Radijas: bendravimas, informacija ir žinia apie (sielos) naujienas. Vidinis pokalbis su savimi. Klausytis radijo: klausytis vidinio balso.

Ragai: agresyvūs vyriški instinktai, panašiai kaip ir —► šautuvas ir kita ginkluotė. Neištikimybė („įtaisyti ragus"). Ant sienų kabantys ragai kaip medžioklės trofėjai simbolizuoja ankstesnės potencijos prisiminimą.

Ragana: -* gyvatvorė. Neigiamas motinos simbolis, nepaprastai stipri, magiškų galių turinti moteris. Tai dažna nuoroda (ypač vaikų sapnuose) į blogai atliekančią savo pareigas motiną. Retkarčiais, paprastai moterų sapnuose, tai gali būti nuoroda į išmintingą, charizmatišką (magišką) moterį. Ragana beveik visais atvejais simbolizuoja pasąmonę. —► Burtai. Pasakose ir sapnuose ragana vaidina labai svarbų, net galima sakyti, archetipinį vaidmenį, nes ji pasakos herojų arba sapnuotojo „Aš" atskiria nuo prigimties (karališkos kilmės), o tada pasakos herojus turi išlaikyti tam tikrus išbandymus, kad galėtų visa tai vėl susigrąžinti.

Ragas (gyvūno): gyvūno ragas, kuris anksčiau labai dažnai buvo siejamas su velniu, mūsų dienomis reiškia (daugiau ar mažiau „sveiką") gebėjimą siekti savo tikslo. Tačiau yra ir kitas aspektas: „Įtaisyti ragus".

Ragas (instrumentas): pasikeitimų gyvenime simbolis (plg. pasiuntinio (pašto) ragas). Svarbu atkreipti dėmesį į rago skambesį.

Raketa: drąsa, bėgimas nuo gyvenimo ir kasdienybės. Pavojus prarasti ryšį su žeme arba noras jo atsikratyti.

Raktai: —► spyna. Teisinga pozicija ir atsakymas pasinaudojant asmeniniais ypatumais. Idėjos ir nauja patirtis. Jei kažkas atima raktus, tai nuoroda į visa-teisiškumą ir autonomiją. Užsirakinimas simbolizuoja užsisklendimą ir dažnai - santykių baimę, baimę įsigilinti į save. Raktai ir spyna, Froido nuomone, - nuoroda į seksualumą. Raktas - tai penis, spyna - makštis. Užrakinimas simbolizuoja lytinius santykius. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pamesti raktą - blogas ženklas. Perduoti rakta kitam - laimė šeimoje.

Ramentas: gyvenimo baimė, susikaustymas bei menkavertiškumo kompleksų keliamos kančios. Tačiau tai gali reikšti ir išsivadavimą iš tokių jausmų. —► Invalidas, - »tiltas.

Randas: likimo padarytos žaizdos ir smūgiai, kurie jau nebėra svarbūs ir kuriuos galite nugalėti.

Ranka: veikimo pagrindas. Kažką pasiimate arba kažką gaunate. —► Plaštaka. Noras padaryti įtaką (pvz., „valdžios ranka"). Šis simbolis gali turėti ir kitą reikšmę: neturtingas, —► skurdas, —► elgeta.

Rankinė: indas, —► lagaminas, —► maišas. Sugebėjimo daug pakelti, o kai kada - veiklumo ženklas. Tai simbolis visko, ką nešiojamės (rankinė, portfelis ir pan.): „kiekvienas turi tempti savo naštą". Simbolizuoja ir tai, kas glūdi mumyse (vidinės drabužių kišenės). Nuosavybė. Moteriško seksualumo simbolis (labai dažnai pasitaikantis moterų sapnuose). Viena vertus, rankinė simbolizuoja asmeninį —► bagažą (naštą), antra vertus, tai kaip ir užrašų knygutė - atminties simbolis. Anot Froido, tai simbolizuoja moters genitalijas. Jungo nuomone, prijuostės kišenė yra „rankinė", kurią savo kūne nešioja mergaitė ar moteris, o vyro ar jaunuolio kelnių kišenė simbolizuoja tą sritį, iš kurios kyla (seksualiniai) troškimai.

Rankinis laikrodis: įprasta kasdienio gyvenimo tvarka, skubėjimas, stresas ir laiko stoka. —► Laikrodis, —► laikas. Be šių plačiai žinomų, tačiau kiek paviršutiniškų interpretacijų, laikrodžio simbolis gali reikšti ir visą žmogaus gyvenimo trukmę. Ar skiriate laiko sau ir kaip jį panaudojate? Sapne matytas laiko vaizdinys tiesiogiai susijęs su jūsų asmenybe. Kuo jūs tapote per visus tuos metus? Ar esate tuo patenkintas?

Rankšluostis: norimakažkąnuvalyti, trokštama, kad kažkas nebūtų įvykę. Tačiau galima ir kita reikšmė: jei numetamas rankšluostis, tai kažko atsisakoma (net paties savęs). Šlapias rankšluostis simbolizuoja kažką netinkamo ir nefunkcionalaus.

Rasa: beveik visais atvejais tai išlaisvinto seksualumo simbolis.

Rašalas: privalomų įsipareigojimų simbolis. Kokia rašalo spalva?

Rašyti: mąstyti, planuoti ir organizuoti. Atsiskaityti sau. Tai gali būti svarbi žinia arba nuoroda, kad turite kreiptis į tam tikrą asmenį.

Ratai javų laukuose: Šis šiuolaikinis sapno simbolis paprastai pasirodo tada, kai žmogus atsiduria beviltiškoje situacijoje ir tikisi pagalbos iš išorės. Dažnai tai gali būti nuoroda į ryšio su žeme stiprinimą. Bet javų laukuose susapnuoti ratai gali reikšti ir tai, kad reikia formuoti „Žemės veidą", t. y. pasinaudoti asmeninėmis savybėmis.

Ratas: rutulys, —► uroboras, —► vainikas. Tai pilnatvės simbolis, apsaugantis būrimas: visa, kas sapnuojant vyksta rate, turi ypatingą reikšmę. Dvasios ir demonai visuomet juda tik tiesia linija, todėl ratas, kaip ir kitos apskritos formos, saugo nuo jų. Tai taip pat reiškia, kad velnias paprastai slepiasi namo kampuose, todėl jo nebūna apskritose patalpose. Apskritos formos ir ratas visuomet yra nuoroda į idealą ir į užbaigtumą. Senovės Graikijoje ratas be pradžios ir pabaigos simbolizavo amžinybę, kaip ir —► žiedas. Alchemijoje išminties akmuo (lazuritas) visuomet vaizduojamas apvalus, o budistai metiduodami kartoja: „būk apskritas". Anot Jungo, tai mandalos archetipas (plg. šv. Augustino ratas: „Dievas yra ratas, kurio centras yra visur, kurio periferijos nėra niekur."), apmąstymais galima rasti kelią į save. Apskritimo forma, anot Jungo, yra pirminė vizija, tai seniausias žmonijos simbolis, paprastai traktuojamas kaip saulės atvaizdas. Ignacas Lojolą [vert: 1540 m. įkūrė Jėzuitų ordiną) savo biografijoje pasakoja, kad dažnai matydavo auksinio rato ar aukso rutulio vizijas ir todėl patyrė nuostabų jausmą. Martynas Buberis [vert: (1878-1965), žydų kilmės austrų filosofas] savo knygoje „Tikėjimo ekstazė" taip pat kalba apie apskritą daiktą, arba ratą. Panašių minčių galime rasti Hildegardos fon Bingen [vert: 1098-1179, benediktinų vienuolė] ir kitų mistikų darbuose. Labai retai rato simbolis turi neigiamą reikšmę; tokiais atvejais ratas paprastai yra nuoroda j amžiną neurotišką tų pačių dalykų pasikartojimą ir kasdienę rutiną. Ne veltui Froidas charakterizavo neurozę kaip būtinybę nuolatos kartoti tuos pačius veiksmus arba savo poziciją. Tai gali būti ir nuoroda į „sukimąsi rate" ir reikšti tai, kad norint pasiekti asmeninę laimę reikia ištrūkti iš to užburto rato.

Raudona spalva: tai pozityvus gyvenimo energijos (ugnies) ir aktyvumo, meilės ir aistros simbolis. Tačiau raudona gali būti ir nuoroda j agresiją, neapykantą ir kerštą. Alchemikų teigimu, raudona spalva yra dvasios, aukso ir saulės spalva (plg.: Jung, Mysterium Coniunctionis, GW 14/1. p. 45, sk. 144 ir p. 66, sk. 32, § 130). Pavojaus signalas. Induizme raudona spalva simbolizuoja ne tik gyvenimo energiją, bet ir plėtrą. Majams tai pergalės ir sėkmės simbolis. Kinams raudona spalva simbolizuoja laimę. Alchemijoje po baltos būna raudona spalva, o sukurtas kūnas vadinamas „rubinus", tad raudona spalva reiškia kur kas intensyvesnę būseną nei balta spalva. Raudona reiškia emocionalumą, —► kraują ir —► ugnį. Dangaus ir pragaro ugnys - taip pat raudonos spalvos. Raudona spalva rodo didžiulį jausmų antplūdį, afekto nulemtą situaciją (išsamiau apie tai: Vollmar, Klausbernd: Das Geheimnis der Farbe Rot. Edition Tra-montane, Bad Mūnstereifel 1992).

Raukšlės: dažniausiai tai moteriško seksualumo simbolis. Ne viskas taip klostosi, kaip svajojate. Gal norėtumėte kažką išlyginti? Amžius ir patirtis.

Razina: pinigai arba saldūs jausmai.

Receptas: Susapnuoti receptai paprastai yra nuoroda į realias gydymosi galimybes. Maisto ruošimo receptas simbolizuoja planus.

Reklama: per daug pagyrų sau, savireklama, tačiau tai gali būti ir nuoroda į kūrybiškumą ir fantaziją.

Rėmai: tuštybė. O gal jūs nebetelpate į rėmus?

Replės: Jaučiatės lyg spaudžiamas replių? Šis simbolis dažnai rodo, kad reikia kažko ryžtingiau imtis arba kad kažko pernelyg atkakliai siekiate. Tai gali būti nuoroda į sudėtingą situaciją, kai žmogus papuola „tarp girnų", t. y. žmogui būtina į viską pažvelgti iš kito lygmens. Reikalingi nauji sprendimai.

Reputacija: nepasitenkinimas ir pripažinimo ilgesys.

Restoranas: polinkis bendrauti ir atvirumas, tačiau tai gali būti ir paviršutiniškumas. Bendravimo ir pokyčių troškimas. Valgymas ir jauki aplinka perkeliami į viešumą, todėl tai yra nuoroda į savojo „Aš" atsiskleidimą išoriniam pasauliui ir privatumo trūkumą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: jei sapnuotojas valgo pats, tai nuoroda į nedidelius malonumus. Jei matote, kaip valgo kiti, tai ženklas apie (psichinės) sveikatos problemas.

Rėtis: mes kažką prarandame, lieka tik tai, kas reikšminga.

Retorta: laboratorija. Tai nenatūralumo ir dirbtinumo simbolis, bet antra vertus, retorta yra dvasios indas arba vieta, kur vyksta reakcijos (užsimezga ryšiai). Alchemijoje retorta simbolizuoja gimdą (plg.: U. Eko „Fuko švytuoklė").

Revoliucija: maištas, —► karalius, —»• vyriausybė.

Revolveris: —► pistoletas.

Režisūra / režisierius: kas yra jūsų gyvenimo režisierius? Ar jaučiatės taip, lyg viską lemtų išorinės aplinkybės? Šis simbolis rodo ir jūsų „Aš" stiprybes bei silpnybes, kurių padedami planuojate ir tvarkote savo gyvenimą. —► Vyriausybė.

Riebalai: perkrauta gerovė. Šis simbolis dažnai siejamas su pasišlykštėjimu.

Riešutas: pilnatvės simbolis. Tai gali būti --► galvos ir ypač smegenų bei mąstymo simbolis. Nuoroda į atsparumą. Senovės egiptiečių interpretacija: galimos dovanos.

Riešutmedis: stiprybė, vaisingumas, turtai ir pilnatvė.

Riešuto kevalas: suvaržymai, apsauga ir saugumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: kilimas karjeros laiptais.

Ringas: su kažkuo kovojama savyje. Būtina atkreipti dėmesį į tai, ką galėtų simbolizuoti priešininkas. Ar jūs drąsus? O gal bailus? T. y. ar jūs stengiatės spręsti dvasines problemas, ar jas ignoruojate?

Riteris: nuotykių troškimas, nebrandus vyriškumas ir kova, tačiau tai kartu ir pilnametystės bei nuoširdumo simbolis. Psichologiniu aspektu žmogus labai apsišarvavęs, t. y. stengiamasi emociškai atsiriboti nuo išorinio pasaulio, tapti nepasiekiamam (tai gali būti reikalinga, tačiau kartu ir sukelti problemų).

Ritmas: nuoroda į jūsų sielos virpesius. Ritmas gali simbolizuoti ir jūsų laiko planavimo aspektus. Ar jus tenkina dabartinis ritmas? O gal atvirkščiai -erzina?

Ritualas: tai nuoroda į įprastus elgesio modelius, kai ritualai galėtų padėti ir suteikti gyvenimui gilesnę prasmę. Sis simbolis gali būti nuoroda į tam tikrą sustabarėjimą arba atvirkščiai - gali reikšti kažką gyvybingo ir prasmingo kasdieniame gyvenime. —»- Taisyklė, —► turtai.

Ryklys:   gyvybingumas ir agresyvumas, brutalus nesivaldymas. Tai pačių įvairiausių baimių projekcija. (Plg. kino drama „Baltasis ryklys").

Rytai: Iš Rytų atkeliauja sąmonė ir pažinimas. Plg. biblinė sakmė apie Tris Karalius iš Rytų šalies. Rytuose teka —»■ saulė. Rytų simbolis paprastai viuomet susijęs su sąmonės, didesnio aiškumo ir geresnio savęs supratimo paieškomis.

Rytdiena: kažko naujo pradžia, jėga ir jaunystė. Kažką nusprendžiate padaryti rytoj, bet ne šiandien: arba kažko laukiate, arba tiesiog tingite, tačiau tai gali būti teisingas ir pozityvus sprendimas.

Rytu šalys: grožio, vidinių lobių paieškos. Kažko nuostabaus, tačiau ir nesuprantamo simbolis. Paslaptis ir erotika („Tūkstantis ir viena naktis").

Ryžiai: —javai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogi patarimai gali sužlugdyti planus.

Robotas: kompiuteris. Trūksta dvasingumo, vyrauja slegianti rutinos atmosfera.Antra vertus, robotas gali iš žmogaus perimti susikaupusius darbus. —► Automatas.

Rogės: Būtina atsiduoti likimui ir leistis į malonius potyrius, kaip aiškinami ir—► upelio, —► lapo, —► parašiuto, —► čiuo-žynės ir iš dalies —► skrydžio simboliai. Tačiau tai gali būti ir agresijos išraiška (su kažkuo važiuoti rogėmis).

Rojalis: populiarus harmonijos ir Veneros simbolis.

Rojus: tai greičiausiai bėgimas nuo sunkumų arba „didžiulė svajonė", atskleidžianti esminius gyvenimo tikslus ir troškimus. Atsipalaidavimas, ramybės ir (dvasinės) taikos troškimas. Gyvenimo džiaugsmai ir malonus savo vaisingumo pojūtis. Sąmonė, padedanti aiškiai suvokti Dievą ir pasaulį bei save. Išsivadavimas iš slopinamų jausmų. Rojaus paukštė, —► papūga, —► pragaras.

Rokas (muzika, muzikantas): gyvybingumas, erotika ir judėjimas. Verslas ir žvaigždžių kultas. Tai gali būti ir „pasąmonės emancipacija", ir „pašėlusios" sapnuotojo pusės išraiška. Kokį dainininką sapnavote? Kokia tai buvo daina? Kokia tai galėtų būti žinia? Kokius jausmus patyrėte?

Romanas: Būtina atkreipti dėmesį į pavadinimą ir į turinį. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pavojus verslo reikaluose.

Ropliai: gyvatė ir —» krokodilas. Froido teigimu, tai vyriško seksualumo simbolis.

Rotušė: pozicija ir orumas. Tai nuoroda į jūsų asmenybės vidinę psichinę sandarą.

Rožė: Veneros simbolis, meilė ir palankumas. Bet nereikia pamiršti, kad tai gėlė su dygliais. Vakarų šalių kultūroje rožės simbolis toks pat svarbus kaip ir lotosas Rytų šalyse. Tūkstančius žiedlapių turinti rožė kaip ir daugialapis lotosas simbolizuoja aukštesnio lygmens sąmonę. Rožė sapnuose neretai simbolizuoja žmogaus „Aš". Kaip žinomas meilės simbolis, rožė - tai nuoroda, kad sapnuotojas rado prieglobstį meilėje arba atvirkščiai - reikėtų labiau atsiverti meilei. Senosios graikų kalbos žodis rodor, reiškiantis rožę, kildinamas iš žodžio „tekėti", ir tai nuoroda į rožės skleidžiamą kvapą. Šis nenutrūkstantis rožės aromato srautas persmelkia žmogaus gyvenimą, tačiau rožė taip greitai nuvysta. Šį reiškinį „Gamtos istorijoje" aprašė dar Plinijus. Nuostabus, neapsakomą aromatą skleidžiantis rožės žiedas vysta taip greitai, kad ji laikoma ir mirties simboliu. Kartu rožė yra nuoroda į aną pasaulį, todėl neatsitiktinai katakombos puošiamos rožių girliandomis. Orakulas taip pat teigia, kad rožė - mirties ženklas. Sakoma, kad vyskupai keletą dienų prieš mirtį ant savo krėslo randa baltą rožės žiedą. Prietaras, kad rožė simbolizuoja mirtį, gyvuoja iki mūsų dienų, nes Anglijoje ir Vokietijoje ligoniams rožės niekada nedovanojamos. Jei rožės žiedlapiai (bent vienas) pažaliuoja, tai Anglijoje laikoma nuoroda į šeimos nario mirtį. Ne tik Anglijoje ir Vokietijoje rožės simbolis siejamas su mirtimi: senovės Romoje kasmet būdavo švenčiamos Rozalijos - rožių ir mirties šventė. Mirusiųjų kapai būdavo puošiami rožių vainikais. Nuo neatmenamų laikų rožė yra nuoroda, kad apie tai, kas vyksta, reikėtų patylėti. Jei senovėje virš stalo būdavo pakabinama rožė, tai reiškė, kad apie viską, kas kalbama prie šio stalo, draudžiama kam nors prasitarti. Ankstyvojoje krikščionybėje rožės simbolis taip pat buvo dažnai naudojamas ir reiškė tylėjimą prie pagonių. Rožė tylėjimo simboliu buvo laikoma iki pat XVIII a„ kai buvo įprasta klausyklas dekoruoti iš medžio drožtomis rožėmis ar teismų salių lubose vienoje kurioje nors vietoje nutapyti rožę. Rožė, kaip ir lotosas, laikoma tobulybės simboliu. Katalikų bažnyčia, remdamasi pranašu Sirachu, perėmė šią simboliką ir laikė rožę išminties simboliu. Taip rožė tapo Kristaus ir Marijos simboliu. Tačiau Mariją simbolizuojanti rožė neturi dyglių. Dygliai krikščionybėje simbolizuoja mūsų nuodėmes, o Marija buvo be nuodėmės. Rožė yra kažkas mistiško, ir ne tik Bha-gvan [vert.; indų religinė sekta] žinoma „mistinės rožės" meditacija. Rožinio malda gali būti traktuojama kaip tokia pat meditacija. Ne tik suristai [vert: islamiškasis misticizmas] medituoja sklindant rožių aromatui, nes rožė skaidrina ir stiprina dvasią. Jau senovės Graikijoje rožių vainikui buvo priskiriamos smegenis stiprinančios galios, o romėnų imperatoriai dėl tos pačios priežasties nešiojo rožių vainiko formos karūną. Senovės Romoje rožių vainikas ilgainiui prarado šią prasmę, nes buvo dėvimas per dekadentines šventes, siekiant sumažinti svaiginantį vyno poveikį. Alchemijoje rožė taip pat simbolizavo dvasinį aiškumą ir buvo siejama su išganymu. Dar Dantė „Rojuje" nedidelį būrelį išganytų žmonių pavaizdavo kaip baltą rožę, virš kurios lyg bitės skraidė angelai. Kad kelias į išganymą veda tik per meilę, tai - svarbiausia rožės pamoka. Rožė buvo priskiriama meilės deivei Afroditei, jos mylimojo Adonio vardą primena pavasarinis adonis. Tačiau meilės sudėtinės dalys yra kūnas ir kraujas - tai Dioniso požiūris; Dionisas rožę taip pat laikė savo simboliu. Stebuklai: dažnai kalbama apie rožių krūmus, kurie nuolat žydi, apie rožių šakeles, kurios štai jau 70 metų pamerktos į vazą pražysta baltais žiedais. O Rosvi-tos fon Gandersheim [vert.: 935-973 m, gyvenusi benediktinų vienuolė] iršv. Elžbietos krepšiuose buvęs vargšams skirtas maistas virto raudonomis rožėmis. Tie, kurie domisi magija, susidūrė su rožės pentagrama: jei sujungtumėte rožės taurėlapius linija, gautumėte pentagramą, senovinį magišką ženklą, kurį pasitelkęs Faustas norėjo įveikti Mefistofelį. Ilgai žydinti penkialapė erškėtrožė savo forma taip pat primena pentagramą. Graikai erškėtrožę laikė visatos gyvybinių jėgų simboliu, nes, anot Aristotelio, visatą sudaro penki elementai (ugnis, vanduo, žemė, oras ir eteris). Kaip paslėptos išminties simbolį rožę naudojo Rožės ir kryžiaus ordinas, jo herbe buvo vaizduojamas kryžius ir rožė. Būtina atkreipti dėmesį į rožės spalvą. Nuvytusi rožė reiškia nutrūkusius santykius. Jungo nuomone, rožė - visumos simbolis, pasaulio sandaros —► mandala.

Rožynas: dvasingas kampelis, įstabus grožis, tačiau tai ir dygliai bei darbas. Rožynas paprastai simbolizuoja rojaus sodą žemėje, mistišką pokyčių vietą. Tai vieta, kur vyksta stebuklai. ► Rojus, dangus.

Rožinis: malda. Rožinio malda reiškia paguodą. —► Rožė.

Ruda spalva: gamta, ryšys su gamta ir žeme, gyvybingumas ir atostogos saulėtuose kraštuose. Molis, purvas, fekalijos. Nuoroda į priespaudą ir iš Vokietijos istorijos gerai žinomą „rudąjį marą".

Rūdys: laikinumas ir laiko ženklas. Kas rūdija?

Ruduo: derliaus ir įvertinimo metas. Tai laikas, kai žmogus pradeda suprasti savo gyvenimą, o tai padeda pasiekti naujų tikslų. Reikėtų mėgautis ramybe ir poilsiu, apgalvoti situaciją, kurioje dabar esate. Derlius, branda, sėkmė ir gerovė.

Rugiai:— -javai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laiminga meilė.

Rugpjūtis: atostogų, derliaus metas. Atsipalaidavimas, tačiau kartu ir karštis, tingumas bei erotika. Tradicinė (liaudies) interpretacija: netikėta naujiena.

Rūgštis: Jus kažkas slegia ir kankina? Esate nepatenkintas savimi ar kažkuo kitu?

Rūkas: nesugebėjimas orientuotis, neturėjimas tikslo. Kažką reikia išsiaiškinti, įsisąmoninti. Netikrumas ir apgaulė. Žmogus kažko nesupranta, yra sutrikęs. (Neptūno simbolis.) Tačiau iš rūkų atsiranda ir kūrybiškumas, naujos formos.

Rūkymas: dažnai sapnuojamas vaizdinys, jei žmogus meta rūkyti. ♦ Pypkė, —► dūmai.

Rūmai: pilis. Archetipinis motinos simbolis. Dvasinis saugumas arba nelaisvė. Plg. oro pilys, rūmai, kuriuose vaidenasi, vasaros rezidencija ar medžiotojų dvaras. Froido nuomone, tai moteriškumo simbolis.

Rupūžė: vadė.

Rūsys: —► namas. Kraupi vieta, kurioje, anot Jungo, prarandama arba vėl iš naujo atrandama sąmonė. Nežinomybė, tamsa, neskaidrumas ir slopinimas.

Rusmenė: mirtis ir atgimimas, vaistai ir nuodai. Tradicinė (liaudies)  interpretacija: tai laimės ženklas.

Rutulys: —► ratas. Pilnatvė ir tobulumas. Psichikos veiklos procesas, kurio metu harmoningai susiejamos priešybės. Rutulys - kosminės visatos sielos simbolis. Žmogus žengia savo individuacijos keliu ir sugeba įžvelgti įvairias dimensijas. Stiklinis (tuščiaviduris) rutulys, kaip ir muilo burbulas, nuo viduramžių buvo laikomas laikinumo simboliu. Pilnavi-duris stiklinis rutulys laikomas visažinių arba tokiais besidedančių simboliu.