Pabaisa: tai dažnai pasakose sutinkamas veikėjas: drakonas ar jūrų pabaisa, nuoroda į konfliktus su sąžine, galinčius sukelti psichines ligas. Jei tokie sapnai sapnuojami gana dažnai ir susiję su tam tikromis baimėmis, derėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

Pabėgimas: stengiamasi nuslopinti jausmus, ypač jei bijomasi konflikto su savo šešėline puse (nesuvoktos mintys ir jausmai), panašiai kaip ir —► skrydis. Ar stengiatės pabėgti nuo tam tikros savo dalies? Tam gali būti ir pateisinama priežastis! Jeigu jau sapne regite pabėgimą, tad tai, nuo ko bėgate, prašosi būti pastebėtas ir įsisąmonintas, antraip jis nepasirodytų. Jei nuo kažko bėgate, tai reiškia, kad kažko ieškote. Koks jūsų tikslas?

Padavėjas: draugiškumas, pagalba. Gal turėtumėte būti nuolankesnis ir pagalvoti apie tarnavimą kitiems (panašiai kaip ir —♦ vairuotojo simbolis)?

Padirbti pinigai: nesąžiningumas ir sukčiavimas. Gyvenate neteisingai, per daug sureikšminate materialiąją gyvenimo pusę. Skurdo baimė, kaip aiškinami ir —► išmaldos, —► prieglobsčio, —► skurdo ir - -► elgetos simboliai, tik kur kas švelnesne prasme. Nepasitikima nuosavybe.

Pagalvė: ramybė, atsipalaidavimas ir namų jaukumas, kaip ir —► kepimas, —► kepsnys ar keptuvė, —► virimas, —► vakarienė, —► vazonas, —► lygintuvas, —► porcelianas, —► prijuostė ir —► perekšlė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sunkumai.

Pagerbimas: Kaip ir —► plojimai, šis simbolis reiškia pripažinimą.

Pagoda: tolimų šalių ilgesys, kelionės įspūdžiai. Žmogus savo kūną ar sielą mato kaip šventovę. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kelionė neįvyks.

Pagonis:  perdėtas santūrumas, dvasinė įtampa. Natūralumas ir askezė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.

Pagrobimas: seksualinis susilaikymas, kaip aiškinami ir     ► bombos, —► griuvimo, —► priepuolio, —► užpuolimo, —*■ bangų mūšos, —► sprogimo ir —► elektrinės, —► nekaltybės atėmimo, —► liepsną, —► prievartos, —► godumo, —► haremo, —► odos bėrimo, —► aukštos įtampos linijos ir --► kekšės simboliai. Slopinami jausmai, menkavertiškumo kompleksai. Trokštame ištrūkti iš tam tikros situacijos, bet esame nepakankamai aktyvūs, kad padarytume tai patys. Tradicinė (liaudies) interpretacija: aiškus padėties pagerėjimas.

Pajuokavimas: derėtų žiūrėti į gyvenimą paprasčiau. Paties žmogaus požiūris sustabarėjęs arba tai nuoroda, kad siela yra optimistiškai nusiteikusi, tai džiaugsmo šaltinis.

Pakeliamasis tiltas: -* tiltas. Sąsaja tarp sąmonės ir pasąmonės, kurią galima atverti ir užverti. Pagalba ir parama (Saimono ir Garfunkelio daina „Bridge over Troubled Water" („Tiltas per sraunius vandenis"). Tradicinė (liaudies) interpretacija: netikėta kelionė.

Paketas: siuntinys, —► indas. Tai dažna nuoroda į nuslopintus ar nesuvoktus jausmus, kliūtis, komplikacijas ir sunkumus, kuriuos tenka tempti su savimi. —* Dovana.

Pakilimas: beveik tiesiogiai suprantamas simbolis: pastangos atneša sėkmę. Kur norėtumėte užkopti? Ar pastangos pateisina tikslą?    ► Laiptai, —* kopėčios.

Paklusnumas: tai nuoroda į disciplinuotumo būtinybę arba į perdėtą disciplinuotumą.

Pakopa (laiptų): vienas (socialinio arba sąmoningo) pakilimo etapas įveiktas. Čia dažnai sustojama, kad būtų galima apsižvalgyti. Laiptai laikomi tarpine sritimi tarp viršaus ir apačios (tarp galvos ir pilvo, tarp jausmų ir proto, tarp dangaus ir žemės).

Pakrantė: Tolumoje matyti žemė, reikalai turėtų netrukus pasitaisyti. Pakrantė - tai teritorija tarp žemės ir vandens, taigi tai nuoroda į kūno ir sielos sąsają.

Pakraštys: jūs liekate šone arba tai perėjimas į kažką nauja.

Pakvietimas: vienatvė, kontaktų su kitais visuomenės nariais ilgesys. Arba kviečiate pats save (dalį savęs).

Palangė: pagal Froidą, tai kūno iškilumai, pvz„ krūtinė.

Palapinė: nuotykių troškimas, kažkas laikino ir greit praeinančio. Noras keliauti ir atostogų troškimas. Su gamta susijusio gyvenimo ilgesys. —► Sraigė, —> tėvų namai, —► stogas ir —► oda.

Palėpė: čia tūno pamiršti ketinimai ir lūkesčiai. Anot Jungo, tai pirmosios seksualinės patirties vieta, kaip ir pasakoje „Miegančioji gražuolė", kur mergina rūmų bokšte įsiduria verpste. Visa tai vyksta aukštai bokšte įrengtame kambarėlyje. Čia - palėpėje ar bokšto kambarėlyje, t. y. giliai mūsų galvoje, glūdi įvairūs tabu. Tai seksualumas; netgi mūsų savarankiška sąmonė yra viena iš tokių tabu. Palėpėje paprastai slepiame mintis, apie kurias nedrįstame net pagalvoti, ir pažiūras, kurių nedrįstame išreikšti. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sužadėtuvės (nes sužadėtuvės palėpėje juk taip romantiška).

Palydovas: brolis, —► sesuo, draugas, —► šešėlis.

Palmė: gerumas, taikos ir penio simbolis. Audringas gyvenimas, tačiau gali reikšti ir vyro nepasitenkinimą lytiniu gyvenimu.

Paltas: apsauga, gynyba ir atsiribojimas. Palto rūšis rodo apsaugos pobūdį. Paltas kaip apsiaustas, Froido teigimu, yra prezervatyvo arba genitalijų simbolis.

Pamaldos: reikalinga —► malda, susitaikymas, ► meditacija, susitelkimas. Šis simbolis dažnai pasirodo sapne, kai žmogaus požiūris į gyvenimą vienareikšmiškai materialistinis.

Pamatas: derėtų peržiūrėti gyvenimo pamatus. Didesnio saugumo troškimas.

Paminklas: sėkmė, atlygis už pastangas, valdžios siekis (kaip —► špaga), tik ne toks agresyvus.

Pančiai: tai nuoroda į sapnuotojo santykius su partneriu ar situaciją darbe. Jaučiatės sukaustyti ir nelaimingi. Antra vertus, pančiai reiškia ryšį ir neleidžia nutolti. —► Šešėlis.

Papartis: poilsis ir laisvalaikis. Geri laikai. Ketinimų įgyvendinimas. Pasakų pasaulis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: vešlus papartis reiškia gamtos jėgų pagalbą.

Paplūdimys: tai riba tarp sąmonės ir pasąmonės arba atostogų ir atsipalaidavimo troškimas.

Papūga: draugams išplepamos labai didelės paslaptys. Ekscentriška, margaspalvė asmenybė. Nesavarankiškumas ir nebrandumas arba padrąsinimas nepaisyti taisyklių. Egzotika ir spalvingumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: apie žmogų skleidžiamos nepalankios apkalbos.

Papuošalai: materialinė gerovė. Moterims tai grožis, vyrams - garbė arba pasipūtimas, tačiau tai gali būti ir nuoroda, kad pavyko rasti vidinį —* lobį. Noras patikti ir būti pripažintam. Froido nuomone, tai mylimo žmogaus simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepalankus ženklas.

Paradas: Ieškote pripažinimo ir šlovės? Stebite savo (dvasinius) pajėgumus, savo potencialą? Žygiuojantys žmonės: paties žmogaus vidinių jėgų dinamika, pernelyg didelė arba nepakankama vidinė koordinacija. Jei kažką vežate į paradą - agresijos išraiška.

Paralyžius: tai gali būti realus luošumas arba sielos bei dvasios sričių paralyžius. Reikia ramybės. Gal derėtų jums būti ne tokiam aktyviam? —► Liga, —► luošys.

Parašas: Jei žmogus sapnuoja savo paties parašą, tai yra nuoroda į jo tapatumą. Kur jūs pasirašote ir kokių pasekmių gali sukelti jūsų parašas? Jei tai kito žmogaus parašas, turėtumėte labiau pasidomėti šiuo žmogumi.

Parašiutas: nepavojingas kritimas, minkštas nusileidimas, seksualinis atspalvis, kaip ir —► kritimo, —► upelio ir > lapo. Lengvai sklandote ore, o tai simboliškai reiškia asociatyvinę, kūrybišką ir žaismingą intelektinę veiklą. Šis simbolis gali būti nuoroda ir į visas kitas situacijas, kai jaučiate kritimo malonumą. Jei parašiutas neišsiskleidžia, tai dažniausiai reiškia —► skrydžio baimę.

Parduotuvė: Šis simbolis paprastai susijęs su verslo reikalais kasdieniame gyvenime. )ūs labai įsitraukęs j verslą arba atvirkščiai - reikia daugiau aktyvumo. Parduotuvė, kaip ir —'■fabrikas, reiškia ekonomikos kaitą, kuri nurodo atskirų asmenybės segmentų sąveiką. Kokią parduotuvę sapnavote? Kuo joje prekiaujama? Ką jūs ten veikėte?

Parkas: Kaip civilizuotos gamtos vaizdinys, parkas yra dažna nuoroda į užslėptą laukiniškumą. Tačiau tai kartu ir kultūros, grožio bei priežiūros simbolis. Parko simbolyje susilieja gamta ir dvasingumas.

Parkeris: pieštukas. Reikia kažką užsirašyti, kad nepamirštumėte. Bendravimo simbolis.

Parkos (romėnu likimo deivės): tamsios likimo jėgos.

Parlamentas: Šis simbolis rodo socialinius gebėjimus ir norą siekti karjeros. Tai nuoroda, kad reikėtų apmąstyti santykį su kitais žmonėmis arba kitais balsais savo viduje. Kaip valdymo simbolis, parlamentas yra nuoroda į savo funkcijų koordinavimą. Kaip jums sekasi koordinuoti savo emocinį, intelektinį ir judėjimo centrus? Kaip sekasi vadovauti (kitiems ir sau pačiam)?

Paroda: būtina parodyti dalį savęs, kaip aiškinamas ir —* išsirengimas. Troškimas būti ar bent atrodyti kultūringam. Saviraiška kaip ir —► amfiteatras, —► arena bei    -► spektaklis.

Partneris: tai paties žmogaus - dažnai nepažįstama - asmenybės dalis, tačiau galima ir sąsaja su jūsų partneriu.

Pasaga: plačiai žinomas laimės simbolis. Kelionė. Froido teigimu, pasaga primena moters lytinių organų kontūrus.

Pasas: tai nuoroda į paties sapnuotojo asmenybę. Troškimas keliauti, neretai - atsisveikinimas su senais įpročiais. Tačiau tai gali reikšti ir bėgimą. Menkavertiškumo kompleksas toks stiprus, kad net reikia įteisinti savo tapatybę.

Pasėliai: vaisingumas, augimas, sielos ir dvasios branda. Sėjimas tradiciškai dažniausiai buvo suprantamas kaip lytinių santykių simbolis (plg. viduramžių juokdarių ritualai, tarp kurių buvo arimas (- ► plūgas) ir sėjimas).

Pasikėsinimas: situacija be išeities, kažkas turi nutikti. Politinio nestabilumo baimė, —► valdovas. Reikėtų atkreipti dėmesį į kasdienį gyvenimą.

Pasirodymas (scenoje): dažnai tai reiškia sėkmės baimę, tačiau iš esmės tai baimė, kad nepasiseks (ypač, jei sapne jaučiama scenos baimė). Kur vyksta jūsų pasirodymas?

Pasiūlymas: troškimas arba —► baimė kalbėti apie savo poreikius ar juos įgyvendinti. Jumis manipuliuojama arba jūs norite manipuliuoti kitais. Pasiūlymas tekėti / vesti: ilgalaikių ryšių troškimas.

Pasiuntinys: Gal jums tenka tarpininko vaidmuo? Ar jus toks vaidmuo tenkina, o gal norėtumėte užsiimti savo reikalais? Ką norėtumėte pranešti? Jei atvyksta pasiuntinys, gausite svarbių žinių. Visais atvejais svarbus žinios pobūdis.

Paskaita: Kaip ir visi viešą veiklą simbolizuojantys ženklai, paskaita taip pat yra nuoroda į saviraišką (per intelektą), panašios reikšmės: - * teatras, —► paroda. Jei sapnuotojas skaito paskaitą, tai nuoroda, kad jis turi kažką išsakyti. Toks sapnas reiškia užduotį tarnauti (—► koncertas) daugelio (klausytojų) interesams, atrasti ir išlaikyti savo poziciją. Žmogus (protu) siekia išspręsti problemas (plg. —► mįslė). Kalbėtojas privalo suderinti protą ir emocijas, dvasingumą ir sąmonę. Sis simbolis paprastai paliečia ir tokius aspektus kaip žmogaus įsigilinimas į save ir gebėjimas bendrauti. Dažnai tai gali būti ir nuoroda, raginanti labiau įsiklausyti (—► ausis, —► burna). Nederėtų pamiršti ir vidinio balso.

Paskutinė Stotelė: arba esate galutinai išsekęs, kaip ir —► aklagatvio atveju, arba pagaliau pasiekėte —► tikslą.

Paskutinė vakarienė (Mišios): religinių ritualų poreikis ar apsisaugojimas nuo jų. Išdavystė arba priėmimas į tam tikrą socialinę grupuotę. Margaritos [vert.: Gėtės (Goethe) „Faustas"] klausimas: „O ką manai apie tikėjimą?" Čia svarbūs vyno ir duonos simboliai, atspindintys žmogaus prigimties dvilypumą, kuris pasireiškia tiek realaus, tiek dvasinio pasaulio simboliuose ir metamorfozėse.

Paslaptis: noras negalvoti apie tiesą arba net nuoroda, kad mums reikia paslapčių.

Paslydimas: netinkamas elgesys, pagrindo po kojomis neturėjimas. Baimė (dėl neatsargumo) paslysti arba troškimas tai padaryti, t. y. netinkamai pasielgti. Jūs elgiatės nebe pagal nustatytas elgesio normas, bet susikūrėte savo elgesio taisykles. Išdrįskite gyventi savo stiliumi! —► Kvailys, —► čiuožynė. Sapnuojant dažnai staiga parkrintama, nes per mažai ar (retais atvejais) per daug demonstruojamas nuolankumas.

Pasninkavimas:  atsisakymas daryti aplinkai kažką bloga. Tuštybė. Reikia pasistengti užimti mažesnę erdvę. Labai svarbu priežastys, dėl kurių pasninkaujama.

Pastatas: —>• namas. Froido, Jungo ir beveik visų populiariausių sapnų aiškinimo mokyklų nuomone, šis simbolis - tiesioginė nuoroda į sapnuotojo asmenybę. Reikėtų atkreipti dėmesį į pastato būklę, jo stovėjimo vietą ir vidinę atmosferą.

Pastatyti automobilį: automobilis, —► važiavimas. Nusiraminti, sustabarėti, sustoti. Jūs rasite savo paskirtį ir pasieksite tikslą.

Pastoliai: kažko pradžia, pagalba ir parama.

Pastorius: kunigas. —► Tėvas ir sielos vedlys. Tai nuoroda į (pernelyg didelę arba pernelyg mažą) savimonę ir pasitikėjimą savimi. Nuoroda į gerą ramstį, puikų ideologinį pagrindą gyvenime ir išoriniame pasaulyje pripažintą saviraišką. Tikėjimo, o ir kitais klausimais derėtų aiškiau pasisakyti ir labiau atsiverti.

Pašaras: jūs maitinate žvėrį, glūdintį jumyse.

Paštas: svarbios informacijos (dažniausiai iš pasąmonės) perdavimas, kažkas įsisąmoninama. Bendravimas.

Paštetas: mėgavimasis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: džiaugsmai namie.

Pašto Ženklas: bendravimo vertė. Labai svarbi pašto ženklo kaina ir atvaizdas jame.

Patalpa: vidinė erdvė.

Patarimas: orientyro ir paramos išorėje paieškos. Draugystė ir pagalba.

Patiekalas: maistas kūnui ir sielai. Patiekalo rūšis rodo, ko labiausiai trūksta sielai, jei, pvz., sapnuojate —► mėsa, tai yra nuoroda į jūsų instinktyvius (gyvuliškus) poreikius. Jei valgote —► šokoladą ar kitus saldumynus, turėtumėte būti atviresnis meilei.

Patranka: - -► ginklai. Jėgos ir begalinės energijos simbolis. Dažnai šis simbolis yra nuoroda į sapnuotojo lytinius instinktus ir energiją, stiprybę ir sugebėjimą siekti tikslo. Tikslo siekiama pernelyg energingai arba atvirkščiai - tikslui pasiekti reikėtų įdėti daugiau pastangų.

Paukščiai (naminiai): įprasta gyvenimo tėkmė. Tačiau sparnuočiai gali rodyti jūsų lengvabūdišką požiūrį į instinktus (be to, tai gyvūnas, galintis pakilti į —► orą). Plg. vokiečių patarlė „Ir mažas gyvulėlis mėšlo krūvą palieka". Tai nuoroda, kad ir smulkmenomis galima sėkmingai pasinaudoti.

Paukštis: varnas, —► pelėda, —» balandis. Žmogus trokšta būti įžvalgesnis, trokšta palengvėjimo. Šis simbolis turi ir tam tikrą erotinį atspalvį, tačiau gali būti ir nuoroda į beprotiškas idėjas (plg. mitas apie Ikarą). Ypatingą prasmę turi paukščių pulkas, simbolizuojantis prigimtinį protą, kuris veikia visiškai kitaip nei žmogaus individualus protas. Tai - kolektyvinė valia (priešprieša individo valios išraiškai). Senovės valonų epe „Mabinogion" deivė Rianon vaizduojama kaip paukščių pulkas, nes ji simbolizuoja gamtos moteriškąją išmintį. Tačiau paukščių pulkas, kaip ir vabzdžių spiečius, gali būti ir pavojaus simbolis. Aprašant sapną „Asirijos princo požeminio pasaulio vizija" (VIII—VII a. pr. Kr.) piktųjų jėgų pagalbininkas vaizduojamas kaip paukštis.

Pavasaris: Pavasaris paprastai laikomas potencijos, vaisingumo ir jaunystės simboliu, žr. —► Velykos.

Paveikslas: Trokštate susidaryti aiškią nuomonę apie kitą žmogų arba apie save. Skatinimas į viską žiūrėti ir veikti kūrybiškai, nesikliauti vien loginiu mąstymu. Paveikslai beveik visuomet atskleidžia sapnuotojo asmenybės struktūrą. Kiekvienas paveikslas yra kartu ir jūsų autoportretas arba simbolinė jūsų pažiūrų išraiška.

Pavėlavimas: baimė kažkur nespėti.

Paveldėjimas: paveldėtas daiktas. Tai nuoroda, kad reikėtų geriau panaudoti savo išteklius ir priemones, jūs turite tiek daug visko, kuo galite pasiremti. Gali reikšti troškimą gauti pinigų neįdedant darbo.

Paveldėtas daiktas: paveldėjimas. Vertinga savybė, talentas ir / arba užduotis, kuri susijusi su perimto dalyko išsaugojimu. Tradicinė (liaudies) interpretacija: neleiskite sau dominuoti.

Pavydas: vidinė įtampa ir gėdos jausmas.

Pažįstamas: gera žinia, rasite, ką praradote. Bendravimo troškimas, panašiai kaip aiškinami ir —► svečio bei —► palydovo simboliai.

Pėda: —► koja. Tai jūsų pozicija, nepriklausomybė (tvirtai stovėti ant kojų). Tai visuomet ryšio su žeme simbolis, kaip aiškinami ir —► pamatų bei —► grindų simboliai (tai astrologinio 2uvų ženklo atitikmuo). Noras išlaidauti, plačiai gyventi. Anot Froido, tai falo simbolis, o —► batas tokiu atveju simbolizuoja makštį.

Pėdsakai: sekate kažkieno pėdsakais. Kažko ieškote. Jūs pasirengęs suvokti savo problemas, stengiatės jas apčiuopti.

Peilis: analizė ir diferenciacija, kaip ir —► kalavijo simbolis Taro kortose. Kaip ginklas, peilis simbolizuoja susikaupusią agresiją. „Kaip ant peilio ašmenų": apsisprendimo reikalaujanti situacija. Anot Froido, tai penio simbolis, tačiau mūsų dienomis gana retai pasitaikanti reikšmė.

Pelė: nematomų jėgų valdžia ir bejėgiškumas. Tačiau šiuo aspektu menkaverčiai ir nematomi dalykai gali reikšti visko esmę. Brėmo [A. E. Brehm (1829-1884) vokiečių zoologas ir rašytojas] teigimu, tai ištikimiausias žmogaus palydovas, mielas, smalsus, gudrus ir apsukrus, labai vislus. Pelė neretai gali būti mirties ženklas (nors —► mirtis čia traktuotina platesne prasme - kažkokių reikalų sutvarkymas ir pabaiga), pilkos ir juodos pelės sapne dažnai reiškia ligą. Kankinančios mintys, sąžinės priekaištai. Jei kraštą siaubia pelės, tai blogas ženklas. „Fauste" pelių pavidalu pasirodo dvasios, jos graužia pentagramą, kuri padeda išvaryti velnią (Gėtė [Goethe], „Faustas", I d.). Pilka pelių spalva yra ir dvasių spalva. Pelė - didelė smaližė, tad už polinkį smaližiauti žmogus gali būti paverstas pele. Pilka ir juoda pelė sapne gali būti ir žmogaus šešėlinės pusės simbolis, nes šešėlis susideda iš pilkos ir juodos spalvos. Galima įžvelgti ir teigiamą šio sapno simbolio aspektą, mat tėvai dažnai savo vaikus  vadina  „peliukais",   nesvetimas maloninis „pelytės" vardas ir įsimylėjėlių kalboje. Anot Mahometo, tai „nedidelė nuodėmėlė", santuokos griovėja. „Fauste" raganų puotos metu ant Bloks-bergo kalno vienai raganaitei iš burnos iššoka raudona pelė. Baltos pelės simbolizuoja vaikų ir dievobaimingų žmonių sielas, tačiau tai gali būti ir haliucinacijų nuoroda. Jungo nuomone, pelė - dvasingas gyvūnėlis, išreiškiantis sunkiai suvokiamą tikrovę, santykį su seksualumu, vaisingumu ir su velniu arba raganomis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: visuomet erotinis atspalvis: penis, kuris slepiasi urve. „Ėjo senis per miškelį ir pamatė juodą pelę. Kas pelytę tą pagaus, tas saldainių saują gaus" (vaikiška skaičiuotė).

Pelenai: kažkas praėjo, visiškai pasibaigė. Pelenai dažnai reiškia nusilpimą, gyvybingumo praradimą ir rodo, kad reikėtų vėl džiaugtis ir mėgautis gyvenimu. Tai —► feniksas, —► paukštis, kuris susidegina (—► gaisras), kad vėl atgimtų iš pelenų. Pelenai - atgimimo, pasikeitimo ir galiausiai —► gimdymo bei —► mirties simbolis. Žmogus jaučiasi išsekęs, apatiškas (prislėgta nuotaika kaip ir —► bedugnės ar —► nužudymo simboliai). Tokio sapno priežastis gali būti nuoskauda, nusivylimas, mylimo žmogaus —► liga ar —► mirtis. Kaltė ir atgaila padarius nuodėmę (kaip kryžius ant kaktos Pelenų dieną). Rusenantys pelenai reiškia savianalizę ir dvasinį apsivalymą. Anot Jungo, tai sena apsisaugojimo nuo demonų priemonė, ypač veiksmingai sauganti nuo dvasių. Tačiau pelenai kartu ir mirusiųjų kremavimo rezultatas. Iš pradžių turi būti sunaikintas kūniškasis apvalkalas, kad siela galėtų išsilaisvinti.

Pelenų diena: kančia, kuri ateina po džiaugsmo. Turite nešti savo —► kryžių. Tačiau gali reikšti ir tai, kad visos kančios jau praeityje („Pelenų dieną viskas baigiasi"). Susimąstymas apie esminius dalykus.

Pelerina: žmogus nori sušilti arba pasislėpti. Pasak legendos apie šv. Martyną, apsiauste slypi žmogiškoji šiluma.

Pelkė: liūnas, —► dumblas. Tai seksualiniai instinktai, kurių nenorima pripažinti, kurie žmogų gramzdina žemyn. Mirties arba gyvenimo baimė, nežinojimas, ką daryti toliau. Žmogus jaučiasi įkalintas, jį įtraukia pasąmonė (tačiau tai gali būti ir moteriškumo baimė). Pozityvią šio simbolio prasmę galime atrasti brolių Grimų pasakoje apie geležinį Joną, kur liūne tūno laukinė būtybė, galinti išgydyti vyrą (ir ne tik). Tradicinė (liaudies) interpretacija: reiškia kliūtis.

Penis: vyriškųjų galių simbolis („paterpo-testas"). —► Lytiniai organai.

Penketas: žmogaus natūralumas ir harmonija, nes žmogus iškeltomis rankomis, jo galva ir kojos sudaro penkiakampį / pentagramą, kaip ir Leonardo da Vinčio „Aukso pjūvis" (plg. penki žmogaus jutimai). Vyriškumo ir moteriškumo proporcija (kaip 2+3). Skaičius „penki" visuomet reiškia kvintesenciją, t. y. dalyko esmę. Kinų mitologijoje: vidurinis skaičius.

Pensija: ramybė ir atsipalaidavimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pasirinkimas.

Perdavimas: jau nuo Froido laikų tai esminis psichoterapijos terminas. Salia techninių praktinės terapijos aspektų „perdavimo" sąvoka reiškia tai, kad kiekvienoje kasdienėje situacijoje tam tikri įvykiai gali sukelti senus ir pirmapradžius dvasinio gyvenimo potyrius, padaryti juos svarbiausius (jeigu jie nebuvo įvykdyti). Visa, kas vyksta konkrečią akimirką, gali turėti tiesioginę reikšmę, tačiau ir perkeltinę, kuri gali būti ir nesusijusi su dabartine situacija, išnyranti tik iš senų vidinių dvasinių išgyvenimų. —► Televizoriaus žiūrėjimas, —► faksimilinis aparatas, —* palydovas, —► šešėlis.

Perekšlė: motinos, laimės, dorumo ir namų jaukumo simbolis, kaip ir —kepimas, —► kepsnys arba keptuvė, —► virimas ir —► vakarienė bei —► vazonas, —► porcelianas, —► prijuostė ir —► lygintuvas. Vaisingumas ir nėštumo baimė kaip ir —► kiaušinis.

Pergalė: troškimas prasimušti, sėkmės paieškos. Kadangi didžiausios kovos vyksta žmogaus viduje, šis sapno simbolis dažnai reiškia sąmonės raidą. Dabar jūs esate pajėgus nugalėti vidinius prieštaravimus (o jei to padaryti negalite, tai nuoroda ir į sugebėjimą pralaimėti).

Periodas: ritmas, —► skubėjimas, —► pakopa, —► menstruacijos, —► kraujavimas iš nosies.

Perlas: sielos simbolis, rodantis dvasinės patirties brandą ir tobulumą. Moteriško seksualumo (klitoris), moters, mylimosios simbolis, kažkas neįkainojamo ir tobulo. Jei sutrūksta perlų karoliai: rūpesčiai ir išgyvenimai dėl nuostolių. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laiminga santuoka.

Peronas: —» geležinkelio stotis. Kelionės ir laukimo ženklas. Dažnai reiškia susitikimą su kažkokiu asmeniu.

Persekiojimas: labai dažnai sapnuojamas simbolis. Tai, kas buvo slopinama, vėl iškyla į paviršių. Seksualumas nesąmoningai atmetamas kaip blogas dalykas. Anot Froido, žmogų persekioja instinktai. Tačiau būtų galima paprieštarauti Froidui teigiant, kad tokiame sapne sapnuotojas vejasi savo idealus ir ambicijas. Jungo teigimu, persekiojimas sapne rodo, kad kažkas trokšta pasiekti žmogų. Žmogų stengiasi pasiekti atstumti ir nuslopinti jausmai. Nederėtų jiems priešintis, reikėtų įsileisti į savo vidų tai, kas jus persekioja. Tačiau kai šis sapno simbolis susijęs su neišvengiamu atsisveikinimu ir yra nuoroda į išsiskyrimą, reikėtų stipriai pasipriešinti.

Persikas: erotinis simbolis, romantiškas ryšys. Froido teigimu, tai moters krūtinės simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: jau nuo viduramžių persikas simbolizuoja santykių su mylimąja atnaujinimą.

Persikraustymas: pokyčiai.

Perspektyva: tai žinomas įžvalgumo ir sąmoningumo simbolis. Paprastai visuomet nukreiptas į ateitį. Dažniausiai perspektyva pasirodo kaip akių ar jūsų paties veido atspindys, t. y. ji išreiškia jūsų asmenybės atvaizdą. Kokios jūsų perspektyvos? Geros ar blogos? Ką jūs matote?

Peršalimas: trokštate šilumos. Jums viskas nusibodo, norėtumėte ant visų „nusišnypšti". Gyvenate per daug atsiskyręs nuo kitų, kaip aiškinamas ir —► ledo simbolis.

Perteklius: Šis ženklas reiškia nuorodą, kad reikėtų riboti savo poreikius. Tačiau tai ir nuoroda, kad žmogui sekasi, kad žmogus pritraukia viską, ko jam reikia (plg. „Pieno upės, medaus krantai"). Pagal Froidą: puikavimasis potencija.

Perukas: —► plaukai, —► kaukė, —► galva. Asmenybės pokyčiai, žmogus nori paslėpti ir pridengti savo plikę (nuogumą).

Pervažiuotas (būti pervažiuotam): tai nuoroda į menkavertiškumo kompleksą arba apgavystė. Froido teigimu, tai seksualinės sueities (ypač vyrų sapnuose) simbolis, kai iškyla potencijos problemų.

Petražolė: stiprina širdį, sėkmės simbolis (dėl žalios spalvos).

Pianinas: jausmų gama, gilus jausmas, jausmų puoselėjimas ir pusiausvyra. Įsigilinimas į vidinį pasaulį ir dvasinis gyvybingumas. Anot Froido, ypač ritmo aspektu, pianinas simbolizuoja lytinę sueitį. Psichoanalitikų teigimu, kaip ir visi muzikos instrumentai, tai yra moters kūno simbolis.

Piemuo: didžiulis turtas. Archetipinis dvasinio mokytojo simbolis.

Pienas: karvė. Maistas, saugumas, pirmapradės motinos simbolis. Rojus -tai šalis, „kur teka pieno upės ir kur —► medaus krantai". Kažką reikia pamaitinti pienu, suteikti moteriškumo. Tai gali būti nuoroda į regresijos tendencijas. Gerti pieną: gausinti žinias ir patirtį (alma mater - maitinanti motina - taip vadinamas universitetas). Surūgęs pienas: sielvartas ir rūpesčiai. Germanų mitologijoje karvė yra seniausias gyvis, savo pienu maitinusi milžiną Imirą [vert.: skandinavų mitologijoje Imiras - pirmoji būtybė žemėje, šalčio milžinas].

Piešimas: detalaus stebėjimo ir aktyvaus gyvenimo formavimo simbolis.

Pieštukas / parkeris: žinia, pranešimas. Dažnai sapnuojamas simbolis, kai bijomasi pamiršti tai, ką derėtų atsiminti (reikėtų užsirašyti). Anot Froido, tai penio simbolis (ypač rašalo pripildytas parkeris).

Pietavimas: pasikraunama psichinės ir dvasinės energijos. Būtina atkreipti dėmesį į patiekalus, kuriuos valgote: jie simbolizuoja energijos pobūdį.

Pietūs (paros laikas): šviesa. Sąmonė, —>- vidurys kaip įpusėtas gyvenimas.

Pieva: didelė pieva - nuoroda į augimą ir džiaugsmą. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip ta pieva atrodo.

Pievagrybis: ryšys su žeme.

Piktžolė: nevaldomi ir nesuvokti instinktai bei impulsai, kurie gali pakenkti arba pagelbėti.

Piligrimas: saviraiška ir (dvasiniai) ieškojimai. Anot Jungo, tai archetipinis seno išminčiaus simbolis, kuris nurodo svarbius individuacijos (savęs tobulinimo) laikotarpius.

Pilis: rūmai, —► miestas. Valdžia ir atsiribojimas, tačiau tai ir vidurio simbolis. Kaip ir —► motinos simbolis, pilis reiškia prieglobstį, pastovumą ir saugumą. Anot Froido, pilis, rūmai, tvirtovė ir miestas paprastai simbolizuoja moterį.

Pilka spalva: tai to, kas nesuvokiama ir neįvardijama, spalva. Spalva, skirta maišyti su kitomis spalvomis, kai reikia pašviesinti tamsią spalvą. Priešybių vienybė (pilka spalva traktuojama kaip pagrindinių spalvų mišinys), kaip ir —► vestuvės. Pilka spalva yra tarp dienos ir nakties, tarp šviesos ir tamsos ir ragina sapne padaryti aiškų pasirinkimą. „Pilka kasdienybė": šiuo atveju pilka spalva simbolizuoja kažką nereikšminga, o antra vertus, tas nereikšmingas dalykas gali simbolizuoti tikrus dalykus ir gyvenimo esmę. —► Pelė, —► šešėlis.

Pilvas: Čia reikėtų atkreipti dėmesį, ar iš tikrųjų nėra skrandžio ir žarnyno veiklos sutrikimų. Tai kūno —► virtuvė, pasikeitimų vieta (plg. —► alchemikas), bet pilvas yra ir aistros bei instinktų centras (plg. pilvo šokis). Tai žmogaus turtas. Šis simbolis dažnai reiškia ryšį tarp valios ir jausmų, tarp suvokiamų ir neįsisąmonintų poreikių. Plokščias pilvas dažnai reiškia nepatenkintus lytinius poreikius, didelis pilvas -per dažną seksą (ar sekso pakaitalą) bei ištvirkimą. Paracelso teigimu, kiekviename iš mūsų (mūsų pilve) slypi alchemikas.

Pinigai: gana retai simbolizuoja finansines problemas - tai greičiau nuoroda į mūsų elgesį su mylimuoju. Tai dažniausiai pasitaikantis seksualumo ir valdžios simbolis. Jei sapnuojate senovines monetas, tai nuoroda į sapnuotojo talentą ir gebėjimus. Pinigėlis reiškia sėkmę ir saugumą. Ar jūs bet kurioje situacijoje viską išsamiai apgalvojate ir viską pasve-riate? Gal bijote prarasti savikontrolę ir situacijos kontrolę? Neretai šis simbolis rodo, kad turite tapti atviresni ir suvokti savo laukinį būdą. Tokiais atvejais svarbiau atsiduoti gyvenimo tėkmei, o ne stengtis ją kontroliuoti. Froidas ir Jungas teigė, kad pinigai simbolizuoja lytinius instinktus: sidabrinės monetos - moterų, auksinės - vyrų. Kai kurie šiuolaikiniai psichoanalitikai teigia, kad pinigai - potencijos simbolis.

Pinigine: —*■ pinigai, turtas, nuosavybės simbolis, nes piniginę visad nešiojamės prie savęs. Prarasta piniginė gali reikšti prarastą tapatumą.

Pinti: siūlas. Gyvenimo siūlų, t. y. įvairių gyvenimo situacijų ir asmeninių savybių narpliojimas.

Pipiras: tai nuoroda į „aštrius dalykėlius".

Pyragaitis: dvasinis penas. Aistrų patenkinimas.

Piramidės: Jungo teigimu, tai valdovų, kurie garbinami kaip dievai, laidojimo vieta. Piramidės simbolizuoja prisikėlimo idėją. Piramidžių formos kapaviečių galima rasti ne tik Egipte, bet ir Kinijoje, kur prisikėlimas simboliškai išreiškiamas pasirenkat vietą - kalną arba slėnį. Piramidė stūkso tarp dangaus ir žemės (atitikmuo: mėlynieji kalnai, —* mėlyna spalva). Piramidės gali reikšti tolimų kraštų ilgesį ar nuotykį kelionėje, gali būti dvasios, kelrodžio simboliu. Dėl nupoliruotų šoninių paviršių piramidės buvo tarsi didžiuliai veidrodžiai, šviesos šaltinis, o savo forma jos primena kūno mandalą. Reikėtų susipažinti su savąja šviesa (savo stiprybėmis ir gebėjimais). Piramidė simbolizuoja tokį žmogų, kuris stiprina savo liepsną ir šviesą, t. y. tobulėja. —► Kvadratas, —► trikampis.

Piratas: plėšikas. Laisvės ir nepriklausomybės troškimas, vyriškojo prado pojūtis, tiek vyro, tiek moters sapne. Priešinga ir papildoma —► admirolo simbolio reikšmė.

Pirkelė: mažas —► namas. Tam tikras prieglobstis, jaukumas, tačiau ir —► skurdas.

Pirmykštis Žmogus: paprasto gyvenimo romantizavimas. Reikėtų pačiam tapti paprastesniam ir atsikratyti visų senų pažiūrų bei nuostatų, t. y. reikėtų labiau savimi pasitikėti. —► Juokdarys, —► liūtas, —► tigras.

Pirštai: miklumas. Pagal taikomosios psichoanalizės teoriją tai penio simbolis. Tradicinė  (liaudies)  interpretacija: jei sapne matote savo pirštus, tai reiškia ginčą.

Pirštinė: atsiribojimas nuo savo veiksmų. Susilaikymas ir (dažnai perdėtas) saugumo poreikis, tiesioginio kontakto baimė ir izoliacijos pavojus. Dažnai sapnuojamas simbolis, kai kamuoja (dažniausiai) iracionali AIDS baimė. Mesti pirštinę - senas įniršio ir iššūkio išspręsti ginčą simbolis (plg. Gečas fon Berlichingenas [Gotz von Berli-chingen]).

Pylimas (užtvanka): suvaržymas, agresija, panašiai, kaip ir —► garai. Nuslopinti jausmai, užgniaužti troškimai. Tačiau toks simbolis, kaip ir —► inkaras, —► arka, —► plūduras, reiškia saugumą bei atramą (plg. T. Štormo [Storm] romanas „Audros raitelis"). Sugriauti užtvanką: agresijos ar instinktų protrūkis. Būti viršūnėje - ant pylimo — reiškia sveikatą.

Pypkė: Kaip ir cigaretė, pypkė dažnai rodo sunkumus ir nepasitikėjimą ir yra atsipalaidavimo, poilsio ir pasimėgavimo simbolis. Astrologijoje šis simbolis sietinas su Neptūno planeta.

Pyragas: apdovanojimas, maistas kaip išraiška meilės, kurią duodate arba gaunate. Dvasiniai poreikiai.

Pistoletas: vyriško seksualumo ir agresijos simbolis, beveik visuomet susijęs su valdžia ir sugebėjimu prasimušti. Šis sapno simbolis reiškia saviraiškos pavojus ir galimybes. Pasiekti tikslą, pataikyti (arba nepataikyti) į taikinį, kažką užbaigti arba pradėti kažką naujo.

Pylimas (geležinkelio): šis simbolis beveik visais atvejais reiškia jau numatytą kelią. Geležinkelio pylimo vaizdinys gali turėti seksualinį-erotinį atspalvį, kaip įtartina pirmųjų lytinių santykių vieta. Toks sapnas gali reikšti ir tarpvie-tę - vietą tarp lyties organų ir išangės.

Pjautuvas: dalgis, —► mėnulis.

Pjūklas: turi nutikti kažkas reikšminga. Tai populiarus apsisprendimo (analizė) ir dvasinės veiklos simbolis. Pjūklu dideli dalykai susmulkinami į mažesnius, kuriais galima naudotis. Neretai šis sapno simbolis yra nuoroda į valią, padedančią pasiekti tikslą.

Plaktukas: kirvis. Prievarta, tačiau tai gali būti ir praktiškų veiksmų simbolis. Veikla ir sugebėjimas pasiekti tikslą, kaip ir —* plaštakos simbolis. Froido nuomone, plaktukas, kaip ir kiti įrankiai, reiškia vyrišką seksualumą.

Planeta: pasiskaitykite apie sapnuojamos planetos reikšmę astrologijos knygose, o dar geriau - knygose apie graikų mitologiją. Tai žmogaus —► žvaigždės išraiška.

Plaštaka: aktyvumas ir veikla, kaip ir —► plaktukas. Rankos netekimas ar sužeidimas reiškia veiksmų apribojimą. Klasikinėje psichoanalizėje kairė ranka reiškia moterišką, dešinė - vyrišką energiją. Anot Froido, tai gali būti ir vyro lyties organo simbolis (Froido nuomone, kiekvienas organas gali reikšti vyro lytinį organą).

Plaukai: —► plikė, —*■ barzda. Turtas ir potencijos simbolis. Mitologijoje plaukų kirpimas prilyginamas kastravimui. Iš Samsono buvo atimtos jėgos, kai Dalila nukirpo jo garbanas. Vyrams plaukai laisvės simbolis. Moterims ilgi plaukai - moteriškumo ženklas. Anot Roberto Blai (Bly R. Eisenshans. Ein Buch ūber Manner. Kindler, Mūnchen, 1991, p. 72), pirmieji vyrai ir moterys nešiojo ilgus plaukus. Sapnuojantis plaukuotą būtybę žmogus yra pasiruošęs išlaisvinti savo prigimtį. Jis ilgisi savo gyvybingumo. Toks „laukinių jėgų" išlaisvinimo ilgesys aiškiai jaučiamas miuzikle „Plaukai" (Hair), vaizduojančiame 1968-ųjų kartos legendą. Mūsų laikais plaukai sapne įgauna įvaizdžio prasmę. Jie reiškia tą mūsų asmenybės dalį, kurią mielai rodome išoriniam pasauliui. Tačiau galima ir priešinga reikšmė „plaukų skilinėjimas". Senovės indų interpretacija: nukirpti plaukai reiškia rūpesčius ir vargus. Ar-temidoro nuomone, plaukai reiškia artimus giminaičius, Faldoras (Phaldor) teigia, kad plaukai simbolizuoja dvasines arba intelektines vertybes. Froido teigimu, plaukai, kaip antrinis lytinis požymis, turi falinę reikšmę. Froido ir Štekelio [vert.: W. Steckel - vokiečių psichoanalitikas] nuomone, (Steckel,W.: Die Sprache des Traumes, Wiesbaden 1911) kerpami plaukai reiškia kastraciją. Tradicinė (liaudies) interpretacija: daug plaukų reiškia gerovę, reti ar žili plaukai - rūpesčius. Daug plaukų rodo išmintį. Įvairių tautų mitologijoje plaukams ir barzdai tenka ypatingas vaidmuo: ma-sajų vadai baimindavosi, kad juos paliks antgamtinės jėgos, jeigu jie nusikirps plaukus ar patrumpins barzdą. Daugelyje primityviųjų tautų kultūrų plaukai yra tabu. Norint apsisaugoti nuo pavojų, niekada negalima kirpti plaukų. Frankų karalystėje nukirpti plaukai galėjo užkirsti kelią į sostą. Taigi plaukai reiškia valdžią, jėgą ir magiškas galias. Germanai jauniems kariams leisdavo kirpti plaukus ir trumpinti barzdą tik po to, kai šie nukaudavo pirmąjį priešą.

Plaukimas: vanduo. Atsipalaidavimas, jausmų pasaulis. Šis simbolis dažnai reiškia išsilaisvinimą (išplaukti). Kur plaukiama, kokiame vandenyje? Froido teigimu, tai nuoroda į šlapimą ir negimusiojo gyvenimą, tai gali būti ir poliucijų simbolis.

Plaukų smeigtukas: —-plaukai. Agresija (mirtinas ginklas moters rankose miegant su vyru lovoje), tvarka ir tuštybė, kaip aiškinami ir kitų papuošalų simboliai.

Plaustas: išsivaduosite iš jausmų —► vandens (paprasčiausiomis priemonėmis). Sapnuotojui nederėtų plaukti pasroviui - tai pavojinga, nes plaustą sunku valdyti. Antra vertus, tai gali reikšti ir pasitikėjimą, nes jums negresia pavojus nuskęsti. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip vyksta kelionė plaustu. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pasikeitimai gyvenime.

Plautis: kaip —*■ narvas ir —»• liftas. Žmogus jaučiasi įspraustas į kampą, jam reikia daugiau erdvės ir —► oro. Tai stiprybės, kurią teikia dvasinė energija, aiškių minčių ir protinių gebėjimų simbolis.

Plėšikas: —>• vagis / vagystė, —► piratas. Ką iš jūsų pagrobia? Jus apiplėšia ar pats esate plėšikas? Froido nuomone, tai nuoroda į seksualumo baimę.

Plėšrūnai: Anksčiau buvo sakoma: „Kiekviena moteris kada nors susapnuoja plėšrūną". Kiekvienas vyras taip pat. Seksualinės emocijos, gyvuliškasis pradas, kuris gali džiuginti arba slėgti.

Plienas: —* metalas, —► geležis. Tvirtumas („tvirtas kaip Krupo plienas"), ryžtingumas ir valia.

Plikė: dvasingumas, tonzūra (nuoroda į karūnos čakrą). Senatvė ir senkančios gyvybinės jėgos. Tačiau toks sapnas gali reikšti ir brutalumą (skustagalviai) bei spindulinę ligą. Artemidoro nuomone, tai giminaičių ar krovinio netekimas. Pagal Faldorą (Phaldor) - intelektinė nesėkmė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sveikatos pablogėjimas arba meilės problemos.

Plynaukštė: įžvalgumas, kaip rodo ir—daugiaaukščio namo, —► medžiotojo bokštelio ir —* paukščio simboliai.

Plyšys: moters lytinių organų ar kažkokių kliūčių simbolis.

Plytelė (šokolado): saldumynai, —► šokoladas.

Plojimai: pasipūtimas, kurio priežastis-baimė, kad būsite atstumtas, arba sėkmės baimė. Šis simbolis dažnai reiškia, jog vengiate kritikos. Jus supa pagieža ir pavydas. Įspėjimas dėl tuštybės. Tačiau tai kartu ir troškimas būti pripažintam. Derėtų dažniau pasigirti ir pagirti kitus. Trokštate, kad su jumis ginčytųsi. Ką dėl to darote?

Plūduras: pagalba norint susiorientuoti, viltis ir saugumas, kaip ir —► inkaras bei —► arka, tačiau reikėtų panagrinėti ir —► šeimos, —► užsakų ar —•• valdininko simbolius.

Plūgas: gyvenimo stiliaus pakeitimas ir laisvumas. Froido ir daugumos sapnų aiškintojų nuomone, arimo procesas reiškia lytinius santykius (žr. -► vaga). Arimo procesas, kaip ir —► sėja, laikytinas vėlyvųjų viduramžių seksualiniu —'■juokdarių ritualu.

Plunksna: kelionės, lengvumas ir judėjimas, lengvas kritimas, kaip ir —► lapas. Plg. —► lova, —► pieštukas /parkeris. Baltos plunksnos reiškia nekaltybę.

Podagra: suvaržyti veiksmai, veikimo laisvės trūkumas, kaip aiškinami ir —► kalėjimo, —► narvo simboliai, tik šiuo atveju priežastis yra pasąmonė ar nelanksti prigimtis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: venkite persitempti.

Poetas: kūrybingos veiklos troškimas, fantazija ir įkvėpimas. Su šiuo simboliu dažnai siejamos kūrybinės kančios. Be to, šis simbolis reiškia, kad norite tirštesnių gyvenimo spalvų, t. y. trokštate intensyvesnio gyvenimo, daugiau dėmesio savajam „Aš".

Pogrindis: tai vienas dažniausiai pasitaikančių pasąmonės simbolių. Žmogus trokšta pasislėpti. Žmogus įsigilina į savo pasąmonę, į nežinomus dalykus, pradeda juos suvokti.

Pokalbis: ramus pokalbis simbolizuoja polinkį bendrauti ir atvirumą, diskusijos paprastai reiškia vidinius konfliktus.

Pokylis: nepasitenkinimas visuomenine padėtimi (panašiai kaip ir —*- aristokratas) arba džiaugsmas ir aplinkinių pripažinimas. Pokylis - tai rafinuotos aistros pažinimo vieta.

Pokytis: pokyčių situacijos sapne nurodo lankstumą ir viltį, kad situacija pasikeis.

Policininkas: tėvas, autoritetas ir gerbiamas asmuo, trumpai tariant, aukštesniojo „Aš" simbolis. Žmogus jaučiasi suvaržytas ir nepatenkintas. Tai gali būti ir nebrandaus vyriškumo ženklas. Šis simbolis įspėja apie nuasmenintos, abstrakčios sąmonės pavojų ir yra ženklas, kad turėtumėte pasitikrinti, ar turite savo nuomonę, ar paklūstate autoritariniams nurodymams. Ar jums gyvenime svarbu teisingumas ir tvarka? O gal trokštate būti draugu ir padėjėju? Gal jums derėtų labiau pasikliauti savimi ir savo nuomone ir nebijoti prisiimti didesnės atsakomybės ir / arba išdrįsti pasinaudoti laisve?

Poliklinika: baimė patirti nelaimingą atsitikimą, pagalbos ieškojimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: greitas norų išsipildymas.

Pomidoras: raudona spalva. Nors pomidoras paprastai laikomas vaisingumo simboliu, kaip augalas jis gali simbolizuoti nakties šešėlius ir kažką baiminančio. Anot R. Šteinerio [vert: R. Steiner (1861-1925) - austrų filosofas], tai erotikos ir aistros simbolis.

Popierius: —► knyga. Sąmonė turi perdirbti seniai įvykusius dalykus. Baltas neprirašytas lapas simbolizuoja nekaltybę ir švarią sąžinę (teigiama prasme - kūrybiškas mokslas; neigiama prasme - sąžinės stygius), tai kartu ir dvasios simbolis. Prirašytas lapas turi tokią pat reikšmę kaip ir knyga, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tekstą. Froido teigimu, tai moteriškumo simbolis.

Popiežius:    ► vyskupas.

Porcelianas: santuoka, namų jaukumas, kultūra ir gyvenimo stilius, kaip aiškinami ir —► lygintuvo, —► vazono, —► perekšlės, —► pagalvės, —► prijuostės, —► kepimo, —► virimo simboliai. Retesnė reikšmė: prabanga.

Portretas: tai jokiu būdu ne tikrovė! Ego-centriškumas ir gilinimasis į save. Pasaulėvaizdžio ir įvaizdžio ieškojimas. Kas vaizduojama tame paveiksle?

Potvynis: priešo užpuolimas ir pergalė. Baimė paskęsti jausmų pasaulyje, grįžimas į aistrų pasaulį ir į moteriškumo archetipą (plg. Erichas Noimanas, „Sąmonės kilmės istorija" [vert.: E. Neuman (1905-1960) - Vokietijos ir Izraelio psichologas ir psichoanalitikas]. Sąmoningas žmogus bijo viliojančio instinktų pasaulio). Dvasios ir proto jėgos priešinasi gamtos jėgų įsiveržimui į sąmoningą, civilizuotą gyvenimą. Būtina „išmokti plaukti", t. y, išmokti judėti kaip —► žuvis vandenyje. Tam reikia pasiduoti gyvenimo tėkmei, būti lanksčiam. Potvynis reiškia jausmų antplūdį. Jus užplūsta jausmai, kažkur neša, tad natūralu, kad dažniausiai pajuntate baimę, net jei trokštate, kad ta srovė jus kažkur nuneštų. Potvynis ir atoslūgis: įtampos ir atsipalaidavimo ritmas kasdieniame gyvenime. Žmogų užplūdę jausmai, emocijos ir afektinės būsenos. Jis jaučiasi įkalintas savo paties instinktų ir pasąmonės. Įspėjimas apie psichozių paveiktą elgesį. Jei šis sapno simbolis sietinas su baime, derėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

Povandeninis laivas: žmogus trokšta pasislėpti ir žvelgti į pasaulį iš emocinės plotmės ( -*■ vanduo). Tai arba nuoroda į regresiją bei silpną savąjį „Aš", arba - priešingai - į jausmų vandenyną. Nors ir apimtas stiprių jausmų, žmogus išlieka „manevringas". —► Nardymas, —»• žuvis.

Povas: tuštybė, narcisizmo ir išdidumo simbolis. Tačiau tai simbolizuoja ir sielos grožį bei asmenybės įvairiapusiškumą. Povas - alchemijos simbolis, reiškiantis pasikeitimus gyvenime. Archetipinis atgimimo simbolis (kaip ir —► feniksas).

Požeminis garažas: pasąmonės sritis ir sustabarėjimas. —► Miškas, —» rūsys.

Požeminis pasaulis: pogrindis. Mitologinis pasąmonės simbolis. Tamsios ir bedvasės šešėlinės žemės gelmių dievybės.

Pragaras: archetipinis nuodėmės, sąžinės kančių ir kaltės jausmo simbolis; šiuos jausmus patiria mūsų laikų žmonės. Tačiau šiuolaikiniai žmonės pragarą suvokia kaip atsiskyrimą nuo savęs, konfrontaciją su savo šešėliu arba beprotiškai sunkias gyvenimo sąlygas. Tai esminis pasikeitimas, labai tikėtinas finansinės padėties pagerėjimas. Kartu tai įspėjimas, kad neparduotumėte sielos. Teigiamas šio simbolio aspektas: pragaras susijęs su žemėje glūdinčia ugnimi. Ta ugnis reiškia iš tamsos atsirandančią šviesą. Jei sugebama pajausti ir įsigilinti į šešėlį, jis virsta šviesa ir iš tiesų brandžia patirtimi, kurią galima pritaikyti gyvenime ir taip pajausti gyvenimo įvairovę.

Pragaro Ugnis: nuslopintas geismas.

Prakaitas: pastangos ir darbas, tačiau tai ir sėkmės simbolis (Šilerio [Schillerj eilėraštis „Varpas").

Prakeikimas: reikia būti atsargiam. Žmogus pernelyg greitai prisiima kaltę.

Prausimasis: apsivalymo simbolis, kaip ir —«■ vonelė, —► dušas, —► vonia ir —sauna. Alchemijoje po tamsinimo dažniausiai vyksta balinimas, po chaoso - apsivalymas (nuo kaltės jausmo). Ypač rankų plovimas yra aiškus nekaltumo ženklas (Pilotas, ledi Makbet plaunasi rankas ir pan.).

Praustuvas: prausimasis, —► vonelė, —► dušas, —>• vonia ir —► sauna. Švaros ir tyrumo simbolis.

Prekybininkas: nuoroda į vyriškąjį moters ar vyro pradą. Šis simbolis paprastai reiškia pernelyg didelę savimonę arba būtinybę išsiugdyti tokį pojūtį. Aktyvi veikla ir keitimasis žmoniškąja patirtimi. Tai asmuo, kuris vadovauja prekių srautams ir galų gale tampa tarpininku tarp žmonių, tarp žmogaus ir gamtos. Prekybininko turtas ir prekės, kuriomis jis prekiauja, yra nuoroda į sapnuotojo talentą. Prekių apyvartos dydis gali simbolizuoti sapnuotojo energijos panaudojimo rūšį ir pobūdį.

Prekybos centras: vartojimo arba godumo simbolis, tačiau tai ir gebėjimas savarankiškai tvarkytis gyvenime, pačiam viskuo apsirūpinti. Prekių asortimentas prekybos centre yra nuoroda į gebėjimus, kuriais žmogus gali pasinaudoti.

Prieblanda: romantika, tarpinė sritis. Jūs atsidūrėte tarp dviejų pasaulių, jums trūksta aiškumo. Prieblanda simbolizuoja pereinamąjį laikotarpį, kai problemos dar neišspręstos, visi daiktai beformiai. Rytinė prieblanda susijusi su baimėmis, tačiau tai iš dalies ir naujos pradžios simbolis, smalsumas (ką gi atneš nauja diena?) bei atvirumas. Ryto aušra ir vakaro žara ~ geismų valanda (—*- raudona spalva).

Prieglobstis (namai): sunkumų, skurdo baimė (plg. —► elgeta, —► išmalda, —»- skurdas, skudurai ir —► padirbti pinigai), —► kito ir kitoniškumo baimė.

Prieglobstis (tremtis): neteisėtas poelgis visuomenėje, kurios narys esate. Sąžinės priekaištai, dažnai susiję su nemokėtais mokesčiais.

Priekalas: Šis simbolis reiškia pasipriešinimą. Atsparumas, formos suteikimas bei pasyvus pakantumas. Tai gali reikšti ir nerealizuotus sadomazochistinius polinkius. Romantiškas požiūris į amatininkų klestėjimo laikus.

Priemiestis: esate nei čia, nei ten. Nuobodulys.

Priepuolis: išsiveržimas iš įprastų sąlygų. Seksualinis susilaikymas, kaip aiškinami ir—► griuvimo, —► užpuolimo, —► gaisro, bangu mūšos, —► elektrinės, *■ pagrobimo, —► nekaltybės atėmimo, - ► liepsnų, —► prievartos, —► geismo, —* haremo, —► odos bėrimo, —► aukštos įtampos linijos ir —► prostitutės simboliai. Ekstazė seksualine prasme. Jei kartojasi mėšlungiškų priepuolių (ypač konkrečių organų) vizijos, reikėtų pasikonsultuoti su psichologu.

Priesaika: būtina apsispręsti dėl kažkokio svarbaus dalyko arba primenama, kad nesilaikoma kažkokio svarbaus įsipareigojimo (sau pačiam). Teisumas, noras būti stipriam ir patikimam sunkiais (vidinio) neužtikrintumo laikais; įsipareigojimai.

Prieskoniai: intelekto ir proto aštrumas. Psichinis dirglumas, tačiau toks sapnas gali reikšti ir ekstravaganciją bei rafinuotumą.

Priešas: kaip objektas - aplinkiniai, kuriuos ignoruojate. Kaip subjektas - jūsų savybės ir klaidos.

Priešininkas: prieštaringos idėjos, nuomonės ir jūsų savybių prieštaringumas. Neretai būna nuoroda, kad kažko nenorite pamatyti savyje. --► Valdovas.

Prievarta: reikia disciplinos arba reikėtų jos atsisakyti, panašiai kaip aiškinamas ir -► paklusnumo simbolis. Agresija. Seksualinis susilaikymas. Tai labai svarbus sapno simbolis, žmogui dažnai aiškiai atskleidžiantis jį veikiančią vidinę ir išorinę prievartą. Gal jums reikėtų atkakliau siekti tikslo ir pademonstruoti didesnę galią bei stiprybę? O gal - priešingai - nereikėtų skubinti tam tikros situacijos atomazgos?

Prigerti: nugrimzti pasąmonėje, nerasti pagalbos. Gyvenimo planų nebuvimas. Jus blaško jausmų srautai. E. Noimano [vert: E. Neuman (1905-1960) - Vokietijos ir Izraelio psichologas ir psichoanalitikas] nuomone, šis simbolis reiškia įsiskverbimo į pasąmonę baimę. —► Uždusimo simbolis rodo, kad reikia daugiau oro, o šiuo atveju reikia didesnio saugumo —► vandenyje: jums reikia tokių jausmų ir (dvasinių) poreikių, kurie suteiktų daugiau jėgų ir vidinės stiprybės.

Prijuostė: šydas, —>- užuolaida. Apsauga ir namų jaukumas, asdkaip —► kepimo, —kepsnio, —► virimo ir —► vakarienės, —► vazono, —► lygintuvo, —► perekšlės, —► pagalvės bei —► porceliano simboliai. Prijuostė yra ir pasikeitimų vieta (šv. Elžbietos prijuostėje buvę maisto produktai, skirti vargšams, virto —► rožėmis). Tai vieta, kur mergina / moteris kažką slepia, nes prijuostė slepia motinystės paslaptis. Jungo nuomone, prijuostė simbolizuoja lytinius santykius. Prijuostės praradimas reiškia nekaltybės praradimą.

Princas / princesė: tai pats sapnuotojas. Dažnai tai užburtas (dievinamas arba prakeiktas) dvasinis išdidumas, naujas dvasinis savarankiškumas ir jo apraiškos.

Prisikėlimas: raidos procesas: kažkas turi numirti, kažkokį etapą reikia pereiti, kaip susapnavus —► pelenų, —► laidotuvių, —► fenikso simbolius. Prasideda naujas etapas, atkakliai tęsiama pradėta veikla. Krikščionims šis simbolis paprastai reiškia Paskutinį teismą (mirties baimė ir mirties nugalėjimas). Tradicinė (liaudies) interpretacija: tolima kelionė.

Prizas: Jūs trokštate pripažinimo ir ieškote to patvirtinimo. —► Taurė.

Prizmė: Šis simbolis, kaip ir —► krištolas bei —► vaivorykštė, rodo, kad kiekviena situacija yra daugiareikšmė. ► Daugėtas. Vienovės ir išsklaidytų dalykų sujungimo simbolis.

Prižiūrėtojas: tvarka ir disciplina kaip —► tarnyboje. Suvaržymas, vyriškas autoritetas, gali reikšti vyriškumo negatyvumą. Darbų gausa, įžvalgumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kilimas karjeros laiptais.

Procesija: paradas, —■> piligrimas.

Profesorius: dvasingumas ir karjera arba pernelyg vienpusiškas intelektinis gyvenimas. Jis ar ji, atvirai reiškiantys savo pažiūras, ginantys ir jas aiškinantys. ► Pastorius.

Prostitucija: -► kekšė. Moteris ar vyras parsiduoda. Seksualinis susilaikymas, kaip ir —'griuvimas, —► priepuolis, —»-užpuolimas, —► bangų mūša, —► elektrinė, —► pagrobimas, —*■ nekaltybės atėmimas, —► liepsna, —► prievarta, —► godumas, haremas, —► odos bėrimas ir —► aukštos įtampos linija. Sapnuotojas jaučia seksualinį nepasitenkinimą. Moterų sapnuose šis simbolis dažnai rodo drąsą ir savarankiškumą, bet, kaip ir kekšės simbolis, tai reiškia beprasmišką ir bedvasį seksualumą. Sis simbolis dažna nuoroda į seksualumui priešingas kasdienio gyvenimo situacijas.

Prostitutė / paleistuvė: Simbolio reikšmė panaši į —► viešnamio, tik dar stipresnė. Reiškia instinktus. Ypač dažnai sapnuojama, kai laikomasi labai griežtų gyvenimo principų. Priverstinio susilaikymo laikotarpiu - simbolis, išreiškiantis laukinės seksualinės aistros troškimą. Toks sapnas paprastai yra nuoroda į sapnuotojo nesugebėjimą suderinti meilę su seksualumu. Tokius sapnus dažnai sapnuoja užkietėję senberniai, emociškai prie motinos prisirišę vyrai ar tėvų labai saugomos merginos. Neignoruokite savo instinktų, drąsiai būkite savimi. Jungo požiūriu, šis simbolis reiškia žmogaus šešėlio problemas, o anot Froido - nuslopintus seksualinių instinktų realizavimo troškimus. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimėjimas loterijoje ar žaidžiant iš pinigų.

Protestas: saviraiška ir atsiribojimas.

Publika: saviraiška arba jos trūkumas, nelygu, ar žmogų supa publika, ar jis yra tos publikos dalis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: padėties visuomenėje stiprėjimas.

Pučiamasis instrumentas: muzika, atsipalaidavimas, mėgavimasis menu. Tačiau tai kartu ir vidinis protestas. Dažniausiai toks sapno simbolis reiškia didžiulę jėgą. Klasikinėje   psichoanalizėje   tai   penio simbolis.

Pudingas: maitinatės nesveikai, jaučiatės pernelyg apkūnus? —► Ledai, —»■ pyragas. Tačiau galima ir —► medūzos reikšmė.

Pudra: kaukė. Apsimetinėjimas, menkavertiškumo jausmas. Norite atrodyti toks, koks iš tikrųjų nesate. Antra vertus, tai patobulinimo, „paskutinio štricho" simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: iškilminga proga.

Pūlinys: poreikis apsivalyti, kaip aiškinami ir —► nuotekų, atlieką bei prausimosi simboliai. Klaidinga pozicija, kurią reikėtų pakeisti. Pasišlykštėjimo savo kūnu ar kūno apsivalymo išraiška. Tradicinė (liaudies) interpretacija: žmogus sveikas ar greit pasveiks. Susirgimo priežastys glūdi elgesyje ar požiūryje.

Pumpuras: tai nuoroda į jėgas, kurias reikėtų panaudoti savo asmenybės raidai, panašiai kaip aiškinamas ir —► ša-kniagumbio simbolis. Plg. > gėlė, vaisiai.

Puodas: —► indas, —► keptuvė, —► sriuba.

Puodelis: troškulys. Tai nuoroda į moteriškumą ir sielos jausmus bei poreikius. - > Dubenėlis / ąsotis / taurė.

Puodžius: Reikia suteikti gyvenimo medžiagai tam tikrą formą. Sudaromos galimybės dvasinių jėgų išraiškai. Romantiškas nesudėtingos veiklos ilgėjimasis.

Pupa: kaip ir visi dygstantys objektai, simbolizuoja moters lytinius organus, 0 kartu vyrišką seksualumą. Tačiau tai gali būti bendras maisto simbolis. Mažareikšmiškumas.

Purvas: tyrumo paieškos, siekis išsivaduoti iš sąžinės priekaištų. Poreikis „pa-klampoti po purvą". Anot Froido, tai nuoroda j seksualumą, tačiau tokia asociacija labiau tinkama XIX a. pradžios sapnų simbolių interpretacijai.

Pusbrolis / pusseserė: giminaitis. Šis simbolis dažnai atspindi paties sapnuotojo savybes.

Pusryčiai: nauja gera pradžia.

Puta: kaip Veneros simbolis (Venera gimė iš jūros putos), puta reiškia grožį ir harmoniją. Tai —► vandens ir - » oro sąjunga, kuri, kaip jausmų ir dvasios sąjunga, yra senas išganymo simbolis. Šis sapnas gali būti ir nerealių idėjų bei planų išraiška (plakikliu viskas išpučiama ir padidinama) arba tik nuoroda į būtinybę apsivalyti.

Putojantis vynas: šampanas.

Puvėsiai: Alchemijoje puvėsiai priskiriami juodinančiai medžiagai (nigredo) ir yra pasąmonės, irimo simbolis. Puvėsiai - dažnas košmariškų sapnų elementas. Tai, kas pūva, paprastai yra jūsų pačių savybės, kurios apmirusios ir kurių derėtų atsikratyti arba - priešingai - jas atgaivinti. Ligos baimė. Skatinimas kritiškiau pažvelgti į save ir labiau pasitikėti savimi.