Gaidys: Šis simbolis dažniausiai sapnuojamas, kai pasigendama vyriškos potencijos (—► ožys ir gaidys jau nuo viduramžių laikomi gašlumo simboliais) ir kartu ilgimasi globos. Antra vertus, tai simbolis, reiškiantis nubudimą (taip pat sąmoningumo prasme) ir punktualumą.

Gaisras: ugnis. Dažnai sapnuojama, kai bijomasi savo entuziazmo ar kai jo ieškoma. Įspėjimas dėl neapgalvoto elgesio. Šis simbolis visuomet sietinas su gyvenimo ugnele. Kažkas sunaikinamas arba duodamas ženklas (signalinė ugnis). Seksualinis susilaikymas kaip ir sapnuojant —► griuvimą, - priepuolį, —► užpuolimą, —* bangų mūšą, —► elektrinę, —* pagrobimą, —* nekaltybės atėmimą, —► liepsnas, —► prievartą, —► godumą, --* haremą, —► odos bėrimą, —► aukštos įtampos liniją ir —► prostitutę.

Gaisrinė: sapnuotojui susižavėjimą kelianti —*■ ugnis, tačiau jis negali sau to pripažinti. Labai bijomasi vidinės ugnies.

Galąstuvas: Trokštama kažką nugludinti. Artemidoro teigimu, tai skatinimas nugludinti savo elgesį su kitais žmonėmis.

Galva: tai sąmonė, žmogaus sukauptas kapitalas. Protas ir mąstymas. Galva beveik visuomet trokšta galvoti, taigi turėtumėte savęs paklausti, ar tik neslopinate savo intelekto, ar nesinaudojate intelektu užmiršdami emocionalumą ir kūniškumą. O gal stengiatės „galva pramušti sieną" (astrologijoje galva atitinka Avino simbolį)? Ar tai reiškia, kad galite netekti galvos, o gal turite stengtis to išvengti? Senovės Indijos sapnų aiškintojai teigia, kad galvos simbolis - troškimas valdyti. Anot Froido, galva - vyriškumo simbolis. Pagal jungą - archetipinis savojo „Aš" simbolis.

Galvos nukirtimas: Jei žmogus netenka galvos, jis praranda sąmoningumą, nebegali blaiviai vertinti situacijos. Tai nuoroda, kad „pamesite" galvą kaip kontroliuojančiąja kūno dalį, arba tai ženklas, kad turite ateiti į protą.

Gamtovaizdis: Ne tik Froido nuomone, tai žmogaus kūno atspindys.

Gandras: jausmų jėga, troškimas turėti šeimą. Liaudyje sakoma, kad gandrai atneša vaikus. Tautosakoje (bei pagal „Fiziologą" („Physiologus") [vert.: ankstyvosios krikščionybės laikų knyga apie gyvūnų simbolius] sakoma, kad gandras niekuomet nepalieka savo lizdo. Krikščioniškoje simbolikoje gandras žino, kada grįš Aukščiausiasis.

Garai / garo katilas: susikaupusi dvasinė energija, kaip aiškinamas ir —► pylimo (užtvankos) simbolis. Ta energija siekia išsilaisvinti (nuleisti garą). Toks sapnas gali reikšti ir aktyvų, landų žmogų. Jei garai nėra suspausti, jie greičiausiai reiškia dezintegraciją ir aistrą, norą išsilieti. Garai simbolizuoja atsidavimą. Jei matote garus kaip karšto vandens (karšti jausmai) ir oro (intelektas) mišinį, tai nuoroda į protu kontroliuojamą aistrą. Garantija / laidavimas: Už kažką teks atsakyti arba tenka už kažką laiduoti.

Garbana: viliojimas ir jaunystė.

Garbanotasis kopūstas: kaip ir dauguma daržovių - moteriškumo simbolis.

Garstyčios: aštrumas, gyvenimo skonis, intelektas ir ironija, net cinizmas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: dėl savo kalbų pateksite į pavojingą situaciją.

Garvežys: —* traukinys. Kolektyvinė psichinė energija, gyvenimo kelionė, dalyvavimas versle / bendruomenės gyvenime. Su jėgos ir valdžios pagalba kažkas stumiama pirmyn arba patį žmogų kažkas stumia.

Gatvė / kelias: gyvenimo kelias. Tai, kas nutinka gatvėje, yra visiems prieinama kasdienybė (Bitlų daina: Why don't we do it in the road...). Būtina atkreipti dėmesį į gatvės būklę bei kryptį, kuria judama. Ką jūs ten sutinkate, ką pamatote? Kur keliaujate? Sankryžos simbolizuoja sprendimus, rodyklės padeda orientuotis. Froido nuomone, šis simbolis reiškia lytinius organus, pagal Jungą - tai kolektyvinės pasąmonės pasaulis.

Gaudyti kvapą: išsekimas. Gilus įkvėpimas reiškia kantrybę.

Gazelė: graži moteris, mergina.

Gebenė: esamų ryšių sutvirtinimas ir įspėjimas apie netikrus draugus. Išsekimo pavojus (gebenė čiulpia medžio syvus); plg. —► vampyras. Tai nuoroda j pastovumą ir ištvermingumą (gebenė - visžalis augalas). Tradicinė (liaudies) interpretacija: gera sveikata.

Gėda: —► šešėlis.

Gedimas: dažnai sapnuojamas simbolis, kai gyvenime iškyla kliūtys. Piktdžiu-giškumas. ► Degutas, —* nemaloni situacija.

Gegužė: jaunystė, erotika ir augimas. Kūrybingas laikotarpis ir palankios perspektyvos. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Gelbėjimosi valtis: suteikiama galimybė išsigelbėti iš „jausmų vandenyno" ir / arba gyvenimo audrų.

Gėlė: tradicinis jausmų simbolis (gėlių puokštė, ypač —► rožių), jausmų, kurie išreiškiami netiesiogiai. Tai kartu ir grožio bei vaisingumo simbolis. Pražys-tantis žiedas ir vystanti gėlė - tiesioginė paralelė su sapnuotojo gyvenimu. Meilės lūkesčiai ir viltys. Raudonos rožės simbolizuoja erotišką meilę, baltos spalvos rožės ar kitos gėlės - nekaltybę, mėlynos gėlės - dvasios ir jausmų stiprybę. Snieguolės rodo, kad pavyks įveikti šalčius, astros reiškia gyvenimo rudenį ir mirtį. Skinti gėles reiškia kaupti seksualinę patirtį (plg. lotyniško žodžio deflorare dviprasmiškumą, kurį dažnai pasitelkdavo viduramžių —► juokdariai), nuskintos gėlės viduramžiais reiškė lytinius santykius. Indijos sapnininkuose („Jagaddeva") gėlė reiškia laimės viršūnę. Gėlės simbolį labai išsamiai „Sapnų aiškinime" aptarė ir Froidas, jam gėlė reiškia moterį, švelnumą, moters lytinius organus ir lytinius organus apskritai (kaip ir —► žiedas (plg. Anais Nin „Veneros trikampis"). Jungo nuomone, gėlės simbolizuoja jausmus.

Geležinkelio stotis: —* geležinkelis, —► traukinys. Labai dažnai sapnuojamas simbolis. Jis reiškia gyvenimo situacijos pasikeitimą. Dažniausiai geležinkelio stotyje sužinome, kaip atrodys tolesnė mūsų gyvenimo kelionė. Tačiau tai gali reikšti skubėjimą („vėluojame į traukinį"), laukimą arba savijautą, kai esate išmušti iš vėžių. Geležinkelio stoties darbuotojai, kurių mes kažko teiraujamės, simbolizuoja geriau informuotą mūsų asmenybės pusę. Ar atvyks traukinys, kur ir kokioje stotyje mes turime persėsti, keleivių laukimo salė - visi šie simboliai artimai susiję su jūsų dvasine būsena. Psichoanalizės požiūriu, traukinys simbolizuoja pasąmonę, kuri galėtų mums nurodyti tikrąjį kelią.

Geležinkelis: traukinys. Važiuojate atostogauti ar vykstate į komandiruotę? Baimė pavėluoti, —► skubėjimas. Asmenybės raida, sėkmės troškimas ir bendravimo džiaugsmas. Pabėgimas iš dabartinės situacijos. Jūs tik matote traukinį ar juo važiuojate (trokštate judėjimo ar esate to proceso dalis)? Kokius įvykius regite važiuodami traukiniu, kaip apibūdintumėte kelionę? Froidas teigia, kad išvykti ar važiuoti traukiniu reiškia kelionę mirties link (reikia pažymėti, kad Froidą kamavo traukinių fobija).

Geležis: stabilumas, valios jėga, sugebėjimas pasipriešinti, atsparumas ir šaltis, kaip ir —► ledo simbolis. Tai „karštos geležies kalimas" - gyvybinė energija ir sugebėjimas keistis (kalti, formuoti ge-ležį). Tradicinė (liaudies) interpretacija: laukia sunkumai.

Gelmė: Vystymosi kelyje būtina įveikti gelmes. Konfliktas su pasąmone.

Geltona spalva: tai nuoroda į intuiciją ir dvasingumą (ir sąmonės lygmeniu). Geltona - tai saulę simbolizuojanti spalva. Ši spalva paprastai simbolizuoja klaidinančią intuiciją ir tokią būseną, kuri pasireiškia tuo, kad žmogus, kaip ir psichikos liga sirgęs Van Gogas savo paveiksluose, pirmenybę teikia geltonai spalvai. Geltonasis pavojus įspėja apie psichikos ligą ar kūno negalią (plg. gelta). Šio simbolio atveju aiškiai matyti, kaip politinė (juodinanti) sąvoka atsiranda iš archetipinės reikšmės ir sukelia naujas asociacijas, kurios kyla nepaisant to, ar laikomasi tokių politinių pažiūrų, ar ne. Panašiu principu pagrįstas ir reklamos poveikis. Aukso graviūra reiškia gausų derlių, dvasinę veiklą. Tamsiai geltona ar purvinai geltona spalva simbolizuoja pavydą, šykštumą ir išdavystę. Induizme geltona spalva reiškia gyvenimo šviesą, budizme - nuolankumą ir laisvę, Gėtė (Goethe; Mokslas apie spalvas, dvasinis ir moralinis spalvų poveikis) rašė: „Tai ryški, gyva ir švelni spalva; tačiau jos poveikis gali būti nemalonus, nes net mažiausia priemaiša gali šią spalvą padaryti negražią ir purviną, sumenkinti jos vertę."

Geluonis: Geluonis kūne simbolizuoja kliūtį jūsų gyvenime, kurią turite pašalinti. Tačiau tai gali būti ir jūsų poreikių ar troškimų simbolis. Panaši reikšmė kaip ir —► šukės, —► rožės (dyglių) simbolių.

Generolas / pulkininkas: —* viršininkas, tik daugiau agresyvumo ir stipresnis autoritarinis atspalvis. —► Valdovas.

Genitalijos: - lytiniai organai.

Gėrimas: dažnai sapnuojamas, kai žmogus miegodamas iš tiesų jaučia troškulį. Mėgavimasis meile (plg.: Gėtės [Goethe] baladė „Tulės karalius"). Ką jūs gėrėte?

Gerklė: alkis, nepasotinamumas. Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, gal iš tikrųjų kamavo gerklės skausmai, kaip nutinka peršalus. Tai ryšys su galva: žmogus pernelyg intelektualus arba jam trūksta intelektualumo ar sąmoningumo. Tai vieta, kur užstringa žodžiai.

Gerti: Būtina atkreipti dėmesį, kas ir kaip geriama. —► Troškulys, —► puodelis, stiklinė, —► vanduo, —► vynas, —► ašaros.

Gervuogė: nuoroda į natūralumą. Klasikinėje psichoanalizėje, kaip ir visos —► uogos, gervuogė simbolizuoja lytinių santykių preliudiją (klitorį). Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas, kurio reikšmę lemia juoda šios uogos spalva.

Gydytojas: paguoda, užuojauta, skausmų baimė, —► liga ir —► mirtis. Nujaučiate artėjančius sunkumus, ieškote išeities, patarimo ir pagalbos. Gali reikšti ir bendrą pagerėjimą bei situacijos stabiliza-vimąsi. Tai vyriškumo, išmintingo vyro arba protingos moters, emancipuoto moteriškumo simbolis. Pripažinimas ir turtingas gyvenimas. Reikėtų pabandyti sapne pasikalbėti su gydytoju ir pasiteirauti apie savo būklę. Atsakymai galėtų daug ką paaiškinti apie jūsų sveikatą. Jei sapnuotojas pats save regi kaip gydytoją, tai reiškia, jog jis trokšta, kad gyvenimas ir —► mirtis taptų jam pavaldūs. Froido teorijos prasme tai ir erotinis simbolis: tai asmuo, kurio akivaizdoje galite būti nuogas (—► nuogumas).

Gydytojo kabinetas: gydytojas.

Gydytojo padėjėja: erotiška, paslaugi moteris.

Giedojimas: dvasinis palengvėjimas, ramybės laikotarpis, harmonija, santūrumas ir poilsis.

Gija: nuoroda į ryšį, kuris turi išlikti. Raudona gija yra Ariadnės siūlas, padėjęs Tesėjui rasti kelią —► labirinte. Siūlas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: džiaugsmingas įvykis.

Gilė: apdairumas. Populiarus falo simbolis.

Gimda: vaisingumas ir vidinio pasaulio turtingumas. Gal šis simbolis jums priminė jūsų kilmę, o gal jūsų ankstesnį gyvenimą?

Gimdymas: Šis simbolis dažniausiai sietinas su realiu gimdymu: tai gali būti jūsų gimimas, jūsų vaikų ar kitų žmonių gimimas. Toks sapnas gali būti sąsaja su jūsų asmenybės formavimosi arba bendravimo su vaikais laikotarpiu patirtais troškimais ir baimėmis, džiaugsmais ir skausmais. Tačiau šis simbolis gali turėti ir perkeltinę prasmę: sėkmingo ir kūrybingo laikotarpio pradžia. Kažko naujo atsiradimas. Visiškos palaimos ir aiškumo pojūtis. Antra vertus, tai gali reikšti ir atgimimo, t. y. pasikeitimų asmeniniame gyvenime, troškimą. Gana dažnai šis simbolis sapnuojamas, kai jūsų laukia arba ką tik prasidėjo kažkas nauja. Kartais, beatodairiškai siekiant tik kažko naujo, šis simbolis gali reikšti pasipriešinimą senų dalykų užbaigimui, brandai ir pilnatvei. Susapnavę šį simbolį turėtumėte savęs paklausti, kuria linkme norite pakreipti savo gyvenimą ir kur veda jūsų troškimai. —► Vaikas.

Gimimo diena: tradicinė (liaudies) interpretacija: tai visais atžvilgiais laimę pranašaujantis simbolis. Gimtadienis -magiškas laikotarpis, kai išsipildo norai arba kai galima pakliūti į burtų pinkles (plg. „Miegančioji gražuolė"). Reikia atkreipti dėmesį į gautas dovanas, į pačią šventę ir į tai, kiek jums suėjo metų. Dovanos dažniausiai simbolizuoja sapnuotojo ar jo sutiktų žmonių savybes ir tai, kuo praturtinamas jūsų gyvenimas. Be to, labai svarbus ir kitas aspektas: tai šventė, kai jūsų egzistencija ir individualumas suvokiamas ir priimamas kaip dovana. Atkreipkite dėmesį ir į kitus sapne matyto gimtadienio šventimo aspektus. Kaip jūs tuo metu jautėtės?

Giminaitis: tai nuoroda į gerai žinomus žmogaus charakterio bruožus ir savybes. Jei sapne nesutariama su giminaičiais, tai iš tiesų stengiamasi ignoruoti ir nuslopinti šias savo savybes. Froido ir Štekelio [vert.: Steckel - vokiečių psichoanalitikas] nuomone, tai - lytinių organų simbolis.

Ginčas: vidiniai konfliktai ir prieštaravimai. (Faustas: „Dvi sielos manoje krūtinėje gyvena"). Gynyba: —► kova, —► karas, '■ginkluotė, —► teismas, —► advokatas.

Ginklai: Moterų sapnuose šis simbolis paprastai reiškia seksualumo baimę. Vyrų sapnuose tai gali iš dalies reikšti „moteriškų ginklų" baimę. Karo baimės išraiška. Cheminio ar branduolinio poveikio ginklai gali simbolizuoti vidinio pasaulio apnuodijimą arba vidinį irimą. Froido ir kitų psichoanalitikų nuomone, ginklai - vyriško seksualumo simbolis, nes ginklai paprastai įsiskverbia į žmogaus kūną. Tokia simbolio traktuotė tinkama ir mūsų dienomis, nors šiuolaikiniai ginklai yra tokie galingi, kad iš žmogaus kūno beveik nieko nebelieka. Kūno sunaikinimas gali būti traktuojamas kaip Froido filosofijos papildymas, nes šis simbolis reiškia labai įdomią sąsają tarp dauginimosi (seksualumo) ir kūno sunaikinimo (šiuolaikiniai ginklai).

Ginkluotė: atsiribojimas (plg.: Vilhelmas Reichas [vert. W. Reich (1897-1957) -psichiatras ir psichoanalitikas] - charakterio šarvai), nuotolis, kuris gali būti reikalingas arba visiškai beprasmis. Apsauga nuo (dvasinių) sužeidimų. —► Šarvai, —-► riteris.

Gintaras: sąstingis, suvaržymas (suvaržytas gyvenimas), kaip aiškina ir —► apsiausties, —► lifto, —► kaimo, —► narvo bei —► spąstų simboliai, įspėjimas dėl išdidumo. Kaip ir visi   —► papuošalai (brangieji akmenys) ar —► kalnų krištolas, gintaras reiškia tuštybę.

Gipsas: Žmogus su kažkuo sukabintas, suklijuotas (pvz., tai gali būti santykiai su partneriu, darbas ir pan.). Gipsu bandote kažką užglaistyti, kaip aiškinamas ir —► lygintuvo simbolis. Iš gipso galima padaryti originalo kopiją (ką jūs kopijuojate?), dirbtinumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: klaidingi kaltinimai.

Gitara: aistra ir jausmai. Dažnai šis simbolis turi seksualinę prasmę, kaip ir ► smuikas bei altas (moters kūno simbolis). Žaisminga saviraiška.

Gyvatė: —► nuodinga gyvatė. Visų pirma tai baimės simbolis. Neretai gyvatė simbolizuoja seksualinius santykius, bet kaip ir —► uroboras, tai gali būti tobulumo, pokyčių ir atgimimo simbolis. Gyvatė - tamsiosios moteriškumo pusės ir klastos arba išminties ir gudrumo simbolis. (Hans Ėgli: Das Schlagensymbol [Walter Vlg,]. Knygos autorius įvairiuose žemės kampeliuose aptiko daugiau nei 100 gyvatės simbolio interpretacijų). Kiekviena moteris bent kartą gyvenime susapnuoja gyvatę: tai varžovės ar vyriškos lyties baimė. Gyvatė simbolizuoja seksualinius instinktus. Jei šioje srityje kažkas ne taip, sapne dažnai pasirodo gyvatė. Gyvatė gali simbolizuoti ir gyvybės šaltinį, nes ji išnyra iš žemės gelmių ir turi gydomųjų savybių (plg. Eskulapo lazda, kurią apsivijusios dvi gyvatės). Asklepijo šventykloje miegamojo grindimis rangėsi gyvatės, kurios turėjo sustiprinti gydomąsias sapno savybes (plg. Vollmar, Kb: Dreampower. Ein Handbuch fur Traumer. Simon & Leutner, Berlin 1988, p. 65-73). Artemidoras nurodo, kad gyvatės simbolis sapne reiškia išgijimą ir gyvybinių jėgų sugrįžimą. Nemirtingumo simbolis (odos išnara: atgimimas). Gyvatės bei vilko mėsos valgymas simbolizuoja grėsmę dievams (šiaurės šalių mitologija, Edos poezija). Paslaptingos išminties, paslapčių atskleidimo simbolis. Gyvatės greitai juda ir jas privilioja ugnis: energijos išsilaisvinimas, tikslingas judėjimas tam tikro objekto link. Gyvatė iš Gilgamešo (to paties pavadinimo šumerų epas, 1900 m. pr. Kr.), kai šis maudosi tvenkinyje, pavagia nemirtingumo žolę. Graikijoje žemės deivė Gaja vaizduojama kaip pusiau moteris, pusiau gyvatė. Ji gimdo titanus, kurie kovoja su Dzeusu. Gnostikams (vėlyvųjų antikos laikų (I-III a.) religi-nė-filosofinė kryptis, siekusi atsiriboti nuo materijos) gyvatė simbolizavo deus absconditus - tamsiąją, giluminę ir nesuvokiamą Dievo pusę. Panašią reikšmę turi ir indų Kundalini (gyvybės energiją simbolizuojanti gyvatė). Graikijoje gyvatės buvo viešai garbinamos kaip mirusiųjų dvasios. Gyvatės paprastai pasirodo iš nežinia kur ir sukelia baimę. Dauguma žmonių nesugeba su jomis užmegzti prasmingo ryšio. Gyvatės yra paslaptingos ir kelia baimę, kaip ir pasąmonė. Jų nuodai simbolizuoja mūsų nuodėmes, jų išmintis -pokyčius ir atpirkimą. Ankstyvosios krikščionybės laikais buvo manoma, kad užpulta gyvatė saugo tik savo galvą („Physiologus" [vert.: „Fiziologas" - ankstyvosios krikščionybės laikų knyga apie gyvūnų simbolius]). Aiškinant sapną „Asirijos princo požeminio pasaulio vizija" (VIII—VII a. pr. Kr.) gyvatės-drakono galva lyginama su mirtimi. Froido nuomone, gyvatė simbolizuoja penį, anot Jungo, tai - kažkas svarbaus mūsų pasąmonėje: pavojus arba išgijimas. —► Ungurys.

Gyvatvore: atsiribojimas, kliūtis, tačiau kartu ir natūrali gyvenamoji erdvė. Tai riba tarp dviejų pasaulių (raganos, pasak legendų, mėgdavusios sėdėti ant gyvatvorių, nuleidusios vieną koją į šį, kitą - j aną pasaulį.

Gyvsidabris: greitis, nervingumas, skubėjimas ir nuodai. Tai Merkurijaus simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: malonumai.

Gyvulys: žmogaus gyvuliškoji prigimtis ir gyvuliški instinktai. Froido ir daugelio kitų sapnų teoretikų nuomone, tai - instinktų simbolis. Žmogaus gyvuliškumas kaip nesąmoningas instinktas (ANIMA) arba kaip nuo instinktų nutolusi sąmonė (ANIMUS). Tai nuoroda į tai, ką stengiamės ignoruoti, iš dalies tai šešėlinė pusė, kurią derėtų gyvenime labiau integruoti. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokį gyvulį sapnuojate. Jungas siūlo išsamiau apie kiekvieno susapnuoto gyvulio prigimtines savybes paskaityti A. Brėmo [vert. A. E. Brehm (1829-1884) - vokiečių zoologas ir rašytojas] „Gyvulių gyvenime". Anot Froido, maži gyvūnai simbolizuoja vaikus bei brolius ir seseris, laukiniai gyvūnai - aistringumą arba aistrą keliantį žmogų, gyvulišką potraukį arba aistras.

Gladiatorius: agresija ir menkavertiškumo jausmas, kurį kompensuoja sapnas apie didvyrius.

Glaistas: laikytis kartu (prieš išorinį pasaulį). Tradicinė (liaudies) interpretacija: sunkūs laikai.

Gluosnis: lankstumas, artumas bei svy-ravymai (gluosnis svyruoklis). Ramybė ir (dvasinis) penas.

Godumas: reikėtų būti nuosaikesniam arba jaučiatės nukentėjęs. Seksualinis susilaikymas. Kaip ir —► šykštuolis - tai nuoroda, kad negalite pasisotinti netinkamai tenkindami savo instinktus. —► Vilkas.

Gondola: Kaip ir sūpuoklės, gondola simbolizuoja žaismingą meilės fantaziją. Tai gali reikšti ir nuotykius. Atostogų prisiminimas, kuris rodo, kad jau vėl reikia atostogų.

Gorila: prievarta ir primityvus dvasinis gyvenimas (nors gorila ir yra taikus ir linkęs bendrauti žolėdis gyvūnas). —»■ Gladiatorius.

Granata: anot Jungo, granatos (o mano požiūriu, ir bombos) simboliai yra vieninteliai simboliai, sapnuose reiškiantys skaudžias avarines situacijas, kai sapnas atkartoja prieš tai įvykusią situaciją. Tai pasąmonės bandymas psichiškai susidoroti su patirtu šoku.

Grandinė: tvirtas ryšys, taip pat ir teigiama prasme. Dar Artemidoras grandinę laikė ryšio ir nebrandumo simboliu.

Graužikas: dažna nuoroda į kamuojančius rūpesčius. Labai retais atvejais -namų jaukumas ir vaisingumas (kaip ir visi maži gyvūnėliai).

Grąžtas: paprastai laikomas penio simboliu. Gręžimo procesas reiškia lytinį aktą. Pastaruoju metu grąžtas dažnai reiškia ir abejones bei įsigilinimą į save, norint įveikti vidinius prieštaravimus.

Greitis: tai tipiškas stresą reiškiantis sapnų simbolis. Skirkite daugiau laiko sau arba, priešingai, jums reikia būti greitesniam, jei norite išnaudoti savo šansą. Be to, greitis gali ir padėti įveikti stresą.

Greitkelis: gyvenimo kelias, kuriuo judama labai greitai arba įstringama kamštyje. Skubėjimas arba atpalaiduojanti kelionė. Kaip ir kiti judėjimo simboliai: —automobilio vairavimas ir —► automobilis, greitkelis turi seksualinę potekstę. Ar greitkelyje daug automobilių (ar reikia įveikti daug konkurentų), ar jis tuščias (ar aš vienas einu tuo keliu)? Ar kelionės metu kyla sunkumų: avarijos, gedimai, sunkios važiavimo sąlygos? Tai visuomet nurodo atitinkamas jūsų pasirinkto gyvenimo kelio problemas.

Griaustinis: žaibas. Reikėtų labiau dėl savęs pakovoti. Reikėtų pagaliau „iš-sigriaudėti". Tai užduotis imtis daugiau iniciatyvos kuriant savo gyvenimą ir vidinį pasaulį. „I Dzing" („Permainų knygoje") [vert.: seniausia žinoma filosofijos knyga, Va. pr. Kr.]) griaustinis reiškia kažką jaudinančio ir simbolizuoja pirmąjį sūnų. Senovės Egipto sapnų aiškinimas: bloga žinia, pyktis, neapykanta, agresyvūs jausmai. Dzeusas, temperamentingų griausmų valdovas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepaprasti sunkumai.

Grybas: Iš žmogaus gelmių išauga kažkas, kas gali pamaitinti, tačiau tai gali būti nuodai. Svaiginantys, ekstazę sukeliantys religiniai ar seksualiniai potyriai. Tai gali būti slėpiningų žemės jėgų ir mažų dalykų reikšmingumo simbolis, kaip ir —► nykštukai. Froido nuomone, tai penio simbolis.

Grietinėlė: pienas. Maisto perteklius ir mėgavimasis saldumynais. Gal nuo kažko „nugriebėte grietinėlę"?

Grindys: išorinis ir vidinis pagrindas, asmeninė pozicija. Kaip ir —► pėdos ar —► pamatų simboliai, tai ryšio su žeme išraiška. Grindis galima traktuoti ir kaip kažką, kas skiria mus nuo pamatų (pamatinių gamtinių ištakų), kaip ir —► asla.

Griovys: moteriško seksualumo simbolis. Kelyje žmogaus laukia kliūtys. Būtina įveikti (savo paties) gelmes.

Griuvėsiai: derėtų labiau pasidomėti savo sveikata. Tačiau tai ir dvasinio atsinaujinimo pradžia (iš seno dalyko griuvėsių gimsta kažkas nauja).

Griuvimas:

  1. 1. Reiškia pabaigą: kažką užbaigiame arba trokštame, kad pasibaigtų santykiai ar susidariusi situacija.
  2. 2. Reiškia griūtį (plg. namo griūtis): būtinybė elgtis agresyviai arba agresijos baimė. Dažniausiai griuvimą sapnuojame, kai esame slegiami destruktyvių jausmų ar nusivylimo. Konfrontacija su —► mirtimi, kai griūva —► namas. Panašią reikšmę turi sapnai, kai regime—► laidotuves arba —► kapą. Panašiai kaip sapnuojant —► priepuolį, —► užpuolimą, —► gaisrą, —► bangų mūšą ar —► prievartą, tokio sapno priežastis gali būti seksualinis susilaikymas.

Grobis: Kažką pasieksite savo pastangomis ir triūsu. Anot Ericho Fromo [Fromm], tai „turėjimo" lygmuo, kaip aiškinami ir —► aukciono, —► grobio, —► biržos ir —► piniginės simboliai.

Grota: ola. Tai pirmapradės moters simbolis. Grotos paprastai yra šventos vietos, turinčios magišką reikšmę. —► Gimda.

Grotos: galimas išsiskyrimas, kažko pabaiga.

Grožis: Kaip pasakose, taip ir sapnuose grožis paprastai simbolizuoja tiesą ir teisingumą. Tačiau grožis yra kartu ir tuštybės, didelės laimės ir sėkmės simbolis. Rytų šalyse toks sapnas simbolizuoja didžiulę laimę.

Grūstis: Jums reikia daugiau laisvės, panašiai kaip aiškinami ir - - ► kalėjimo ar —»• narvo simboliai. Žmogui per mažai vietos (tai gali būti realus potyris, kai lova per siaura). Ar turite pakankamai galimybių pasireikšti ir įsitvirtinti? Gal jums reikia daugiau erdvės?

Gudobelė: Vivijana (—'■fėja) įvilioja Mer-liną į gudobelės krūmus [vert: Artūro legendos]. Gudobelė laikoma stebuklingu krūmu, nes iš jos šakų daromos burtų lazdelės. Pietų Anglijoje, Glastonberyje, auga gudobelė, krikščionių laikoma šventu medžiu, nes ją čia pasodino Juozapas Arimatietis. Be to, šis krūmas žydi du kartus per metus. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.

Gulbė: Gulbės - šeimyniškumo simbolis. Jos poruojasi tik kartą gyvenime ir kartu augina savo atžalas. Dvasiniai interesai, idealizmas (Lohengrinas). Grožio simbolis. Juoda gulbė - nelaimės ir mirties pranašas. Keltams gulbė ir —► žąsis buvo kito pasaulio pranašai, todėl jų mėsos jie nevalgė.

Gultas: lova.

Guma: lankstumas ir sugebėjimas prisitaikyti.

Gvazdikas: tai troškimai, kuriuos išdrįstame išreikšti tik per gėlę. Tradicinė (liaudies) interpretacija: merginos už pinigus.