Idiotas: dvasinio persitempimo baimė, paprasto, vaikystę primenančio gyvenimo ilgesys. Įspėjimas apie pasąmonės valdomą gyvenimą. „Idiotai" senovės Graikijoje reiškė (apolitiškus) savarankiškus verslininkus, kurie buvo vertinami neigiamai, mat nesirūpino bendruomenės interesais. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nelaukta laimė.

Ietis: Dėl ko nors sulaužyti ietį - palankumas tam žmogui. Tačiau tai gali reikšti seksualinę įtampą ir tam tikrus religinius simbolius (legenda apie Gralį), kaip teigia Jungas. Šiuo aspektu ietis, kuri žvejų karalių Amfortą sužeidė į genitalijas, simbolizuoja kūno ir dvasios kančias. Didvyris (Parsifalis), matydamas kančią ir ietį, turi pajusti užuojautą, jeigu jis to nesugebės, karalius ir visi jo rūmai bus priversti ir toliau kentėti. Froido teigimu, kiekvienas pailgos formos ginklas simbolizuoja falą. Agresija, tikslo siekimas ir sėkmė. Šia prasme praeitame šimtmetyje labai reikšmingą sapną susapnavo Elijas Hovė [vert: E. Howe (1819-1867) - amerikiečių verslininkas]. Sapne aborigenai jam grasino ietimis, kurių antgalyje buvo akies formos skylė, ir liepė jam sukonstruoti siuvimo mašiną. Sis sapnas padėjo atrasti dvigubo dygsnio siuvimo mašiną. Simboline prasme šis sapnas yra nuoroda į vyriškąjį ir moteriškąjį sapnuotojo pradus, kurie sietini su adata arba šios ypatingos ieties simboliu.

Įkalinimo vieta: tai kliūtis simbolizuojantis sapnas, panašiai kaip ir —► kalėjimas, —► požemis ir —► narvas.

Įkandimas: agresija (kandumas), susidorojimas. Šis simbolis neretai rodo gyvuliškąjį žmogaus pradą. Jūsų kandumas, socialinis sarkazmas dažniausiai priklauso nuo to, kaip įsisąmoninate ar atmetate savo gyvuliškąjį pradą ir - tik jau kitu lygmeniu - nuo jūsų valgymo ir kramtymo įpročių bei daugelio kitų dalykų. —► Valgymas, —► sukandimas. Kas kam kanda? Jei įkanda gyvūnas, tai reiškia sąlytį su savo instinktais. —► Gyvūnas, —► vampyras, —► dūris.

Imperatorius: —► karalius. Bet kuris autoritetingas žmogus. Trokštama įgyti autoritetą, kurio stokojama, arba žmogus yra pakankamai autoritetingas, tačiau negali mėgautis tokiu pojūčiu. Imperatorius ir imperatorienė atspindi žmogaus vidinio pasaulio moteriškąjį (AN1MA) arba vyriškąjį (ANIMUS) pradą. Kaip archetipinis simbolis, jis reiškia ne tik autoritetingus asmenis, bet ir simbolizuoja mylimojo ar mylimosios paveikslą (dažnai aukštinamą ir idealizuojamą vyrą ar moterį). Froido nuomone, šis simbolis dažnai nurodo valdingus tėvus.

Indai: namų jaukumas. Sudužę indai tradicinėje (liaudies) interpretacijoje reiškia nelaimę (priešingai nei sudužusi —► stiklinė). Indas: —► butelis, —► retorta, —► vazū. Visi indai simbolizuoja moters kūną ir moterišką seksualumą - bent jau vyro sapnuose. Nuoroda į vyro kūną ir vyrišką seksualumą niekuomet nebus vaza - greičiausiai išvysite statinę, o dar dažniau - butelį. Tačiau vaza gali reikšti tiek moters, tiek vyro vidinį pasaulį pasąmonės prasme, bet ir tokiais atvejais dažniau sapnuojama skrynia (Pandoros skrynia) arba dėžutė bei lobis (skrynia). Svarbu atkreipti dėmesį, kas yra tame inde (kokia dvasia slypi —► butelyje). Jau nuo Froido laikų indas interpretuojamas kaip seksualumą reiškiantis simbolis: tuščias indas reiškia potencijos sutrikimus. Jei iš indo išpilamas skystis arba jei atkemšamas butelis, klasikinės psichoanalizės teoretikai teigia, kad tai - lytinių santykių simbolis.

Indėnas: Anksčiau tai buvo nuotykių troškimo, nebrandaus vyriškumo simbolis, bėgimas nuo šio pasaulio ir tikrovės. Vyrų sapnuose panaši kaip ir —► didvyrio simbolio reikšmė. Mūsų dienomis šio simbolio prasmę papildo pilnatvės aspektas: mes visi gyvename viename pasaulyje ir visi esame vienodai priklausomi nuo Motinos Žemės.

Infliacija: psichinis išsekimas arba kur kas retesnė reikšmė - skurdo baimė.

Inkaras: saugumo simbolis, kaip ir —* šeima, —► namai, —>• vakarienė ir —► užsakai; ryšys su žeme, nepaisant visų jausmų. Pasitikėjimas savimi ir sąstingis.

Invalidas: savarankiškumo, veikimo laisvės praradimas. Kažkam kitam arba jums reikalinga parama. Menkavertiškumo kompleksas, abejonės savo jėgomis ir gyvenimo baimė. Jaučiatės įžeisti. Be šių svarbiausių reikšmių, toks simbolis turi ir svarbią teigiamą prasmę: tai priminimas, kad reikia sugebėti atsiriboti nuo buvusių laimėjimų. Taip šis simbolis išreiškia vienpusiško laimėjimų suvokimo kritiką. Pvz., nebūtina viską atlikti pačiam ir nebūtina visuomet būti geriausiam. Labai svarbu pripažinti savo bejėgiškumą ir su tuo susitaikyti. Antra vertus, žmogus kaip invalidas mano, kad nesugeba kažko padaryti, tačiau šiame kontekste derėtų savęs paklausti, ar teisingai pasirinkote pačius veiksmus.

Invalido vežimėlis: sveikatos sutrikimas ir kančia, tačiau tai gali būti ir nuoroda, kad žmogus nebesistengia pabėgti nuo problemų. Nepaisant (psichinės) negalios, žmogus gali judėti. Šis simbolis tam tikta prasme gali reikšti ir raginimą vėl išmokti vaikščioti.

Įrankis: darbo ir pagalbinė priemonė. Anot Froido, visi įrankiai simbolizuoja vyro lytinį organą.

Įrenginys: dvasingumo netekęs darbas, atbukimas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, koks tai įrenginys. O gal pats sapnuotojas yra kažkoks robotas? Tačiau toks sapnas gali simbolizuoti ir sielos dirbamą darbą.

Irklai: reikalinga tvirtai nustatyta kryptis, tikslas. Pasiryžimas.

Irklavimas:   sunkus darbas, judėjimas savo jėgomis. —► Laivas, —► valtis.

Įsilaužėlis: noras kažką slapta pasisavinti. Savininkiškumo jausmas (jei pats esate tas įsilaužėlis). Negalima pasitikėti jus supančiais žmonėmis. Kažkas (įsilaužėlis) pažeidžia sapnuotojo psichinę ir dvasinę erdvę. Laukia kažkas naujo (praradimo baimė, kaip aiškinamas ir —► šarkos simbolis), kažkokie pasikeitimai. Ką įsilaužėliai pavagia?

Įsilaužimas: slopinamas, susikaupęs ar per mažas agresyvumas, kaip aiškinami ir —► gaisro —► bangų mūšos, —► liepsnų, —► prievartos, —► geismo ir —► aukštos įtampos linijos simboliai. Mankavertiškumo kompleksas, jausmų slopinimas ar seksualinis susilaikymas, kaip ir sapnuojant > griuvimą, —► užpuolimą, - nekaltybės atėmimą, —► haremą, —► odos bėrimą ir —* prostitutę. Karo ir agresijos baimė. Tačiau įsilaužimas gali reikšti ir beviltišką kūniško ar dvasinio artumo paiešką. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas. Įspėjimas: Sapnuose pasirodančius įspėjimus reikia traktuoti rimtai ir stengtis į juos atsižvelgti arba, priešingai, juos ignoruoti.

Įstaiga: tarnyba, —► valdininkas.

Istorinė asmenybė: Mano nuomone, tokie sapnai reiškia užkoduotas žinias, pasiekiančias mus iš tos kultūros, kurioje gyveno ši asmenybė. Froido nuomone, tai beveik visais atvejais tėvo arba motinos simbolis. Jungo teigimu, jei sapne susiduriate su istorine asmenybe, būtina pasitikrinti, koks tai buvo žmogus, kas jį supo, ką jis veikė.

Išardymas: prikėlimas iš užmaršties. Žvilgsnis į vidinį pasaulį, jo suvokimas ir analizė. Dažnai sapnuojamas, kai žmogus gyvena nesusimąstydamas. Atkreipkite dėmesį, koks daiktas išardomas ir kaip atrodo atskiros jo dalys. —► Dėlionė.

Išėjimas: tai dažnai su gimimu siejamas sapno simbolis. Tamsus išėjimas (koridorius) gali reikšti jūsų sutrikimą tam tikroje situacijoje.

Iškaba: Šio simbolio reikšmė priklauso nuo to, kas užrašyta ar kas vaizduojama iškaboje. Jei užrašytas vardas, turėtumėte atkreipti dėmesį į raidžių dydį, pagražinimus, spalvą. Jei iškaboje kažkas pavaizduota, tai žinyne susiraskite atitinkamo simbolio paaiškinimą.

Iškasena: seni jausmai (tai, kas giliai užkasta) turi būti įsisąmoninti, psichologinė savianalizė. Panašiai kaip ir —► išardymas, šis ženklas reiškia savianalizę. Svarbu tai, kas kasinėjant atrandama (užslėptas potencialas). Froido nuomone, psichoanalizės procesas primena kasinėjimus.

Iškyla: poilsis, džiaugsmas ir aplinkos pakeitimas. Tai beveik visais atvejais nuoroda į natūralumą ir intymumą. Dažnai sapnuojama, kai žmogus pervargęs. Kur rengiama iškyla?

Išlipimas: pabėgimas ar atramos ieškojimas kaip ir —► emigracija. Nebenorite kažko daryti arba nebenorite taip daryti. Svarbu, iš kur išlipate ir ką tuo metu jaučiate.

Išmalda: duodančiojo finansinių reikalų pagerėjimas ir imančiojo (—► elgeta) reikalų pablogėjimas. Kartais šis simbolis gali reikšti ir atvirkštinę situaciją. Tai nuoroda į sunkius laikus ar skurdo baimę (žr. —► prieglobstis, —► skurdas, > skarmalai, —► padirbti pinigai), įspėjimas apie smulkmeniškumą, šykštumą ir savęs apgaudinėjimą.

Išminčius: seno išminčiaus kaip gyvenimo vedlio archetipinis simbolis, kurį išsamiai savo biografijoje („Gedan-ken, Traume und Erinnerungen von C. G. Jung") aprašė Jungas. Šis simbolis - nuoroda į pozityvaus vyriškumo ir „geresnio" tėvo ilgesį, ypač moterų sapnuose.

Išpažintis: palengvėjimą suteikia bendravimas, sąžiningumas. Derėtų atsikratyti kaltės jausmo ir / arba išsivaduoti iš griežtų moralinių gniaužtų. Šio simbolio struktūra panaši į ► bausmės simbolio struktūrą.

Išpirka: emocinės sąnaudos siekiant iš kažko išsivaduoti.

Išsikraustyti: - -► emigracija, išlipimas, užsienis.

Išsirengimas: Būtina atsiverti ir liautis apsimetinėti, kaip aiškinami ir —► apnuoginimo ar —*• nuogumo simboliai. Reikia atsiduoti mėgavimuisi savo ar kito žmogaus kūnu. Ar norėtumėte (kad ir kur tai būtų) atsiverti? Įspėjimas apie santūrumo stoką ir įžūlumą. Jungo nuomone, drabužio nusirengimas reiškia dalelės savęs netekimą. Plg. —amputacija.

Ištrėmimas:  ignoravimas, —► tremtis, —► eremitas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.

Išvadavimas: paprastai visuomet reiškia laisvės troškimą.

Išvietė: tualetas.

Išvykimas: noras išvykti. Dažnai dėl streso, persitempimo ir / ar dėl nesutarimų santuokoje. Atsakomybės jausmo trūkumas. Antra vertus, jau sukauptos jėgos situacijai pakeisti ir išsivaduoti.

Įvaikinimas: Priimama kažkas svetimo, suteikiama pagalba. Vidinis troškimas turėti vaiką. Tokį sapną regėjęs žmogus turėtų savęs paklausti, ko jam trūksta iki visiškos laimės ir ką jis norėtų ar turėtų padaryti.

Įvažiavimas: atvirumas. Galimas seksualinis atspalvis.

Įžeidimas: nepasitenkinimas arba pasipūtimas. Dažnai sietinas su realiu jūsų paties ar kito žmogaus įžeidimu. Tačiau neretai toks simbolis reiškia norą būti suprastam, pakeisti pažiūras.