Mada: asmenybės stilius arba tuštybė, kaip ir —► papuošalų bei —► kaukės simboliai.

Madona: „Mano valdovė", svarbiausioji moteris. Išvadavimas iš kančių, kaltės ir skausmo. Pasididžiavimas savimi arba savęs ignoravimas. Tai seksualumo simbolis bei simbolis, reiškiantis savarankišką ir nepriklausomą moteriškumą. Madonos simbolis gali reikšti ir slopinamus lytinius troškimus, sąžinės priekaištus dėl savo seksualumo, ir neigiamą požiūrį į savo moteriškąjį pradą.

Magija: anksčiau (o iš dalies ir mūsų dienomis) tai antgamtiškų galių, kurių žmogus trokšta, simbolis. Šis sapno simbolis dažnai sapnuojamas tokiose situacijose, kai žmogus jaučiasi menkavertis. Mūsų dienomis magiškus reiškinius reikėtų sieti su realiu sapnuotojo gyvenimu. Tai dažniausiai individualybės nulemti stebuklai. Burtininkas ar burtininkė reiškia vienovę ir vienareikšmiškumą, todėl neatsitiktinai Taro kortose magas pažymėtas 1-uoju numeriu. Sapnuotojui derėtų susitelkti į „stebuklus", kuriuos jis atlieka gyvenime. Tai kartu ir nuoroda, kad reikėtų žengti savo gyvenimo keliu, nes kitaip asmenybės magija neveiks. )ei eisite ne savo keliu, jums viskas atrodys tarsi užkerėta, nesiseks žengti pirmyn, iškils įvairiausių kliūčių. Antra vertus, šis sapno simbolis gali būti nuoroda į tai, kad individualumui skiriate pernelyg daug dėmesio ir darote tai nepaisydami kolektyviškumo. —Ragana.

Magnetas: stipri trauka ir asmeninė sėkmė. Dažniausiai tai asmenybės centro, —► meilės ir mylimojo simbolis. Atkreipkite dėmesį į tai, kas jus žavi ir traukia. Gurdžijevo [vert.: tikr. - George S. Georgiades (1872-1949) - armėnų kilmės ezoterikas, rašytojas] teigimu, šios jus įmagnetinančios jėgos gali būti didžiulio pavojaus priežastis.

Magnetofonas: nuoroda, kad kažką turėtumėte tiksliau užfiksuoti. —► Ausis, —► radijas.

Maistas: fizinės ir psichinės jėgos, energija.

Maisto produktai (atsargos): nepriteklių, sunkumų ir skurdo baimė, kaip ir —► santaupų, —► monetos ar —► padirbtų, pinigų simboliai. Nepasitikima tuo, ką žmogus turi, arba griebiamasi apsaugos priemonių. Tai gali reikšti ir tam tikrą perteklių: žmogus turi papildomų gyvybės ir energijos šaltinių.

Maišas: kažko nežinomo ir siurprizų, kuriuos gali pateikti gyvenimas, simbolis. Tai gali būti ir stebuklingas dovanų maišelis. Sapne maišo simbolis dažnai reiškia paslaptį. Antra vertus, tai gali būti kliūties ir naštos simbolis. Našta, kurią privalome išlaikyti. Svarbu ir kas yra tame maiše.

Maišelis: svarbus maišelio turinys. Pilnas maišelis reiškia egocentriškumą; tuščias - vidinę tuštumą.

Maistas: pokyčiai ir naujovės. Politinės suirutės baimė; plg. —► pasikėsinimas, —► anarchistas.

Maištininkas: Kaip jūs vertinate savo jausmus? Plg. - ► protestas, -piratas.

Maitvanagis: vartotojiškas požiūris į gyvenimą, todėl ir neretai kylantys sunkumai bendraujant su aplinkiniais. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pavojingi priešai.

Malda / prašymas: tai dažna nuoroda į sapnuotojo vaikiškumą. Neretai šis simbolis reiškia, kad reikėtų būti aktyvesniam ar labiau susitelkti į savo vidinį pasaulį. Antra vertus, malda ne tik krikščionių pasaulyje susijusi su tokiomis sąvokomis kaip „duoti" ir „prašyti".

Malkos: mediena. Stimulas, trumpas romanas.

Malūnas: alinantis darbas, tačiau tai ir apsirūpinimas bei sėkmė.

Mandala: pilnatvės simbolis, padedantis mums susiderinti. Tai nuoroda į asmenybės vystymąsi (plg. Jung, C. G.: Ge-sammelte Werke 9/1, Olten, Freiburg 1976).

Mansarda: skurdas, įžvalgumas, kilimas aukštyn.

Marija: —► mergelė,    * Madona.

Marionetė: tai nuoroda į jūsų nervų sistemą, kurią atspindi marionetės virvelės. Paprastai sapne asmuo, valdantis marionetę, išlieka nematomas, bet jis visuomet egzistuoja ir simbolizuoja jėgą, veikiančią iš užkulisių. Tai simbolis, skatinantis susimąstyti apie dvasinę ir nervinę koordinaciją. Kas jus valdo? Kuria kryptimi judate?

Marios: -jūra. Būtina atkreipti dėmesį į tai, koks oras, koks vanduo. Tai gali būti ir gyvenime iškilusių kliūčių simbolis.

Marmeladas: mėgavimasis gyvenimu, saldus gyvenimas.

Marmuras: pastovumas, prabanga, bet kartu ir atsparumas, estetika ir jausmų skurdumas, net frigidiškumas.

Marška: norima kažką paslėpti ar atrodyti patrauklesniam. Atkreipkite dėmesį į spalvų simboliką. Anot Froido, tai moters kūno simbolis.

Marškiniai: tai vaizdinys tos jūsų pusės, kurią demonstruojate išoriniam pasauliui; norite, kad jus matytų tokį. Vaidmuo, kurį vaidinate. Sis simbolis gali pateikti žinių ir apie finansinę padėtį (pvz., įkapėse nėra kišenių arba posakis „atimti paskutinius marškinius"; tai, kas yra arčiausiai kūno).

Masažas: pasitenkinimą sukeliantis erotinis ir atpalaiduojantis potyris. Sapne šis simbolis paprastai išreiškia artimesnio kūniško kontakto ilgesį arba tai, kad reikėtų atsispirti savo kūno poreikiams. Nors šis simbolis vaizduoja kūnišką kontaktą, tai gali būti ir dvasinio bendravimo išraiška.

Masonas: geri ryšiai, valdžia ir paslaptis. Ieškote savo vertybių mato, savo reikšmingumo?

Mazgas: simbolizuoja painiavą, neišsprendžiamas problemas ir konfliktus. Tai įspėjimas apie vidinius (emocinius) raizginius. Atrišti mazgą reiškia painiavos pabaigą (Gordijo mazgas).

Medicinos sesuo: moteriškumas ir motiniškumas. Žmogui reikalinga pagalba arba jis nenori, kad jam padėtų. Tradicinė (liaudies) interpretacija: labai geras ženklas.

Mediena: judrumo, šilumos ir natūralumo simbolis. Svarbu, kokia medienos būklė, plg. —► malkos, —► juodmedis, —<- lazda. Pagal „Permainų knygą" („I Dzing") [vert: seniausia žinoma filosofijos knyga, V a. pr. Kr.] mediena reiškia švelnumą, įsiskverbimą - kaip vėjo gūsio, t. y. pirmagimę dukrą. Froidui tai moteriškumo simbolis. Tačiau Taro kortose medienos simbolis atitinka lazdas, o remiantis tiek klasikine, tiek šiuolaikine interpretacija, tai vyriškumo simbolis. Šio simbolio reikšmių interpretacija rodo, kaip arti viena kitos yra psichoanalizėje pateikiamų simbolių priešingos prasmės. Tam tikroje sąmonės pakopoje skirtumas tarp moteriškojo ir vyriškojo pradų nebetenka reikšmės, nes čia į pirmą planą iškyla dualistinis mąstymas. Ši aukštoji sąmonės pakopa atsispindi kasdienėje sąmonėje taip, kad kai kuriuos simbolius galima traktuoti kaip tipiškai moteriškus ar tipiškai vyriškus, nelygu sapnuotojo požiūris ir jo sąmonės būklė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Medis: apsauga, gyvenimo (gyvenimo, pasaulio ir genealoginis medis) simbolio ir žmogaus būties archetipas: įleidęs šaknis į žemę, medis savo vainiką - kaip žmogus savo galvą - kelia į dangų. Čia susiduria du pasauliai: gamtos ir būtinybės (žemė) bei sielos ir laisvės (dangus). Sapnuotojo asmenybės raida ir augimas. Kelių kartų situacijos apžvalga. Ryšys su gamta, kaip ir —► arimo, - > varpos, —► ūkininko bei —► sodybos simboliai. Rūpinimasis aplinka (ir savo paties augimu). Ar ant medžio yra —► vaisiu? Koks tai metų laikas? Kaip atrodo medžio —► šaknys (sielą maitinančių šaknų simbolis), —► kamienas ir vainikas (—► karūna)! Kur medis auga? Ar jis auga vienas, ar su kitais medžiais, miške ar parke? Nebukadnezaro [vert: Babilonijos karalius] sapnas: medžio sunaikinimas reiškia karaliaus sunaikinimą. Anot Froido, medis ir ypač jo kamienas simbolizuoja vyro lytinį organą.

Medkirtys: mediena. Kadangi pirminė —► miško simbolio prasmė buvo tamsi vieta bei pasąmonė, medkirtys šioje vietoje, kuri suvokiama kaip kažkas chaotiško, įveda tvarką. Nežabota gamtos jėga tampa kažkuo kilnesniu ir kaip kuras ar statybinė medžiaga ima tarnauti žmonijos kultūrai. Jei mediena nesu-kapojama, nukirsti medžiai gali reikšti energijos stoką. Antra vertus, medžio kapojimas reiškia agresyvų elgesį su savo paties gyvybingumu ir sveikata. Medkirtys gali reikšti kažką sumedėju-sio, netašyto, t. y. bedvasę būseną. Tai gali būti nuoroda į mieste gyvenančio žmogaus romantišką paprasto gyvenimo ilgesį, panašiai kaip ir —► ūkininko ir —► amatininko simboliai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: didelės pastangos be pastebimų rezultatų.

Medus: tai senovinis atgimimo simbolis. Nuo antikos laikų iki mūsų dienų tai turtas, maistas ir ypatingo seksualumo simbolis (plg.: Miko Džagerio [Mick Jagger] dainos žodžiai: „Aš medų nešanti bitelė" (I am a honey bee), anglų kalboje žodis „medus" yra žodžio „mylimasis" sinonimas). Šis simbolis vienija tokias prasmes kaip geidulingumas, mėgavimasis prabanga, gera savijauta ir bendras pasitenkinimas. Tačiau tai dažnai būna nuoroda į daugybę darbo (darbščioji —► bitė, renkanti medų). Toks sapnas gali reikšti, kad žmogui viskas gerai (ypač jei šis simbolis susijęs su —► pienu: plg. „Pieno upės, medaus krantai").

Medūza: nemalonūs jausmai arba, nors tai ir retesnė reikšmė, nuoroda į kankinančias mintis. Atostogų prisiminimai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas ir nuostoliai.

Medžio kamienas / kamienas: —► medis. Saugumas, stabilumas ir pajėgumas, kaip aiškinami ir —► šeimos bei —«-užsakų simboliai. Sis simbolis įgauna neigiamą prasmę, jei kamienas pjaunamas ar nupjaunamas. Tačiau malkų aspektas reiškia šilumą (vidinės ugnies kurstymą) ir vidinę energiją (jos paskirstymą). Ar medžio kamienas tiesus ir tvirtas?

Medžioklė: medžiotojo bokštelis. Šis sapno simbolis paprastai reiškia tikslo vaikymąsi. Nors senovės graikų ir romėnų mitologijoje medžioklės, o kartu ir Mėnulio deivė yra Artemidė arba Diana, medžioklės simbolis išreiškia vyriškumo archetipą. Anksčiau medžioklės simbolis buvo traktuojamas kaip moters vyriškasis pradas, mūsų dienomis tai laikoma vyriškumą išreiškiančia kūno forma, savimone ir ryšio su gamta simboliu arba atvirkščiai - tai gali reikšti, kad žmogus jaučiasi esąs persekiojamas, jis yra apimtas streso. Ar jūs sapnuojate, kad medžiojate pats, ar kažkas medžioja jus? Tokiais atvejais tai nebūtinai gali reikšti stresinę situaciją, tai gali būti užuomina, kad jūsų gyvenime pasigendama įtampos.

Medžiokliniai šunys: šuo. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepalankus ženklas.

Medžiotojo bokštelis: įžvalgumas arba įspėjimas apie susireikšminimą ir puikybę.

Medžių žiedai: laimė, pilnatvė. Dažnai sapnuojamas simbolis naktinių poliurijų metu.

Meilė: ilgimasi meilės, trokštama mylėti ir būti mylimam. Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kokiomis aplinkybėmis sapne jaučiate meilę, kokios savybės ir kokie jausmai su ja susiję.

Meilės nuotykis: —► neištikimybė, —► santuoka.

Meistras: viršininkas.

Melagystė: veidmainystės simbolis, neretai - sąžinės priekaištų išraiška. Žmogus vaidina dvigubą vaidmenį, yra veidmainis ir nesąžiningas. Jei tokią melagystę (net savo paties) išsiaiškinate, jūs jau tai suvokiate arba jums suteikiama galimybė susiformuoti svarbų požiūrį. Be to, turėtumėte pasidžiaugti savo gebėjimu pakritikuoti save.

Meldai: atsargumas, liūnas ir —► pelkė. Tai reiškia, kad žmogus sunkiai stumiasi į priekį. Arba atvirkščiai - tai simbolizuoja apsaugą (melduose galima pasislėpti, jais galima apdengti stogą).

Mėlyna spalva: ištikimybės ir gilių jausmų simbolis, bet kartu ir noras atsipalaiduoti. Tai sielą simbolizuojanti spalva, nes mėlyna spalva reiškia —* jūros gelmę ir —► dangaus aukštybes. Kartu tai ir pasąmonės, tolių, platumų ir begalybės simbolis. Svarus, skaidrus —vanduo, tolimi —► kalnai ir —► dangus. Mėlyna spalva simbolizuoja išsilaisvinusią prigimtį. Svarbu atkreipti dėmesį į susapnuotą mėlynos spalvos atspalvį! Romantikos ilgesys: „žydroji gėlelė"(pvz., Novalis [vert.: Novalis (1772-1801)- rašytojas, vokiečių romantizmo atstovas] romane „Heinrichas fon Ofterdingenas" aprašo daugybę mėlynos spalvos atspalvių). Tai gali būti ir Neptūno simbolis: apsvaigimas („pamėlęs" paprastai reiškia išgėrusį), plg. —► alkoholis. Mėlyna spalva gali būti ir nusivylimo, depresijos simbolis. Be to, tai gali reikšti šaltį (ypač melsva metalo spalva). Mėlyna spalva kaip ir posakyje „mėlyni kalnai" gali simbolizuoti ryšį tarp dangaus ir žemės: žemė perima dangaus spalvą, taigi tokiu būdu, anot Tomo Mano, susilieja dvasia ir prigimtis, arba, kaip teigė Jungas, įvyksta Dangaus ir Žemės jungtuvės. Mėlynus apsiaustus dėvi žiniuonės, kurias, kaip ir mergeles-gulbes, sieja ryšys su vandeniu, rūku ir dangum. Tai ir dangiškojo Marijos apdaro spalva: įsčios, kuriose gimė Kristus. Kartu tai ir „dvasios indo" simbolis. Alchemijoje mėlyna spalva reiškia Mėnulį - sidabro simbolį bei sielos spalvą. Alchemijoje mėlyna spalva yra —► raudonos spalvos priešingybė ir reiškia bejausmę ramybės būseną (spalvų terapijoje mėlyna veikia raminamai). Rytų šalyse mėlyna spalva tapatinama su juoda spalva ir simbolizuoja požemio karalystę. Egiptiečių požemio karalystės dievas Ozyris dažniausiai vaizduojamas pasirenkant juodą ar mėlyną spalvas. Suristai (islamiškasis misticizmas) mėlyną spalvą sieja su liepsnos esme, mėlyna jiems ir didžiausios aistros simbolis.

Melionas: erotinis simbolis, laiminga meilė.

Menininkas: populiarus laisvo ir kūrybiško gyvenimo simbolis.

Menstruacijos: Šis sapno simbolis paprastai susijęs su tikromis menstruacijomis, kurios prasideda arba greit prasidės. Nėštumo baimė. Be to, šį simbolį reikia traktuoti neatsiejant nuo kraujo, kuris visuomet reiškia sužeidimo baimę, tačiau gali reikšti ir tai, kad priartėjama prie gyvenimo paslapčių. „Kraujas - tai ypatingi syvai" (Gėtė [Goethe], „Faustas", I d.) ir yra gyvybinės energijos bei tikrų, t. y. veiksmingų, aistrų simbolis. Moters kraujavimas - tai dažna nuoroda į tas gyvybines jėgas ir tas aistras, dėl kurių užsimezga gyvybė.

Mėnulis: moteriškumas, motina ir moteris. Moters sapne tai jos pačios moteriškumas, kurį derėtų įsisąmoninti. Nuotaikos, kaprizai ir jausmai. Faldoro (Phaldor) teigimu, graži moteris simbolizuoja laimę. Froido nuomone, tai sėdmenys (dažniausiai moters). Jungo nuomone, Mėnulis - „atsiskyrėliškų sielų buvimo vieta". Mėnulis gali simbolizuoti ir mūsų šešėlinę arba neįsisąmonintą pusę. Lytinio potraukio simbolis. —► Katė, —► naktis.

Mergaitė: tai dažnai erotinio pobūdžio sapnas. Moterų sapnuose tai nuoroda į mergaitiškąjį pradą ar vaikystę. Dažniausiai šis simbolis reiškia vaikystės laikų nerūpestingumą. Neretai toks ženklas vyrų ir moterų sapnuose reiškia paties žmogaus moteriškąjį pradą arba sielą. Jei sapne sutinkame savo sielą mergaitės pavidalu, tai nuoroda į natūralią, gyvybingą ir nekaltą mūsų sielos pusę, tačiau gali reikšti ir nepakankamą jos išsivystymą bei vaikiškumą. Priešingai nei Jungas, aš manau, kad moteriškos būtybės ir moterų sapnuose reiškia AN1MA, tai nuoroda į moters sielą. Jungo teigimu, tokia prasmė galima tik vyrų sapnuose.

Mergelė: visų pirma šis simbolis, kaip ir visos nepažįstamos moterys vyro sapne, reiškia paties vyro moteriškąjį pradą. Moters sapne toks simbolis nurodo jos pačios nežinomą, dažnai nepripažįstamą moteriškąjį pradą. Beje, moterims šis simbolis dažnai reiškia stiprų ryšį su tėvu ir egocentrizmą meilės srityje, t. y. frigidiškumą. Vyrų sapnuose šis simbolis dažnai rodo motinos kompleksą, vyras negali suvokti moteriškojo prado. -» Nekaltybės atėmimas. Būtina imtis kažko naujo. Tai įspėjimas, kad būtina pradėti kažką nauja, arba įspėjimas apie veiksmą, kurio rezultatų nebebus galima pakeisti. Mergelės veiksmai sapne yra nuoroda į neįsisąmonintas sapnuotojo savybes ar veiksmus.

Mėsa: —► dešra. Kūniškoji, dažniausiai seksualinė energija. Mėsą dažnai sapnuoja tie, kurie save verčia maitintis vegetariškai, tačiau nėra pasiruošę tokiam gyvenimo būdui. Žalia mėsa reiškia kūniškąsias jėgas, aistrą ir potenciją, termiškai apdorota mėsa - mėgavimąsi (ar poreikį mėgautis). Mėsos atsisakymas reiškia nekaltumą. Indijoje (pagal Jagaddevą [vert: sen. indų sapnininkas]) mėsa simbolizuoja liguistą valdingumą arba didelio palikuonių skaičiaus troškimą.

Meškerė: arba esame nuo kažko priklausomi, arba norėtume būti priklausomi. Neretai seksualinis atspalvis. Kai kurių jausmų iškėlimas iš pačių giliausių sluoksnių (— ► vanduo). Tradicinis (liaudies) aiškinimas: nusivylimas arba sėkmės siekimas.

Meškiukas: lėlė. Tai dažnai globos ir vaikystės ilgesio išraiška. Meškiukas gali būti ir nuoroda į vaikystės svajonę.

Metalas: sėkmė, materialinė gerovė, turtai, ilgaamžiškumas ir atsparumas. Plg. „geležinė valia", „kaip gyvsidabris". —► Geležis, —► auksas ir —► sidabras, > ugnis, —► žemė.

Meteoritas: išganinga mintis, idėja. Dangaus pranašas.

Metrikacijos biuras: —► vestuvės.

Miegamasis: tarpusavio santykių, su jais susijusių problemų ir gražių akimirkų vieta.

Miegas: kažką svarbaus praleidote, aiškumo stoka ir nežinomybė. (Plg. Wilson, Colin: Gurdjieff - der Kampf gegen den Schlaf. Knaur, Munchen, 1986). Išsi-sukinėjama nuo problemų sprendimo. Troškimas pailsėti. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepalankus ženklas.

Mielės: tai verčia mus kažką daryti, svarbios gyvenimo smulkmenos. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sutaupyti pinigai.

Miestas: pilis, —- rūmai, —► tvirtovė. Miestas jau nuo viduramžių buvo žinomas kaip motinos simbolis, nes suteikia saugumą ir užtikrina pajamas, jis beveik visuomet apjuostas gynybine siena (gimda). Antra vertus, tai žengimas individuacijos keliu, dvasinė sapnuotojo aplinka. Didelis miestas simbolizuoja bendravimą, skubėjimą ir stresą. Froido nuomone, tai moters simbolis.

Miesto planas: gyvenimo planas.

Miesto siena: miestas. Saugumas ir apsauga kaip ir —► pylimas. Saugumo jausmas ir pozityvus moteriškumas, kaip ir —► ola, —► tėvu namai ir —► arka. Kelionės atsiminimai, nuoroda į atostogas, iškylą ir atsipalaidavimą. Jungas atkreipia dėmesį į motinišką, apsauginę šio simbolio funkciją.

Miežiai: —* javai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas.

Migdolas: erotinis simbolis. Kartieji migdolai - nusivylimas; saldieji - laimė.

Mikrofonas: būtina kažką (savyje) įrašyti. Reikėtų įsiklausyti į savo balsą, viešai išreikšti tai, ką galvojate. Galima ir pokalbių su savimi reikšmė.

Mikroskopas: Svarbu įsižiūrėti į detales. Tačiau nedramatizuokite savo problemų.

Miltai: turtai ir apsirūpinimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Milžinas: tai valdingo tėvo archetipinis simbolis. Tačiau tai pirmapradės gamtos būtybė, kuri paprastai pasirodo ne viena (neturi individualumo). Milžinai yra dievų antipodas, nuolat kariauja su dievais. Milžinai - godžios, tik kūniškus malonumus gebančios pajausti būtybės. —► Monstras, —► dinozauras. Jungo teigimu, milžinas vaikų sapnuose reiškia norą tapti suaugusiuoju. Tad milžinai simbolizuoja ateities galimybes ir vystymosi uždavinius, kurie jaunai asmenybei atrodo milžiniški.

Minia: dažnai sapnuojama, jei kamuoja santykių su visuomene bei uždaros erdvės baimės. Būtina, kad individualumas rastų savo vietą kaip atsvara masiškumui arba vietą tos masės apsuptyje. Šis sapno simbolis pateikia klausimą apie gebėjimą prisitaikyti visuomenėje, o antra vertus, tai nuoroda į jūsų vidinę pusiausvyrą tarp to, ką turėjote, ir to, ką Įgijote. Ar jums tenka bendrauti su minia, ar ne? Jaučiate visuomenės spaudimą? Ar jus visuomenė priima? Gal šis jūsų sapnas reiškia ypatingą laisvės poreikį?

Ministras: dažnai sapnuojamas simbolis, kai žmogų kamuoja menkavertiškumo jausmas. Tai gali būti ir nuoroda į „vyriausybės uždavinius", t. y. į sugebėjimą vadovauti sau pačiam arba su tuo susijusias problemas. Nemažiau svarbus ir savo paskirties suvokimas. Sis sapno simbolis gali reikšti ir jūsų požiūrį į valdžią bei pagarbą. Froidas jaunystėje dažnai sapnuodavo esąs ministras, ir tai nuoroda į jo ambiciją.

Minkšti baldai: ramybės poreikis. Anot Froido, tai moters simbolis.

Mirti: psichoanalitikų nuomone, tai noras kažkam atkeršyti. —► Mirtis.

Mirties bausmė: —► egzekucija. Nauja sielos ir dvasios orientacija, pokyčių būtinybė. —► Budelis.

Mirtis: Jei žmonės sapnuoja savo mirtį, tai paprastai nėra jokio ryšio su gresiančia fizine mirtimi. Greičiau nuoroda, kad žmogus privalo pakeisti savo gyvenimą, atsisakyti senų įpročių. Mirtis paprastai reiškia, kad būtini radikalūs pasikeitimai. Iš esmės galimi aštuoni mirties simbolio interpretavimo lygmenys:

  1. 1. nuorodos į neišvengiamą tam tikros fazės užbaigimo būtinybę, perėjimas į naują fazę;
  2. 2. noras kažko atsikratyti (savybės, elgesys, situacija ir pan.);
  3. 3. nuoroda, kad teks susidurti su mirtimi ir mirties baime, t. y. pilnatvės ir vaisingumo troškimas;
  4. 4. žmogus jaučiasi pasiekęs ribą ir nežino kaip ją įveikti;
  5. 5. derėtų labiau pasirūpinti savo sveikata;
  6. 6. kažkas žmoguje apmiršta;
  7. 7. artimas ryšys su mirusiuoju;
  8. 8. ramybės, taikos ir darnos siekimas („Baimės mirtis").

Anot Jungo, šis simbolis reiškia išsivadavimą iš susitapatinimo su mirusiuoju; pokyčių ir naujos pradžios simbolis.

Mįslė: atsakymo, išsilaisvinimo ieškojimas.

Mišios: reikėtų įsigilinti į save, kaip aiškinamas ir —► maldos simbolis. Taip išreiškiamas noras „tarnauti Dievui" arba siekti kilnaus tikslo.

Miškas: džiunglės, —► medis. Labai dažnai šis simbolis yra nuoroda į pasąmonę. Jeigu eisite uždraustu keliu per mišką, jus gali užvaldyti lytiniai troškimai ir instinktai. Miškas yra baimę kelianti, pavojų kupina vieta, pereinamojo laikotarpio vieta (pvz., Dantės „Dieviškojoje komedijoje" miškas auga prie pragaro vartų bei skaistyklos gale, prieš patenkant į rojų). Antra vertus, miško simbolis reiškia, kad žmogus ieško kontakto su pasąmone (plg. —► slėptuvė, —► netvarka).

Močiutė: panaši reikšmė kaip ir —► motinos simbolio, tik stipresnė sąsaja su praeitimi. Visagalė motina, kaip motinos archetipas, priešingybė paties žmogaus motinai. Močiutės, kaip ir —► seneliai, paprastai sapnuose atlieka vedlio ar patarėjo vaidmenį.

Modelis (fotomodelis): konfrontacija su visuomenėje galiojančiomis taisyklėmis, prisitaikymas ir tuštybė. Žmogų kankina menkavertiškumo kompleksas, kurį stengiamasi įveikti siekiant grožio idealo. Arba: vidinis pasitikėjimas savo grožiu.

Mokėjimas (mokėjimo paskirtis): Jei pinigai mokami sapnuotojui, tai jam skirtas gyvybinės energijos papildymas, o jei jis turi sumokėti, tai reiškia energijos sumažėjimą. Atkreipkite dėmesį į energijos tėkmės kryptį: iš kur ji ateina, kur ji teka? Šalia simbolinės reikšmės toks sapnas gali turėti ir realią finansinių sunkumų baimės prasmę.

Mokykla: uždavinys kažką išmokti, kaip aiškinami ir —► namu darbų ar —► egzaminų simboliai.

Mokytojas: dvasinė pagalba. Nuoroda į mokyklinius laikus. Archetipinė autoritarinė asmenybė. Sąžinės priekaištai. Šis simbolis dažnai sietinas su prasmės paieškomis. Mokytojas beveik visuomet yra dvasinis vedlys, kuris žmogui padeda suvokti gyvenimo pradžiamokslį. Toks sapnas gali būti traktuojamas kaip iniciacijos sapnas. Vidinis vedlys žmogui padeda bręsti, moko tvarkytis gyvenime. Antra vertus, tai gali būti polinkis nuolat pamokslauti kitiems, užuot priėmus juos tokius, kokie yra.

Mokslas: užtikrintumas intelektinėje ar emocinėje srityje. Kam jums reikalingas (naudingas) mokslas? Ką galite sukurti turėdami žinių? —► Universitetas, balta spalva, —► šventykla.

Molas: ryšys su žeme, saugumas, kaip aiškinami ir —»• inkaro, —► arkos, '■plūduro simboliai. Viena iš šio simbolio reikšmių: būti namie ar grįžti namo (panaši reikšmė kaip ir —► tėvų namų arba —► šeimos).

Molbertas: kūrybiškumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.

Molis: ryšys su žeme, išgijimas.

Moneta: —► pinigai. Žmogui reikalingi pinigai arba jis jų turi. Monetos visuomet susijusios su žmogaus energija ir talentais. Skurdo baimė, kaip ir sapnuojant —► santaupas, —► maisto produktus. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas, jei sapnuojamos varinės monetos (Veneros simbolis).

Monotonija: nuobodulys, —► uniforma, —► ritmas.

Monstras: >-pabaisa. Gyvuliškasis pradas pasidaro pernelyg stiprus, kelia baimę, t. y. bijomasi savo lytinių instinktų stiprumo. Šis simbolis gali reikšti ir valdingą asmenį (atliekantį —► tėvo ar —► motinos funkcijas). Pasistenkite sapne užkalbinti monstrą, susigrumkite su juo, stebėkite jį. —► Apsigimimas.

Moteris: Jei moteris sapnuoja moterį, tai dažniausiai reiškia jos šešėlines puses, o ne pačią moterį. Jei vyras sapnuoja moterį, tai - nuoroda į vyro emocijas jo santykį su motina. Vyro sapne moters elgesys dažniausiai yra sapnuotojo pasaulėžiūros (pasąmonėje), (neįsisąmonintų) savybių, instinktų ir elgesio išraiška. Senovės egiptiečiai manė, kad susapnuota graži moteris reiškia įspėjimą apie pernelyg dideles užduotis. Vyro susapnuota nepažįstama moteris, anot Jungo, visuomet reiškia vyro moteriškąjį pradą, t. y, AN1MA. Jungo nuomone, moters simbolis vyro sapne visuomet rodo jo sielos vedlę. Moteris paprastai sapnuojama kaip sena (išmintinga moteris arba ragana, antikos laikais - Hekatė), geidulinga (grėsminga, be skrupulų moteris, kaip judėjų mitologijoje - Lilit), ribota (nuslopintos aistros, kaip brolių Grimų pasakoje apie drakoną), šlykšti (dažnai kaip ragana; plg.: Kundrija „Parsifalyje"), jauna (vilioklė), valdinga (tai motinos arba Morganos - fėjos iš keltų-valonų mito „Mabinogion" paveikslas) ir graži moteris (mylimoji, idealas; plg. „Snieguolė ir septyni nykštukai").

Motina: prigimtis, (pirmapradis) moteriškumas, maitinimas, saugumas, vaisingumas ir baimė. Objekto lygmeniu (kai sapne matyta motina sutampa su tikros motinos paveikslu) šis simbolis reiškia sąžinės priekaištus dėl to, kaip žmogus elgiasi su savo motina. Subjekto lygmeniu (kai motinos simbolis sapne reiškia sapnuotojo vidinio pasaulio motiniškąjį pradą) šis simbolis reiškia, jog trūksta dvasinės paramos, jos paprastai pasigendama bendraujant su partneriu. Sapne motina dažniausiai būna panaši į motiną, sutinkamą pasakose: ji visuomet padeda - gerąja ar blogąja prasme, o jos galios stipresnės net už mirtį (plg. „Pelenė"). Ji gali būti ir —► ragana, —»-žiniuonė, kuri duoda reikalingą patarimą, —► žemė, žemės deivė. Motinos simbolis dažnai ragina imtis saviauklos. Reikėtų pasistengti tapti gera motina sau pačiam ir taip praturtinti savo prigimtį. Anot Jungo, tai archetipinis simbolis, „paslaptingumas, nežinomybė, tamsa, bedugnė, atgijęs požeminis pasaulis, gundymas ir nuodai, neišvengiamybė".

Motociklas: individuali raida, paties sapnuotojo asmenybė, psichinė energija. „Plieninis žirgas" yra potencijos simbolis ir nuoroda į laukinį šėlsmą ir instinktų tenkinimą.

Motorinė valtis: jausmų srities dinamika (—► vanduo ir —► laivas / valtis).

Motoroleris: kaip ir — motociklas, tik kiek silpnesnė reikšmė.

Mozaika: —► paveikslas, gyvenimiškos patirties atspindys, iš detalių susidedanti visuma.    > Koncertas, —► dėlionė.

Mugė (paroda): bendravimas ir kontaktai. —► Minia, —► turgus.

Mugė (turgus): tuštybė ir verslumas, džiaugsmas ir —► šventė /šventinis vakarėlis.

Muilas: apsivalymo simbolis, kaip ir —vonia, —► dušas ir —► sauna. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kažkas pradings (išsisklaidys).

Mumija: ilgas gyvenimas. Žmogus trokšta tapti nemirtingas, polinkis j pasipūtėliškumą. Senas balastas, tai, kas seniai mirė, tačiau vis dar turi tam tikrą poveikį ir kelia susižavėjimą.

Mūrininkas: kūrimo simbolis, skatinimas būti konstruktyvesniam. —» Siena.

Musė: pertempti nervai. Pasipriešinimas, susijaudinimas ir suklydimas, kaip ir tradicinė (liaudies) interpretacija aiškinant —► blusos simbolį. Tai gali būti ir nuoroda į ► skrydį. Mažas dalykėlis, galintis sukelti didelių nemalonumų. Tradicinė (liaudies) interpretacija: neįveikiamos kliūties ženklas.

Mušimas: agresija. Energijos apykaita ir kaita. Nevilties kupinas prisilietimas ir artumo paieškos. Naudojamų priemonių paprastumas ir tiesmukiškumas.

Mūšis: erotinis simbolis, nervingumas ir persitempimas darbe.

Muštynės: susikaupusi agresija, kūniško artumo troškimas.

Muziejus: tai paprastai palies sapnuotojo simbolis. Ką matėte tame muziejuje?

Muzika: jausmas. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokius jausmus jaučiate klausydamiesi. Ar girdite dainos žodžius? Dar senovės egiptiečiai manė, kad muzikos garsai reiškia dvasinius džiaugsmus.