)- žymus vokiečių poetas ir karikatūristas]), atkreipti daugiau dėmesio į gaivalingąjį žmogaus prigimties pradą. Tai savojo „Aš" šešėlis. Kartu tai ir mėgdžiojimo simbolis, reiškiantis savarankiškumo trūkumą ir autoironiją. Plg. su Renesanso mokslininko Džerolamo Kardano (Girolamo Cardano) aprašytais sapnais (Cardanus, H.: Des Girolamo Cardano von Mai-land eigene Lebensbeschreibung, Jena, 1914), kur beždžionė suprantama kaip instinktų ir pirmykščio žmogaus simbolis. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į beždžionės rūšį.

Biblioteka: dvasinio gyvenimo simbolis, kaip ir —► knyga; išsamios žinios, {spėjimas apie vienpusišką intelektą, panašiai kaip aiškinamas ir —► balkono turėklų simbolis. Biblioteka dažnai reiškia skatinimą visapusiškai lavintis ir tobulintis.

Byla (raštų rinkinys): pasitenkinimą keliančios tvarkos ir reguliavimo troškimas arba baimė. Dažnai sapnuojama, kai atrodo, kad mūsų gyvenimas chaotiškas. Šis simbolis neretai reiškia susikaupusius dvasinius išgyvenimus (čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ar ta byla stora, ar plona) arba polinkį į valdingumą, panašiai kaip ir —► admirolo simbolis. Gal jūs pedantiškai tvarkingas? O gal jums gyvenime nepavyksta susitvarkyti? Tai gali simbolizuoti arba superego (sąžinė) apraišką, arba suvaržymo, kurį sukuria institucijos ar valstybė (kaip tėvo simbolis) jausmą.

Biliardas: pasisekimas daugeliu aspektų. Žaidimas ir poilsis, plg. -* pokylis. Gebėjimas kažką paveikti (pastūmėti) ir paskatinti. Vaisingumas.

Bilietas (transporto): noras keliauti, nauji gyvenimo planai ir pasikeitimai.

Birža: rizikingi sandėriai, spekuliavimas (kai nesame tikri dėl rezultato). „Turėjimo" lygmuo pagal Erichą Fromą [Fromm], panašiai kaip aiškinami ir—► aukciono, —► grobio, '■piniginės ir—► akcijos simboliai. Dažniausiai sietina su asmeniniais finansais.

Bitė: uolus ir darbštus žmogus. Kaip ir kiti vabzdžiai, bitė simbolizuoja teigiamas socialines savybes ir asmenybės saviraiškos troškimą. Sapnuojant bitę, derėtų pagalvoti ir apie —► medaus simbolį, t. y. saldų peną. Tai gali reikšti ir darbščią bitelę. Gal jums derėtų dažniau save palepinti? Jei puola bitės, tai reiškia įtemptus santykius su aplinka (reikėtų integruotis į visuomenę), komandinio ar darbo grupėje problemas. Senovinis merovingų simbolis, astrologijoje atitinkantis Mergelės ženklą.

Bitės {gėlimas: seksualiniai santykiai. Jau senovės graikai ir romėnai bitės įgėlimą jaunos merginos sapne aiškino kaip įsimylėjimą, taip pat žr. —► geluonis.

Bitininkas: medus, —► bitė, santarvė su gamta.

Biuras: profesinė veikla, darbas, bendruomeniškumo jausmas. Biuras, kuriame dirbate, rodo jūsų pačių požiūrį į darbą, kitas biuras gali reikšti tai, kad jūs pernelyg (savo darbe) paklūstate kitiems.

Blyškumas: baimė, liga ar pasipūtėliškas abejingumas.

Blusa: nervinis persitempimas, stresas, kaip simbolizuoja ir —► musė. Nuoroda į tai, kad reikėtų atkreipti dėmesį į iš pirmo žvilgsnio nepastebimus dalykus.

Bokso rungtynės: sugebėjimas siekti tikslo ir su tuo susijusi agresija. Dažnai sapnuojamas simbolis kaip nuoroda į situaciją darbe ar šeimoje. Tačiau toks sapnas gali reikšti ir kovą teigiama prasme.

Bokštas: Neretai bokštas simbolizuoja penį, ypač moterų sapnuose. Reikia daugiau įžvalgumo (sargybos bokštas). Valdžios simbolis (anglų kalboje žodžiai tower [bokštas] ir power [valdžia] skamba panašiai, Babelio bokštas). Jei esate uždarytas bokšte, tai dažnai yra nuoroda į seksualinį moters susikaustymą („Katilėlis" [vert.: brolių Grimų pasaka]) arba į neįprasto, aukšto lygmens seksualumo baimę.

Bomba: atominė bomba. Agresija ir griovimas, karo baimė, kaip ir —► šalmas, — ► durtuvas, —* apsiaustis. Dažnai sapnuojama, kai žmogus dominuoja ar yra agresyvus arba turėtų toks būti. Psichoanalizėje bombos kritimas simbolizuoja orgazmą. Bombos sprogimas-nuoroda į išsilaisvinimą ir iškrovą. Tai atsipalaidavimas, užtvarų sugriovimas.

Botagas: pavergimas, gundymas ir agresija, Mazochistiniai aspektai, kurių nesiryžtama patirti. Arba prievarta, nukreipta prieš save, o sapnas rodo, kad būtina atrasti save.

Brangakmenis: vidinio pasaulio lobiai, aukštesnysis sapnuotojo „Aš". Nuoroda į tai, kad jūsų vidiniame pasaulyje atsirado kažkas nepaprastai vertinga. Pastovumas, ištikimybė, patikimumas, o kartu ir pasididžiavimas. Kuo smarkiau žaižaruoja akmuo, tuo labiau pabrėžiamas išdidumas ir tuštybė. Atkreipkite dėmesį į brangakmenio spalvą! Įskilęs akmuo simboliui suteikia neigiamą atspalvį.

Braškė (Žemuogė): seksualumo simbolis (analogija su krūties speneliu). Santuoka ir motinystė, vasaros malonumai. Plg. Ingmaro Bergmano filme „Žemuogių pievelė". Tradicinė (liaudies) interpretacija: netikėtos sėkmės ženklas.

Briedis: gamtoje - nuoroda į gyvenimo paprastumą ir paprastumo bei laisvės troškimą. Pojūtis, kad esate uždarytas: negalite išlieti savo instinktų; vyriški instinktai, klajonės. Su briedžio simboliu sietini neaprėpiamų tolių vaizdai, paprastai reiškiantys aiškumą ir atvirumą. Kaip didžiulis galingas žvėris, briedis verčia stebėtis instinktų prigimtimi.

Broliai ir seserys: - ► brolis, -► sesuo. Skirtingos paties žmogaus asmenybės dalys. Froido nuomone, šis simbolis dažnai reiškia genitalijas. Vyresni broliai ir seserys, Jungo teigimu, dažnai reiškia labiau išvystytas savybes, simbolizuoja tai, ko trokštame, kuo žavimės.

Brolis: vyrams tai jų antrasis „Aš". Galima pasikliauti tik savimi. Pagalbos galima sulaukti tik iš savęs arba reikia stiprinti vyriškąjį pradą. Moterims tai reiškia jų asmenybės vyriškąjį pradą. Froido nuomone, šis simbolis dažnai reiškia genitalijas. Vyresni broliai ir seserys, Jungo teigimu, dažnai reiškia labiau išvystytas savybes, simbolizuoja tai, ko trokštame, kuo žavimės.

Bučinys: susivienijimas, ryšys ir laimė. Vidinis ryšys, dvasinis bendravimas, troškimas užmegzti artimesnį ryšį su pabučiuotu asmeniu, galbūt susitaikyti. Retais atvejais tai gali būti išdavystės simbolis (Judo bučinys).

Budelis: Turite kažko atsikratyti, pvz., kaltės jausmo. Gal turite kažką padaryti? —► egzekucija, —► nužudymas, —► mirtis.

Būgnai: pasipūtimas, perdėta saviraiška (mušti būgnus), bendravimo malonumai.

Būgnas / mušti būgną: judėjimas, kažkas naujo, sukilę jausmai. Naujausi amerikiečių tyrimai parodė, kad jei žmogus dažnai sapnuoja būgnijimą, tai ženklas arba nuoroda į galimus nervų sistemos sutrikimus.

Būgštavimas: Egzistuoja daugybė būgštavimo apraiškų, kurias galite išvysti sapnuose, bet beveik visais atvejais tie sapnai reiškia kliūtis, neįsisąmonintas baimes, nesaugumą kasdieniame gyvenime. Būgštavimo sapnuose priežastys neretai esti fiziologinės (persivalgymas, per daug surūkyta cigarečių, per daug alkoholio). Tai neretai gali reikšti ir ligos baimę (hi-pochondrija), kurią reikėtų įveikti. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, dėl ko būkštaujate.

Buivolas: populiarus vyriško seksualumo simbolis, vyriški instinktai, kaip aiškinami ir —► jaučio ar —► ožio simboliai.

Buldozeris: jėga, leidžianti kažką nustumti (arba pašalinti iš kelio). O gal jūs pats jaučiatės nustumtas?

Bulius: vyriško seksualumo simbolis, kaip ir —► buivolas ar —» ožys. Tai priešo, tačiau ir vidinio pasitenkinimo simbolis.

Bulvė: tai varguolių maistas, ypač XIX a„ taigi kartu ir baimės dėl gyvenimo pablogėjimo ženklas (plg. Van Gogo paveikslas „Bulvių valgytojai", kur dailininkas įvairaus intensyvumo pilkos spalvos tonais bando perteikti slogią skurdo aplinką). Tačiau kartu bulvė beveik visuomet reiškia ryšį su žeme, mat bulvės auga žemėje. Kadangi bulvė yra šaknia-gumbis, toks sapnas visuomet susijęs su sapnuotojo šaknų klausimu. Bulvė kaip šakniagumbis gali būti pačių įvairiausių formų, atitinkančių žmogaus kūno dalis. Bulvė gali simbolizuoti tiek falą, tiek moters kūno apvalumus. Kaip vienas iš pagrindinių maisto produktų, bulvė artimai susijusi su maitintojos ir motinos Žemės galių simboliais.

Burė: -► burlaivis.

Burlaivis: žmogų į priekį neša dvasingumas (vėjas) ir    ► vanduo.

Burna:   kontaktas  bendraujant, erotika (bučinys) ir santykiai su partneriu. Jungo ir Froido nuomone, tai moters lytiniai organai.

Burnos kamšalas: nelaisvė ir suvaržymas. Panaši reikšmė kaip ir —► narvo, —► kalėjimo arba —► pančiu. Šis simbolis pirmiausia rodo veiksmų suvaržymą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: reiškia kažkokias kliūtis.

Burtu lazdelė: ryšys su žeme ir sielos jautrumas.

Butas: gyvenimo sritis. Santykių su partneriu, saugumo ir prieglobsčio ilgesys. Naujas butas (—► persikraustymas) reiškia naują gyvenimo sritį. Žmogaus vidinio pasaulio simbolis.

Butelis: indas, —► retorta. Vyriškojo ir moteriškojo seksualumo simbolis (nors Froidas butelį laiko tik moteriškojo seksualumo simboliu). Kokia dvasia uždaryta butelyje? —► Stiklas, —► vaza.