Egzaminas: sunkumai darbe. Jei egzaminą išlaikote, tai nuoroda į jūsų ambicijas. Jei egzamino neišlaikote, tai nuoroda į jūsų menkavertiškumo kompleksą. Kartu tai ir apsisprendimo, savęs išbandymo simbolis. Froidas ir Adleris laikė šį sapno simbolį nuoroda į bausmės už vaikiškus prasižengimus prisiminimą. Tačiau šiuolaikinių psichoanalitikų nuomone, egzamino simbolis greičiau rodo gyvybiškai svarbią kovą.

Egzekucija / bausmės įvykdymas:

Nesupanikuokite susapnavę tokį sapną! Tai tik simbolinė reikšmė, neturinti jokios realaus pavojaus prasmės. Tam tikromis aplinkybėmis egzekucija gali būti labai pozityvus simbolis, nes kažkas, kas jus slėgė, pagaliau numiršta. Jeigu jūs pats nužudomas, tai gali reikšti stiprias neigiamas emocijas, tokias kaip abejonė savimi ir kaltės jausmas. Jei bausmė įvykdoma kažkam kitam, tai tas kitas paprastai simbolizuoja savybes ar elgesį, kurių jums derėtų atsisakyti, plg. —> mirtis.

Ėjimas: Gyvenimo keliu jūs einate lėtai, bet pasikliaudamas savo jėgomis, nuolat judate ir užtikrintai žengiate pirmyn. Savarankiškumas. Ėjimo pobūdis aiškiai rodo jūsų dabartinę būseną.

Ekonomistas: „turėjimo" lygmuo pagal Erichą Fromą [Fromm] (išsamiau apie tai: —► vila), —► nauda.

Ekranas: tai vidinio ekrano, t. y. sielos atspindžio, simbolis, rodantis vidinių ir išorinių santykių atvaizdą. Reikėtų pasižiūrėti, kas vyksta gyvenimo scenoje.

Ekskavatorius: stiprybė arba griaunanti jėga. Kai ką reikėtų iškasti iš sielos gelmių, atkasti pamatus ir gelmėse ieškoti lobio. Kartais šis simbolis reiškia kažką baisaus, kaip ir —► monstras.

Ekspresas: stresas, greitis, svarba. Tradicinė (liaudies) interpretacija: saugokitės viršininko.

Elektrinė: energijos simbolis, energijos antplūdis ir jos panaudojimas, arba jus slegia įtampa. Avarijos elektrinėse: nesusitvarkote su vidine įtampa, seksualinis susilaikymas, kaip aiškinami ir —► griuvimo, '■priepuolio, —► užpuolimo, —► gaisro, *■ bangu mūšos, —► pagrobimo, —► nekaltybės atėmimo, —► liepsnų, —► prievartos, —► godumo, —► haremo, —► odosbėrimo, —► aukštos įtampos linijos, —►kekšės ir iš dalies elfu simboliai.

Elektros laidai: laidai. Energijos perdavimas.

Elfai: pagalbinės gamtos jėgos, šviesos skleidėjai. Kaip kompleksiškas simbolis, elfai dažnai reiškia vidinę įtampą ir pusiausvyros trūkumą, panašiai kaip ir —► elektrinės simbolis. Elfai paprastai atkartoja kasdienio gyvenimo situacijas bei jausmus ir yra draugiški žmonėms. Toks sapnas paprastai rodo troškimą nusikelti į pasakų pasaulį, pabėgti nuo realybės. Šis simbolis pačiam sapnuotojui reiškia nesuvoktą lengvumą, nerūpestingumą ir pasiaukojimą. Anot Jungo, elfas yra sielos vedlys. Antra vertus, paprastai manoma, kad elfai neturi sielos, o elfų šokis dar viduramžiais buvo traktuojamas kaip paleistuvystė.

Elgeta: įnirtinga kova už būvį, menkavertiškumo kompleksas, skurdo baimė. Atsisakymas ir vidinis pasitenkinimas. Tikėtina, kad kažką gausite dovanai. O galbūt turite išmokti prašyti arba pareikalauti.

Elipsė: kaip ir —► ratas, tačiau su dviem esminiais taškais, dvigubu centru.

Elnias: asmenybės tobulėjimo ir išganymo simbolis (pasakoje „Huberto elnias" pasirodo baltas elnias su kryžiumi tarp ragų. Pamatyti tokį elnią - ypatinga dovana). Tačiau toks sapnas gali būti ir vyriškos valdžios bei dominavimo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: erotinė reikšmė.

Emigracija: naujų veiklos sričių ieškojimas, tačiau kartu ir artėjančių pasikeitimų baimė. Šis simbolis gali turėti panašią prasmę kaip ir —► išlipimas arba —► užsienis. Tai gali būti ir įspėjimas, kai vengiate pažvelgti į realybę. —► Prieglobstis, —► tremtis.

Epidemija: psichiniai sutrikimai arba bent jau didžiulis suglumimas.

Erekcija: Erekcija miegant - natūralus reiškinys, tačiau šiuo atveju mes kalbame apie erekciją kaip sapne matytą simbolį. Simboline prasme toks sapnas gali reikšti impotencijos baimę arba pasididžiavimą savo vyriška jėga. Tai - valios savybių ir vyro bei moters energija. Tai susapnavus derėtų savęs paklausti apie savo elgesio tikslingumą. Vyrams ir moterims šis sapno simbolis parodo he-tero-, auto- ar homoseksualių santykių troškimą. Froido nuomone, jei moteris sapnuoja erekciją, ji pavydi penio.

Erelis: senas valdžios ir galios simbolis. Erelis, kaip ir - ► feniksas, gali atsinaujinti, todėl yra nemirtingas. Tai įžvalgumo simbolis. Tačiau šis simbolis įspėja, kad drąsūs planai ir darbai gali būti pavojingi. Erelis yra gana senas laisvės simbolis. Kaip nykstantis gyvūnas, jis simbolizuoja retai pasitaikantį, tačiau galingą gaivalingumą. Kaip visi —> paukščiai, erelis reiškia sąsają tarp dangaus (dvasios) ir žemės. Baltasis erelis laikomas laimės ir dvasingumo simboliu. Sunkiai paskrendantis erelis reiškia suvaržymą ir apribojimą kaip ir —► amputacijos ar —» narvo simboliai. Froidas erelį traktavo kaip ryškų ir galingą seksualinį simbolį. Jungo nuomone, erelis reiškė transformaciją į dvasingumą. Viljamo Bleiko (William Blake) „Dangaus ir Pragaro vestuvėse" (edition Tramontane, Bad Mūnstereifel 1987) erelis traktuojamas kaip (aukštybėse skraidančio) genijaus simbolis.

Eremitas: atsiskyrėlis. Vienpusiškumas ir rūpesčiai, santykių su visuomene ilgesys, tačiau tai ir išmintis (žr. Taro kortų simbolį - atsiskyrėlį). Eremitas vienišas, tačiau jis yra pats savimi, juo galima pasitikėti ir pasiklausti patarimo. Jei prisiminsite sapną apie eremitą, užkalbinsite jį, tai pamatysite, kad jums bus atsakyta (iš jūsų vidinio pasaulio). Nuo neatmenamų laikų eremitas simbolizuoja tą, kuris gali parodyti kelią pilkoje ir sunkioje kasdienybėje. Eremitas jums gali atnešti šilumą, artumą, žavesį ir išmintį.

Ėriukas: tyrumas, nekaltybė, kantrybė ir švelnumas. Auka. —► Velykos. Velykų ėriukas yra nuoroda į kažko naujo pradžią (Prisikėlimas). Tradicinė (liaudies) interpretacija: namų židinio laukia laimė. —► Avis, —► avinas.

Eržilas: —* arklys. Jėgų antplūdis arba jėgų tramdymas. Anot Froido, tai seksualumo simbolis, ypač kai vyras ar moteris negali patenkinti savo lytinio potraukio.

Ežeras: —» vanduo. „I Dzing" („Permainų knygoje") [vert.: seniausia žinoma filosofijos knyga, V a. pr. Kr.) ežeras simbolizuoja linksmą ir žvalią jauniausiąją dukterį.

Ežys: atsitraukimas dėl pernelyg didelio jautrumo ir pažeidžiamumo (atstatyti dyglius), o kartu pasirengimas „dygliuotam" ir klastingam puolimui (plg. pasakėčia „Kiškis ir ežys"). Ankstyvosios krikščionybės laikais („Physiologus" [vert: „Fiziologas" - XIII a. knyga apie gyvūnų simbolius]) ežys buvo suvokiamas kaip meilus ir vaikus mylintis, su —► gyvatėmis kovojantis padaras. Tradicinė (liaudies) interpretacija: piktnaudžiaujama palankumu.