Tabakas: mėgavimasis (tačiau dėl to gailimasi), laisvalaikis, o kartu ir priklausomybė. —► Saldumynai, —► dūmai, —► rūkas.

Tabletė: - tabletės. vaistai, —► kontraceptinės

Taburetė: pakyla kaip podiumas, tačiau ne visai patikima vieta sėdėti. Žmogui reikia didesnio saugumo, atramos (atlošo) ir ryšio su žeme. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sėdėti ant taburetės simbolizuoja pagarbą.

Taikinys: tikslingumas ir sugebėjimas siekti tikslo. Tradicinė (liaudies) interpretacija: jei pataikote į taikinio centrą, tai reiškia laimę, jei nepataikote - artinasi nelaimė.

Taisyklė: tai dėl įpročių ir originalumo priešpriešos kylanti įtampa. Ar jūs pats nustatote taisykles, ar laikotės kitų primestų taisyklių? Laikotės taisyklių ar jas laužote?

Takelis: nuoroda į asmeninį kelią. Tvirtai žingsniuojama savo gyvenimo keliu. Tačiau tai gali reikšti ir nuorodą j sunkumus gyvenimo kelyje.

Taksas: tai geras draugas, kuris mums nepadeda, tačiau yra linksmas. Reikėtų pamąstyti apie gyvuliškąjį pradą (mumyse) ir atkreipti dėmesį į instinktus. Reikėtų atsikratyti „šuniškų" savybių.

Taksi: jūs ne pats judate savo (gyvenimo) keliu, nors ir pasirenkate tikslą.

Talija: Tokį sapno simbolį dažniausiai regi tie, kurie nori numesti svorį, —► diržas, —► pilvas.

Talismanas: —«- amuletas. Būtina atkreipti dėmesį, kas vaizduojama arba kas parašyta ant talismano. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie pavojų, ypač žmonių susibūrimo vietose.

Talpykla: *■ skrynia, —► dėžutė. Labai svarbus tos talpyklos turinys. Anot Froido, tai moteriško seksualumo simbolis, Jungo nuomone, tai paslaptis (plg. Pandoros skrynia, kuri žmonijai atsiunčiama ir iš kurios pasklis blogybės, jei žmonės tą skrynią atidarys).

Tamsa: kaip ir —► užtemimas. Šis simbolis paprastai susijęs su šešėlių simbolika, kur šešėlis simbolizuoja kažką nematoma. Žmonių, jausmų, minčių, veiksmų ir situacijų, kurių nesuprantame, baimė. Derėtų iš akių nepamesti kelio. To, kas slepiasi tamsoje, negalite perprasti. Miglotos prielaidos, nežinia, paslaptis ir abejonė. Dažniausiai ženklas, kad reikia pasitelkti sąmonės jėgas (—► šviesa): t. y. tamsą reikėtų nušviesti (dvasios) šviesa ir išmokti gyventi su tuo, ko nesuprantame.

Tarmė: Jei tai jūsų paties tarmė, tuomet šis simbolis yra nuoroda į tapatumą arba dvasinį sustabarėjimą. Jei tai kažkokia kita tarmė, tai nuoroda į dar nežinomas jūsų asmenybės puses. Labai svarbu išsiaiškinti, kas jus galėtų sieti su šia tarme.

Tarnas: kaip ir —► vairuotojas, simbolizuoja būtiną nuolankumą ar per didelį paklusnumą, tai nuovokumo simbolis, bet gali reikšti ir tingėjimą.

Tarnyba: bandymas kažką pasiekti (viešojo gyvenimo užduoties prasme), norint eiti tam tikras pareigas. Ryšys su garbės troškimu: ar esate garbėtroška, o gal turėtumėte labiau siekti garbės. Sąstingis, užsispyrimas ir tam tikro visuomenės sluoksnio manieros. Bendradarbiavimas, dalykiškumas ir kt.

Tarpukalnė / plyšys: gyvenimo kelyje reikės didelių pastangų. Jaučiatės suvaržyti, kaip aiškinami ir —► apsiausties, —► gintaro, —► spąstų ir —► kaimo simboliai. Visų krypčių psichoanalitikų nuomone, tai moteriško seksualumo simbolis.

Tatuiruotė: ryžtas, narsumas ir vyriškumas. Tai savo odos demonstravimas ir ekscentriška bei jutiminė saviraiška.

Taurė: pirmiausia reikėtų savęs paklausti, ar sapne tik nekankino troškulys; —'■gėrimas, —► vanduo. Jei sapnuojate taurės simbolį, labai svarbu, kaip ją spontaniškai pavadinsite: bokalas, taurė, stiklinė, o gal net Gralio taurė. Skirtingi pavadinimai atspindi skirtingas nuotaikas ir suvokimą, todėl skiriasi ir šio simbolio interpretacija. Taure vadinamas indas paprastai reiškia ypatingą indą (ne kažkokią paprastą stiklinę!). Duodantysis (pvz., Gralis). Paslaptis. Tačiau tai ir gyvenimo džiaugsmas, karjera bei prabanga, kaip simbolizuoja ir —* austrės, —► balionas bei —► šampanas. Įspėjimas dėl alkoholizmo. Paprastai šis simbolis reiškia kančią ir mirtį arba aukštesnių tikslų paieškas (plg. legenda apie Gralio taurę bei nuostabi Emos Jung sukurta šios legendos interpretacija knygoje „Gralio legenda psichoanalizės požiūriu"). Taurė paprastai pripildyta skysčio, kuris reiškia mūsų jausmus ir poreikius. Taurė suteikia tiems jausmams ir poreikiams (dažniausiai dvasinę) formą. Perkeltine prasme šis simbolis reiškia dvasinę raidą ir emocinę pažangą. Dar viduramžiais panašią reikšmę turėjo ir užduotis rasti Gralio taurę. Krikščioniškoje simbolikoje taurė sietina su Kristaus širdimi ir krauju. Iš kokios medžiagos padaryta taurė? Ko ji pripildyta? Gal tai nuodai? Tačiau kyla klausimas, kas iš viso yra nuodai. Klasikinėje psichoanalizėje tai moters seksualumo simbolis (plg.: Gėtės [Goe-the] baladė „Tulės karalius").

Teatras: Reikėtų žvelgti į gyvenimą paprasčiau, stengtis nekelti scenų. Tuštybė ir pripažinimo troškimas, o kartu ir žmogaus svajonių bei idealų išraiška. Teatre sapnuotojas mato savo paties pasaulio modelį. —► Aktorius.

Teisėjas: tai aukštesniojo „Aš" simbolis, įspėjantis apie pernelyg drąsius poelgius. Teisėjo simbolis gali būti ir nuoroda į teisingumo paieškas. —► Teismas.

Teisininkas: teisingesnio savęs suvokimo ar vertinimo poreikis, „teisingo" sprendimo asmeniniame gyvenime paieškos. Įsigalioja tam tikri reikalavimai. Tai teisingai pasirinkto elgesio (ir su savimi) simbolis.

Teismas: sąžinės priekaištai; žmogus pats save teisia. Turėtumėte būti ne tokie griežti sau. Teisingumo paieškos. Ar trokštate „tai" visuomet daryti teisingai? Ar jums svarbu pakreipti savo gyvenimą tam tikra aiškia linkme? Kokie yra jūsų orientyrai?

Teismo procesas: Jei esate kaltinamasis, įdėmiai įsiklausykite, kuo jus kaltina. Jei esate ieškovas, įsiminkite, kokia žala jums buvo padaryta. Jei esate —► teisėjas, tai ir gyvenime turėtumėte elgtis objektyviai, dalykiškai ir teisingai. —>• Advokatas.

Tėkmė: leidžiate, kad jus neštų. Nenoras kontroliuoti, panaši reikšmė kaip ir —► upės bei —► vandens. Ar jus neša gyvenimo srovė? Ar jus gyvenimas stumia į priekį?

Telefonas: Šis simbolis dažniau pasitaiko vyrų sapnuose ir yra nuoroda į gerus ryšius. Kartu tai ir puikaus sutarimo su savo „Aš" antrąja puse simbolis. Būtina atkreipti dėmesį, ar pavyko prisiskambinti, ar ne. Jei nepavyksta prisiskambinti, tai nuoroda į bendravimo sunkumus. Jei gedimą pavyksta pašalinti, tai sapnuotojui pavyks pagerinti bendravimą su aplinka. Atkreipkite dėmesį į savo bendravimo struktūrą (ypač su partneriu).

Telegrama: laiškas. Kažkas skubaus ir svarbaus.

Teleskopas: Jums derėtų į kažką įdėmiau pasižiūrėti, o gal jums būtina į kažką pažvelgti per atstumą?

Televizoriaus žiūrėjimas: atvirumas, bendravimo džiaugsmas ar bendravimo stoka, bukumas, paviršutiniškumas ir ignoravimas. Tai gali būti sapno vaizdinio atspindys. Noras susiorientuoti. Ar jus rodo per televizorių, ar jūs pats žiūrite televizorių? Atkreipkite dėmesį į tai, kokia programa rodoma (programa nusako vidinę sapnuotojo būseną).

Tepalas: gydymas (sapne gydomi ir dvasiniai sužeidimai).

Teptukas: vienpusiškas žmogus. Arba nuoroda į meną ir harmoniją. Psichoanalitikų teigimu, tai seksualumo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: norų išsipildymas.

Terasa: žmogus atsiduria naujoje (paprastai viešoje) aplinkoje ir pasirodo išoriniam pasauliui. Poilsis ir laisvalaikis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: palikimas užtikrins aukštesnę padėtį.

Termometras: dažniausiai tai nuotaikų barometras. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laukia pasikeitimai gyvenime.

Testamentas: siekis sutvarkyti savo gyvenimo reikalus ir apžvelgti nugyventą laikotarpį. Mirties baimė arba tikimasi praturtėti neįdėjus pastangų. Palikimas paprastai reiškia gilinimąsi į savo praeitį. Šiame procese žmogus dažnai susiduria su savo talentais ir gebėjimais. Prasmės ieškojimo simbolis. Vaisingumo ir norų išsipildymo troškimas, ypač jei užbaigtas tam tikras gyvenimo etapas.

Teta: kaip ir kiekviena moteriškos lyties būtybė, vyro sapne simbolizuoja jo moteriškąjį pradą. Moters sapne tetos simbolis paprastai yra nuoroda į sapnuotojos šešėlinę pusę ir tik išimtiniais atvejais - nuoroda į idealą. Tai moteriškumas, kurio ilgimasi. Tetos, kaip ir —► dėdės figūra, simbolizuoja sveiką žmogaus protą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas.

Tėvai: —►tėvas, —► motina. Tikimasi išorinės pagalbos, kaip aiškinami ir —► gydytojo, —► vaistų, —► vaistinės simboliai, tik čia pavojus kur kas mažesnis. Neretai toks sapnas reiškia suaugusiųjų vaikiškumą. Dažnai tai nuoroda į išsvajotus tėvus, kai trokštama būti geru tėvu ar gera motina. Ar pakankamai rūpinatės savimi? Ar pats sau atrodote mielas tėvelis?

Tėvas: —► viršininkas, —► mokytojas, —► karalius. Gyvenimo įstatymų mokytojas (Asper, K.; Nell, R.; Hark, H.: Kinder-traume, Muttertraume, Vatertraume, (Walter) Freiburg, Olten 1990). Archetipinė tėvo figūra reiškia saugumo, tvarkos, autoriteto troškimą, sugebėjimą siekti tikslo (Marsas) ir pasąmonę —► saulė). Tai neretai sąžinės priekaištų simbolis. Kai kyla problemų bendraujant su tėvu, sapne pasirodo, kad tėvas kaip —► popiežius arba kaip Viešpats Dievas valdo sapnuotojo pasaulį. Pagal Jungą, tai gimdančioji ir formuojančioji jėga, esminis dvasinis principas, tas, kuris veda į gyvenimą.

Tėvynė: saugumą galinti suteikti pasaulio vieta, kurios ieškote arba kurią suradote. Sis vaizdinys dažnai susijęs su —► tėvų bei —«• tėvų namų simboliais, bet su amžiumi ryšys tarp tėvynės ir tėvų turėtų silpnėti. Ramybės ilgesys, įsišaknijimas ir priklausymas kažkam. Tradicinė (liaudies) interpretacija: gerovė.

Tėvu namai: atsiskyrimas nuo —► tėvų, nauja pradžia (ypač jei išsikraustoma iš tėvų namų). Saugumas, panašiai kaip ir —► šeimos, —► užsakų, —► šaligatvio ar —► valdininko simboliai. Nuoroda į nesavarankiškumą. Jei susapnuojate tokį sapną, turėtumėte savęs paklausti, kaip prabėgo vaikystė. Kaip susiję jūsų vaikystės išgyvenimai su šiandieniniu gyvenimu? Be to, tai klausimas apie tėvystę: ką gi norėtumėte paleisti į pasaulį?

Tigras: —► leopardas. Šis simbolis dažniau pasitaiko moterų sapnuose. Tai stiprios meilės troškimas arba tokios patirties baimė. Tigras, kaip ir —► liūtas, yra gyvenimo jėgos ir aistros simbolis (tigras dažniau simbolizuoja moteriškojo seksualumo energiją, —► liūtas - vyriškojo). Tigras labai stiprus, jis puola iš pasalų. Tigras gali simbolizuoti ir didelę netektį. Šintoizme (sen. japonų religija) tigras vaizduojamas kaip šventas, žmones ryjantis plėšrūnas, negailestinga siaubo ir baimės personifikacija. Jungo nuomone, tigras simbolizuoja moteriškus seksualinius instinktus, kaip —► katė, —► lokys ir —► gyvatė.

Tikslas: Kaip ir —► taikinys, šis simbolis nurodo tikslingus veiksmus arba yra nuoroda į tai, kad reikėtų laikytis atstumo. —► Šaulys.

Tiltas: Kaip ir mitologijoje, taip ir sapnuose tiltas dažnai tampa tilto virš bedugnės simboliu. Sapne tai dažnai būna pavojaus nukristi vieta, vieta, kur peržengiama tam tikra riba. Krikščionis nuo tokių pavojų saugo Jonas Nepomukas (tiltų globėjas). Pavyksta susitaikyti, įveikti prieštaravimus. Jei sapnuotojas pasitiki savim, jam pavyks įveikti bedugnės baimę, tiltas taps platesnis ir patikimesnis, tačiau jis vis tiek išliks potencialia pavojaus vieta. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip atrodo tiltas, iš kokios medžiagos jis padarytas. Ką jaučiate, stovėdamas ant tilto? Jūs dvasiškai pasikeitėte, jei perėjote tą tiltą, - įvyko kažkokių pokyčių (esate jau kitame krante). Korano interpretacija: tiltas virš pragaro yra siauras kaip siūlas, taigi tokį tiltą gali pereiti tik teisuoliai. Keltų mitologijoje baimės tiltas irgi yra siauras kaip siūlas. Tiltas paprastai veda virš bedugnės, kurioje tūno dvasios, velnias ar net slepiasi Dievas. Sapne dažnai tenka kažką paaukoti, norint pereiti tiltą. Todėl ant tiltų kartais stovi koplyčios, kuriose atnašaujama auka (Paryžius ir Lydsas). Jungas paprastai traktuoja tiltą kaip jautrias sąmonės vietas. Psichologijoje, anot Jungo, tiltas simbolizuoja trapią ir jautrią psichiką, kuriai įtaką gali padaryti pasąmonė. Tiltas simbolizuoja ir sąmoningumo tęstinumą, mat susieja atskiras sąmonės dalis.

Tinklas: norima kažką pagauti arba kažką suvokti. Nepriklausomybės praradimas, gundymas, bet gali reikšti ir seksualinę grėsmę. Tinklas gali simbolizuoti ir sistemišką jausmų ir poreikių, minčių ir požiūrių raizginį. Tai aiški nuoroda į kompiuterių tinklą, tad ir į ryšį su kitais žmonėmis.

Tramvajus: Kaip —► traukinys ir —► autobusas, tai kolektyvinio judėjimo priemonės simbolis. Ar jums reikia kitų žmonių, kad galėtumėte judėti toliau?

Transporto priemonė: —► važiavimas. Judėjimo laisvė. Norite išvykti. Norite judėti, kažkur atsidurti. Atitinkama transporto priemonė rodo, ar patys keliaujate savo gyvenimo keliu, kaip jums sekasi judėti į priekį. Tai gali būti ir dvasinio savarankiškumo bei jūsų dinamiškumo simbolis.

Traukinio mašinistas: —► geležinkelis. Bendravimo džiaugsmas ir komunikacija. Traukinio mašinistas gali būti traktuojamas ir kaip sielos vedlys (kelionės vadovas, kelrodis). Jis žino, kuria kryptimi vyks kelionė.

Traukinio palydovas: kontrolė. Ar važiuojate teisinga kryptimi?

Traukinio vagonas: panaši reikšmė kaip ir —► geležinkelio stoties ar —»• perono. Sis vaizdinys dažniausiai simbolizuoja kelionę. Būtina atkreipti dėmesį, kokius žmones sutinkate traukinio vagone.

Trejetas: trejetas reiškia įtampą, dinamiką, ritmą (plg. Hėgelio [Hegel] dialektika) ir tobulumą (Šv. Trejybė). Tai dvasios simbolis, nes ji priskiriama trečiajai žmogaus sąmonės pakopai (po kūniškosios ir emocinės). Artimuosiuose Rytuose trejetas laikomas šventu skaičiumi. Trejetas paprastai visuomet siejamas su laiku: praeitis - dabartis - ateitis. Senovės Romoje likimo deivės paprastai būdavo trys (pvz., trys parkos [vert.: Nona, Decima ir Morta]. Nuo senų senovės moteriškumas apibūdinamas trimis aspektais: paauglystė (Artemidė), jaunystė (Hera), branda (Hekatė). Faustui tenka tris kartus šaukti Mefistofelį, kad šis pasirodytų. Petras tris kartus išsižadėjo Kristaus: tris kartus pakartotas veiksmas reiškia stebuklą, kuris įvyksta tikrovėje. Froido nuomone, tai nuoroda į vyro genitalijas. Anot Jungo, trejetas - mistiškas skaičius: trys nakties karalienės tarnaitės „Užburtojoje fleitoje", trys raganos „Makbete", trys norai, kurie išsipildys, trys auksiniai velnio plaukai brolių Grimų pasakoje. Visa tai sietina su pirmaprade trejybe: tėvas - motina -sūnus. Pagrindinis akcentas čia tenka vyriškos lyties kūdikiui, nes pagal Vakarų tradicijas (pvz., Kabaloje) trys yra nelyginis ir kartu pirminis bei tikras vyriškas skaičius. Be to, remiantis šia tradicija, tik vyriškos lyties kūdikis simbolizuoja giminės pratęsimą. Trys - kaip moteriškojo prado simbolis - labiau paplitęs Viduržemio jūros šalyse, kuriose buvo garbinamas deivių trejybės kultas, per Marijos garbinimą ir matriarchato atgaivinimą nepraradęs aktualumo ir mūsų laikais. Pasak Jungo, trejetas sietinas su velniu: alchemijoje instinktų pragaras vaizduojamas kaip trigalvė gyvatė (serpens mercurii). Mitologijoje trigalvė gyvatė paprastai reiškia šėtoną (Dantės „Pragare" velnias vaizduojamas su trimis galvomis kaip krikščioniškosios Trejybės antipodas). Jungo nuomone, skaičius 3 yra jaunystės ženklas, o nuo neatmenamų laikų Kinijoje bei patriarchalinėje antikos laikų Graikijoje buvo vyro lytinių organų ir jų atliekamų funkcijų simboliu. Prisiminkime Gėtės [Goethe] „Faustą": antroji tragedijos dalis baigiasi visiems žinomais žodžiais: „Moteriškumas amžinas / Mums suteikia sparnus" bei kreipimusi į Dangaus karalienę trijuose asmenyse: „Motina, mergele tu, / Tu - dausų valdovė" (12 102 ir 12 110 posmai).

Tremtis: svetimumo pojūtis, jausmas, kad žmogus atstumtas. Troškimas kažkam priklausyti. Gal išvydote tą savo dalį, kurią buvote išsiuntę „tremtin"? —► Eremitas.

Trikampis: sudvasinimas, moteriško seksualumo simbolis, jei trikampio viršūnė nukreipta į apačią. Vyriškumą simbolizuoja į viršų nukreipta viršūnė (žr.: geometrinės figūros tantrose ir trikampiu išsidėstę vyrų ir moterų gaktos plaukai). Tradicinė (liaudies) interpretacija: meilės trikampis.

Trimitas: siekiama atkreipti dėmesį į save ir pažadinti snaudžiančią energiją. Didžiulės energijos išraiška.

Trintukas: kažkokio įvykio pėdsakų panaikinimas, atsikratymas, faktų ignoravimas ir pamiršimas; klaidingi, neužtikrinti jausmai.

Triukšmas: tai gali būti realus triukšmas, pasiekęs miegančiojo ausis. Gal siekiate, kad į jus kreiptų daugiau dėmesio, arba jums to dėmesio kasdieniame gyvenime trūksta.

Triušis: kiškis.

Troleibusas: —► autobusas.

Troškulys: dažnai tai realus troškulys miegant. Vidinis nerimas. Dažnai sapnuojamas, kai gyvenime iškyla kažkokių kliūčių. Svarbu atkreipti dėmesį, ko esate ištroškę. Dažnai gali reikšti dvasinį ilgesį.

Tualetas: tai pagrindo čakros (Mulad-haros) zona, kurioje gyvena Kundalini. Nuoroda į išsilaisvinimą nuo nesuvirškintų problemų likučių. Reikėtų kažko atsisakyti. Nuo neatmenamų laikų tualetas traktuojamas kaip gūdi, nemaloni vieta (kaip ir visos su gamtiniais reikalais susijusios vietos sapnuose turi kažką demoniško). Tai draudžiamo seksualumo (homoseksualumas ir masturbacija) vieta, erdvė, kupina pavojų ir siaubą keliančių veiksmų. Tai vieta, kur veisiasi dvasios ir velniai, todėl anksčiau tualetai niekad nebūdavo įrengiami gyvenamajame name. Tualetas - vieta, kupina tabu, kupina nutylėjimų ir draudimų, čia prasideda seksualumas, sklando brendimo laikotarpio fantazijos. Šis sapno simbolis paprastai reiškia, kad žmogus suvokia, jog viskas turi pabaigą, ir nurodo, kad materialūs dalykai kažkada baigiasi, tampa beverčiai, tačiau kažko pabaiga reiškia ir įvykdymą bei tobulumą. Šia prasme reikšminga ir alchemikų idėja, kad mėšlą galima paversti auksu (plg.: „Avinėli, pasipurtyk"). Iš esmės tualetas - tai pokyčių vieta. Sis simbolis beveik visuomet rodo besiartinančius pasikeitimus: privalote kažko atsisakyti ir taip pakreipti gyvenimą teigiama linkme. Skandinavų Torsteino sagoje karalius Olafas įspėja svečius, kad vieni neitų naktį į tualetą, nes pateks į —«• velnio pinkles. Sigurdos sagoje tualetas taip pat vaizduojamas kaip dvasių susibūrimo vieta. Jungo teigimu, tai didžiausio kūrybiškumo vieta.

Tuja: medis. Žmogaus augimas. Plg. Rilkė [Rilke]: „Aš, tas, kur trokšta augti, apsidairau, štai medis auga manyje." Dangaus ir žemės ryšys.

Tulpė: tai dažniausiai moterų ir labai retai vyrų sapnuose pasitaikantis simbolis. Ryšys su gamta. Kaip ir kitų gėlių, tulpės simbolis paprastai turi seksualinį atspalvį. Tradicinė (liaudies) interpretacija: greitai įvyksiančios sužadėtuvės ar slaptos jungtuvės.

Tunelis: Šis sapno simbolis paprastai siejamas su gimimo potyriais. Atskaitos taško prisiminimas. Atgimimas. Tunelyje paprastai susitinkame su pasąmone. Froido nuomone, šis simbolis reiškia lytinius santykius (ypač, jei į tunelį įvažiuoja ar iš jo išvažiuoja traukinys).

Turgus / turgaus aikštė: tai sapnuotojo santykiai su visuomene. Sis simbolis rodo žmogaus santykių su išoriniu pasauliu pobūdį, sąsajas ir ryšius. Viešumas, prekyba, bendravimas, skubėjimas ir nervingumas, jei turguje kažkas vyksta. Tuščias turgus - nuoroda į vienatvę. Tai gali būti ir vidinių asmeninių santykių atspindys arba santykių su aplinkiniu pasauliu suvokimas.

Turtai: tai visaverčio ir dinamiško (dvasinio) gyvenimo ilgesio išraiška. Turtai ir —► pinigai sapnuose visuomet sietini su psichine energija. Tačiau tai gali būti įspėjimas apie nereikalingą kuklumą arba pernelyg didelius lūkesčius. Jūsų būtis ir asmenybės ypatumai ir yra didžiausias jūsų turtas. Kaip jūs sutariate su aplinkiniu —► pasauliu, kaip sugebate išsaugoti savo išskirtinumą ir tuo praturtinti pasaulį? Tai esmė. —► Kaina, —► lobis.

Tvarkaraštis: gerai organizuotas darbas, tvarka ir disciplinuotumas. Tačiau kartais toks sapnas gali būti nuoroda į sustabarėjusį mąstymą ir darbą, kai viskas sudėliota į „stalčiukus". —► Ritmas.

Tvarstis: parama, pagalba ir saugumas, kaip ir —► vaistinė bei —► vaistai. Kova (stipriai suveržti tvarsčiai), pančiai ir kliūtys.

Tvenkinys: Stovintis vanduo dažnai simbolizuoja erotinius jausmus. Jei vandens paviršius ramus, tai nuoroda į subalansuotas emocijas. Tačiau jei prisiminsime patarlę: „Tyli kiaulė gilią šaknį knisa", šiuo atveju ramus vanduo paprastai reiškia gilią prasmę ir jausmų gilumą. Drumzlinas vanduo dažniausiai yra nuoroda į (seksualinius) konfliktus.

Tvirtovė: —► pilis—► rūmai. Prieglobstis, tėviškės paieškos, neįveikiamumas, atostogų prisiminimas, troškimas atsipalaiduoti. Būtinybė ar siekis apsiginti arba ta gynyba yra per stipri, per didelis uždarumas. Pagal Froidą, tai moters ir moteriškumo simbolis.

Tvora: atsiribojimas ir saugumo arba ribotumo jausmas. —► Siena, —► dalybos.