Įžanginis žodis

„Pačiu netikėčiausiu būdu sapnas atskleidžia mūsų sielos gebėjimą įsiskverbti į bet kokį objektą ir bematant pasiversti tokiu pačiu objektu."

(Novalis) 

Prieš jus žinynas apie sapnų simbolius - naujoviškas ir modernus žinynas, skirtas mūsų amžininkams, bandantiems nuodugniai išstudijuoti sapnus. Žinyne aprašyti sapnų simboliai aiškinami nauju aspektu, nes, mano nuomone, sapno simbolis yra daugiareikšmis. Sapno simbolis nuo matematikos simbolio skiriasi daugybe galimų reikšmių. Kiekvieno sapno simbolio ar vaizdinio prasmė priklauso ne tik nuo bendro sapno konteksto, bet ir nuo sapną regėjusios asmenybės. Kaip tik todėl mano pateikta interpretacija skiriasi nuo praktikoje dažnai pasitaikančio senųjų egiptiečių sapnų aiškinimo (hieratiniu raštu rašyti sapnininkai, apie 2000 m. pr. Kr. 1 ), kur visi sapnų simboliai turi tik vieną reikšmę. Taigi tai nėra eilinis tradicinis žinynas. Kitas kraštutinumas yra tvirtinti, kad dėl sapnų simbolių daugiareikšmiškumo rašyti sapnininkus - beprasmis dalykas. Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung) sapnų aiškinimo seminaruose (1936-1941 m.) 2 akcentuodavo, kad sapnų simbolius ir vaizdinius galima išaiškinti ir nepažįstant sapnavusiojo asmens. Nuo neatmenamų laikų žmonija susiduria su panašiomis pasikartojančiomis situacijomis, kurios nulemia tai, kad sapnuose matyti vaizdiniai ir simboliai kartojasi. Nors laikotarpis ir asmeninio gyvenimo detalės keičia ir konkretina protėvių gyvenimo situacijų pagrindu susiformavusius simbolius, iš esmės sapnuose matome tuos pačius vaizdinius. Remdamasis tokiais samprotavimais, pabandžiau šiuolaikiškai pažvelgti į sapnų simbolius ir apibendrinti jų sunkiai apibrėžiamą prasmę:

1. Kiekvienas vaizdinys žinyne aiškinamas keleto aspektų požiūriu:

a) Sapne regėtas vaizdinys gali ir keli tam tikrą iššūkį, ir jį patvirtinti. Kiekvienas susapnuotas vaizdinys tam tikra prasme yra iššūkis, nes reiš kia naują požiūrį ar kitokią, nei įprasta šį sapną regėjusiam žmogui, elgseną. Sapno vaizdinys parodo, ko tam žmogui stinga realiame gyvenime. K. G. jungas šį reiškinį pavadino „papildomąja sapno funkcija", mat sapnas papildo įprastą žmogaus požiūrį ir gyvenimo būdą. Sapno patvirtinamasis aspektas aiškinamas tuo, kad žmogus tą vaizdinį regi, kai yra pasirengęs su sapnu susijusiems potyriams ir sapne užkoduotai žiniai.

b) Kiekvienas sapne matytas išorinio pasaulio daikto ar situacijos vaizdinys gali būti traktuojamas kaip tokį vaizdinį sapnuojančio žmogaus vidinio pasaulio simbolis. Sapno vaizdinys ar simbolis gali reikšti sąsają su atitinkamu objektu arba mūsų santykį su mūsų pačių kūno dalimis ar pasąmonės klodais, kuriuos tas objektas simbolizuoja. Pavyzdžiui, jei sapne regime namą, tai gali reikšti tikrą namą (tėvų namai; kažkas, ką norėtume turėti; namas, kuriame gyvename, ir pan.) arba mūsų sielą ir kūną, kuriuos dažnai simbolizuoja namo vaizdinys. Paprastai sapnuotojui svarbu suvokti abu aspektus. K. G. Jungas abu šiuos požiūrius į sapną traktuoja kaip „objekto lygmenį" (objektas suprantamas tiesiogiai) ir kaip „subjekto lygmenį" (sapne regėtas objektas turi tiesioginį ryšį su sapnuotojo asmenybe).

2. Žinyne teikiamuose aiškinimuose pamatysite, kad tą patį sapno simbolį įvairios kultūros ir psichologijos mokyklos traktavo skirtingai. Greta mano paties sapno simbolio interpretacijos rasite ir nuorodas, kaip panašius sapnų simbolius aiškino žinomos psichoanalizės mokyklos ir kiek tai tikslinga, tai pat ir kitų, dažniausiai ne europietiškų kultūrų sampratą. Dėl praktinių sumetimų ir norėdamas palengvinti naudojimąsi žinynu, aš papildomai pateikiu tik tas interpretacijas, kurios man atrodo aktualios ir galėtų būti naudingos šiuolaikiniam sapnų aiškinimui.

3. Aprašydamas sapnų vaizdinius ir simbolius, aš nesiremiu nuo Zigmundo Froido (Sigmund Freud) laikų tradiciniu požiūriu, kad sapnas neišvengiamai sietinas su psichikos vystymosi sutrikimais. Mano patirtis rodo, kad susapnuoti vaizdiniai dažnai rodo, kam žmogus tuo metu yra pasirengęs, arba yra nuoroda į tai, kuria linkme jis galėtų pakreipti gyvenimą. Todėl, mano manymu, sapno vaizdinys sietinas ne tik su sapnuotojo praeitimi, bet ir su ateitimi.

4. Aprašydamas kiekvieną sapno simbolį - kiek leido galimybės - stengiausi pateikti praktinius orientyrus. Todėl kartais skaitytojui pateikiu klausimų, kad atkreipčiau dėmesį į jo gyvenimo patirtį. Laikausi nuomonės, kad nors ir nedera vaidinti pamokslininko ir primygtinai piršti savo nuomonės, labai dažnai kiekvienam iš mūsų reikia impulso, kad sapno prasmės išsiaiškinimas paveiktų kasdienį gyvenimą. Aiškinimas baigiasi tuomet, kai sapno suteikta informacija pasinaudojama realiame gyvenime.