Fabrikas: bendruomeniškumo dvasia, komanda, kolektyvinis darbas, tinkamas pasiskirstymas, t. y. visa tai simbolizuoja skirtingų asmenybės savybių darną. Tačiau toks sapnas gali reikšti niekšin-gumą, darbą, išnaudojimą (pvz., Čarlio Čaplino [Chaplin] filmas „Naujieji laikai"). Fabrikas gali reikšti ir nuskurdimą, visuomenės nuosmukį, susvetimėjimą ir sumaterialėjimą. Jei fabrike kyla konfliktas - nepritampate prie darbininkų pasaulio. Tradicinė (liaudies) interpretacija: netikėtas įvykis.

Faksas: veiksminga bendravimo ir informacijos perdavimo priemonė ir galimybė, be abejonės, reiškianti ir dvasinių poreikių perteikimą. Tai kaip tik tinkamiausia —► perdavimo priemonė, kuriai psichoanalitiniame sapnų aiškinime tenka ypatingas vaidmuo.

Fasadas: padėties visuomenėje ir įvaizdžio, skirto išorinei aplinkai, simbolis. Pagal Froidą, tai pasididžiavimo vertas žmogaus kūnas. Anot Jungo, tai įvaizdis visuomenėje.

Fazanas: Į Europą fazanas atkeliavo viduramžiais iš Azijos, tačiau pamažu sulaukėjo. Tai gamtos jėgų ir grožio simbolis (panašiai kaip astrologinis Liūto ženklas), tačiau kartu ir nesugebėjimo priimti sprendimus simbolis (remiantis Brėmu [vert: A. E. Brehm (1829-1884) - vokiečių zoologas ir rašytojas], fazanas laikomas neryžtingu ir kvailu, vištų giminei priklausančiu paukščiu). Gal gana dažnai negalite priimti sprendimo, nes manote, kad turite pernelyg daug pasirinkimo galimybių? Bijote atsiduoti savo jausmams ir instinktams ir iš anksto sau daug ką uždraudžiate? O kas atsitiktų, jei pasiryžtumėte atsiduoti jausmams? Pasak legendos, fazanas kildinamas iš Kolchidės. Senovės graikai, vedami Ja-sono, argonautų kelionės metu pagrobė fazaną ir atgabeno į Graikiją. Kinijoje fazanas simbolizuoja gerovę. Fazanas buvo Ju dinastijos simbolis. Japonijoje tai - moteriškas motinos meilės ir apsaugos simbolis.

Fėja: išorinės pagalbos ir patarimo paieškos, kaip aiškinami ir —«• tėvų, —► gyclytojo bei —»■ vaistininko simboliai. Polinkis į vaikiškumą. Fėja - dvasios simbolis ir astrologinio ženklo - Vėžio - atitikmuo. Tai nuoroda į vyro ir moters moteriškąjį pradą (ANIMA pagal Jungą). „Geroji fėja" reiškia išlaisvintą moteriškumą (pagal E. Noimaną [vert.: E. Neumann (1905-1960) - Vokietijos ir Izraelio psichologas ir psichoanalitikas] - vaisinga motina), o „piktoji fėja" - užburtas moteriškumas, kurį reikia išlaisvinti (pagal E. Noimaną - piktoji motina).

Fejerverkas: iliuzinis žaidimas. Atkreipia dėmesį į kažkokį ypatingą įvykį. Ypatingi laimėjimai, aistra, orgazmas ir susižavėjimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėja, kad reikia būti atsargiam.

Feniksas: povas, —► erelis. „Fiziologe" („Physiologus") [vert.: ankstyvosios krikščionybės laikų knyga apie gyvūnų simbolius] rašoma, kad Indijoje yra gražesnis už povą feniksas, kuris po 500 metų per jaunatį skrenda į Heliopolį, ten pasirodo dvasininkui ir susidegina ant altoriaus. Iš jo lieka tik kirmėlė, šiai užauga sparnai ir taip vėl atgimsta feniksas. Prisikėlimo, atgimimo ir raidos simbolis.

Ferma: —* sodyba.

Festivalis: šventė /šventinis vakarėlis.

Filmas: kinas, —► televizoriaus žiūrėjimas. Tai nuoroda į „sielos dramas". Sapnas gali atspindėti realią situaciją. Galbūt ieškoma atsiribojimo nuo vidinių išgyvenimų.

Finansinis žlugimas: praradimo baimė. Atsiprašymas ir skolos dovanojimas. Dažnai žmogus dėl nuolatinio pervargimo jaučiasi išsekęs ir nebežino, ką toliau daryti. Tačiau tas problemas reikėtų spręsti iš karto, užuot jų vengus. Laukiama demaskavimo, trokštama pradėti viską iš naujo. Ką darytumėte kitaip?

Fleita: tai vienas seniausių muzikos instrumentų, kurio skambesys pakerėdavo žmones ir dievus (plg.: „Stebuklingoji fleita"). Darna, grožis ir švelnumas. Leiskite sau labiau džiaugtis gyvenimu. Tai penio simbolis (Pano instrumentas). Kartais fleita gali reikšti ir pernelyg didelį gilinimąsi į savo erotinius potyrius.

Fontanas: grožis ir fantazija, seksualumo simbolis.

Fotomontažas: panaši reikšmė kaip ir —► nuotraukos, tik čia svarbesnis kūrybinis aspektas. Tai jūsų gyvenimo dalelės, kurias reikia sudėlioti kaip dėlionę. Labai svarbu, kokius dalykus ir kaip dė-liojate.

Frontonas: kaip ir —► arka, - geras patarimas ir saugumas.

Futbolas: žaismingas konfliktas (gal reikėtų kai ko išmokti?). —► Kamuolys paprastai visuomet reiškia susikaupusią gyvenimo energiją ir / arba jūsų paties centrą. Tad čia reikėtų savęs paklausti, ar jūs ant to centro užlipsite, o gal pats įsitrauksite į žaidimą. Svarbus ir jūsų vaidmuo žaidime: puolėjas, gynėjas, teisėjas, žiūrovas ir 1.1.