Oazė: erotinis simbolis. Atsipalaidavimas nuo kasdienybės rūpesčių, tolių ilgesys arba kelionės atsiminimai. Jungo teigimu, oazėje randamas gruntinis vanduo - kontaktas su pasąmone, atpirkimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: išeitis sunkioje situacijoje.

Obeliskas: penio ir valdžios simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: persikraustymas.

Oblius: siekis visur įvesti tvarką, bet kuria kaina viską išlyginti. Šis simbolis dažnai sietinas su atrankomis.

Obuolys: sveikata ir natūralumas, o kartu ir gyvenimo atsinaujinimo bei nemirtingumo simbolis (aukso obuolys). Gundymas ir krūtinės seksualumo simbolis (antikos ir viduramžių grožio etalonas - krūtys kaip obuoliukai). Posūkis į gerąją pusę, kurį užsitarnavote (Viliaus Telio pavyzdys, arba - palyginti retai - į blogąją pusę (plg. su Pario nesantaikos obuoliu). Pagal Froidą, obuolys kaip ir beveik visi kiti —► vaisiai, ypač jeigu jų yra ne vienas, simbolizuoja moters krūtis. Psichoanalitikai obuolį laiko tipišku seksualumo simboliu. Anot )ungo, tai gyvenimo bei pirmapradis vaisingumo simbolis (kaip hesperidžių obuoliai [vert.: graikų mitologijoje hesperidės saugojo auksinių obuolių sodą. Tas, kuris atsikasdavo obuolio iš hesperidžių sodo, tapdavo nemirtingas], granatas, figa ir svarainis).

Oda: tai savotiškas sapnuotojo nervinės ir sielos būsenos atspindys. Atsiribojimas nuo išorinio pasaulio, asmens apsauga.

Oda (išdirbta): atsparumo simbolis (gali daug išverti, kaip jaučio oda). Polinkis į agresiją, fetišistinis atspalvis, tačiau oda gali būti švelni ir lygi, tad gali simbolizuoti švelnumą. Odiniai drabužiai: atsiribojimas ir geidulingumas, tačiau tai ir nepažeidžiamumo bei jausmingumo paieškos. —► Gyvūnas.

Odos bėrimas: dvasinė įtampa, seksualinis susilaikymas, nuslopinta agresija. Nedarnus vidinis ir išorinis pasaulis, pažeista riba su išoriniu pasauliu.

Okulistas: —* akis. Tai ženklas, raginantis atidžiau pasižiūrėti, kad reikalinga pagalba norint objektyviai suvokti aplinką. —► Gydytojas.

Ola: —► grota, —>• tvartas, —► butas, motinos kūnas, gimda ir saugumas, kaip aiškinami ir —► šeimos, * arkos, —► pylimo simboliai. Froido manymu, tai vaginos simbolis, apsauga ir moteriškumas. Ola - pirmasis žmogaus būstas, kur jis apsigyveno su gyvuliais (gyvuliškaisiais instinktais). Jungo nuomone, šis simbolis primena, kad žmogus išsivystė iš gyvūnų ir kad pasąmonėje užfiksuota jo kilmė.

Omaras: —* vėžys. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.

Opalas: gyvenimas žėri visomis spalvomis! Tradicinė (liaudies) interpretacija: labai geras ženklas.

Opera: įspėjimas apie pasipūtimą, patosą ir per didelį susireikšminimą. Pernelyg didelio dramatizavimo pavojus, tačiau tai ir džiaugsmas bei troškimas gyventi.

Operacija: psichiniai negalavimai ar jų pašalinimas. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kokią operaciją matote. Ji nurodo, kas buvo pažeista arba kas išgydyta.

Optika: aiški vizija ir objektyvumas. Tai nuoroda į žmogaus požiūrių ypatumus. —► Akis,   ■* akiniai.

Oras: dvasios ir budrumo simbolis. Įžvalgumas, idėja, vaizduotės jėga ir kūrybiškas mąstymas, minčių pilnatvė. Lengvumas, tačiau ir įspėjimas: nebūk vėjavaikis. Oras yra ir kiekvieno žmogaus ateities vizijos, požiūrių ir įsitikinimų simbolis. Tvanki, slogi, prirūkyta aplinka (oras) turi neigiamą atspalvį; šviežias, ryto ir pavasario oras reiškia jaunystę ir pakylėtus jausmus.

Ordinas: garbės troškimas ir išorės sureikšminimas. Žmogus nori, kad jį pagirtų ir pripažintų. Panašiai kaip ir —► ženklelis, šis simbolis reiškia priklausomybę tam tikrai grupei (beveik visuomet tai vyrų grupės).

Orgija: tai nuoroda į nuobodų arba painų lytinį gyvenimą. Jei tai suvoksite, galėsite pradėti formuoti savo erotinius potyrius ir seksualumą.

Orkaitė: karštis, geismai. Bręsta kažkokie troškimai. Romantiškas pabėgimas į senus gerus laikus. Anot Froido, tai moteriško seksualumo simbolis, gimda.

Orkestras: tai dažna nuoroda į darnių santykių su partneriu ilgesį, žmogus trokšta darnių santykių; nori suvienyti arba pajausti daugybę balsų, tačiau čia iškyla pavojus pačiam pradingti. —► Koncertas, —► mozaika, —► daugėtas.

Oro balionas: * balionas.

Ovalas: keliai veda į ► žiedą / ratą ir tobulumą. —► Elipsė.

Ožys: paprastai reiškia pirmapradę jėgą, gašlumą (ožys ir —► gaidys jau viduramžių alegorijose yra vyriško, o kartu ir raganiško gašlumo bei kūniškų malonumų simboliai), gyvuliškąjį pradą, o kartu ir kvailumą. Uždavinys ožį išauklėti ir suteikti jam žmogaus savybių (Ožio daržininku niekas nedės). Sis simbolis gali reikšti ir atstumtą žmogų, vadinamąjį „atpirkimo ožį".

Ožka: tai - laukinių instinktų ir seksualinės jėgos simbolis su visais džiaugsmais ir dėl to kylančiais nemalonumais. —► Ožys. Ožka paprastai laikoma konfliktiškos moters simboliu, bet gali būti ir nuoroda į santūrumą ir gebėjimą prisitaikyti.