Labirintas: Mitologijoje labirintas siejamas su graikų didvyrio Tesėjo ir jo mylimosios Ariadnės vardu. Kad Tesėjas galėtų įveikti jaunas mergeles ryjančią pabaisą. Ariadnė savo mylimajam padovanojo raudoną siūlą (dažnai sakoma „raudona gija"), kuriuo naudodamasis Tesėjas, įveikęs pabaisą, rastų labirinte kelią atgal. Labirintas simbolizuoja Žemės motinos kūną ir tvarką visatoje, kurią savo sieloje turi susikurti kiekvienas iš mūsų. Tai didvyriškas poelgis kiekvieno iš mūsų gyvenimo kelyje. Gyvenimo kelias yra klajonė labirintu, kai įveikę visus jo koridorius galime pasiekti tikslą ir atlikti skirtąją užduotį. Čia sutiksime ir savo šešėlines puses ir turėsime jas įsisąmoninti. Kiekvienas sapnas, kuriame matote labirintą, yra raginimas susigrumti su jumyse glūdinčia pabaisa. Antra vertus, labirinto simbolis yra nuoroda į motinos kompleksą: žmogus negali išsivaduoti iš moteriškojo prado, klaidžioja jame, t. y. vyriškumas praranda savo tapatumą ir, kaip rašė E. Noimanas [vert: E. Neuman (1905-1960) - Vokietijos ir Izraelio psichologas ir psichoanalitikas], pradingsta moteriškajame prade. Tačiau moteriškasis pradas irgi negali rasti savo tapatumo, kol nerandama išorinio įėjimo ir kol šis pradas negali pats nuo savęs atitrūkti. Labirinto simbolis tikriausiai atsirado stebint Saulės ir Mėnulio judėjimo kelią (plg. Schvvabe, Julius: Archetyp und Tierkreis, Gauke reprint 3, Gauke Vlg. Hann. Mūnden, p. 515 tt.). Labirinto centre įsikūrusi mirtis (žemiausia Saulės ir Mėnulio padėtis). Kai su ja susitinkama, vėl keliaujama labirinto koridoriais atgal, kaip ir legendoje apie Tesėją ir Ariadnę. Šiuolaikiniame pasaulyje dideli miestai paprastai suvokiami kaip labirintai, asfalto džiunglės, kuriose žmogus lengvai pasiklysta arba jaučiasi įkalintas. Be to, žmogų lydi jausmas, kad viskas tapo labai sudėtinga ir sunku rasti savo kelią. —► Siūlas, —► drakonas.

Laboratorija: tai gyvenimo išbandymas, eksperimentų laikas. Teigiamas ženklas psichinės ir emocinės būklės aspektu (plg. „Širdies alchemija"). Kaip jūsų jausmai? Ar tik jūsų gyvenimas nėra pernelyg suplanuotas, mechanizuotas ir bedvasis? Tradicinė (liaudies) interpretacija: pavojus ir liga.

Lagaminas: indas, —► bagažas. Sunkumai ir problemos, kurias žmogus tempia su savimi, tačiau tai kartu ir gebėjimų bei talentų atsargos. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kiek sveria lagaminas. Sunkūs lagaminai paprastai reiškia neišspręstus uždavinius, nepanaudotus gebėjimus ir kitus panašius sunkumus. Nesunkūs lagaminai dažnai reiškia talentus ir gebėjimus, kuriais žmogus naudojasi. Froido teigimu, lagaminas simbolizuoja moters kūną, kaip ir —► krosnis.

Laidai: tai nuoroda į sapnuotojo energiją.

Laidas: ryšys su kažkuo, su kita vietove; reiškia būti informuotam („kaboti ant laido"). Neretai laidas yra nervingumo ir dvasinių ryšių simbolis. Elektros laidas paprastai reiškia sapnuotojo įsitempimą.

Laidotuvės: dažnai pasitaikantis sapnų simbolis. Reikia kažką užmiršti ir pabaigti. Kažkas turi baigtis, kad užleistų vietą naujam dalykui, kaip aiškinami ir —► kūdikio bei —► gimdymo simboliai (tik svaresnis akcentas čia tenka to kažko naujo atėjimui). Simbolio struktūra panaši į —► aborto ir —► amputacijos simbolius. Pamirštami ginčai, neįgyvendinami troškimai ar slegiantys blogi įpročiai. Nutraukiami ryšiai su žmonėmis, kaip aiškinami ir —► mirties, —► skyrybą bei —► atsisveikinimo simboliai. Jei matote laidojant save, tai reiškia, kad miršta jūsų senasis „Aš".

Laikas: gebėjimas suvokti laiką reiškia asmenybės išsivystymo lygmenį. Gebėjimas organizuoti, planuoti gyvenimą. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokį laiką regite sapne: vidudienis tai ar naktis, vasara ar žiema. Nemažiau svarbu ir tai, kokį šimtmetį sapnuojate. Dažnai sapnuojama, kad laikas sustoja (stagnacija) arba kad jis lekia pašėlusiu greičiu (stresas). Laiko sustojimą galima traktuoti kaip ir tam tikro pobūdžio lupą, suteikiančią galimybę į kažką pasižiūrėti įdėmiau. Pagreitinta laiko tėkmė dažnai reiškia sąmonės išplėtimo ribas.

Laikraštis: Šis simbolis dažnai rodo, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio išoriniam pasauliui. Dvasinio pasaulio naujienos.

Laikrodis: —* mandalos ir likimo simbolis,   -* laikas. Froido nuomone, dėl nuorodos į pasikartojančius laiko tarpsnius laikrodis yra menstruacijų simbolis. Laikrodžio tiksėjimas, anot Froido, atitinka klitorio lietimo judesius lytinio susijaudinimo metu. Ar būtų galima sieti šį aiškinimą ir su pasikartojančiais kvarcinio laikrodžio impulsais?

Laimėjimas: visais atvejais sėkmę reiškiantis ženklas.

Laiptai / sraigtiniai laiptai: pokyčiai ir perėjimas iš apačios (pasąmonės) į viršų (sąmonės sritis) arba atvirkščiai. Laiptai dažnai vaizduojami pasakose ir kino filmuose kaip asmenybės susiformavimo simbolis. Laiptų pakopos atitinka atskirus kūno energetinius centrus (čakras). Kylama ar leidžiamasi laiptais? Froidas lipimą laiptais traktavo kaip lytinio susiliejimo simbolį.

Laiptelis: laukia kažkas nauja, tai —► slenkstis, kurį reikia įveikti. Tai dažnai nuoroda į vystymąsi. —► Pakopa, —► laiptai.

Laistytuvas: perteklius ir turtai. Neretai reiškia ir taupų energetinių srautų paskirstymą. Kaip ir —► čiaupas, anot Froido, šis simbolis reiškia vyro varpą, nes iš falo „snapelio" išsilieja tai, kas lemia vaisingumą.

Laiškanešys: » paštas. Asmuo, perduodantis informaciją. Bendravimas.

Laiškas: ryšys (su mylimu asmeniu), žinia, bendravimas su išoriniu pasauliu. Žinia, kuri dar neprasiskverbė į pasąmonę.

Laivas: valtis. Tai gyvenimo laivas, būtinybė apmąstyti savo gyvenimo kelią (jei sapnuojate, kad esate laive). Nuo jausmų laikotės per atstumą, nes nėra tiesioginio kontakto su —► vandeniu. Tai gali būti moteriškumo ilgesys, ypač jei laivas išplaukė. Laivo simbolis gali turėti priešingą arba papildomą —► žuvies simbolio reikšmę. Įvairūs laivų modeliai apibūdina paties sapnuotojo asmenybę. Korane ir Biblijoje laivas simbolizuoja išsigelbėjimą. Froido teigimu, tai moters simbolis.

Laivynas:  konfliktinė situacija emocijų lygmeniu, emocinių kivirčų baimė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kaip ir visais su laivais susijusių sapnų atvejais, tai blogas ženklas.

Laivo katastrofa: Laivo katastrofa, kaip ir —► pylimo griūtis, dažnai susijusi su nusivylimo jausmu, tačiau tai gali būti ir nuoroda į pozityvius reiškinius. Atsiribojimo nuo —► vandens, t. y. nuo jausmų ir savo paties poreikių, pabaiga. Laivo katastrofa gali reikšti ir jausmų protrūkį, kai sapnuotojas išreiškia savo aistras.

Laivo stiebas:  Psichoanalitikų nuomone, tai visais atvejais - falo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: tolima kelionė.

Lakštingala: laimingos meilės ir darnos ilgesys.

Lama (besispjaudantis gyvūnas): jums derėtų retkarčiais pasielgti ne pagal taisykles.

Lama (budistų dvasininkas): dvasingumas, archetipinis išminčiaus simbolis.

Langas: namas. Šis simbolis beveik visuomet reiškia vidaus ir išorės santykį. Labai svarbu, kokią perspektyvą matote pro langą. Kuria kryptimi žiūrite? Ar vaizdas aiškus ir ar langas švarus? Gal langas murzinas? Tai labai svarbūs aspektai aiškinant šio simbolio prasmę. Pagal Froidą, langai reiškia kūno ertmes (namas simbolizuoja kūną, o langai - jo ertmes ir akis).

Lankas (vartų arba tilto arka): įtampa ir prieštaravimų nugalėjimas.

Lankas / Šaulys: tikslo siekimas, susitelkimas į tikslą, disciplinuotumas.

Lapas (augalo): jūs privalote keistis ar atsiduoti —► kritimui, kaip aiškinamas ir —*■ skardis, —► upelis, iš dalies —► parašiutas. Tik šiuos simbolius derėtų vertinti žaismingiau. Nuvytęs lapas - rūpesčiai. Žalias lapas - gyvybingumo augimas, noro išsipildymas.

Lapas (popieriaus): gal trokštate ką nors užrašyti ir išreikšti mintis? Matote save kaip naivų nepatyrusį (tuščias lapas) ar kaip žinomą asmenį (prirašytas lapas)?

Lapė: mylimas arba gašlus žmogus. Mūsų instinktų loginė pusė. Gudrumas, suktumas, apskaičiavimas ir miklumas. Lapė laikoma sielos vedle ir palydove kelionėje. Tai gali būti ir nuoroda į vaikystę (vaikiškos dainelės ir eilėraštukai; [vert.: Aš laputė, dun dun dun, įsileiskite vidun" (K. Kubilinskas).] Pasiutusi lapė: nekontroliuojami instinktai. Pagal Artemidorą, tai šmeižto simbolis. Ankstyvosios krikščionybės laikais („Physiologus" [vert.: „Fiziologas" - XIII a. knyga apie gyvūnų simbolius)) lapė netgi prilyginama velniui. Jungas teigė, kad lapė reiškia linksmą, „lapišką" žmogų (plg. Gėtės [Goethe] „Lapinas Reine-kis"). Brolių Grimų pasakoje „Aukso paukštė" lapė vaizduojama kaip vadovė, kuri turi žūti, kad galėtų integruotis į žmonių visuomenę.

Lapija: sapnuotojo jausmai ir mintys. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip atrodo lapai (koks metų laikas?): žalia lapija reiškia džiaugsmą, malonumus ir augimą; nudžiūvę lapai reiškia nusivylimą ir nesėkmes, tačiau tai gali būti brandos ir susiformavusių pažiūrų simbolis. Antikos laikų interpretacija: džiaugsmas.

Lašiniai: Lašinių gabalėliu galima kažką prisivilioti. Šio simbolio reikšmė kūniškumo bei gyvuliškumo aspektu panaši į —► kumpio ir paprastai simbolizuoja kažką nešvaraus (—► kiaulė). Bijote su-storėti? Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Lašiša: tai gali būti falo simbolis, tačiau dažnesnė reikšmė - sapnuotojo santykis su savo jausmais (kaip ir visų žuvų simboliai). Tradicinė (liaudies) interpretacija: šeiminis konfliktas.

Laukas: moters(-ų) simbolis. Veikimo laikas. (Tai greičiausiai patriarchalinis aiškinimas, kuris paprastai neatitinka sapnuotojo sąmonės būsenos, bet dažniausiai atspindi tikrąją padėtį, nes mūsų pažiūrų pasikeitimai nesutampa su ideologiniais pasikeitimais. Reikėtų nepamiršti, kad mūsų sąmonė yra kur kas greitesnė ir dinamiškesnė nei pasąmonė). Neartas laukas - stagnacija, liūdesys ir rūpestis. Žaliuojantis laukas - darbas ir geras uždarbis, augimas. Apleistas laukas - netvarka vidiniame ir išoriniame gyvenime.

Lauro lapai: sėkmės ir pripažinimo siekimas, įspėjimas apie liguistą pripažinimo ir šlovės siekimą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pinigai ir laimė.

Laužas (pasmerktajam sudeginti): laužas, sukrautas iš mūsų kaltės jausmų.

Lava: svarbus vidinės psichinės energijos simbolis. Nevaldoma iškrova ir atsipalaidavimas.

Lavina: įtampos iškrova, begalinių jausmų simbolis. Dažnai panaši reikšmė kaip ir —«■ bangų bei    ♦ vandenyno. Tradicinė (liaudies) interpretacija: netikėta laimė. —► Sniegas.

Lavonas: nužudymas, —► mirtis, —► mirti. Apmirusi asmenybės dalis, apmirusios emocijos. Tai įspėjimas: kažką svetima (negyva) tempiate su savimi. Jei tokį sapną sapnuojate dažnai, o dar kartu jaučiate ir kažkokią baimę, derėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Tokius sapnus dažnai sapnuoja engiamos moterys. Antra vertus, šis simbolis gali reikšti tai, kad atsirado galimybė kažką užbaigti, nuo kažko išsivaduoti.

Lazda: tai labai paplitęs falo ir valdžios simbolis (plg.: burtų lazdelė, karaliaus skeptras). Sis simbolis dažnai rodo asmeninės laisvės paieškas. Jei sapnuojate piemens lazdą, tai atsakomybės už savo lytinius instinktus simbolis (ganomi gyvuliai sapne simbolizuoja mūsų gyvuliškąją pusę).   -► Mediena.

Ledai: (lytinis) pasimėgavimas, vasaros džiaugsmai, atsipalaidavimas.

Ledas: —► sušalti. Esate abejingas, santūrus. Santykių įšaldymas, dvasinis šaltumas, kaip aiškinamas ir -► geležies simbolis, vienatvė. Kartais tai gali būti nuoroda, kad vandenį (sielą ir emocijas) galima pakelti. Įskilęs ledo luitas: probleminių santykių pavojus.

Ledkalnis: stiprybė per disciplinuotumą. Atstumas, kaip ir —► ledo simbolis.

Lėkštė: laimė socialinio gyvenimo lygmeniu arba (gyvenimo) alkis.

Lėktuvas: —>- skrydis. Lėktuvas ir —► skrydis reiškia gilias mintis, novatoriškas idėjas ir pažiūras. Anot Froido, tai vyro lytinio organo simbolis, galintis pasipriešinti žemės traukos jėgai.

Lėktuvo katastrofa: Reikėtų atsikratyti iliuzijų ir pasenusių pažiūrų.

Lėlė: šaltumas, nejautrumas, vaikiškumas ir nesavarankiškumas (lėlė - vaiko psichikos projekcija). Būtina atkreipti dėmesį, kokiame kontekste pasirodo lėlės vaizdinys, nes nuo to priklauso, ar šis simbolis reiškia vaikystėje patirtų jausmų „atradimą", ar tai - būtinybė atsisakyti savo vaikiškumo. Jei sapne matote save kaip lėlę, tai nuoroda, kad jaučiatės esanti besielė būtybė, vertinama tik kaip gražus žaislas. Iki pat vėlyvųjų viduramžių lėlė saugodavo nuo piktųjų dvasių, buvo manoma, kad ji turi įvairių magiškų savybių (ir mūsų dienomis manoma, kad panašių savybių turi talismanai). Homunkulas iš Gėtės ĮGoethe] „Fausto" - tai lėlė, kaip dirbtinis žmogus, neturintis sielos. Taurė su homunkulu sudūžta, jis išsilieja į banguojančią jūrą, kad iš pasąmonės vandenyno grįžtų kaip gyvas žmogus.

Lelija: jausmų pasaulis ir tobulumas. —► Rožė. Tyrumo, nekaltybės ir natūralumo simbolis, tačiau tai ir valdžios ženklas (Prancūzijoje).

Lempa: —► žibintas. Tokie simboliai dažnai pasitaiko pasakose. Pasakos herojui arba sapnuotojui užgęsta šviesa. Problemą padės išspręsti žaibiška arba netikėta mintis. Pasitikėkite savo požiūriu!

Lemtinga moteris (vampyre): Ar tik jūs, kaip moteris, nesielgiate pernelyg rafinuotai? O gal derėtų pasistengti parodyti savo seksualumą? Vyrų sapnuose šis simbolis dažnai reiškia rafinuoto seksualumo ilgesį.

Lenktynės: tai beveik visuomet su karjera susijęs simbolis. Labai svarbu, ar jūs laimite, ar pralaimite, nes tokie sapnai tiesiogiai susiję su jūsų emocine energija. Jūs bėgate visų priekyje, ar visiems iš paskos? Bėgimo dalyviai simbolizuoja skirtingas jūsų asmenybės savybes. -—► Persekiojimas.

Lenta: lygus ir glotnus paviršius, jungiančioji plokštuma. Būtina atkreipti dėmesį į lentos funkciją.

Lenta (mokyklinė): nuoroda į kažką, kas buvo ignoruojama. Tai gali būti nuoroda ir į mokyklos laikų baimes. Dažniausiai tai nuoroda į žinias ir egzaminus.

Lentyna: saugojimas, pernelyg didelis prisirišimas prie senų dalykų.

Leopardas: gyvenimo jėga, elegancija, lytinis potraukis. Jei sapnuojate leopardo keliamą pavojų, tai nuoroda į erotinio pobūdžio konfliktų baimę.    » Katė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sunkumai.

Levanda: moters simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: teigiamas ženklas.

Liepa: medis. Gydymas, vieta, kur galima pasikrauti energijos. Tradicinė    (liaudies)    interpretacija -meilės romanas.

Liepsnos: panaši reikšmė kaip ir —► ugnies simbolio. Tai geras gyvybinių jėgų simbolis, jei galite kontroliuoti liepsnas, jei ne - tai gali reikšti agresiją ir susikaupusias aistras. Senovės egiptiečiams liepsnos reiškė didžiulį finansinį pelną. Froidas teigė, kad šis simbolis reiškia vyro genitalijas (nes —► krosnis simbolizuoja moters kūną).

Lietus: debesis. Troškimas visiškai atsipalaiduoti. Vaisingumo simbolis, taip pat troškimas dvasiškai praturtėti.

Liežuvis: kalba, dvasinis kūrybiškumas, žmogaus suvokimas. Liežuvis visuomet yra nuoroda į gerklės čakrą (svadistha-ną), o kartu ir į (ne)sąžiningumą bendraujant. —► Kalba, —► paskaita.

Liftas: keltuvas, —► kopėčios, —► laiptai. Sielos raidos procesas, pasąmonės ir jos lygmens pasikeitimas, {spėjimas apie atotrūkį nuo tikrovės. Jei liftas kyla į viršų - sąmoningas kilimas, troškimas pakilti. Jei liftas labai greitai leidžiasi žemyn, kad tai net sukelia nemalonius jausmus - baimė nukristi, kaip aiškinami ir ► skardžio, —► liuko —» nukritimo simboliai. Jei liftas užstringa - menkavertiškumo kompleksas ir didžiulis susikaustymas. Tokiais atvejais būtina atlikti gilesnę savianalizę.

Liga: vidinis asmenybės konfliktas, kuris rodo padidėjusią žmogaus savisaugą arba savigraužą. Į tokį sapną reikėtų atkreipti ypatingą dėmesj, nes jis gali pateikti esminių žinių apie sapnuotojo sveikatos būklę. Jei norite suprasti paskirų ligų simbolius, rekomenduočiau paskaityti Detlefseno ir Dalkės knygą „Liga kaip kelrodis" (T. Dethlefsen, R. Dahlke. „Krankheit als Weg", 1983).

Lygintuvas: reikia kažką pataisyti, „užlyginti". Gal jūs per griežtai laikotės taisyklių? Namų jaukumas, kaip aiškinamas ir —► Paskutinės vakarienės simbolis, tik čia paprastai nėra socialinio aspekto. Reikšmė labiau panaši į —»• vazono, —»■ kepimo ar —► kepsnio simbolių reikšmę. Plg.: —»• perekšlė, —► pagalvė, > porcelianas ir —► prijuostė.

Ligoninė: pagalbos paieška iškilus sielos problemų. Tik labai retais atvejais šis simbolis reiškia, kad žmogus ginasi nuo liguisto pobūdžio pagalbos. Ligoninė neretai simbolizuoja paties sapnuotojo asmenybę. Jeigu jūs esate ligonis, tai ligos diagnozė gali tapti nuoroda į asmenybę slegiančias problemas. Ar jūs esate gydytojas, ar į jus kreipiamasi pagalbos? Jungo teigimu, tai vieta, kur žmogumi rūpinamasi. Tai motinos simbolis.

Lyguma: nuobodulys. Tai gali reikšti ir pastovumą. Toliaregiškumas, įžvalgumas, panašiai kaip ir —► paukščių simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: materialinė nauda.

Likeris: atsipalaidavimas arba rūpesčiai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie pataikavimą.

Lynas: užtikrinta pagalba, pagalba leidžiantis nuo bokštų ar daugiaaukščių pastatų, pagalbinė pabėgimo priemonė. Tačiau tai gali būti ir ryšys arba pančiai. Lyno simbolis sapnuose sietinas su saugumu, kaip —► inkaras ir —► plūduras.

Liudininkas: Į viską, ką sapne regime kaip liudininkas, turėtume atkreipti ypatingą dėmesį ir įsidėmėti. Žmogus jaučiasi įpintas į įvykius ir juose dalyvaujantis.

Liukas: Priešingai nei —► parašiuto simbolis, tai reiškia nemalonų —► kritimą, kaip ir —► skardis, —► bedugnė ir ypač —► nukritimas bei —► šūvis. Slapstymasis, tačiau ir galimybė pasiekti giliausius asmenybės klodus.

Liūnas: pelkė. Nebeįmanoma judėti į priekį, baimė pasilikti pasąmonės lygmenyje. Jausmų baimė, baimė „grįžti į moteriškąjį lygmenį" (Erichas Noimanas [vert: E. Neuman (1905-1960) - Vokietijos ir Izraelio psichologas ir psichoanalitikas]), t. y. vyriškasis vyro ir moters pradas (ANIMUS) baiminasi jausmų ir pasąmonės gelmių, bijo prarasti išsikovotą sąmonės lygmenį. Liūnas simbolizuoja slaptą troškimą, o kartu ir jausmų stichijos baimę.

Liūtas: žvėrių karalius. Tai dažnai herbuose pasitaikantis simbolis: britų liūtas, Judo liūtas (plg. Mozė, 49,9), Kristus liūto pavidalu (Apreiškimas Jonui, 5,5). Tai - dvasios, drąsumo, budrumo ir moteriškojo prado simbolis. Alchemijoje liūtas simbolizuoja pokyčius, jame susilieja vyriškumo ir moteriškumo esencijos. Dar antikos laikais šis simbolis buvo interpretuojamas kaip pirmapradė —► saulės energija, nes astrologijoje Liūto ženklas sutampa su karščiausiu vasaros laiku. Remiantis Rožės kryžininkų brolijos idėjomis, žmogus, kuriam tai lemta, turi priversti liūtą paklusti. Tai lytinio potraukio ugnis ir kartu - energija. Jei liūto nepavyks suvaldyti, žmogų užvaldys ir nugalės lytinis instinktas - liūtas jį suės. Krikščionybės laikais liūtas simbolizuoja šalyje gyvenančius pagonis. Šiaurės šalyse liūto vaidmenį šia prasme atlieka —► lokys. Ankstyvosios krikščionybės ir viduramžių laikais (pvz., „Phy-siologus" [vert.: „Fiziologas" - XIII a. knyga apie gyvūnų simbolius]) buvo manoma, kad liūtas uodega užglaisto savo pėdsakus, todėl jo negalima surasti ir sugauti. Pasak legendos, liūtas miega atviromis akimis, o jei liūtė atsiveda palikuonį, tai jis būna negyvas tol, kol trečią dieną liūtas jam papučia į veidą. Taigi liūtas yra atgaivinimo ir gyvenimo jėgos simbolis. Krikščionių legendose liūtas vaizduojamas kaip suktas gyvūnas. —► Drakonas, —* saulė, —► širdis. Aprašant sapną „Asirų princo požeminės karalystės vizija" (VIII—VII a. pr. Kr.), piktoji dvasia (Utukku) vaizduojama su liūto galva.

Liūtis: lietus, —► baimė, -—► drebulys. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nesėkmė.

Lytiniai organai: Viena iš tiesiogiai su vaizdiniu susijusių prasmių - lytiniai poreikiai. Antra vertus, kaip ir visi tiesioginiai seksualiniai vaizdiniai, tai nuoroda į sapnuotojo „Aš" būklę. Neretai seksualiniai vaizdiniai reiškia ir kitokio pobūdžio energetinius srautus: meilę arba baimę, valdžią ir pinigus. Froidas teigė, kad būtina aiškiai skirti genitalijų ir bendrąjį seksualumą. Antra vertus, jis išplėtė seksualumo sąvoką: „Pirma, seksualumas prasideda nuo jūsų pernelyg siauro požiūrio į genitalijas ir pradedamas suvokti plačiau - kaip kūno funkcija, skirta aistrai patenkinti. Ir tik antraplanė tokios funkcijos reikšmė - poreikis daugintis. Antra, - toliau rašo Froidas, - seksualiniams dirgikliams priskiriamos visos švelnumo ir draugiškumo apraiškos, kurias mes savo kalboje išreiškiame daugiaprasmiu žodžiu „meilė" (Freud, S., „Selbstdarstel-lung", Ffm. 1971, p. 67 ir tt.). Tai reiškia, kad Froidas seksualumą supranta kaip aistrą, kuri apima visą kūną ir kurią išreiškia visas kūnas. Jis laikėsi požiūrio, kad seksualinius dirgiklius ir švelnius, draugiškus meilės potyrius reikia analizuoti kartu ir kad negalima vienos asmenybės dalies priešpriešinti kitai. Todėl ir derėtų „atskirti seksualumą nuo genitalijų" (Froidas), norint suprasti, kas yra geidulingumas ir aistra ir atsisakyti požiūrio: „norėti tik vieno". Kartu Froidas pabrėžia skirtumą tarp bendro / spontaniško seksualumo ir genitalijų seksualumo. Tik genitalijų lygmeniu prasideda visų instinktų (ne tik geismų) „organizavimas". —► Erekcija, > lytiniai santykiai, —► seksualumas.

Lytiniai santykiai: lytinių santykių troškimas ar baimė. Visiškas pasitenkinimas ir atsipalaidavimas. Savojo, kūniškojo seksualumo išraiška, kuri dažnai reiškia lytinius santykius kaip pagrindinį tikslą. Šis simbolis reiškia lytinį potraukį, jo stiprumą ir intensyvumą bei savojo „Aš" tobulinimą intensyviai bendraujant su kitu žmogumi. Orgazmas (ir ne tik sapne) parodo, kaip mes sugebame sutelkti ir panaudoti savo jėgas bei troškimus. Remiantis alchemijos simbolika ir analitinės psichologijos teorijomis, šis vaizdinys įkūnija priešybių kovą ir vienybę (mysterium coniunctionis).

Lizdas: motinystė, apsauga, saugumo ilgesys, šeima ir tėviškė. Tai visų pozityvių gyvenimiškų jausmų projekcijos laukas.

Lobis: tai kažkas brangaus. Lobis simbolizuoja ieškojimų tikslą ir nurodo mūsų ieškojimų išeities tašką arba jų priežastį. —► Turtai.

Locmanas: gyvenimo kelyje suteikta pagalba arba žmogus pats pasiruošęs perimti vadovavimą.

Lojimas: įspėjimas apie pavojų. Agresija.

Lokys: Vyrams toks simbolis paprastai reiškia didelę jėgą, kaip ir —► atletas. Tačiau tai gali būti ir pavojingo vyro simbolis. Mūsų protėviams visai neseniai lokys asocijavosi su realiu pavojumi ir grėsme. Tas, kuris užsimesdavo lokio kailį, tapdavo didvyriu, įgaudavo didžiulę jėgą ir tapdavo nesutramdomas. Tai gali reikšti ir kvailoką, tačiau geraširdį žmogų. Šis simbolis gali reikšti nusivylimus ar apgaulę. Neretai toks sapnas simbolizuoja apleistą (nykstančią) instinktyviąją pusę. Anot Jungo, lokys - neigiamas vyriškos stiprybės aspektas. Šiaurės šalių mitologijoje lokys papras tai asocijuojasi su moteriškosiomis Sc vybėmis, o tikėjusieji Artemidės [vert laukinės gamtos deivė] galia save vadir davo „arktoi" (lokio vaikais). Taigi nu neatmenamų laikų lokys simbolizuoj žemišką, motinystės jausmų kupin gyvūną, bet tai kartu ir moteriškųj instinktų simbolis. Astrologijoje loki atitikmuo yra Jautis.

Lopšys: kūdikis. Jei šis sapno simbo lis nėra nuoroda į troškimą turėti vai kų, tuomet tai naujų idėjų simbolis. — Svarstyklės.

Loterija: tai simbolis, perspėjantis apie be kokio pobūdžio riziką. Žmogus turi tan tikrų norų. Atidžiau į juos įsižiūrėkite.

Lova: gultas. Šeiminės laimės ir ra mybės ilgesys, erotiška situacija. Dažna reiškia konfrontaciją su seksualinėmii problemomis. Tai, kaip ta lova atrodo ir yra nuoroda į sapnuotojo seksualumą „I Dzing" („Permainų knygoje") [vert. seniausia žinoma filosofijos knyga V a. pr. Kr.] lova simbolizuoja intymi? situaciją (plg. 23 ženklas). Anot Jungo lova visuomet simbolizuoja apsaugą ii rūpestį, be to, tai —► miego ir pasąmonės simbolis. Tai vieta, kur gimsta vaikai, vieta, kur mirštama. Taigi tai nenutrūkstamos gyvenimo tėkmės simbolis.

Lubos: ribotas mąstymas, idėjų trūkumas. Jei sapne ant kažko užkrenta lubos, jaučiatės suvaržytas, įspraustas į kampą. Lubos gali būti labai aukštai, jūs stengiatės jas pasiekti. Visais atvejais toks sapnas reiškia, kad jums reikia proto pastangų arba kad jus vargina protinė veikla.

Luošys: sielos ar dvasios luošumas. Šis simbolis išreiškia labai svarbią (kolektyvinio) šešėlio pusę. Tai nuoroda į žmogaus silpnąsias vietas ir pagalbos paieškas. Šis simbolis dažnai sapnuojamas, kai žmogus jaučiasi esąs pernelyg stiprus arba linksta į pasipūtimą. Neretai gali reikšti skatinimą (labiau) sustiprinti atsakomybės ir užuojautos jausmus, būti labiau pasiruošusiam padėti. Kartais luošio simbolis artimai susijęs su elgetos simboliu, taigi gali reikšti ir nusižeminimą, ir godumą bei norą viską turėti. —► Liga, — ► ramentas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas dėl nenuoširdumo.

Lūpos: erotiniai troškimai, bendravimas.