Nafta / aliejus: turtai. Kuras ir energijos šaltinis, kaip ir ► anglys. Naftos simbolis sapnuose dažnai susijęs su aplinkos užterštumo problemomis. Be tos reikšmės, kad kažkas užteršta ar sugadinta, šis simbolis gali turėti ir sąsają su gydomosiomis galiomis: paskutinis patepimas, kai mirštantysis patepamas aliejumi, sustiprinamas, atliekamas jo valymas. Šia prasme reikėtų paminėti automobilio tepalų keitimą, kai švarūs tepalai turi palengvinti judėjimą. Panašia prasme kalbame ir apie balso stygų „sutepimą". Ar reikia užpilti aliejaus ant —► vandens, kad būtų galima nuslopinti jausmų bangas?

Naikintuvas (reaktyvinis): mąstymo greitis, karo baimė, kaip ir —► šalmo, —► durtuvo, —► bombos simboliai. Tik šiuo atveju didesnis anonimiškumas, aukštesnis techninis lygis. Agresija. Toks sapnas dažnai reiškia realią naikintuvo katastrofą.

Naktis: tai nežinomybė, kažkas, ko nesuvokiame.  Kitas -  dažnai bauginantis - pasaulis. Darbo pabaiga. —► Užtemimas, —► vakaras,     mėnulis.

Namas: tai sapnuotojo sielos ar kūno būsena, jo asmenybė, jo kūnas. Tai prieglobstį ir saugumą teikianti vieta. Tai sielos korpusas; atskiri kambariai simbolizuoja tam tikras sielos funkcijas. Atkreipkite dėmesį, ar —► durys ir —► langai uždaryti, ar atviri. Kokia namo būklė? Namo simbolis traktuotinas kaip universalus moteriškumo simbolis. Palyginkite visa tai su Jungo sapnu, kai jis 1909 m. susapnavo namą ir vaikščiodamas po jį rado laiptus, vedančius į rūsį, kuriame gulėjo žmonių kaukolės ir kaulai. Sis sapnas svarbus tuo, kad tapo impulsu Jungo teorijai apie kolektyvinę pasąmonę. Pastogė ir rūsys - tai vietos, kuriose kaupiasi nuslopinti jausmai. Viršutiniai namo aukštai padidina įžvalgumą, miegamieji reiškia seksualumą, virtuvė yra alcheminių pokyčių vieta, vonios kambarys simbolizuoja apsivalymą, darbo kabinetai - kasdienę situaciją.

Naminiai gyvūnai: tai reiškia arba grįžimą į gamtos prieglobstį, arba aplinkos poreikių nepaisymą. Įtampa tarp gyvuliškų instinktų ir žmonijos kultūros.

Namo kampas: užsidariusi arba kampuota ir nenugludinta asmenybė.

Namo Ūkvedys: gerai įsitaisęs, tvarką palaikantis asmuo. Tai dažnas sąžinę reiškiantis simbolis. Neretai rodo, kad turite labiau pasirūpinti siela ir kūnu.

Namų darbai (mokinio): egzaminas. Kažką gyvenime privalote padaryti.

Namų Ūkis: tai sapnuotojo psichikos ir sielos atspindys.

Nardymas: tyrinėjamos dvasinio gyvenimo gelmės arba nenorima kažko suvokti, stengiamasi pabėgti ir nunerti kuo toliau. Rodo grįžimą į laikotarpį iki gimimo ir ruošimąsi atgimti (naujai pradžiai). Nardymas sapne reiškia —► nuotykius po — ► vandeniu, nuotykius, kai sapnuotojas atsiduoda jausmams (vandeniui). Tokie išgyvenimai gali sukelti ekstazę arba baimę, neretai šis simbolis reiškia išsilaisvinimą. Bet kuriuo atveju po vandeniu judėti kur kas lengviau nei virš vandens. —► Žuvis, —► povandeninis laivas.

Narkotikai: opiumas. Apsvaigimas (Neptūno simbolis): derėtų siekti budrumo, logiškesnio mąstymo, sąmoningumo.

Narkozė: nusiraminimas, pasąmonė. Tačiau dažnai tai gali būti nuoroda į gyvenimo baimę, gyvybingumo ir dvasingumo ignoravimą.

Narvas: tai suvaržymų ir laisvės apribojimų simbolis, kaip ir —► keltuvas bei —► kaimas. Tačiau suvaržymas yra stipresnis, panašus kaip ir sapnuojant —► apsiaustį, —► gintarą ir —► spąstus. Narvas kaip sapno simbolis gali turėti ir teigiamą reikšmę. Ši prasmė pasireiškia dažniausiai tuomet, kai narvą matome iš išorės. Tokiais atvejais narvo simbolis įgauna saugos ir sutramdymo (dažniausiai laukinio seksualinio potraukio) reikšmę. Narvas gali įgauti aptvaro reikšmę ir apsauginėmis bei tramdomosiomis savo funkcijomis tapti nuoroda į išsvajotą taiką.

Našlė: vyriškumo praradimas.

Našlys: moteriškumo praradimas. Vienatvė, apmąstymai ir gedulas. —► Mirtis, > skyrybos.

Natos: muzika. Susimąstymas, pusiausvyros ir darnos ilgesys (ypač bendraujant su partneriu). — * Koncertas.

Nauda: tai sapno simbolis, kurį lemia žmogaus troškimai. Kaip ir —► vilos simbolis, tai įspėjimas apie vienpusišką „turėjimo" lygmenį pagal Erichą Fromą [Fromm] (žr. - -» vila).

Naujas Statinys: būtina nauja asmenybės orientacija.

Naujieji metai: nauja pradžia ir linksmybės. Tradicinė (liaudies) interpretacija: atsargiai - konkurentas meilės srityje!

Navigacija: Šis simbolis dažniausiai rodo paties sapnuotojo gyvenimo kelią. Tai kartu ir sugebėjimo orientuotis, žmogaus dvasios simbolis.

Neapykanta: susikaupusi agresija, kurią galėjo sukelti neįgyvendintas atsiribojimas. Tai nerealizuoto saugumo ir silpno imuniteto simbolis. Bijotės nesutarimų ar tikslo siekiate pernelyg agresyviai? Svarbu išsiaiškinti, kam jaučiate neapykantą kasdieniame gyvenime. Jei dažnai sapnuose kamuoja neapykantos priepuoliai, reikėtų pasikonsultuoti su psichoterapeutu. Tradicinė (liaudies) interpretacija: palankus atsipalaidavimo ženklas.

Nefritas: Tai, j ką nekreipiama dėmesio, vis dėlto yra svarbus ir vertingas dalykas. Kaip ir visi papuošalai, tai gali būti nuoroda į pernelyg didelę tuštybę arba į asmenybės spindesį. Kinijoje šis akmuo laikomas laimę nešančiu ir sveikatą saugančiu akmeniu. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė, kurią atneš geri darbai.

Negras / juodaodis: Šis simbolis visuomet rodo giluminę žemiškąją gyvybinę jėgą (išsamiau galite pasiskaityti: Vollmar, Klausbernd: Schwarz-WeiG. Bedeutung und Symbolik der beiden gegensatzlichsten Farben. Goldmann Vlg., Munchen 1992), tačiau tai neretai simbolizuoja tamsą kaip šešėlį ar chaosą (tai gali būti sapnuotojo šešėlinė pusė). Sis simbolis - nuoroda į milžiniškas jėgas, o neretai ir į kovą bei išsilaisvinimą. Su juodaodžio simboliu paprastai siejama vergo sąvoka ir ambivalentiš-ka frazė: black is beautiful („juoda yra gražu"). Šiuo simboliu dažnai naudojasi konservatyvių pažiūrų politinės partijos visame pasaulyje, nes iš pat pradžių jis buvo siejamas su negrų išsivadavimo judėjimu. Plačiai žinoma, kad juodaodis simbolizuoja bedvasį seksualinių galių, troškimų ir baimių projekcijos lauką.

Neištikimybė: --► svetimas, kitas, —► lytiniai santykiai, seksualumas. Tačiau tai gali būti ir —► pažįstamas, —► draugas, —► užsienio kalba.

Nekaltybės atėmimas / defloracija: praradote naivumą arba atsivėrėte aistroms ir gyvenimo džiaugsmams. Toks sapnas - nuoroda į kažką, ko nebegalima sugrąžinti. Be to, šis simbolis pabrėžia didelę patirtį.

Nemaloni situacija: jūs apsinuoginate ir nesate toks tobulas, kaip norėtumėte. Antra vertus, jūs laužote (ribojančias) taisykles. Tai gali būti nuoroda į tai, kad atsisakote senų elgesio stereotipų ir / arba pažiūrų. —► Bala.

Nepaklusnumas: laisvės simbolis, neatsakingumas.

Nepažįstamasis: jūsų laukia kažkas naujo. Šis simbolis gali būti nuoroda į šešėlių simboliką (nepažįstamas vidinis „Aš"). Nepripažinta arba nesuvokta jūsų savybė, kurios nenorima ar kurią norima matyti.

Nešikas (bagažo): tai asmuo, tempiantis kitų naštą. Ar jūs esate nešikas, ar kažkas kitas tempia jūsų krovinį? Tradicinė (liaudies) interpretacija: apkalbos.

Neštuvai: poilsio simbolis, ypač jei atsiduriate stresinėse situacijose. Parama ir pagalba, tačiau neštuvai gali reikšti nelaimingo atsitikimo ar mirties baimę.

Nešvarumai: nešvarūs ketinimai, slegiantys sapnuotoją. Dažnai tai reiškia seksualinius jausmus, kuriuos tėvai vaikams įvardijo kaip „nešvarius". Labai dažnai šis simbolis reiškia užduotį, o kartu ir progą apsivalyti.

Netvarka: chaosas, iš kurio gali atsirasti bet kas. Nuoroda, kad būtina gyvenime įvesti naują tvarką.

Niekšas: velnias. Bedvasio proto ir nežabotos prigimties simbolis. Archetipinis užtemimo vaizdinys, tačiau tai ir kūrybiškumo bei pasipriešinimo simbolis.

Nykstantis miškas: tai dažna nuoroda, kad suardytas darnus santykis su žmogaus gyvenimo pagrindu, t. y. su pasąmone, įsivyravo racionalus požiūris į pasaulį. —► Miškas.

Nykštys: simbolizuoja vyro ir moters vaisingumą (taip pat reiškia penį / klitorį). Tai simbolinė kūrybingumo išraiška. Nuoroda į jus pačius, ypač jeigu jaučiatės nereikšmingi. Nykščio padėtis gali tapti atsakymu į klausimą: gyvenimas ar mirtis, kaip tai būdavo per senovės Romos gladiatorių kovas. Tradicinė (liaudies) interpretacija : kelyje laukia kliūtys. Pagal Froidą - lytiniai instinktai.

Nykštukas: pasakų pasaulio herojus, žmonių pagalbininkas, sąsajos su žeme simbolis. Žmogus jaučiasi mažas ir menkavertis arba turėtų būti nuolankesnis. Kartu tai gali būti ir šešėlio, kažko neaiškaus ir nematomo simbolis. Žmogus dar jaučiasi vaiku arba suvokia, koks didis yra pasaulis ir visata, ir dėl to suvokia save vėl kaip mažą vaiką.

Nimfa: undinė, —► mergelė.

Niša: paslaptys arba galimybės.

Nosinė: saugumas ir tvarka. Žmogui būtina išsiverkti, gedulas. Žmogus, turintis nosinę, jaučiausi apsiginklavęs ir pasiruošęs bet kokiai situacijai. Nosinė gali reikšti ir kažką švelnaus, į ką žmogus gali įsitverti. Tradicinė (liaudies) interpretacija: dovana.

Nosis: tai penio simbolis, todėl —► juokdarys dažnai vaizduojamas ilga nosimi. Rangas ir šlovė, intuicija ir instinktas (turėti gerą uoslę). Smalsumo simbolis: visur kaišioti nosį.

Nubudimas: sąmoningai suvokiate save ir atitinkamas savo savybes. Tai gali būti ir nemalonaus nubudimo (nemalonūs netikėtumai) baimę. Pozityvus sąmonės raidos procesas, naujos perspektyvos, kažko naujo, naujos pradžios troškimas, kaip aiškinami ir —► atidarymo, - * kūdikio ir    >■ gimdymo simboliai.

Nugara: Jei sapne matote kažkokio žmogaus nugarą, tai nuoroda į nežinią, priešiškumą ir atstumą. Savo paties nugarą susapnuojame gana retai, tačiau jei taip nutinka, tai reiškia, kad pradedame suvokti savo šešėlinę pusę. Dažniausiai nugaros simbolis reiškia savo užslėptų jėgų paieškas ir silpnąsias vietas (plg. legenda apie Zygfrydą). Anot Jungo, nugaroje prasideda pasąmonės sritis. Bet kokie magiški veiksmai ir pikti išpuoliai paprastai prasideda paslapčia - iš užnugario, tad ne veltui senovėje kai kurios tautos nešiodavo amuletus, vaizduojančius sprandą.

Nukritimas: perspėjamas dėl perdėto pragmatizmo. Derėtų leisti sau kristi (—-*■ kritimas), kaip ir —► bedugnės, —► skardžio, —► šūvio, —*■ parašiuto ar —► skrydžio atvejais - atsiverti naujovėms (plg. Taro korta bokštas). Tačiau šis simbolis gali reikšti žlugimo arba —► nusileidimo baimę. Jei nuostoliai patiriami dėl klaidingos sapnuotojo pozicijos (plg. Ikaro ir Dedalo istorija), tai reiškia nepateisinama euforiją ir aroganciją. Tokie sapnai dažniausiai sapnuojami, kai iškyla problemų dėl orgazmo ar netikėtai ištikus vidutinio amžiaus krizei.

Nulis: seksualinis vaizdinys, menkavertiškumas, retkarčiais tai gali reikšti mirtį, tylą ir tobulybę. Žr. —► ratas, —► mandatą, kurie, kaip ir nulio simbolis, pagal Jungą gali simbolizuoti žmogaus esmę -žmogaus savąjį „Aš". —► Juokdarys.

Numirėlis: Seniau mirusieji būdavo sapnuojami gana dažnai, dabar tai santykinai retai pasitaikantis sapno simbolis. Mirusiųjų šalis yra pasąmonė, vieta, kur viešpatauja —► šešėlis. Jungo teigimu, mirusysis sapne visų pirma reiškia pasąmonėje vykstančius procesus (plg. su Žirolamo Kardano [Cardano] aprašytais sapnais: —► beždžionė), —► mirtis.

Nuobodulys: sraigė, —► laikas, - -skubėjimas.

Nuodai: išsklaidomi piktumai ir agresija. Tai dažna nuoroda į nuodijančias mintis ir jausmus. Tai viskas, kas netinka sapnuotojui. Kartais tai gali būti nuoroda į jo vaistus.

Nuodinga gyvatė: gyvatė. Tai plačiai žinomas klastingos moters simbolis. Pavojus širdies ir erotikos reikaluose. —► Priešininkas.

Nuogumas: dažnai reiškia tiesos, natūralumo, sąžiningumo ir atvirumo baimę, tačiau gali reikšti skurdą ir begėdiškumą.

Nuokalnė: baimė atsidurti „apačioje" (atsiduoti jausmui, seksualumui ir pan.), —► kritimas, kaip ir    ► nusileidimas.

Nuoma: „Už viską tenka mokėti." Naudojatės kažkuo, ko neturite.

Nuometas: Paprastai šis simbolis reiškia pastovių santykių troškimą (užsidėti nuometą = ištekėti). Tai nuoroda į pereinamąjį laikotarpį, kai mergaitė tampa moterimi, bei proto ir sąmonės simbolis. —► Šalmas.

Nuosavi namai: gimtinė ir saugumas, tačiau kartu ir atsiskyrimas bei dvasinė nepriklausomybė. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip atrodo namas, kuris dažnai atspindi jūsų pačių tapatumą ir iš dalies - jūsų asmenybę.

Nuospauda: senatvė ir spaudimas bet kuriuo aspektu. Kietaširdiškumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sėkmingi sandoriai.

Nuosprendis: tai nuoroda į jūsų nuomonę sprendžiant svarbų reikalą ir nuoroda į teisingumą. Senesniuose sapnų simbolių žinynuose teigiama, kad šis simbolis reiškia paties žmogaus sąžinę. —► Teismas, —► advokatas ir —► išpažintis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kelionės po šalį simbolis.

Nuostolis: nuostolių baimė arba džiaugsmas dėl —► išsiskyrimo. Netektis - tai aistros antipodas, t. y. aistra, kurią reikėtų susigrąžinti.

Nuotaka / jaunikis: laukiate svarbaus įvykio savo gyvenime. Troškimas rasti partnerį ar partnerę, užmegzti ryšius, rasti vidinių ir išorinių priešybių pusiausvyrą. Ar matote savo išsvajotą partnerį? Šis išsvajotas partneris atspindi jūsų idealus. Kartais tai gali būti įspėjimas apie neplanuotą —► nėštume, kaip ir sapnuojant —► kūdikį. Nelaiminga ar negraži nuotaka / jaunikis - nuoroda į nesutarimus su partneriu. Alcheminis priešybių vienybės simbolis, o pagal Jungą - vyriškojo ir moteriškojo sielos pradų susiliejimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: neįtikėtina, bet tai reiškia nelaimę ir didelį nusivylimą, ypač jei save sapnuojate kaip jaunikį ar nuotaką.

Nuotekos: Reikia leisti tekėti, nors šiuo atveju - priešingai teigiamiems —► upelio ir —► upės simboliams - su srove plaukia ir nešvarumai. Nuotekos dažnai simbolizuoja šešėlinį ar požeminį pasaulį (plg. kanalizacija). Siekiama apsivalyti (plg. -*■ tualetas). Tai gali reikšti ir susirūpinimą aplinkosauga (_—*■ aplinkos užterštumas).

Nuotykis: nepasitikima aplinka arba bijoma, tačiau kartu trokštama santykių su tam tikru asmeniu. Gyvenimas nuobodus, užtai trokštama nuotykių; drąsa prasmės netekusio gyvenimo pasaulėlyje. Nuotykio priešingybė - darbo rutina, ( -► automatas). Žodžiai „nuotykis" (adventure) ir „atvykimas" (adventus) kilę iš vienos šaknies, tad nuotykis žmogui suteikia šansą atrasti save („atvykti" į savąjį „Aš"). Jei sapne matėte tokį vaizdinį, džiaukitės, nes turėsite galimybę suartėti su savimi ir pasiekti norimą tikslą! Atkreipkite dėmesį į nuotykio pobūdį ir į savijautą tuo metu. Nepamirškite, kad paprastai nuotykius dažniau išgyvename vidiniame, o ne išoriniame pasaulyje, todėl toks sapnas gali būti nuoroda į vidinį pasaulį.

Nuotrauka: sapnuotojo praeitis, senų išgyvenimų prisiminimas (tai gali būti noras juos užfiksuoti) ir idealizavimas. Žaidimas su - ► šviesa ir ► šešėliais (vadinamosiomis šviesiomis ir tamsiomis sielos pusėmis), t. y. galimybė matyti gyvenimą tokį, kokį norite matyti. Trokštate sureguliuoti optinius prietaisus, t. y. norite viską aiškiai matyti ir suprasti. Būtinybė tvarkingai sudėlioti (vidinius) vaizdinius. Fotoaparato objektyvas - tai nuoroda, kad reikia būti objektyviam.

Nurengti: atvirumas, išsižadėjimas. Kas slepiasi po viršutiniu sluoksniu (apdaila)?

Nusikaltėlis: -► plėšikas. Nuostoliai, seksualinio pobūdžio konfliktai su sąžine (Marlena Dytrich [Dietrieh]; „Visi vyrai nusikaltėliai...").

Nusileidimas: Tai susiję su instinktų ir kūniškųjų pojūčių pasauliu. Kaip ir —► bedugnė, —► skardis bei —► nardymas reiškia pasinėrimą į pasąmonės sritį. Aiškinant šj simbolį, dažnai remiamasi moterų vidiniu pasauliu ir įspėjama apie vienpusišką vyriško archetipo gyvenimą. Paprastai moterys, o kartais ir vyrai, jėgų šaltinį ir savo tapatumą atranda gelmėje. Visuomenės arba ekonomikos nuosmukis, žlugimo baimė. Kaip jūs nusileidote? Kur patekote nusileidęs? Išsiaiškinkite, ko siekiate ir iš kur semiatės jėgų.

Nustebimas: geri dalykai ateina, kai jų nelauki.

Nušovimas: nužudymas. Kažką (savyje) drastiškai užbaigiate. Tai gali būti santykiai, jausmai, nepanaudoti gebėjimai ir kita. Tačiau antra vertus, tai stiprus išsivadavimo aspektas, kai išsilaisvina dvasinės jėgos. Dažnai sapnuojamas, kai depresijos fazė eina į pabaigą, nes tuo metu pradedama ieškoti išsilaisvinimo ir išganymo. Tokio tipo sapnai yra simboliniai ir jų jokiu būdu nereikėtų sieti su realiais gyvenimo pavojais.

Nužudymas / žudikas: —► nušauti, —► laidotuvės, —*■ lavonas. įspėjimas, kad prarandamas svarbus emocinis dalykas, pvz., nepanaudoti gebėjimai, santykiai su kitais žmonėmis, sugebėjimas mylėti ir kt. Dažnai sapnuojamas simbolis, kai žmogų apima depresija, kai susikaupia agresija. —* Pelenai, —► bedugnė. Nors tai tik viena, tačiau dažniausiai pasitaikanti šio simbolio reikšmė. Antra vertus, tai gali būti teigiama agresijos pusė: jei žmogus sapne kažką nužudo, tai gali reikšti išsivadavimą, ryžtingą pabaigą. Žmogus pripažįsta savo agresyvumą kaip svarbią asmenybės dalį. Kaip ir kriminaliniame romane, žmogžudystė gali turėti sukrečiantį poveikį, tačiau tai gali priversti susimąstyti, padeda kažką išsiaiškinti.