Ugniavietė: —► ugnis. Namų jaukumas, saugumas, reikšmė kaip ir —«• tėvų namų., - virimo, —► kepimo ir —► kepsnio. Jungo nuomone, tai reiškia pasikeitimą, alcheminį procesą, kažkokio dalyko išsiaiškinimą.

Ugnis / liepsna: —► gaisras. Dvasios taurumas. Psichinė ir fizinė energija (gyvenimo liepsna), valia, griūties pavojus, sunaikinimas, suardymas ir pasikeitimas. Seksualinė aistra iki visiško išsekimo (sudegti liepsnose) arba pasitenkinimą sukelianti sąmoninga aistra. Troškimas su kažkuo susilieti ir vienijanti jėga, tačiau tai ir priešybių pašalinimas. Visos tautos įžiebdavo ugnį didelių švenčių ar pasikeitimų išvakarėse. Kremavimas turėtų pagreitinti atgimimą —► pelenai). „I Dzing" („Permainų knygoje" [vert.: seniausia žinoma filosofijos knyga, V a. pr. Kr.]) ugnis reiškia pastovumą ir šviesą. Ugnis, kurią kaip kūrybinę žmogaus jėgą Prometėjas pagrobė iš dievų, turi panašią dievišką reikšmę kaip ir velykinės žvakės liepsna. Heraklitas sukuria pasaulį iš ugnies ir ugnimi sunaikina jį. Heraklitui (taip pat ir Jungui) ugnis yra tikrasis gyvenimo simbolis, taigi dėl tos pačios priežasties krikštavaikiui krikštynų metu dovanojama deganti žvakė. Germanų mitologijoje tuomet, kai sąmonė nustoja vadovauti, įsiplieskia didžioji ugnis, prasideda pasaulinis gaisras. Tačiau skaistykla atlieka apsivalymo funkciją (alchemijos/?Mn/zcar/o), atskiria grūdus nuo pelų (plg.: Dantės [Dante] „Dieviškoji komedija" - prieš įžengiant į dangų tenka pereiti liepsnas, kad visi nešvarumai būtų išvalyti). Alchemikų vizijoje pats Dievas dega dieviškos meilės liepsnose. Anot Jungo, pragarą sudaro liepsnos, nes ten viskas sunaikinama. Pragaro ugnis simbolizuoja amžinąją kančią, skaistykla - apsivalymą. Nemažai ugnies kaip apsivalymo, šviesos ir vaisingumą skatinančios energijos simbolio apraiškų rasite Freizerio (Frazer) [vert: 1854-1941, škotų antropologas ir religijotyrininkas] kūrinyje „Auksinė šaka". Majai laikė ugnį dievų motina žemės gelmėse. Ugnies kaip motinos simbolio vaizdinys randamas  daugelyje senųjų kultūrų. Jungo nuomone, ugnis beveik visuomet reiškia gyvenimo centrą, vietą, kur šilta ir šviesu, kur galima sušilti ir pasigaminti maisto. Ugnis reiškia prieglobstį, namų židinį. Ugnis - pirmapradis žmogaus elementas ir gyvybinė energija. Ugnis - vyriškumo simbolis, artimai susijęs su šviesos, —► saulės ir ypač —► žaibo simboliu (plg. Dzeusas ir Votanas [vert.: germanų dievas]). Ji simbolizuoja vyriškojo archetipo instinktų dominavimą ir aktyvumą moters ir vyro kūne. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėja, kad reikia būti atsargiam.

Ūkanos: neaiškumas, kaip ir —► tamsos simbolis, tik ne toks didelis. Panaši reikšmė kaip ir —► garu ir —► rūko (Neptūno simbolio).

Ūkininkas: Miestiečio sapne ūkininko simbolis reiškia paprasto ir su gamta susijusio gyvenimo troškimą, kaip ir —► arimas, —»■ varpa bei —► sodyba. Sis vaizdinys beveik visuomet sietinas su vaisingumu (visomis prasmėmis), nes ūkininkas sodina, kad užaugintų derlių. Ką jums reikėtų padaryti, kad galėtumėte nuimti derlių? Kokio derliaus norėtumėte?

Undinė: Pirmą kartą undinę paminėjo Pa-racelsas savo knygoje „Liber de nymphis, sylvis, pygmaeis et salamandris" („Knyga apie nimfas, silfides, nykštukus ir salamandras") 1589 metais. Remiantis Grimo „Vokiečių mitologija", undinė - magiška vandenų būtybė, panaši į laumes, elfus, vandens ar šulinio dvasias, Sniego karalienę ir pan. Tai būtybė, kurią reikia išvaduoti. Kaip ir sirenos, undinė įvilioja jaunus vaikinus į jūros gelmes. Pasakose vaikai įkrenta į —► šulinį —► kritimas) ir patenka į undinės pinkles. Undinių giesmės paralyžiuoja žmogaus valią ir taip jį pavergia. Undinės yra ir šviesos dvasios. Pasitaiko ir vyriškos lyties būtybių (tačiau labai retas sapno simbolis), kurios yra baisios, kelia pasišlykštėjimą, panašios į kaukus. Sapnuotojas, išvydęs undinę, nesunkiai supras, kad tai jo paties troškimų ir moterų baimės išraiška. Undinė - moters troškimas identifikuotis ir vyro troškimai bei baimės (plg. H. K. Anderseno pasaka apie mažąją undinėlę). Undinė vilioja sekti paskui ją į karaliją, kurios „žaižaruojantis paviršius slepia neišmatuojamas gelmes", kaip teigia Jungas. Jo nuomone, vandens mergelių karalystė simbolizuoja kolektyvinę pasąmonę. Undinė - gyvenimo ir vidinės brandos simbolis, ji nuolat balansuoja ant ribos. Undinė paprastai pasirodo sapne, kai jaunuolis tampa vyru, o mergina - moterimi. Undinė neturi sielos, tad ji siekia pavergti žmogaus sielą. Jungo teigimu, undinė simbolizuoja instinktų lygmenį, pradinį laiptelį link nuostabios moteriškos būtybės (ANIMA).

Ungurys: —► gyvatė. Sapne šis simbolis dažniausiai pasirodo, kai jaučiamės sukaustyti ir išsekę. Ungurys simbolizuoja gyvybingumą. Tačiau tai gali būti ir nostalgiškas noras vėl tapti —► žuvimi ir gyvenime jaustis taip kaip žuvis —► vandenyje (slysti kaip ungurys). Ungurys gali reikšti ir šaltumą (atstumą). Labai svarbi vandens, kuriame ungurys plaukia, kokybė. Jei jaučiate pasišlykštėjimą unguriu, tai vaikiško seksualumo ignoravimo simbolis. Tokią pat reikšmę turi ir troškimas pasprukti nuo ungurio. Psichoanalizės požiūriu, ungurys traktuojamas kaip penio ar geidulingo seksualumo simbolis.

Uniforma: autoritetas. Veiklumas, ambicijos ir valdžios siekimas, tačiau kartu ir saviraiškos stoka bei silpna savojo „Aš" diferenciacija. Tai nuoroda į pernelyg sustabarėjusią tvarką arba tvarkos trūkumą. Moterų sapnuose šis simbolis gali reikšti, kad bijomasi stipraus vyro. Uniforma yra ir nuoroda į tai, kad trūksta individualumo, nuoroda į pasikartojančius, serijinius dalykus. Froido teigimu, uniforma simbolizuoja nuogumą, kurį ji pridengia.

Universitetas: —► mokykla. Motinos simbolis (alma mater), tačiau ir vyrų dominavimo sritis. Intelektualiosios gyvenimo pusės simbolis. Žmogus siekia viską perprasti.

Uodega: tai seksualumo, bet kartu ir —► velnio simbolis.

Uogos: džiaugsmai ir malonumai. Noras valgyti uogas dažnai reiškia seksualinius poreikius. Tai gali būti ir perspėjimas dėl neatidumo (tokia uogų simbolio prasmė jau buvo žinoma senovės Persijoje). Noras gyventi sveikai, būti arčiau gamtos, kaip aiškinami ir —► ūkininko, —► arimo, —► varpos bei —«• sėjos simboliai.

Uola: —► kalnas. Dvasinė, kūno ir / arba sielos stiprybė. Užsispyrimas. Kažkokia kliūtis jūsų kelyje. Senovės egiptiečių sapnų aiškinimuose: to, kuris kopia į uolos viršūnę, laukia kliūtys. Pagal Froidą, tai vyro lytinio organo simbolis. Šiuolaikinė sapnų interpretacija: siekiama aukštų tikslų, tačiau tai nelengvas kelias. Trokštama apžvelgti savo gyvenimą. Kaip ir —>■ kopimo simbolis, uola gali reikšti sunkų kilimą visuomenėje. —► Skardis, —► kliūtis, —► egzaminas, —► viršūnė.

Uostas: nuo gyvenimo audrų sauganti vieta. Gebėjimas kontroliuoti gyvenimą sunkiose situacijose, tačiau galima ir gyvenimo baimės reikšmė, saugumo troškimas, kaip aiškinami ir —► plūduro, —► inkaro, —► arkos, —► pylimo (užtvankos) bei —► šeimos, —► tėvų namų ir —► užsakų simboliai. Tačiau toks sapnas gali raikšti ir vidines kliūtis. Tai dažnai reiškia santuoką ir kartu nuotykių kupiną bei niekšingų poelgių vietą. Jei į uostus užsukama tik trumpam: veiklumas ir pasitikėjimas savimi. Tradicinė (liaudies) interpretacija: gali reikšti gerus laikus arba apgaulės išsiaiškinimą.

Upė: —► srovė, —* vanduo. Gyvenimo srovė ir laiko upė, —► tėkmė. Kruizas upe dažnai reiškia gyvenimo kelią. Galingi sūkuriai gali reikšti seksualinius sunkumus ir nereikalingus išgyvenimus. Atkreipkite dėmesį į vandens tėkmės pobūdį! Senovės Kinijos filosofai su upe lygina „Tao" (atsiduoti jausmams ir gyvenimo tėkmei).

Upelis: —► upė, —► vanduo. Jausmų tėkmė, jausmų atsisakymas ir praradimas, kaip ir —»• skardis. Ar turėtumėte labiau leistis nešami tos jausmų srovės, o gal per daug pasiduodate jausmų tėkmei? Panaši simbolio struktūra kaip ir —► skrydžio, *■ rogių, ar —► parašiuto. Ramybės ir gamtos ilgesys. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi šie judėjimą simbolizuojantys ženklai reiškia vidinius išgyvenimus.

Upėtakis: —► žuvis. Gyvenimo džiaugsmas, jūs galite laisvai plaukioti jausmų vandenyne. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sunkumų neliks, natūrali jausmų darna.

Uraganas: viesulas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: labai nepalankus ženklas, konfliktas.

Urna (rinkimų): jums suteikta galimybė tvarkyti gyvenimą taip, kaip norite.

Urna (su pelenais): —► mirtis ir nepastovumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: pagarba jaunesniam giminaičiui.

Uroboras: —► feniksas. Tai - pirmapradė būsena, kur nėra nei pradžios, nei pabaigos. Tai tobulas apskritimas (Em-pedoklio —► ratas (sfera) arba Platono veikale „Symposion"(„Puota") tobulo apskrito pirmykščio padaro vaizdinys). Jungo nuomone, šis simbolis reiškia lygmenį iki sąmonės (plg. Samuels / Shorter / Plaut: W6rterbuch Jungscher Psychhologie. Kosel, Mūnchen, 1989, p. 232 tt.). Šį sapno simbolį išsamiai nagrinėjo Jungas ir alchemijos sekėjai, jie laikė jį tobulybės bei aukštesniojo lygmens „Aš" išraiška —► ratas, —► nulis). Jei šis padaras veda pats save, jis miršta, kad vėl galėtų atgimti. Sau į uodegą kandantis gyvūnas yra ir seksualumo simbolis, nes jis pats save apvaisina: tai —► drakonas, apsivaisinantis faline uodega. Plg. mokslininko (chemiko) A. Kekulės fon Štradonico [Kekule von Stradonitz] (1829-1896) sapną apie uroborą, kuris jam nurodė raktą į benzolų chemines reakcijas (benzolo žiedas).

Urvas / duobė: —► plyšys. Moteriškas seksualumas. Arhetoforijų (mistinės vaisingumo šventės Didžiosios Motinos garbei) metu į duobę buvo metami falo formos duonos kepalai. Romoje į duobę (Lacus Curtius) buvo metamos monetos - apvaisinimo ritualo simbolis. Jei ta duobė labai gili - nuostoliai, netikrumas ir ateities baimė. Urvas simbolizuoja silpną vietą, t. y. tą mūsų (iš dalies ir kito žmogaus) sritį, kurios negalime suvokti. Ir pagaliau urvas yra žmogaus kilmės ir jo siekių simbolis. Froido ir Jungo teigimu, urvas - vienareikšmiškai seksualumo simbolis.

Ūsai: —► barzda, —► plaukai. Potencija. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nedidelis konfliktas.

Utėlė: nešvara, kraujasiurbio simbolis, kaip ir —► vampyras. Pasišlykštėjimas.

Uždanga: kažkas paslėpta (kas tai?). Apgaulė ir izoliacija, o kartu ir pagrįstas nuotolis. —► Tinklas, —► užuolaida, —► rūkas ir —► dūmai.

Uždusimas: Reikėtų išsiaiškinti, ar miegant jūsų iš tikro nekamavo dusulys (pvz., kaip dažnai būna sloguojant). Ar jaučiatės įspraustas į kampą? Turite neišspręstų problemų ar nesuprantamų minčių, kurios jums užgniaužia kvapą, jus varžo ir sukelia spazmus bei įtampą? Tai ne realus pavojus gyvenime, o troškimas įkvėpti daugiau —► oro, intelekto ir didesnio dvasinio aiškumo paieškų simbolis.

Užkardas: sunkumai užmezgant ryšį su žmonėmis (priešinga reikšmė —► svečio simboliui), neryžtingi veiksmai. Atsimu-šama į —► siena (valstybės), tačiau gana dažnai užkardo simbolis reiškia iššūkį.

Užkimti: žmogus netenka žado.

Užpakalinės durys:   panaši   reikšmė kaip ir —» užpakalinio kiemo. Dažnai toks sapnas gali reikšti išeitį. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Užpakalinis kiemas: slapta vieta, paslaptis. Neturtas ir pasąmonė. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sužadėtuvės.

Užpuolimas: panaši reikšmė kaip ir —>• pervažiavimo simbolio, tik kur kas agresyvesnė, be to, tai ir baimė netekti nuosavybės.

Užrašai: į kažką reikia atkreipti dėmesį, kažko nepamiršti.

Užsakai: palankus ryšys arba tvirtų santykių troškimas, —► nuotaka /jaunikis. Susitarimas ir patikimumas, kaip ir —► inkaro, —► šeimos, —► arkos simboliai.

Užsienio kalba: tai kito arba jūsų neatrastojo „Aš" kalba. Žmogus kažko nesupranta ar nenori suprasti. Jūsų užduotis išversti ir sykiu suprasti nepažįstamojo ir svetimšalio žodžius. Gal turėtumėte parodyti daugiau supratingumo, o gal demonstruojate pernelyg didelį supratingumą?

Užsienis: tai —► kita ir svetima. Sapnuotojas susiduria su naujovėmis. Vidiniame pasaulyje „užsienis" visuomet reiškia nežinomą pusę. Tai kelionės ar atostogų simbolis, ypač jei esate pervargę. Kokią reikšmę jums turi susapnuotoji šalis?

Užtemimas: —► tamsa. Tai šešėlio dalis, savo tamsiosios pusės tyrinėjimas, būtinas sąmonės aktyvumas. Išvystate savo šešėlius, o tai didelis žingsnis į priekį ir išsilaisvinimas. Egzistuoja ir „šviesieji" šešėliai (—► angelas, —>• fėja), bet tokia užtemimo simbolio reikšmė sapnuose gana reta.

Užtrauktukas: Šis simbolis susijęs su —»- nuogumu ir —► suknele / drabužiais. Neretai jis simbolizuoja —► kairės ir —► dešinės susijungimą.

Užtvara: simbolis sapnuojamas, kai gyvenime iškyla kliūčių. Sąmoningas atsiribojimas arba savęs varžymas.

Užuolaida: žmogus nori kažką nuslėpti (ginčas, „visa, kas vyksta už užtrauktų užuolaidų"). Jūs kažko negalite įžiūrėti. Antra vertus, toks sapnas reiškia būtinybę nuo kažko atsiriboti.

Užuomazga: reiškia galimą naują pradžią (kaip —► atvykimas, —► kūdikis, *■ vaikas).