Saga: Sagos, kaip ir - ► suknelė / drabužiai, rodo psichinį santykį su visuomene. Sagos kažką laiko kartu, uždaro, kas šiaip liktu pernelyg atvira. Ar jūsų drabužis užsagstytas iki kaklo, ar ne?

Sagė: Kaip ir visi papuošalai, sagė reiškia tuštybę arba gyvenimo praturtinimą. Siekiama pripažinimo, norima gyvenime pasirodyti ir būti apdovanotam.

Sagtis: laikymasis kartu. Pavyko kažką susieti, kažką suprasti.

Sąjunga: sugebėjimo bendradarbiauti ir koordinuoti skirtingus interesus, kurie įkūnija paties sapnuotojo jėgas, simbolis. Sugebėjimas įsigilinti į kitų arba savo skirtingas puses, o tai sustiprina jau esamas jėgas. Minios jausmas, kaip aiškinamas ir - ► uniformos simbolis.

Sakalas: erelis, —► paukštis. Įžvalgumas ir sėkmė. Simbolizuoja agresiją, kaip ir —► vanagas. Tai agresyvaus ir aistringo žmogaus simbolis.

Sąkandis: —«- įkandimas.

Sakykla: Šis simbolis sapnuose gali turėti daugybę įvairių prasmių. Sakykla bažnyčioje gali reikšti apgaulę ir moralinio pobūdžio problemas. Žmogus gali jaustis, lyg į jį būtų žiūrima iš aukšto. Tai nuoroda į sąžinės priekaištus arba į tai, kad laikomasi pernelyg griežtų moralės normų. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Sala: izoliacija ir vienatvė arba vienišumas, kurie kankina arba kurių siekiate. Labai dažnai sapnuojamas simbolis, kai darbe tvyro įtampa. Tokiais atvejais tai darnos simbolis ir ramybės ilgesys, atsiribojimas nuo pasaulio ir atostogos. Kaip „svajonių sala", šis simbolis reiškia jūsų „Aš". Astrologijos aspektu tai Vandenio ženklas ir nuoroda į savarankiškai konstruojamą gyvenimą, autonomiją ir nepriklausomybę. Anot Ericho Noimano [vert: E. Neu-man (1905-1960) - Vokietijos ir Izraelio psichologas ir psichoanalitikas], tai pasąmonės simbolis.

Salamandra: gyvatė. Pasąmonės veiklos simbolis. Magiškas gyvis (Kas-taneda).

Saldainis: saldumynai. Pasitenkinimas, pelnas.

Saldumynai: Jausite pasitenkinimą. Anot Froido, tai seksualinis pasitenkinimas arba bent jau meilės troškimas. —«■ Rojus.

Salė: bendrumo jausmas ir komunikacija arba vadovavimasis tik savo galva, savo dvasinėmis savybėmis ir asmenine nuovoka. Salė, kaip susirinkimų vieta, simbolizuoja vietą, kurioje pranešama apie save ir taip atsiveriama išoriniam pasauliui.

Salotos: gamtos ilgesys ir sveikatos troškimas. Kartais gali būti nuoroda, kad turėtumėte sveikai maitintis.

Samanos: kaip ir visi augalai, samanos reiškia žmogaus gyvybines jėgas, ramybę ir pusiausvyrą. Anot Froido, tai gaktos plaukų simbolis. Erotiškumo ženklas.

Sanatorija: vieta, kur sveikstama.

Sandėlis: čia sukrautos jėgų atsargos, potencialas ir nepanaudoti gebėjimai. Atkreipkite dėmesį į prekių, esančių sandėlyje, simbolinę prasmę.

Sankryža: Šis simbolis beveik visuomet rodo, kad reikia apsispręsti arba sujungti alternatyvas. Kaip atrodo tie skirtingi keliai ir kur jie veda?

Santaupos: jėgos, kuriomis galima pasinaudoti kaip vidiniais rezervais ir vidine atrama. Tai gali būti ir nuslopinta energija, ją reikėtų išlieti. Be to, šis simbolis reiškia ir santaupas, kurios gali rodyti godumą arba gerai ir protingai tvarkomą namų biudžetą. Gali reikšti ir skurdo baimę, kaip ir —► išmalda, —► skurdas, —► prieglobstis (namai) ir —► elgeta. Tačiau čia kiek mažesnis neigiamas atspalvis, reikšmė panašesnė į —► maisto produktų ir —► monetos.

Santechnikas: Šis simbolis sietinas su —► vandentiekiu, t. y. su jausmų kanalais. Negalima neatsižvelgti ir į seksualumo aspektą, nes santechnikas kloja —►vamzdžius.

Santuoka / sutuoktinis / sutuoktinė: priešybių pašalinimas ir susitaikymas, moteriškojo ir vyriškojo pradų susiliejimas. Šis simbolis dažniausiai reiškia tam tikrus sapnuotojo asmenybės išgyvenimus. Noras turėti partnerį; dažnai sapnuojama skyrybų ar santykių nutraukimo situacijose. Taip pat santuokos ir įsipareigojimų baimė. Santuokos simbolis reiškia sugebėjimą atrasti kitą žmogų, įsigilinti į jį. Ar esate pasiruošęs pripažinti ir prisitaikyti prie ► kito, —► svetimo? Ar galite išsaugoti atstumą tarp savęs ir kito asmens ir kartu pozityviai vertinti tokius santykius? Bet kokiu atveju derėtų savęs paklausti: ar aš tikiuosi, kad tas kitas arba mano partneris išpildys mano norus, užuot stengęsis įgyvendinti juos pats? —► Perdavimas.

Santuokos liudininkas: žmogus trokšta tvirtų santykių. Troškimas užmegzti gerus santykius su kita savojo „Aš" puse. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie netikusius draugus.

Sapnas: pasąmonės simbolis. Nuoroda, kad būtina atsibusti.

Sargas: savigyna ir disciplina, dėmesys ir įžvalgumas. ► Eremitas, —► šuo, —► takelis, —► liūtas.

Sąsiuvinis: baimė kažką užmiršti arba savo polinkio į užmaršumą pergudravimas.

Sąskaita: Atkreipkite dėmesį į skaičių simboliką! Žmogus trokšta arba jam reikėtų padaryti gyvenimo ataskaitą, tenka mokėti už savo darbus, t. y. prisiimti atsakomybę. —► Kaina. Tradicinė (liaudies) interpretacija: jei galite sumokėti pagal sąskaitas - geras ženklas, jei ne - blogas ženklas.

Saulė: —► vasara. Kūrybinė energija. Šis simbolis visuomet reiškia sąmonę, jei sapne šviečia saulė. Jei saulė nustoja šviesti, tai yra nuoroda į priartėjimą prie pasąmonės, energijos išsekimą. Tai kartu ir tėvo simbolis. Gyvenimo vidurys. Apakimo pavojus.

Saulutė (gėlė): mergaitės simbolis, kaip ir —► žąsis. Vaikiškumas ir primytivu-mas, kurio pasigendama. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimės ženklas.

Sauna: apsivalymas, kaip aiškinami ir —► vonios bei —► dušo simboliai. Atvirumas ir erotika.

Sausainiai: smaližiavimas (saldi aistra). Nors smaližiavimas - vaikystei būdingas reiškinys, tačiau ir dabar saldumynai ir smaližiavimas jums teikia malonumą. Ilgitės vaikystės? Trokštate didesnio saugumo jausmo, norite būti labiau globojami? Jums šiandien norisi „saldaus gyvenimo"? Gal turėtumėte daugiau dėmesio skirti tam „saldesniam gyvenimui", saugumo ir vaikiško pasitenkinimo užtikrinimui? Aiškindamas šio simbolio prasmę, Froidas pacitavo Folkeltą (Volkelt, J.: Die Traumphantasie, Stuttgart, 1875) [vert.: J. Volket (1848-1930) - vokiečių filosofas): sausainiai lygiu paviršiumi reiškia nuogumą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: būkite atsargūs meilės reikaluose.

Sausra: ekonominiai nuostoliai, kančios. Biblinis faraono sapnas: septyneri bado ir septyneri turto metai.

Scena: nuoroda į svarbią poziciją ar vietą gyvenime. Trokštate būti dėmesio centru, kaip aiškinamas ir —► arenos simbolis. Išsivaduokite iš savo kiauto ir parodykite, ką sugebate! Kokį vaidmenį atlikote ar kokia kaukė slėpė jūsų veidą? Kokį spektaklį matėte?

Sėdima vieta: poilsis ir atsipalaidavimas. Duokite sau laiko.

Sėdmenys: Tas, kuris apnuogina savo sėdmenis, nebijo „apsinuoginti" prieš kitus, neslepia savo ydų (plg. Taro korta juokdarys). Anot Froido, tai infantilus seksualinis simbolis.

Seifas: saugumas. Baiminamasi dėl nuosavybės arba žmogus pernelyg užsidaręs ar per daug atviras (sau pačiam ar kitiems).

Seilės: kažką derėtų išspjauti arba esate apstulbintas.

Sėja: tai pačiomis įvairiausiomis prasmėmis seksualumą reiškiantis sapnas. Troškimas būti apvaisintai ar apvaisinti. Noras padaryti kažkokią įtaką. Tai dažnai sapnuojamas simbolis, jei žmogus jaučiasi neproduktyvus. Sėjos simbolis gali būti suprantamas ir kaip romantiškas paprasto gyvenimo kaime ilgesys.

Sėkla: psichinė energija, kūrybiškumas ir našus darbas. —► Lietus.

Sekmadienis: ramybė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pasikeitimai.

Sėkmė: Jūs trokštate sėkmės?

Seksualumas: tai simbolis, dažnai reiškiantis neišsipildžiusius troškimus, tačiau tai gali būti ir ryšių tarp partnerių, didesnio bendravimo arba savojo „Aš" formavimosi simbolis. Toks sapnas rodo, kad susijungia sapnuotojo vyriškoji (ANIMUS) ir moteriškoji (ANIMA) pusės. Seksualumo simbolis dažnai tampa nuoroda į gyvenimo paslaptis: gimdymą, vedybas, mirtį (taip pat meilę, mirtį ir velnią). Tai vienas iš reikšmingiausių kūrybiškumo simbolių.

Senatvė (senis / senė): pasiekta laimė ir pasitenkinimas. Viena vertus, jus žavi brandus amžius, gyvenimo patirtis ir išmintis, bet antra vertus, bijote pasenti. Baiminatės, kad prarasite žavesį? Tai archetipinis išminties simbolis. Čia reikėtų paklausti, kas jums gyvenime iš tikrųjų svarbu ir ko siekiate. Kaip suvokiate save? Dažniausiai tai reiškia norą suvokti gyvenimą kaip savaime suprantamą, su visais lūkesčiais ir supančiomis baimėmis. Senis / senė paprastai reiškia dvasinį vedlį. Dažnai tai senelio, senelės, tėvo ar motinos, o kartais ir paties sapnuotojo figūra. Šis simbolis gali reikšti ir ramybės troškimą. Gali būti, kad esate už visuomenės ribų kaip —► anarchistas. Galite iškovoti laisvę, nes neturite ko prarasti.

Senbernis / senmergė: dažnai tai nuoroda, kad bent jau šiuo metu derėtų vienam žengti gyvenimo keliu. —► Palydovas, —► atsiskyrėlis, —► invalidas.

Senelis: močiutė. Visagalis tėvas kaip tėvo archetipas. Tai priešingybė paties sapnuotojo tėvui ir nuoroda į tėvo sampratos esmę.

Senelių namai: senatvė, derlius. Dažnai toks sapnas reiškia raginimą suvokti save ir siekti atitinkamų tikslų.

Senis Besmegenis: —► sniegas. Šalti jausmai arba žaidimas.

Septynetas: šventas skaičius, kurį sapne išvydo Nebukadnezaras [vert.: Babilonijos karalius]: nugalėtas karalius turi ištverti 7 laikotarpius. Septynetas yra sąsaja tarp moteriškumo ir vyriškumo, nes tai racionalus (vyriškas) skaičius, kuriuo išreiškiamas iracionalus (moteriškas) skaičius it (22/7). Jungo teigimu, septynetas visuomet reiškia laiką (plg. septynios savaitės dienos).

Serbentai: uogos. Laimingas gyvenimas.

Sesuo: —► medicinos sesuo. Pagalbos ieškojimas ir nesavarankiškumas. Sapnuotojo moteriškoji, emocionalioji pusė. Štekelio [vert: W. Steckel - vokiečių psichoanalitikas] ir Froido nuomone, tai moters krūtų simbolis.

Sfinksas: kažkas mįslingo (plg. Edipas, atspėjęs sfinkso paslaptį).

Sidabras: —«• metalas, jausmas, mėnulio ir moteriškumo simbolis. Gudėjos, Lagašo valdovo, sapne (šumerų kalba, 2144-2124 m. pr. Kr.) moteris siejama su sidabru, nes ji, priešingai nei vyras, rašo sidabro grifeliu.

Siena: dažnai sapnuojama, kai iškyla kažkokios kliūtys. Apsauga. Reikėtų būti atviresniam arba labiau atsiriboti.

Siena (valstybės): simbolis, dažniausiai reiškiantis sapnuotojo suvaržymus ir galimybių apribojimus. Reikia įveikti gyvenimo kliūtis, tačiau nederėtų pamiršti, kad kaip tik sunkinančiomis aplinkybėmis atsiskleidžia tikrieji žmogaus gebėjimai. Sienos perėjimas. —► Gyvatvorė.

Signalas: nuoroda ir pagalba. Tradicinė (liaudies) interpretacija: norų išsipildymas.

Sijonas: —► suknelė / drabužiai.

Silkė: —► žuvis. Anksčiau tai buvo neturtingųjų maistas, mūsų dienomis tai greičiau vaisingumo (pilnatvės) simbolis, nes silkės visuomet garsėjo sugebėjimu sparčiai daugintis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas, finansinė sėkmė.

Sirupas: tai visko, kas saldu ir lipnu, simbolis.

Siūlas: paviršutiniškos idėjos, spontaniškos mintys arba kažkokia sąsaja. (—► Raudona spalva) Ariadnės siūlas (—»■ labirintas) simbolizuoja gyvenimo kelią ir patį gyvenimą.

Siuntinio išpakavimas dažnai susijęs su savęs pažinimu.

Siuntinys: pastangos, rūpesčiai ir sunkumai, kuriuos tenka ištverti, tačiau tai gali būti ir —► dovana.

Siurblys: tai seksualumo simbolis, vaisingumas, jausmų srautas. Galima ir kita reikšmė: kažką pasiskolinti.

Siuvėjas: suknelė, —► adata, —► siūlas. Tradicinis aiškinimas: bailumas ir klasta (pasaka „Drąsusis siuvėjėlis"). Tuštybė, kaip aiškinamas ir —► papuošalų simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: moters sapne tai reiškia, kad ištekės už žemesnio visuomenės sluoksnio vyro.

Siuvinėjimas: nervų nuraminimas arba kandūs žodžiai.

Skaičiai: Jei susapnavote skaičių, reikėtų atkreipti dėmesį į kiekvieno skaitmens simboliką (dažnai labai svarbi skaičiaus skaitmenų suma). Iš esmės skaičiai yra nuoroda į sapnuotojo pasaulio tvarkos veiksnius. Jungo siūlymu reikėtų atkreipti dėmesį į susapnuotus skaičius, o jeigu jie neturi jokios mitologinės reikšmės, reikėtų savęs paklausti, ką šie skaičiai galėtų reikšti (metus, kažkokį kitą laiko tarpsnį).

Skalbykla: praustuvas ir —► prausimasis. Mūsų dienomis šį simbolį dažnai keičia —► skalbyklės simbolis.

Skalbyklė: —* skalbykla.

Skalbiniai: balta spalva. Baltos spalvos skalbiniai ir drabužiai simbolizuoja nekaltumą ir tyrumą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: ginčai, išsiskyrimas ir nuostoliai. Froido nuomone, balti skalbiniai yra moteriškumo simbolis.

Skarda: plepalai (tuščios kalbos), aptakumas, mažavertiškumas.

Skardis: —»• bedugnė, —► kritimo baimė. Skardžiu leistis žemyn reiškia bijoti sunkumų ir neretai - raginimus nusileisti, atsiskirti (plg. —► šūvis, —► kritimas, —► upelis, >■ liftas, —► liukas, *■ rogės). Kai kylama aukštyn, įveikti sunkumai padės kažką pasiekti, situacija pagerės.

Skarelė: apsauga ir užsimaskavimas. Būtina atkreipti dėmesį į skarelės audinį ir spalvą.

Skausmas: jautrumas arba pernelyg didelis dirglumas. Tai nuoroda į liūdesį arba naujos pradžios būtinybę.

Skelbimas: tai seniai pribrendusi būtinybė apsispręsti, nes priešingu atveju visa tai išaiškės arba teks apie tai paskelbti viešai. Derėtų paviešinti savo norus ir troškimus.

Skeletas: aiškus mąstymas, skurdūs jausmai, asketiškumas ir mirtis.

Skerdykla: tai vieta, kur nugalimas gyvuliškasis pradas. Svarbu atkreipti dėmesį į skerdžiamo gyvulio simboliką.

Skėtis: užsisklendžiama nuo minčių ir idėjų, jokio tiesioginio ryšio su gamta, su jausmų —► vandeniu. Tai gali būti lankstumo (—► stogas virš galvos) simbolis.

Skydas: apsauga ir pagalbinė priemonė, už kurios galima laisvai judėti ir pasiruošti puolimui. Laikino sielos prieglobsčio vieta.

Skiepai: —► švirkštas. Įspėjimas apie ligą, taip pat žinomas kaip seksualinis simbolis (įsiskverbimas). —«■ Dūris, *■ geluonis.

Skyrybos: noras išsiskirti arba skyrybų baimė. Žodis „skyrybos" susijęs su atskyrimo prasme, t. y. tai gali būti nuoroda į sapnuotojo galimybes daryti išvadas.

Skliautas: kaip ir —► ola, motinos ir saugumo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sunkumai.

Skolos: dažniausiai tai tiesiog nuoroda į materialinius sunkumus ir realius įsiskolinimus, senas skolas ir įkeistą turtą. Jūsų gyvenimas neteko pusiausvyros, t. y. sapnas rodo jus kamuojantį kaltės jausmą, kurį turite įveikti. O realūs finansiniai sunkumai simboliškai gali būti suprantami kaip pasąmonės bausmė.

Skonis: Nuo skonio pobūdžio priklauso simbolio, susijusio su tuo skoniu, reikšmė. Skonis yra tai, ką žmogus patiria liežuviu, ką jaučia ir ką turėtų išsakyti.

Skorpionas: (seksualinis) pavojus, mirtis ir atgimimas. Nors daugumai skorpionas paprastai sukelia neigiamas emocijas, sapnų pasaulyje skorpionas yra reikšmingas pozityvus gyvybinių jėgų keitimosi simbolis. Skorpionas artimai susijęs su —► feniksu. Jei žmogus sapne išvysta skorpioną, tai beveik visuomet reiškia, kad dingsta kažkas seno (dėl ko paprastai kankinamasi) ir kad atsiranda kažkas naujo. Skorpiono kūną sudaro daugybė mažų narelių, užsibaigiančių nuodinga geluonimi, kuria jis staiga gali pulti, tačiau kartu geluonimi gali nusižudyti pats. Skorpiono simbolis išreiškia visą paletę potyrių: gyvenimas, kančia ir išsilaisvinimas. Tokiais atvejais derėtų savęs paklausti, ar esu pasiruošęs kažko atsisakyti ir priimti kažką naujo.

Skrandis / skrandžio skausmai: visų pirma derėtų išsiaiškinti, ar nekamuoja realūs negalavimai. Tai galimybė pasisavinti ir „suvirškinti", suvokimas ir dvasinio bei sielos peno pasisavinimas. Pilnas skrandis reiškia pernelyg didelį kiekį įspūdžių ir didelį vartojimą, tuščias skrandis - godumą, nepriteklių pojūtį.

Skreitas (sėdėti ant kelių): grįžimas pas motiną, vaikystės ilgesys ar nemalonūs vaikystės prisiminimai.

Skrybėlė: tai nuoroda į dvasingumą arba į pasipūtimą ir išdidumą, kaip aiškinami visi su —► galva susiję simboliai. Tuštybė ir tuščiagarbiškumas, ką reiškia ir visi papuošalai. Galvos apdangalo rūšis atspindi sapnuotojo asmenybę. Psichoanalitikų nuomone, tai penio simbolis. Mūsų dienomis tai greičiau nuoroda į prezervatyvą.

Skrydis: jūs viršijate savo galimybes arba stengiatės pabėgti nuo problemų sprendimo. Trokštate paprastumo sudėtingose situacijose. Skridimas bei —► kritimas ir tokie simboliai kaip —>• bedugnė, —► skardis, —► nukritimas, —«• liftas, —► liukas paprastai sapnuojami tuomet, kai kažko bijomasi arba, kaip aiškinami ir —► upelio, —>■ lapo iš dalies —► parašiuto simboliai, kai siekiama iš kažko išsivaduoti. Susapnuotas skrydis, ypač jeigu jį sapnuoja jaunuoliai, reiškia dėl pernelyg didelių lūkesčių ar dėl aplinkos spaudimo kylančią įtampą. Toks sapnas dažnai primena pakylėjimo ir lengvumo jausmą, kokį sukelia meilės kvaitulys. Daugumoje senovės mitų skridimas siejamas su seksualumu. Ir nors mūsų dienomis skrydžiai tampa vos ne kasdienybe, senoji simbolio reikšmė išlieka (prisiminkime reklaminius tekstus, pvz., „Tik skrydis gali suteikti didesnį malonumą"), tačiau neretai įgauna ir šiuolaikinį atspalvį: atvirumas, genialios idėjos ir bendravimas. Tai kūrybingų idėjų (minties skrydis) simbolis. Skridimas gali reikšti ir įspėjimą, kad neatitrūktu-mėte nuo žemės ir tikrovės ir nepasiner-tumėte į fantazijos pasaulį. Gali reikšti ir padrąsinimą nutraukti vienpusišką prisirišimą bei sėslumą ir / arba pakilti į naujas platumas. Senovės egiptiečiai tokius sapnus traktavo kaip pabėgimą nuo sunkumų. Senovės graikai ir romėnai skridimą laikė meilės svaigulio simboliu. Froido nuomone, tai lytinę aistrą ir erekciją reiškiantys sapnai (beje, Froidas labai išsamiai nagrinėjo šj simbolį). Bet kuriuo atveju Froidas teigė, kad šis sapno simbolis yra seksualinių troškimų išraiška. Šiuolaikiniai sapnų simbolių teoretikai, ypač JAV, interpretuoja šį sapno simbolį kaip troškimą pabėgti iš sudėtingos situacijos ar peržengti savo galimybių ribas. Kai kurie biologiniu aspektu sapnus aiškinantys teoretikai teigia, kad sapnuose grįžtame į savo gyvenimo iki gimimo stadijas, o skrydis reiškia grįžimą į paukščių stadiją. Sapne mes įgyvendiname įgimtos savybės skraidyti galimybę. Vienas iš šiuolaikinių sapnų teoretikų - Džekas Magvairas [Jack Maguire] - teigia, kad skrydžio simbolis sapne dažnai reiškia mūsų norą pailsėti ir atsigauti.

Skrynia: —► talpykla.

Skruostas: Skruostui tenka draugiškas bučinys arba antausis. Klasikinė graikų sapnų simbolių interpretacija: raudoni apskriti skruostai reiškia pasiturimą gyvenimą, išblyškę skruostai reiškia neturtą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas.

Skruzdėlė: Klasikinėje psichologijoje skruzdėlė reiškia vegetacinės nervų sistemos sutrikimus. Reikėtų apmąstyti savo socialinę padėtį.  Būtinybė darbuotis visuomenės labui dažnai suvokiama individualiai. Kantrybė ir atkaklus darbas paprastai atneša naudą, arba jūsų stropumas yra perdėtas. Tai nuoroda į nerimą, susijaudinimą, nervingumą. Skruzdėlė gali būti ir įspėjamasis ženklas: būtina „atsijungti", pagalvoti apie save. Skruzdėlė laikoma ir protingumo simboliu (pvz., „Phy-siologus" [vert.: „Fiziologas" - ankstyvosios krikščionybės laikų knyga apie gyvūnų simbolius]).

Skubėjimas: Nors skubate, sapne paprastai taip ir nepasiekiate tikslo. Bijotės kažką pražiopsoti; derėtų atkreipti dėmesį į planavimą, reikėtų susitelkti ir susikaupti. Aiškinantis visus simbolius, kurie susiję su laiku, reikėtų nepamiršti, kad žodis „laikas", tėra papildomas žodis, apibūdinantis asmenybę. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie pavojų. Gaisras.

Skudurai: karjeros siekimas arba skurdo baimė, panašiai kaip aiškinami ir —► išmaldos, * prieglobsčio (tremties), —► skurdo bei —► elgetos simboliai. Tačiau tai gali būti romantiškas netvarkos ilgesys, troškimas sulaužyti visas taisykles. Tai protestas prieš pasiekimus ir saviraišką.

Skulptorius: kūrybingumas, gebėjimas kažką sukurti, nepaisant didžiulio pasipriešinimo. Neigiama prasmė: bijomasi pažvelgti į savąjį „Aš" ir į daiktus, suvokti juos tokius, kokie yra. Tikriausiai dėl to, kad bijomasi blogai pasirodyti. Teigiama prasmė: jūs stengiatės įsigilinti į dalykų ar savo paties esmę ir suvokti tai, kas svarbiausia.

Skurdas: didelė laimė ir dvasinis pasitenkinimas. Arba skurdo baimė, kaip ir —► išmalda, —► prieglobstis (tremtis), —► elgeta, —► skudurai ir —► padirbti pinigai. Įspėjimas apie per didelį materializmą. Svarbi nuoroda j užslėptus poreikius. Ko jums iš tikrųjų trūksta?

Skustuvas / barzdaskutė: analitinis mąstymas, noras kažką užglaistyti. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie ginčą.

Slaptažodis: —► pasas.

Slėnis: žemiausias taškas, krizė, lemiamas momentas. Tas, kuris leidžiasi į slėnį, stengiasi į viską įsigilinti arba leidžiasi į pasąmonės gelmes. Reikia atkreipti dėmesį į patį slėnį (jo formą, augmeniją). Jei slėnį dengia šešėliai, tai nuoroda į tamsiąsias sferas, siauras ir gilus slėnis simbolizuoja arba moterišką seksualumą, arba seksualines baimes. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie ligą.

Slenkančios kopos: pasinėrimas į jausmų pasaulį. Klastingi pavojai, užmiršta patirtis, nepagrįstos emocijos. —► Kopos.

Slenkstis: —► laiptelis. Perėjimas į kažkokį naują lygmenį. Dviejų ar daugiau pasaulių atskyrimas ir sąsaja. —*• Sagtis, —► šliuzas, —► tiltas.

Slėptuvė: pasąmonės simbolis. Problemų slopinimas ir pastangos nuo jų pabėgti. Troškimas ir noras ieškoti ir būti atrastam. Tradicinė (liaudies) interpretacija: bloga žinia.

Slidinėjimas: jei sekasi slidinėti - viskas gyvenime vyks sklandžiai.

Slyva: moters lytinių organų simbolis. Rytų šalyse šis simbolis reiškia laimę, tai erotinis simbolis, reiškiantis kartu ir namų židinio laimę.

Smaragdas: tai vienas kiečiausių brangakmenių, simbolizuojantis žmogaus charakterį ar sielą kaip jo asmenybės branduolį. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sėkmė versle arba skyrybos su mylimu žmogumi.

Smaugimas: jūs negalite kvėpuoti, jums kažkas užspaudžia gerklę. „Išspjaukite viską, kas jumyse susikaupė!" Reikia pasitikrinti, kas jus slegia ir kaip to atsikratyti. Jūs desperatiškai ieškote didesnės erdvės. Tačiau nepasiduokite panikai, susapnavę tokį sapną. Toks sapnas suteiks jums galimybę pamatyti, kas kliudo!

Smėlis: laikas ir laikinumas (smėlio laikrodis), bijomasi sustoti ir prasmegti. Jei žmonėms į akis beriamas smėlis, tai jų apgaudinėjimas. Smėlio žmogeliukas barsto į akis smėlį, kad žmonės greičiau užmigtų. Be to, smėlis yra nuoroda į žemės elemento simbolį, o kartu ir į sapnuotojo ryšį su žeme. Kaip pakrantės smėlis, tai gali būti nuoroda į atostogas ir į atsipalaidavimą; antra vertus, tai reiškia, kad vanduo (jausmai) įveikia kiečiausią akmenį. Jei sapnuojate, kad žaidžiate smėlio dėžėje, - pasąmonė nori jums nurodyti planą, kuriuo turėtumėte vadovautis kasdieniame gyvenime.

Smilius: įspėjimo ženklas arba penio simbolis.

Smuikas: moters kūno idealizavimas. Arba troškimas groti pirmuoju smuiku. Kaip ir visi muzikos instrumentai, simbolizuoja harmoniją ir kaip visi styginiai instrumentai, stygos simbolizuoja ner-vinimąsi, žmogaus nuotaikas ir įtampą. Rezonuojantis instrumentas paprastai reiškia vidinio pasaulio atgarsius, tokiais atvejais galima kalbėti apie „sielos aidą". Jei nutrūksta instrumento styga, tai nuoroda į konfliktą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė (namuose).

Smuklė: —► restoranas, —► užeiga.

Smurfas: linksmoji ir kupina išdaigų gyvenimo pusė. Atsipalaidavimas ir kičas (kaip nykštukų figūrėlės sode, —► nykštukas), tačiau galima ir infantilizmo reikšmė, —► vaikas. Humoras ir gyvenimo džiaugsmas, pasireiškiantys (akivaizdžiomis) kasdienio gyvenimo smulkmenomis. —► Pelė.

Sniegas: ledas, —► šaltis. Šalti jausmai, saugumas, bet kartu ir bausmė. Negandos ir neliečiamumas. Baltu sniegu nuklotas laukas simbolizuoja —► baltą nekaltybės —► lapą. (prasti skirtumai ir aštrūs kampai netenka prasmės, sniegas viską užkloja balta minkšta antklode. Tai nuoroda, kad išsivaduojama iš įprastų požiūrių, tai nauja kryptis.

Sodas: *■ laukas. Sode vyksta sielos ir gamtos vestuvės. Tai troškimų ir geismų, vaisingumo ir laimingos meilės simbolis. Harmonijos ir atsipalaidavimo vieta (tačiau tai gali būti ir nuodėmės vieta, kaip Edeno sodai), ryšys su žeme ir gamta, atitinkantis darnų vidinį pasaulį. Tai jaukus kampelis, ramybės oazė, kaip atsvara neapdirbtam —► laukui ar net —»■ miškui. Įžengdami į sodą, mes paprastai stengiamės pabėgti nuo išorinio pasaulio kasdienių sunkumų ir ieškome sode prieglobsčio bei poilsio. Senovės egiptiečių interpretacija: vaikščiojimas po sodą reiškia gyvenimo darną. Senovės Egipte sodas visuomet simbolizavo moterį. Anot Froido, tai moters seksualumo simbolis.

Sodyba: ferma. Grįžimas prie gamtos, kaip ir —► arimas, —► varpa bei —► ūkininkas. Tai ženklas, kad sapnuotojo prigimtis, gamtos šauksmas (instinktai ir gaivališkumas) turi būti suvaldyti. Instinktų suvokimas ir suvaldymas, materialinė gerovė, ryšys su gamta ir gera sveikata.

Sodininkas: draugiški santykiai su aplinkiniais, savo prigimties akceptavimas.

Soliariumas: —► šviesa. Atsidavimas, atsipalaidavimas ir šiluma.

Soros: —► javai. Tradicinė  (liaudies)  interpretacija: didžiulė laimė.

Sostas: siekiama (susi)valdyti. Ar pats sėdate į sostą? Esate sosto paveldėtojas, o gal turite jo atsisakyti? Gal esate ta jėga, kurią simbolizuoja sostas? —► Kėdė, —► karalius / karalienė.

Sostinė: panaši reikšmė kaip ir —► miesto, tik čia pabrėžiama „pagrindinio" miesto prasmė. Sis simbolis artimai susijęs su —► valdovo ir —► vyriausybės prasmėmis.

Spalvos: Spalvos paprastai siejamos su dvasiniais išgyvenimais. Žr. —► raudona, —» geltona ir mėlyna. Kai kurie mūsų dienų psichoterapeutai mano, kad žmonės, sapnuojantys spalvotus sapnus, pasižymi gyvu temperamentu.

Sparnai: Reikėtų žiūrėti į gyvenimą paprasčiau ir žaismingiau, atsiduoti jausmui (pasiryžti aukštiems skrydžiams). Tai nuoroda, kad jūsų mintys turėtų būti stilingos ir kad turite ryžtis dideliems žygiams. Tai situacija, apie kurią „I Dzing" („Permainų knygoje" [vert: seniausia žinoma filosofijos knyga, V a. pr. Kr.]) sakoma: „būtina pereiti didįjį vandenį". Anot Homero, tai minties sparnai.

Spąstai: sunki situacija, pojūtis, kad esate uždarytas; reikia būti apdairiam ir atsargiam. Apribojimai, kaip aiškinami ir —► apsiausties, —► gintaro, —► kaimo, —»■ narvo ir —► keltuvo simboliai. —► Kritimas.

Specialistas: susvetimėjimas ir intelektas, o kartu ir pagarba. Šis simbolis įspėja apie jausmų ir sielos vienpusiškumą. Dažnai tai gali būti nuoroda, kad būtina įsigilinti į savo poreikius.

Speigas: Reikėtų susitaikyti su žmonėmis, {spėjimas dėl pernelyg didelio vidinio šaltumo ir nuotolio, kaip ir —► ledo simbolis.

Spektaklis: viešumas, slaptumo pabaiga, pasipūtimas ir paviršutiniškumas. Kažką reikia parodyti. Žmogus save pernelyg sureikšmina, trokšta pasirodyti. Plg. —*■ arena ir —► amfiteatras. Koks tai bus spektaklis?

Spygliuota viela: atsiribojimas arba įžeidimas. —► Geluonis.

Spyna: tai vidinė psichologinė įtampa tarp atvirumo ir užsisklendimo (atsiribojimo), tarp drąsumo ir saugumo jausmo.

Spinta: nuosavybė. Kažką uždarome (slepiame). Anot Froido, tai moters kūno simbolis.

Spiralė: psichinė raida.

Sportas: ambicijos, laimėjimai ir kūniškumas. Sportas yra mirtis (seras Vinstonas Čerčilis [W. Churchill]). Sapne sportas dažnai yra nuoroda į pastangas, kurias reikėtų traktuoti žaismingiau, o gal jūs savo gyvenimą traktuojate pernelyg žaismingai?

Sportinis automobilis: —► automobilis.

Sporto salė: Reikėtų labiau užsiimti savo kūnu, pasistengti dėl jo.

Sprogimas: emocijų protrūkis, stiprus (vidinis) ginčas. Seksualinis susilaikymas, iš dalies kaip —► elektrinė ir ypač —► bomba, —► priepuolis, —► užpuolimas, —► bangų mūša, -pagrobimas ir —► nekaltybės atėmimas. Jums iš tikrųjų reikėtų nors kartą išlieti emocijas! Labai svarbus to sprogimo pobūdis.

Sraigė: atsitraukimas, pernelyg didelis jautrumas, susikaustymas ir nenoras bendrauti. Labai dažnai šis simbolis pasirodo sapnuose, kai žmogus išgyvena įtampą tarp savo nedrąsos ir energingumo. Ar drąsiai sutinkate gyvenimo iššūkius, ar slepiatės savo kiaute? Sis simbolis gali reikšti ir tai, kad turėtumėte sulėtinti gyvenimo tempą ir rasti savo —► ritmą. Froido teigimu, tai seksualumo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: saiko neturėjimas.

Sriuba: Ką prisivirei, tą reiks ir išsrėbti. Tai nuoroda, kad teks atsakyti už pasekmes. Tai, kas „sudėta" į sriubą (jausmų sritis), yra paties žmogaus veiksmų rezultatas. Jėga ir penas. Sriubos puodas simbolizuoja skirtingų dalykų susiliejimą, —»■ virtuvė.

Srutos: menkavertiškumas, pasišlykštėjimas, kartais - vaisingumas.

Stabdžiai: kliūtis, judrumo stoka ir susikaustymas. Sis simbolis sapne dažnai reiškia tikslumo ar nuosaikumo troškimą ar poreikį. Svarbu išsiaiškinti, kas stabdo ir kas stabdoma. Kartais šis simbolis gali reikšti saugumą.

Stalas: —► baldai. Gyvybinė energija. Materijos bei žemės (pasaulio) simbolis. Dar senovės egiptiečiai manė, kad toks sapnas reiškia, jog atvyks svečių ir juos reikia priimti labai gerai. Pagal Froidą ir Talmudą, stalas simbolizuoja moters kūną.

Stalčius: —•> spinta. Paslaptis ir nuosavybė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: atviras stalčius - geras ženklas, uždarytas arba pilnas apatinių drabužių stalčius -nuoroda į neištikimybę.

Stalius: —► mediena. Tai pastogės, t. y. sąmonės, intelekto ir / arba dvasios architektas ir statytojas. Tai tas, kuris pats įgyja žinių ir kuria sąmonę.

Statyba / statinys: Statinys, kaip ir — namas, beveik visuomet simbolizuoja žmogaus kūną arba asmenybės tapatumą. Labai svarbu atkreipti dėmesį į statinio pobūdį. Statybos procesas paprastai visuomet sietinas su savarankiškumu ir jėgų atkūrimu (sunkiais laikais).

Statybvietė: pastatas. Gyvenimo planavimas, pagrindo sukūrimas ir asmenybės raida.

Statinė: pilna statinė - pilnatvė, tuščia statinė - blogi laikai.

Statula: Ką vaizduoja ta statula? Jei tai konkretus asmuo, turėtumėte pasiskaityti to žmogaus biografiją. O gal statula vaizduoja jus patį? Tokiais atvejais sapnas įspėja apie pernelyg didelį pripažinimo troškimą ir savęs sureikšminimą.

Stiklinė: dvasios indas. Tyrumas ir skaidrumas kaip dvasingumo ženklas. Trapumas ir pernelyg didelis jautrumas. Stikliniai indai, stiklo ir krištolo taurės (plg. Gralis) simbolizuoja pasąmonėje vykstančius procesus. Sudaužytas stiklo indas reiškia vidinę traumą, nekaltumo praradimą (ir —«• nekaltybės atėmimą), tačiau tai gali reikšti ir laimę (išskyrus atvejus, kai sudūžta —► veidrodis). Kartais galima ir trapumo reikšmė praeinamumo ir nesuvokiamumo aspektu (plg. „Laimė trapi kaip stiklas"). Alchemijoje išminties akmuo (lazuritas) dažnai vadinamas stiklu (vitrum), nes jame slypi dvasingumas. Froido nuomone, stikliniai indai simbolizuoja moters genitalijas (plg.: Lenino teorija apie lytinius santykius, kur teigiama, kad lytiniai santykiai reiškia tą patį, kaip ir išgerti stiklinę vandens. Nei mažiau, nei daugiau). Tačiau ši reikšmė mūsų dienomis gana reta. —► Vaza.

Stiklinis namas: šiltnamis. Atsiribojimas, kaip ir —* stiklo siena. Derėtų būti atviram ir suprantamam. Tai gali būti —► indas, —► retorta, kur vyksta pokyčiai, kur gali būti auginamas tiek žmogus, tiek augalas. Gimda. Tai gali reikšti ir stiklinį Snieguolės karstą [vert. pasaka „Snieguolė ir septyni nykštukai"]. Mitologijoje tai dažnai reiškia pirtį (plg. Jung, GW 12,3 §437 tt.), kur įvyksta karaliaus sūnaus atsivertimas.

Stiklo siena: Šis simbolis dažnai sapnuojamas, kai žmogus jaučiasi atskirtas nuo kito žmogaus ar nuo kažkokio objekto. Izoliacija. Matote kažką, ko negalite pasiekti. Todėl turėtumėte peržiūrėti savo tikslus arba paklausti savęs, ar užteks jėgų pasiekti užsibrėžtiems tikslams. Neretai priešinga reikšmė —► magnetui.

Stirna: moters arba jaunos merginos, švelnumo ir pažeidžiamumo simbolis.  J.Fybigo (Fiebig) [vert.: vokiečių psichologas, g. 1953 m.] teigimu, stirna - astrologinio Vėžio ženklo simbolis.

Stogas: saugumas, apsauga, protas ir intelektas. Sąmoningos smegenų veiklos sritis. Paprastai kalbame apie „stogą virš galvos", stogo vaizdinys neretai reiškia aukštesnį dvasinį suvokimą. Gal turėtumėte patirti ką nors naujo? Stogas gali simbolizuoti ir visą —► namą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pasisekimas ir materialinė gerovė.

Strazdas: kaip ir visi —► paukščiai - tarpininkas tarp dangaus ir žemės, tarp dievų ir žmonių pasaulio. Įžvalgumas. Moterims reiškia žinią apie naują pažintį, vyrams - netikėtą susidomėjimą viduramžių sapnų simbolių aiškinimu. Žr. pasaką „Karalius strazdabarzdis".

Strazdas, juodasis: —► paukštis. Miglotas vilties ženklas. Giedojimas: būtina tapti linksmesniam ir nerūpestinges-niam. Nuoroda į nerūpestingą paukščių gyvenimą: jie neprisideda prie sėjos, tačiau dalyvauja nuimant derlių. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nelabai geras ženklas, nes juodasis strazdas - tamsios spalvos paukštis.

Strėlė: tikslingumas, susitelkimas į tikslą. Sis sapno simbolis dažnai rodo skaudžius ar esminius taškus, taip pat kuriose srityse siekiama tobulėjimo ar reikėtų tobulėti. Be to, strėlė - vyriško seksualumo ir agresijos simbolis.

Stuburas: atrama, kurią žmogus randa savyje, kad galėtų viską sutvarkyti. Teisingumas ir drąsa. —► Laiptai, —► bokštas, —► daugiaaukštis namas.

Stulpas: atrama ir parama. Pasak Froido, penio simbolis.

Sudeginimas: dažnai apie didžiulę riziką įspėjantis simbolis. —► Liepsnos, —► ugnis, —► šviesa.

Sudraskymas (į gabalus): Jaučiatės plėšomas į atskiras dalis? Mitologijoje šis simbolis paprastai reiškia žmonių susvetimėjimą (pvz., Ozyrį į gabalus sukapoja jo brolis Setas), nors dievai paprastai vėl sulipdo žmogų ir grąžina į gyvenimą. —► Mozaika, dėlionė, —► dalybos.

Sudužęs laivas: baimė paskęsti.

Suėmimas / sulaikymas: savo gyvenimą traktuojate kaip intriguojantį kriminalinį filmą. Derėtų kuo greičiau atsikratyti kai kurių savybių, nes jos gali sukelti komplikacijų. Randate „nusikaltėlį" savyje, tai simbolizuoja konfrontaciją su savimi, su savo motyvais, darbais, ketinimais ir jų pasekmėmis.

Sukandimas: —► įkandimas.

Sukčius: suktumas, įspėjimas apie riziką finansiniuose reikaluose.

Suklupimas: kažkas negerai. Šis simbolis sapnuojamas, kai yra kažkokių kliūčių arba - atvirkščiai - įsivyravo nauja tvarka, kurioje neliko vietos įprastam ritmui.

Suknelė / drabužiai: tai nuosavybės simbolis. Nuoroda į sapnuotojo asmenybę („sutinkama pagal drabužius") ir į jo vietą visuomenėje. Drabužių pobūdis atspindi padėtį visuomenėje, kurią žmogus užima arba norėtų užimti. Froido nuomone, tai nuoroda į nuogumą, kuris slepiamas po drabužiais.

Sulysimas: prarandama materija, ir žmogus užima vis mažiau, arba priešingai -per daug vietos erdvėje. Trokštama atitikti savo grožio idealą. Šis vaizdinys dažnai reiškia norą mažiau dirbti.

Sultys: maistas, džiaugsmas ir sveikata. Sultys paprastai susijusios su gyvenimu ir gyvybninėmis jėgomis.

Sumaištis: —► maištas.

Sumažėti: dažnai sapnuojamas simbolis, kai žmogus jaučiasi menkavertis. Žr.: L. Kerolio [Carroll] „Alisa stebuklų šalyje", kur žmogaus sumažėjimas reiškia perėjimą į kitą realybės lygmenį. Tai nuoroda, kad derėtų tapti tokiam mažam kaip vaikas. —► Nykštukas.

Sumažinimas: —► nykštukas, —► teleskopas. Menkavertiškumo kompleksas. Kiekviena smulkmena vertinama kaip pernelyg reikšminga. Tai gali būti ir nuoroda į suvokimo ribų praplėtimą bei sąmonės pažinimo procesą. Plg.: L. Kerolio [Carroll], „Alisa stebuklų šalyje".

Sumišimas: Žmogus negali išreikšti savęs ir turėtų aiškiau išsakyti savo poreikius. Dalį savęs žmogus slepia arba slopina (nesiryžta išgyventi savo jausmų).

Sunkvežimis: Jaučiate, kad esate perkrauti, o gal vairuojate sunkvežimį? Būtina atkreipti dėmesį į prekes, kurias vežate.

Sūnus: tai jūsų sūnus arba naujos idėjos, kūrybiškumas, kažkas naujo. Jungo nuomone, sūnus - tėvo pamaina ir jo nemirtingumo simbolis.

Suolas (parke): poilsis, atokvėpis, susimąstymas, panašiai kaip —► krėslas, *■ pamaldos, —>• vaistai. Ilgas suolas reiškia delsimą.

Supermenas: komiksų, fantastinių filmų bei vesternų veikėjai simbolizuoja šiuolaikinį —»■ didvyrį. Šie simboliai paprastai reiškia nebrandų vyriškumą, didybės maniją ir įsivaizdavimą, kad žmogus yra visagalis net beviltiškoje situacijoje. Tai nuoroda į senus sapnuotojo idealus ir neįgyvendintus tikslus.

Sūpuoklės: jausmų svyravimai, gyvenimo kreivė kyla aukštyn arba leidžiasi žemyn (likimo ratas). Sis simbolis dažnai yra nuoroda į mūsų nuotaikas, kurias labai atvirai reiškiame arba atvirkščiai -slepiame. Gyvenimo —► ritmo simbolis (plg.: žmogaus bioritmas). Ar jaučiatės, lyg jus būtų „užsupę"? Šis simbolis gali būti nuoroda į vaikystės atsiminimus. Lengvabūdiškumas. Seksualumo simbolis.

Sūris: turtas ir gerovė, arba kažkas yra ne taip, kažkas sunaikinta. —► Pienas, —► sviestas.

Sušalti: —► ledas.

Sužadėtuvės: —»• vedybos, —► vestuvės. Tai galbūt laikino ryšio simbolis (tarp moteriškosios ir vyriškosios pusės). Nepažintos pusės integracija. Simboliškai labai svarbu, su kuo susižadama. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepalankus ženklas.

Sužeidimas / žaizda: Žmogus jaučiasi sužeistas ir įžeistas, jis atviras, bet jaučiasi silpnas. Dažnai tai būna senų nuoskaudų, kurias derėtų pamiršti, išraiška.

Svaigulys: įspėjimas apie iliuzijas, reikalingas sąmonės aiškumas arba nuoroda į pernelyg didelį susikaustymą ir aistros baimę.

Svarstyklės: sugebėjimas priimti sprendimus. Tai paties žmogaus asmenybės svoris, pripažinimas ir svarba. įvertinimas, svarstymai, pusiausvyra, darna ir tvarka. Ką sveriate (kaip tai svarbu)? Tačiau šis simbolis gali reikšti ir neryžtingumą. Ko nesiryžtate padaryti?

Svečias / namų šeimininkas: bendravimo ilgesys, kaip aiškinami ir —► pažįstamo ar —► palydovo simboliai. Derėtų daugiau dėmesio skirti aplinkiniams ir saugoti draugiškus santykius. Tai gali būti ir nuoroda, kad turite labiau sutarti su savimi, t. y. būti pačiu geriausiu svečiu. Trokštate visuomenės pripažinimo, trokštate priklausyti tai visuomenei. Senovės egiptiečių interpretacija: laukia dideli uždaviniai.

Svečių namai: —► restoranas. Noras bendrauti, komunikavimas ir atvirumas. —«• Patiekalas, —>- valgymas. Atkreipkite dėmesį į tai, kas tai per svečių namai, kaip čia patekote, kaip čia jautėtės. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas, jei susapnavote, kad pats ten buvote.

Sveikti: sveiksta kūnas ir / arba siela.

Sviestas: teigiamas simbolis. Viskas gerai („kaip sviestu patepta"). Tai su maistu ir rafinuotu skoniu susijęs simbolis.

Svogūnas: gyvybinė jėga ir sveikata, tačiau ir apgaulingų ašarų simbolis. Tai gyvenimo „druska". Tradicinė (liaudies) interpretacija: laimė.

Svoris: tai, kas slegia, našta, kaip ir —► bagažas. Arba tai nuoroda, kad į viską reikėtų žiūrėti paprasčiau. Tai gali būti ir svarstymų simbolis.