Vabalas: tai, kokį vabalą matote, tiesiogiai sietina su asmeniniu santykių forma. Skarabėjus (arba mėšlavabalis) senovės Egipte iš pradžių buvo laikomas atgimimo simboliu, vėliau tapo dažniausiai naudojamu laimės simboliu. Vakarų kultūroje laimės simboliu paprastai laikoma boružė.

Vabzdžiai: giliai pasąmonėje įsišaknijusios kategorijos. Tai beveik visuomet nervingumo ar neįsisąmonintų baimių sapne ženklas. Vabzdžiai elgiasi kaip minirobotai, tad šis simbolis įspėja apie pasąmonės valdomą elgesį kasdieniame gyvenime.

Vadovas: tai paties žmogaus geri norai arba tai, kas lemia gerus ketinimus, t. y. nurodo užduotis. —► Viršininkas.

Vadovavimas: motyvas kilti karjeros laiptais arba vienatvė. Derėtų geriau susitvarkyti gyvenimą. Sis simbolis beveik visuomet kalba apie paties žmogaus vidinį vadovavimą arba apie tai, kaip žmogus sugeba vadovauti kitiems. Ar mokate vadovauti ir ar leidžiatės, kad jums vadovautų? Vadovo kabinetas gali reikšti vadovo darbo vietą bei asmenybės gebėjimus ir talentą. Neretai šis sapno simbolis rodo, kad žmogus privalo pats sėkmingai valdyti savo veiklą ir siekti tikslo. Tradicinė (liaudies) interpretacija: blogas ženklas.

Vaflis: seniai žinomas moteriško seksualumo simbolis bei nuoroda į namų jaukumą ir pasimėgavimą.

Vaga: moteriško seksualumo simbolis (vaizdinio —► plūgas antipodas) ir / arba romantizuotas paprasto gyvenimo arti gamtos ilgesys, kurį jaučia miestietis, kaip aiškinami ir —► arimo, —► varpos ir —► sodybos simboliai.

Vagis / Vagystė: praradimų, ypač asmeninių santykių srityje, baimė arba troškimas nutraukti santykius. Jus apvogė ar pats sapne esate vagis? Kas pavogta?

Vaiduoklis / dvasios: dažniausiai simbolizuoja vadinamąsias gyvąsiais dvasias, t. y. tai, kas būdinga tik žmogaus gyvenimui. Kartais tai gali būti ir nuorodą į nenaudojamą ar netinkamai naudojamą dvasios mechanizmą. Vaikotės savo paties šmėklą, {spėjimas apie iliuzijas ir nepakankamą įžvalgumą. Būtybės iš pasakų pasaulio visuomet kažkuo kraupios. Vaiduokliai dažnai reiškia kaltės jausmą ir sąžinės priekaištus. Jei tokius sapnus sapnuojate pernelyg dažnai, jums derėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Sapne regėti vaiduokliai ar dvasios paprastai rodo, kad turėtumėte įsigilinti į savo dvasinius gebėjimus ir geriau juos panaudoti. Froido nuomone, vaiduokliai yra moteriškos būtybės (balti naktiniai marškiniai). Tradicinė (liaudies) interpretacija: laukia pilr ts nemalonumų laikotarpis.

Vaikas: įai arba labai teigiamas simbolis, reiškiantis naujas galimybes, arba nuoroda į mūsų pasipriešinimą brandai ir užbaigtumui. Vaiko simbolis atskleidžia tas mūsų savybes, kurios turėtų „tapti suaugusios". Derėtų sakyti tik tiesą (plg. „vaiko ir kvailio lūpomis kalba tiesa") ir būti paprastesniam. Moterims tai gali būti sapnas, reiškiantis troškimą pagimdyti vaiką, arba tai gali būti kažko naujo, t. y. gyvenimo stilkas pasikeitimo, simbolis. Tai kartu simbolizuoja ir gyvenimo vidurį bei gyvenimo tęstinumą. Sergantis vaikas rodo sielos negalavimus. Būtinai atkreipkite dėmesį į tai, kokiomis savybėmis pasižymi sapnuojamas vaikas! Kaip tik šias savybes būtina įsisąmoninti ir ugdyti. Froido nuomone, tai gali būti arba paties žmogaus asmenybės atvaizdas (regresija), arba genitalijų simbolis („mano mažiukas":  mano  penis). Žinoma,  ir mūsų dienomis, jei suaugęs žmogus sapnuoja vaiką, tokį simbolį visuomet lydi regresijos aspektas. Tačiau aiškinant simbolio reikšmę Froido siūlomu aspektu, nederėtų pamiršti, kad „vaikystės susigrąžinimas" gali reikšti ir pozityvų procesą, kuris mums net ir senatvėje leidžia išlikti gyvybingiems ir erotiškiems. Vaiko simbolis visuomet sietinas su gyvybinėmis jėgomis, būties džiaugsmu, o kartu ir su seksualumu. Tradicinė (liaudies) interpretacija: šeimos pagausėjimas.

Vainikas: nusivylimas, moteriško seksualumo simbolis, santykių su partneriu pabaiga. Kaip pergalės ir laidotuvių vainikas, šis simbolis rodo brandą ir užduoties įvykdymą. Derėtų savęs paklausti, ko gyvenime siekiate.

Vairas: savarankiškumas ir tikslo siekimas.

Vairuotojas: Judate į priekį ne savo, o kažkieno kito iniciatyva. Tai gali būti nuoroda į pasąmonę, kuri yra mus į priekį varantis variklis. Kitų pagalba (jeigu jus veža kitas žmogus). Jei pats esate vairuotojas, reikėtų būti nuolankesniam, derėtų tarnauti, o ne valdyti, kaip aiškinamas ir —► padavėjo simbolis. O ką manote apie save?

Vairuotojo pažymėjimas: simbolinis tapatybės ir brandumo bei galimybės būti —► vedliu patvirtinimas. Galimybė laisvai judėti (laisvės simbolis). Prarasti vairuotojo pažymėjimą: tapatumo praradimas, nebrandumas. Ieškoti vairuotojo pažymėjimo: savojo tapatumo paieškos.

Vaisiai: Pačia bendriausia prasme tai (dvasinio) gyvenimo vaisiai. Erotiniai, lytiniai poreikiai. Prinokęs vaisius rodo seksualinę pusiausvyrą ir gyvenimo džiaugsmą, supuvęs vaisius - menkavertiškumo kompleksus. Reikėtų sveikiau maitintis, kūnui reikalingi vaisiai ir vitaminai. Tai erotinis gamtos pradas, sėkmė ir laimė. Geidulingų vasaros akimirkų prisiminimas. Tai, ką galima ir reikia nuskinti. Jei vaisių nenuskinsite, prarasite šansą (plg. „Sniego karalienė"). Tai viliojantis, malonus (sultingas) dalykas. Nevalgomi ar sugedę vaisiai reiškia problemas (dažnai - ligas) ir pavojus. Senovės egiptiečiams šis simbolis reiškė malonius susitikimus. Klasikinė interpretacija Indijoje: asmeninė laimė, ypač jei skinate ar renkate vaisius. Froidas, remdamasis „Faustu", teigia, kad vaisiai simbolizuoja krūtis.

Vaistai: —► vaistinė. Baimė susirgti, pagalba, apmaudas, dvasiniai ir kūno negalavimai. Nusivylimų, skausmų, vargo ir / arba —► senatvės baimė. Dažnai tai būna nuoroda, kaip pasigydyti. Kažką reikėtų praleisti negirdomis.

Vaistažolė: Jungas teigė, kad vaistažolės simbolis visuomet reiškia gydymą. Stebuklinga žolelė suvaidino svarbų vaidmenį jau šumerų „Epe apie Gilgamešą" (kai Gilgamešą apėmė mirtina baimė), tai alcheminis eliksyras, vaistas nuo visų ligų.

Vaistinė: sunki padėtis, trokštate pagalbos iš išorės (—»■ vaistai). Brangumo simbolis („brangūs vaistai").

Vaistininkas: —► alchemikas, —► chemikas.

Vaivorykštė: visovės simbolis. Šiame simbolyje susilieja —► saulė, —► ugnis ir —► lietus, —► vanduo: priešybių vienybė. Jausmų ir valios sąsaja. Vaivorykštė krikščionybėje simbolizuoja Dievo ir žmogaus sąjungą. Mūsų dienomis šis simbolis dažnai reiškia kūrybiškumą ir fantaziją. Talmudas ir Kabala nurodo, kad į vaivorykštę žiūrėti negalima, nes ji veda pas Dievą. Afrikos tautų mituose vaivorykštė suvokiama kaip viską praryjantis gyvis. Jungo teigimu, vaivorykštė yra —► tiltas, vedantis į aną pasaulį. Vaivorykštė gali būti ir —► rato formos, vaivorykštėje yra visos spalvos, t. y. visos gerosios savybės.

Vakaras: apmąstymų metas, malonus ir ramus laikas. Dažnai reiškia norą nuo visko pailsėti. Vakaras dažnai sapnuojamas, kai išgyvename stresą ar jaučiamės nepakankamai apkrauti darbu. Tai gali reikšti ir įtempto laikotarpio pabaigą. Vakaras, kaip gyvenimo saulėlydis arba kaip poilsis po darbo dienos, dažnai reiškia prasmingai nugyventą gyvenimą - tai, kas iki šiol sukurta (jau galima ir pailsėti ant laurų). Vakaras gali iš dalies simbolizuoti ir tai, kad artėjama prie gilesnių pasąmonės klodų. Rečiau pasitaikanti reikšmė: dienos pabaiga, reiškianti didelę netektį.

Vakarienė: kaip ir —► arka, reiškia šeiminės laimės ar jaukių —► namų ilgesį arba —► baimę, kai to labai trūksta arba kai tai vargina. Mėgavimasis senatve ( —► vakaras), gyvenimo skonis ir geidulingumas. Tradicinis (liaudies) aiškinimas: žinia apie —► gimdymą.

Vakarinė Suknelė: Vakarinės suknelės simbolis reiškia aistrą ir kultūrą. Išpuoselėta aistra, kurią galima ar norima patirti. —► Kostiumas, —► pokylis, —► suknelė. Svarbią reikšmę turi suknelės spalva. Sapnų, kai kažko trokštama, atvejais: siekiama arba jau pasiekta aukšta padėtis visuomenėje (džiaugiamės tuo arba nežinome, kaip elgtis). Tradicinis (liaudies) aiškinimas: kuo gražiau moteris apsirengusi, tuo blogesnis ženklas.

Valdininkas: doro, patikimo žmogaus, tarnaujančio valstybei (bendriems interesams) simbolis. Čia reikėtų atkreipti dėmesį į tarnavimo aspektą. Kartu toks sapnas reiškia sąstingį, susitarimų laikymąsi ir saugumą, kaip aiškinami ir —► akcijos, —► inkaro, —► arkos, —► užsakų, —► šaligatvio, —► tėvų. namų ir —► šeimos simboliai. Nuobodulys, kaip ir —► tarnybos simbolis. Kaip ir —► duona /bandelė, valdininko simbolis gali reikšti susirūpinimą ekonomine situacija.

Valdovas / valdovė: savo paskirties suvokimas ir vienvaldystė. Savo karalystės valdovas. —► Vedlys, —► imperatorius, —► sakykla, —► karalius / karalienė.

Valdžia: Žaidimas su valdžia - tai beveik visuomet žaidimas su ugnimi. Sis sapno simbolis dažnai rodo ugningą gyvybinę energiją. Šis simbolis reiškia jūsų jėgas, kurias galite pasitelkti, ir tai, kaip naudojate tas jėgas. Valdžios simbolis gali atskleisti jūsų šešėlines savybes, tačiau tai gali būti nuoroda ir į jūsų stipriąsias vietas. Kaip susidorojate su jums patikėta valdžia? Ar tą valdžią naudojate prieš kitus, o gal ji nukreipta prieš jus? Ar jaučiatės stiprus, ar atvirkščiai - bejėgis? —»• Valdovas / valdovė.

Valgiaraštis: atkreipkite dėmesį į nurodytų patiekalų simbolinę reikšmę.

Valgymas: ryšys su žeme, įsileidimas vidun, aistringų malonumų prisilietimas. Plačiąja prasme tai dvasinis penas. Ką turėtumėte padaryti, kad pamaitintumėte savo sielą?

Valkata: laisvė, taisyklių laužymas. Dažnai sapnuojamas, kai žmogus jaučia kažkokį spaudimą.

Valsas: meilės simbolis, kaip —► rožė, —► ratas ir —► šokis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: slaptas gerbėjas.

Valtis: —► laivas.

Vampyras: -šikšnosparnis. Kaltės jausmas, žmogus jaučiasi išsunktas. Neretai tokius sapnus žmogus sapnuoja, kai gresia depresija. Tai personifikuotas šešėlis, kuris reiškia, kad reikėtų atsiriboti nuo šešėlinės asmenybės pusės.

Vamzdis: seksualumo simbolis. Jei žmogus sapnuoja, kad šliaužia vamzdžiu, tai sapnas, sietinas su gimdymu. Jei vamzdis užsikišęs, tai dažniausiai būna nuoroda į sunkumus laisvai reikšti jausmus. —► Vidurių užkietėjimas.

Vanagas: bijomasi gresiančių nuostolių arba elgiamasi neteisėtai. Agresijos simbolis, kaip ir —► sakalas.

Vandens Sūkurys: pasinėrimas į jausmų pasaulį, į pasąmonę. —► Nardymas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laukia palikimas.

Vanduo: —► upė, —► ežeras, *jūra. Paprastai skiriami penki šio sapno simbolio lygmenys:

  1. 1. seksualumo lygmuo;
  2. 2. emocijų lygmuo, kai nebeįstengiama suvokti savo emocijų ir kontroliuoti jų srauto;
  3. 3. potvynio baimė, pasinėrimas į pasąmonę;
  4. 4. jausmas, kad jus neša gyvenimo upė;
  5. 5. jums atrodo, kad jus supa chaosas. Tai visiško gyvenimo pasikeitimo troškimas. Alchemijoje vanduo visuomet siejamas su jausmais, tai laukinė sielos prigimtis, kurią reikia suvaldyti. Vanduo - tai sritis, į kurią pasineria mirusiųjų sielos. Jos keliauja pas undinę. Tai slopinamų jausmų, pokyčių ir paslaptingumo sfera. Nežinomos gelmės, kurios gali žmogų įtraukti gilyn ir užlieti, todėl kelia baimę. Vanduo - pokyčių simbolis. Leistis į vandens gelmes reiškia gilintis į pirmapradį pažinimą. Žmogus, žiūrintis į vandenį, stengiasi įsigilinti į save. Moterų sapnuose vanduo dažnai simbolizuoja nėštumą ir gimdymą. Tekantis vanduo yra nuoroda į pozityvų seksualumą. Stovintis vanduo yra nuoroda į išsekusią gyvybinę energiją arba prarastą ryšį su savo kilme. Tai gali būti ir nuoroda į tai (kaip ir —► tvenkinys), kad vanduo yra gyvybinės energijos atnaujinimo šaltinis. Su šia vandens simbolio reikšme artimai susijusi krikštynų tradicija. įkristi į vandenį reiškia pasinerti į jausmus. Tačiau tai gali būti ir įspėjantis sapnas, plg. —► nardymas ir —► nuskendimas. Senovės kinų filosofijoje vanduo yra moteriškos energijos In simbolis. Tao šalininkai vandenį laikė gyvenimo esencija, vandens tėkmė yra harmoningo gyvenimo (gyvenimo srovės) pavyzdys. Vanduo atsirado antrą pasaulio sukūrimo dieną ir virš jo sklandė Dievo dvasia. Krikštijant naudojamas vanduo turi gydomųjų savybių. Froido teigimu, sapnai apie vandenį žmogui primena jo gyvenimą motinos kūne. Anot Froido, išnirimas iš vandens reiškia gimimą. Jo nuomone, vanduo visuomet susijęs su gimimu. —► Krikštynos, —► plaukimas, —► vonia, —► nardymas, —► ašaros, —► gerti, —>• žlugimas, —► gimdymas (atgimimas).

Vapsva: agresyvumas ir egocentriškumas.

Vargonai: kilnumas, susikaupimas, pamaldumas ir jausmų gilumas. Jei sapnuojate vargonėlius ar elektrinius vargonėlius, —► muzika.

Variklis: energija, jėga ir judėjimas.

Varis: tai sėkmės bei Veneros simbolis. Šilti jausmai ir gyvenimo džiaugsmas. Retais atvejais galima rasti sąsają su spausdinimo technika (vario raižiniai) kaip nuorodą į padauginimą (tapimą įvairiapusiškesniam).

Varlė: reiškia lytinių santykių baimę, ypač jei varlę sapnuoja mergaitės. Tai dvasinis ryšys su partneriu, su kuriuo turite lytinių santykių. Žmogus keičiasi, nes atsikrato savo šešėlinės pusės, kuri jam kelia pasišlykštėjimą. Tai ženklas, kad turite pažvelgti į save, peržengti pasišlykštėjimo slenkstį ir pažiūrėti, kas atsitiks. Įveikę vidines nuostatas pasieksite ir vidinę laisvę, ypač seksualumo srityje. Vyrai paprastai niekada nesapnuoja varlės. Jie sapne dažniausiai išvysta —► rupūžę. Jei vis dėlto vyras susapnoja varlę, toks sapnas paprastai simbolizuoja jo paties bailumą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sėkmė versle.

Varna: Juoda varnos spalva ir pats paukštis tapo nelaimės ir mirties simboliu, —► užtemimas. Tai gali simbolizuoti ir agresyvią moterį. Ankstyvosios krikščionybės laikais („Physiologus" [vert.: „Fiziologas" -XIII a. knyga apie gyvūnų simbolius]) tai buvo ištikimybės simbolis. —» Paukštis.

Varnas: -paukštis, —>• varna. Nelaimės simbolis, nelaimės pranašas. Tačiau kaip juodos spalvos paukštis, varnas gali simbolizuoti kūrybiškumą ir moteriškumą. —► Degutas. Germanų mitologijoje varnas yra mirties paukštis, pagal Mahometą - nusižengimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: gedulas.

Varpa: tai Zodiako ženklo - Mergelės - simbolis, įkūnijantis vaisingumą ir materialinę gerovę, tačiau tai kartu simbolizuoja ir penį. Didžiausią reikšmę čia turi paties žmogaus gyvenimo vaisingumas. Kokius vaisius jūs subrandinote? Kokį derlių norite nuimti?

Varpas: pastovumas,patikimumas,džiaugs-mas ir harmonija (plg. Šilerio eilėraštis „Varpas", kuriame varpas simbolizuoja ir asmenybės raidą per darbą). Su varpo simboliu neatsiejamai susijęs laiko matas. Reikėtų prisiminti, kurią valandą paskelbė varpai. Girdite skambant varpus: žmogus laukia kažko naujo. Neretai varpų skambesys sietinas su „dangaus žinia". Jei kažką užkabinate ant didelio varpo, tai sapne reiškia, kad jūs arba kažką padidinate (nes trokštate pripažinimo), arba turite atskleisti tai, ką slepiate. Nuo XV a. pradžios varpai ir skambalai laikomi —► juokdario atributais ir gali simbolizuoti tuštybę.

Varškė: —► sūris. Kažkas nesvarbaus ir nereikšmingo. Sveikas maistas.

Vartai: —► durys. Pereinamojo laikotarpio simbolis ir nuoroda į kažką naujo. Saturno simbolis: —► slenkstis. Neuroze sergantiems pacientams, Froido teigimu, šis simbolis turi vienareikšmišką seksualinį aspektą (makštis).

Varveklis: laimė ir pasitenkinimas arba šalti jausmai, kaip ir —► ledo simbolis.

Varžovas: dažniausiai tai nuoroda į paties žmogaus viduje slypintį priešą.

Varžtas: seksualumo simbolis (angį. to screw: su kažkuo miegoti). Toks sapnas akcentuoja dviejų žmonių, situacijų ar kažkokių dalykų ryšį. Tačiau tai gali būti ir didėjančio spaudimo, kurį žmogus jaučia, išraiška.

Vasara: saulė, energija, veikla ir sėkmė.

Vaškas: sugebėjimas prisitaikyti, nepatvarumas ir formavimo lengvumas. Gundymo simbolis.

Vaza: —► indas. Jaukūs namai, pernelyg daug dėmesio išorei. Tai bet kuriuo atveju nuoroda, kad jūsų gyvenimą pernelyg stipriai valdo (seksualiniai) jausmai, kurie dažnai jus klaidina. Moterų sapnuose šis simbolis dažnai reiškia aktyviąją jų seksualumo pusę, kurios reikėtų nevaržyti arba kuri visuomenėje, kur dominuoja vyrai, gali pridaryti problemų. Anot Froido, tai moteriškumo simbolis.

Vazonas: namų jaukumas ir gamtos puoselėjimas. Tai globos ir rūpinimosi aspektas. Tačiau šis simbolis gali reikšti ir tikroviškumo pakaitalą: vazone pasodinta gėlė reiškia sutramdytą (o iš esmės ir netikrą) gamtą. Pasak Froido, tai moters simbolis, kaip ir —>• vaza.

Važiavimas: visuomet reiškia gyvenimo kelionę, gyvenimo pokyčius. Šiuo atveju svarbus akcentas tenka jūsų judrumui. Kokia —► transporto priemone naudojatės? Kaip vyksta kelionė? Ar vairuojate pats, ar jus kas nors veža? Pažiūrėkite ir kitas reikšmes: —>• automobilis, —► autobusas, f-geležinkelis ir —► traukinys, —► lėktuvas bei —► dviratis. Freudo nuomone, tai lytinių santykių simbolis, tačiau psichoanalitikų gydomų pacientų atveju toks sapnas gali simbolizuoti analitinį procesą.

Vedybos: priešybių vienybė jūsų viduje (dažnai - vyriškojo ir moteriškojo pradų). Pastovių santykių troškimas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: nepalankus ženklas, nes po visiems žinomos laimingos pabaigos visa „tai" tik prasideda.

Vedlys: tai dažniausiai vairuotojas arba, kaip ir —► kalnų vedlys, autoritetą reiškiantis simbolis. Panaši reikšmė kaip ir —► tėvo bei išmintingo —► senelio. Toks sapnas beveik visais atvejais reiškia vyriškumą, kaip ir —► valdovas.

Veidas: Veido išraiška reiškia sapnuotojo dvasinę būseną, savigarbą ir savimonę. Tai tapatumo bei valios ir intuicijos galių simbolis. Subjaurotas veidas: įniršis, agresija, baimė. Perkreiptas veidas: vidinis nerimas. Neryškus ar schematiškas veido vaizdas: tapatumo paieškos. Ar veidas atrodo kaip —*■ kaukė, ar jis nugrimuotas, ar ne? Ar jis atviras? Tradicinė (liaudies) interpretacija: draugiškas veidas reiškia gerą ženklą, nedraugiškas - blogą ženklą. Daug svetimų veidų reiškia tai, kad teks greit persikraustyti.

Veidrodis: įžvalgumas ir intelektas, tikrovės atspindys (plg. Šopenhaueris teigė: neįsisąmoninto troškimo atveju reikia pažvelgti į veidrodį, kuris parodys to troškimo veidą). Sapne paprastai žiūrime į veidrodį, kad įsitikintume savo tapatumu. Jei veidrodyje žmogus mato ne savo veidą, o įsivaizduojamą atvaizdą, tai veidrodžio ženklas sapne yra nuoroda į fantazijos pasaulį ir tariamą (iliuzinį) gyvenimą. Veidrodyje paprastai galima pamatyti savo tikrąjį „Aš". Veidrodžius naudodavo —>• juokdariai, tai gali būti nuoroda į tuštybę, kaip vieną iš septynių klasikinių nuodėmių. (Juokdario veidas veidrodyje XVI-XVII a. mene buvo vaizduojamas gana dažnai. Plg.: Hanso Holbeino jaunesniojo paveikslas „Juokdarys su veidrodžiu"). Jei sapne matote veidrodį, derėtų išanalizuoti visas vaizdinio detales, nes tokie sapnai paprastai yra labai reikšmingi. Graikai susapnuotą veidrodį laikė kraupiu ženklu. Tai buvo traktuojama kaip ženklas apie sapnuotojo mirtį, nes žmogus išvydo savo antrininką. Pasakose veidrodis paprastai parodo slaptus ar ateityje nutiksiančius dalykus, leidžia pažvelgti į žmogaus sielą. Jungas veidrodį traktuoja kaip stebuklingąjį, visažinį veidrodėlį („Snieguolė ir septyni nykštukai"). Naudojantis veidrodžiu galima pakliūti į mistinę situaciją, iškils pavojus tapti pasipūtėliu, prarasti ryšį su žeme.

Veiklumas sapne reiškia, kad ir gyvenime esate aktyvus (rečiau pasitaikanti reikšmė: turėtumėte būti aktyvus). Priešprieša veiklumui: sapne esate stebėtojas, tad ir gyvenime jūs dažniausiai pasyvus. Šis vaizdinys gali reikšti ir didelį sapnuotojo gyvenimo tempą bei daugybę stresų. Atkreipkite dėmesį į tai, ar sapne matote save ką nors veikiantį, ar savęs nematote.

Veja: —► žolė, —► pieva. Viltis ir gerovė.

Vėjas: —► audra, —► uraganas, —► viesulas. Tai nuoroda į —► ore sklandančias dvasias, jis atneš kažką naujo. —► Oras, —>• kvėpavimas.

Vėjo malūnas: dvasinių jėgų panaudojimo simbolis. Tai emocinės arba intelektinės veiklos simbolis, kaip verpimo ratelis. Kova su savo iliuzijomis (M. Servantesas [Cervantes]: „Don Kichotas"). Tradicinė (liaudies) interpretacija: nedidelis pelnas.

Vėliava: aistra, intelektas (—► oras, —► vėjas) ir idealizmas, tačiau gali reikšti ir karą. Kokią vėliavą matote? Su kokia vėliava dalyvavote rikiuotėje? Vėliavos plazdenimas vėjyje gali reikšti jūsų seksualinio gyvenimo situaciją. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas, ypač kalbant apie pinigus.

Velykos: prisikėlimas, džiaugsmas ir atostogos. Žr. —-pavasaris. „Fausto" I dalies „Pasivaikščiojimo Velykų rytą" scenoje matome, kaip žmonės išeina pasivaikščioti ir parodyti save pasauliui. Velykų simbolis artimai susijęs su Prisikėlimu (pirminis ryšys su mitais apie augimą). Sis vaizdinys jums rodo, kad po tamsių laikų vėl galite džiaugtis, trokštate išeiti į viešumą ir pasirodyti). Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas.

Velnias: dažniausiai tai nuoroda, kad derėtų labiau integruoti savo šešėlinę pusę ir prigimties dalykus, arba nuoroda į vienpusišką intelektinę poziciją (Mefistofelis „Fauste"). Juodas velnias simbolizuoja tamsą ir mirtį, raudonas - šviesą ir (neretai laukinę) aistrą. Žalias velnias yra gamtos būtybė, pasirodanti gyvatės, pudelio, katės ir ožkos pavidalu (tai vis velnio simboliai). Velnias simbolizuoja žmogaus gyvuliškąją prigimtį ir jo ryšį su žeme. Kaip Arimanas (senovės Persija), jis yra šviesos antipodas, tamsos ir mirties simbolis, iš dangaus nusileidžiantis gyvatės pavidalu. Hebrajams šėtonas simbolizavo žemas aistras, o Naujajame Testamente velnias yra Bažnyčios priešas ir nuoroda, kad žmones apleido Viešpats. Graikų bažnyčios tėvo Irenėjo (III a.) teigimu, velnias yra dėl puikybės puolęs angelas. Liuciferis (atnešantis šviesą) traktuojamas kaip šviesą atnešanti būtybė. Dantės „Dieviškojoje komedijoje" Liuciferis vaizduojamas kaip trigalvė būtybė ir yra pačiame pragaro dugne kaip Dieviškosios Trejybės priešprieša. Beveik visi ankstesnieji krikščionybę priėmusių šalių dievai vaizduojami kaip velniai. Todėl velnias simbolizuoja prigimtį, natūralumą ir šviesos žiežirbą (plg. brolių Grimų pasaka „Velnias su trimis auksiniais plaukais").

Vėmimas: atsikratoma nesuvoktų (nesuvirškintų) išgyvenimų ir jausmų arba reikėtų jų atsikratyti, apsivalyti (panašiai kaip ir —► nuotekų, bei —► tualeto simboliai). Nemalonių potyrių atsikratymas.

Vergas: priklausomybė.

Verkimas: išsilaisvinimas iš skausmo ir kažko atsisakymas (ši reikšmė jau buvo žinoma ir senovės Asirijoje!). —* Vanduo, —► ašaros. Froido nuomone, verkimas reiškia ejakuliaciją.

Verpalai:   neteisybė   (išgalvota   istorija) arba mintys ir jausmai, kurie labai lėtai įgauna formą. —► Siūlas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: gerovė. Verpti reiškia laimingą meilę.

Veršiukas: jaunatviškas nepatyrimas, vaikiškumas, naivumas. Tradicinė (liaudies) interpretacija: palankus ženklas meilėje.

Vestuvės: vedybos. Reikšmingas ir dažnai sapnuojamas simbolis iškilus sutuoktinių ar partnerių konfliktui. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip švenčiamos vestuvės. Praturtėjimas, nuosavybės įsigijimas (dvasine ir finansine prasme). Pastovių santykių, saugumo ir namų jaukumo ilgesys. Vestuvės paprastai simbolizuoja aukščiausią gyvenimo tašką. Sis simbolis nereiškia kažkada patirtos ypatingos akimirkos, tai nuoroda, kad žmogaus dar laukia ypatingos akimirkos, jos reiškia kitą, gražesnę kasdienybę. Senovės Indijoje vestuvės reiškė besiartinančią mirtį ar skausmus. Froido teigimu, tai sapnas, išreiškiantis troškimus. Anot Jungo, vestuvių simbolis turi alcheminių bruožų, reiškia ryšį tarp ANIMA ir ANIMUS, panašiai kaip ir —► nuotakos I jaunikio simbolis.

Vestuvinis Žiedas: išsiskyrimas arba troškimas užmegzti santykius. Tradicinė (liaudies) interpretacija: išsiskyrimas.

Vėtrungė: nuotaikų kaitos simbolis. Charakterio savybių priklausomybė nuo nuotaikos.

Vežimas: tai sunkumų ir naštos simbolis („tempia savo vežimą"), tačiau antra vertus, tai simbolizuoja judumą. Sapne vežimas, kaip ir —► karieta, dažniausiai yra nuoroda į sapnuotojo kūną. Būtina atkreipti dėmesį ne tik į tai, kaip atrodo vežimas, bet ir į kelio būklę.

Vėžys: dažniausiai siejamas su ligos baime. Kiek retesnė yra astrologinė reikšmė, kur Vėžys simbolizuoja jausmų pasaulį. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip vėžys juda: jis juda ne tiesiai tikslo link, bet artinasi prie jo iš šono. Tradicinė (liaudies) interpretacija: tai nelaimės ir ligos pranašas. —► Liga. Teigiamas simbolio aspektas: pirmapradžiai instinktai ir šiaip slepiami, retai rodomi jausmai (troškimai ir baimės) pasirodo vėžiagyvio pavidalu ir suteikia galimybę juos atpažinti. —► Skorpionas, —► žuvis.

Vėžlys: slepiamasi po savo charakterio šarvu (pagal V. Reichą [vert: 1897-1957, psichiatras ir psichoanalitikas]). Tai senolių išmintis arba nuoroda, kad esmė slepiasi jumyse.

Vidurys: tai nuoroda į tikrą padėtį („Vidurys parodo tau, kas buvo iš pradžių ir kas baigias jau", Gėtė [Goethe]). Žmogus ieško savo centro, atramos gyvenime. Idealas ir pusiausvyra.

Vidurių užkietėjimas: sunki (dvasinė) analizė. Analizės trukdžiai.

Vidurnaktis: tai tamsiausias paros laikas, dvasių valanda. Naujos paros pradžia.

Vienaragis: senovinis nekaltybės ir tyrumo simbolis. Savo ragą jis padeda nekaltai mergelei ant kelių - tik taip jį įmanoma pagauti. Vienaragis gali neutralizuoti bet kokių nuodų poveikį, mėgsta linksmybes. Toks sapnas gali reikšti, kad stengiatės pabėgti į nesamą pasakų pasaulį. Mūsų dienomis vienaragis reiškia viltį, kad bus pašalinti visi prieštaravimai, tačiau tai ir tokių prieštaravimų baimė. Vienaragio simbolyje susilieja nekaltybė ir seksualiniai troškimai, tad sapnuotojui derėtų savęs paklausti: kokie tie mano geismai, dėl kurių galėčiau nesijausti kaltas? Tai klausimas apie „sutaurintą gyvuliškąjį pradą". Anot Jungo, tai jūsų „Aš"simbolis.

Vienatvė: vidinis kontaktų su visuomene troškimas, kaip ir —► pakvietimo simbolis. Žmogus apleido pats save (neištikimas pats sau). Polinkis į egocentrišku-mą. Savarankiškumas, būtinybė tvirtai stovėti ant kojų.

Vienetas: —► vienybė, —► ratas ir —» kamuolys. Tai, kas neišgydoma. Individualumas.

Vienos krypties eismas: vienpusiškumas (dažnai vidinio susikaustymo prasme), bet toks sapnas gali reikšti tikslingumą.

Vienuolė: —► mergelė. Skaistumas ir nusivylimas, dvasingo gyvenimo ilgesys. Šešėlio problemos ir nuslopinti troškimai.

Vienuolynas: Viena vertus, tai tylos, susikaupimo ir saugumo vieta, panašiai kaip ir —«• abatija, —»■ koplyčia, —► katedra bei —► bažnyčia. Antra vertus, tai gyvenimo baimės ir pabėgimo nuo pasaulio simbolis. Vienuolynas simbolizuoja taiką sunkiais laikais, bet gali reikšti „tikrojo gyvenimo" baimę. Tai galėtų būti ir nuoroda į askezę bei discipliną, kurios reikėtų laikytis arba kuriai rodoma per daug dėmesio.

Vienuolis: disciplina, susivaldymas ir suvokimas, tačiau tai gali reikšti ir atsidavimą. —► Abatas, —► vienuolynas, —► eremitas.

Viesulas: —► uraganas. Pašėlę laikai, kurie turėtų baigtis.

Viešbutis: tai realaus ar dvasinio pasikeitimo simbolis, stotelė gyvenimo ar sielos kelionėje, pereinamoji situacija. Nuotykiai ir nepastovumas. Viešbučio darbuotojai simbolizuoja mūsų vidinio pasaulio instancijas. Viešbutyje esantys žmonės reiškia mūsų pasąmonėje glūdinčias savybes.

Viešnamis: —► prostitutė. Nauja patirtis. Kažkas daroma tik dėl pinigų, nes kitais atvejais taip nedarytumėte. Išskaičiavimo intymiame gyvenime simbolis. Gašlaus sekso troškimas arba baimė. Dažnai simbolizuoja išsilaisvinimą ir naujų aistros išraiškos formų paieškas.

Viešoji transpoto priemonė: ribota, bet kartu ir kolektyvinio judėjimo galimybė. (Ekologiškai) prasmingas judėjimo būdas, —► autobusas, —► geležinkelis.

Vikšras: —► kirmėlė. Vikšrai graužia tik tai, kas nebaigta, netobula. Jie godūs, riebūs ir šlykštūs. Antra vertus, iš vikšro išsivysto drugelis, taigi vikšras - pradinė brendimo stadija. Vikšras beveik visuomet simbolizuoja kaitos procesą.

Vila: tai nuoroda j „turėjimo" lygmenį pagal Erichą Fromą [Fromm], nes paprastai žmogus nori įsigyti vilą kaip turtingumo simbolį. Tai svajonė, kai kažko labai trokšti. „Turėjimo" lygmenį Fromas supranta ta plačiai paplitusia prasme, kad kažką įsigydamas žmogus bando užpildyti dvasinę tuštumą (apie tai išsamiau: Fromm, Erich: Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. DVA, Stuttgart 1976).

Vilkas: a) Vyriškos lyties vilkas - vyrų seksualinio susivaldymo ir beatodairiškos agresijos simbolis. Vilkas - suktas ir piktas plėšrūnas, simbolizuojantis gobšumą ir alkį, nepasotinamus troškimus ir nepasitenkinimą. —>- Godumas. Vilkas neretai simbolizuoja vyriškojo seksualumo šešėlinę pusę. Antra vertus, turėtumėte džiaugtis, jei susapnavote tokį stiprų simbolį: jūs kupinas jėgų ir jums nereikės kaip „Raudonkepuratės" pasakoje to vilko žudyti - galėsite pakviesti jį šokti. „Stepių vilko" (H. Hesė, [Hesse]) herojus tapo vienišo ieškančio (ir kenčiančio) vilko simboliu. Šiuo aspektu vilko pik-tybiškumas praranda reikšmę, į pirmą planą iškyla vienišius, ieškantis gyvenimo prasmės. Krikščionybėje vilkas dažnai lyginamas su blogio pranašu arba eretiku. Jungo nuomone, vilkas yra kur kas stipresnis simbolis nei —► liūtas arba laukinis —► šuo. Šiuo požiūriu labai išgarsėjo Volf-smanas [Wolfsmann], kurį Z. Froidas gydė nuo 1910 iki 1914 metų. Šis pacientas jau nuo mažų dienų jautė nepaaiškinamą vilkų baimę, tad Froidas jam ir davė tokią pravardę [vert.: Wolfsmann = žmogus-vilkas]. Pats ankstyviausias Volfsmano prisiminimas apie vilkus buvo jo matytas vaizdinys pro langą: šeši ar septyni riešutmedyje priešais jo langą tupintys —► balti vilkai. Volfsmanas išsigando, kad vilkai gali jį suėsti. Froidas šiame kontekste atkreipė dėmesį į dvi pasakas: „Raudonkepuraitė" ir „Vilkas ir septyni ožiukai". Be to, Froidas įžvelgė ir vilko bei tėvo simbolio sąsają. Berniukas pamatė tėvų seksualinę sueitį (coitus a tergo) ir, Froido nuomone, nuslopintą tėvo seksualinio pasitenkinimo troškimą konvertavo į vilkų baimę (apie tai išsamiau: Freud, S.: Gesammelte Werke, Bd. VIII. Fischer, Frankfurt/M. 1969, p. 125-231). b) Moteriškos lyties vilkas (vilkė): laukinės gamtos maitinamosios jėgos simbolis (plg. Romulas ir Rėmas, kuriuos maitino vilkė). Iš esmės ši idėja gyva ir pasakoje apie Raudonkepuraitę, kur vilkas ne tik suėda senelę, bet ir tampa senele (didžioji motina kaip laukinės gamtos simbolis).

Vilkelis (sukutis): gal sukatės —► ratu? Tai nuoroda į vaikystės dienas ir —* šokį.

Vinis: reikšmė panaši į —► adatos. Tačiau galima ir kita prasmė: įkalti vinį = pataikyti į tikslą.

Vynuogė: natūralumas, gyvenimo arba gamtos vaisingumas ir (dionisijų) džiaugsmas. —► Vaisiai, —► vynas.

Vynuogienojas: laimės simbolis.

Vynuogynas: svaigulys ir sunkus darbas, gyvenimo syvai ir dvasinis pasitenkinimas. Turite kažkam įpilti vyno (in vino veritas)? Froido nuomone, tai moters simbolis.

Violetinė spalva: pusiausvyra ir tobulumas. Transcendentinių dalykų paieškos (violetinė yra paskutinė spektro spalva, visai šalia nematomų ultravioletinių spindulių). Tai aukščiausi ir trapiausi spektro virpesiai: įkvėpimas ir dvasingumas. Violetinė spalva veikia raminamai (ji sumažina raudonos spalvos spindulių poveikį akims). Si spalva, nelygu apšvietimas, turi daugybę atspalvių. Kartais violetinė spalva gali simbolizuoti ir aistrą. Šioje spalvoje, reiškiančioje kūno dvasingumą, susilieja —»• raudona - kūno spalva ir —► mėlyna - sielos spalva. Reino žemėje (iki XIX a.) violetinė spalva buvo laikoma gedulo spalva. Tai svarbiausia meilės burtų spalva. Kartu ir raganų spalva, mūsų dienomis tapusi feminisčių (griaunančių sienas) simboliu. Bizantijoje violetinė spalva reiškė valdžią. Romos katalikų bažnyčioje ši spalva simbolizavo aukščiausiąjį dvasingumą, buvo juodos spalvos pakaitalas -nuolankumo ir atgailos simbolis. —► Žibuoklė, —» šviesiai violetinė spalva. (Plačiau apie tai: Vollmar, Kb.: Das Ge-heimnis der Farbe Violett, Ed. Tramon-tane, Bad Mūnstereifel 1993).

Violončelė: harmonija, kaip ir —► choro simbolis. Jausmų gilumas, ryšys su žeme ir pasąmone. Jūs grojate ar tik klausotės? Psichoanalizėje violončelė reiškia moters kūną.

Vyras: —► palydovas. Moterų sapnuose dažna nuoroda į tėvo asmenybę arba savojo „Aš" idealą. Nepažįstamas vyras vyrų sapnuose rodo savo paties nežinomąją pusę, šešėlį. Pagyvenęs vyras - nuoroda į tėvą tiek moters, tiek ir vyro sapne arba paties sapnuotojo asmenybė. Nuogas vyras -atvirumas.

Virėja: tai motinos simboliui priešinama reikšmė, nes virėjai nereikia nei auklėti, nei bausti. Tai moteris, kuri yra kažkam palanki ir lepina berniuką (arba ir mergaitę), tačiau niekada neužsiima pamokslavimais (Vilhelmas Bušas: „Kiekvienas vaikinas turi savus / į virtuvę vedančius kelius"[ver£.: W. Bush (1832-1908) - žymus vokiečių poetas ir karikatūristas]). Antra vertus, šis simbolis dažnai rodo vidinę dvasinę pasikeitimo galią. —► Virimas, —► katilas.

Vyriausybė: Viena vertus, šio simbolio reikšmė tokia pat kaip ir —► režisūros. Tačiau antra vertus, tai nuoroda į autoritarinį aspektą. Jūs siekiate vadovauti ir valdyti aplinkinius arba jums vadovauja kiti. —► Valdovas / valdovė.

Viryklė: —► krosnis. Anksčiau tai buvo pagrindinė vieta, kur susitelkdavo visas šeimos gyvenimas. Maistas, šeima, motinystė, žmona ir santuoka, panašiai, kaip aiškinamas ir —► nuometo simbolis. Mūsų dienomis viryklėje jau nebeliepsnoja atvira ugnis, dabar kur kas svarbesnis pasikeitimas, kad valgome ne žalią, o termiškai apdorotą maistą. Taigi viryklė, kaip ir —► virtuvė, dažniausiai simbolizuoja pokyčius. Jei ugnis užgęsta - gresia pavojus. Anot Froido, tai moters ir moters kūno simbolis.

Virimas: pasikeitimai ir psichinis vystymasis, kaip ir —»• virtuvės simbolis. Tai gali būti nuoroda, kad žmogus verda viduje, t. y. jame susikaupusi agresija. Antra vertus, virimas simbolizuoja paruoštą produktą, t. y. perkeltine prasme reiškia brendimą. Sapne tai būna dažna nuoroda į sapnuotojo brendimo procesą. Kas verdama? Koks patiekalas ruošiamas?

Virimo kursai: siekiama pagerinti savo buitį, paprastai tai priešinga reikšmė —► virimui, —► kepsniui, —► vakarienei ir pan.

Viršininkas: vyriško autoriteto išraiška, kaip ir —► tėvo simbolis. Tai gali būti tikrasis jūsų viršininkas. Viršininko vaizdinys gali simbolizuoti ir kiekviename iš mūsų glūdinčią aukščiausią instanciją -sugebėjimą valdyti save. Pozityvus simbolio aspektas: pozityvioji vyriškumo pusė, sugebėjimas valdyti save. Jei save sapnuojate kaip viršininką, tai paprastai reiškia jūsų troškimą tapti vadovu, o kita vertus, tai gali būti patirtą pažeminimą ar menkavertiškumą kompensuojantis vaizdinys. Arba jūs nepanaudojate savo turimos valdžios galimybių. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sapnuoti savo viršininką reiškia galimą kilimą karjeros laiptais, o kartu ir materialinę gerovę. Anot Jungo, viršininkas simbolizuoja valdingą vyriškąją mūsų pusę.

Viršukalnė: —► kalnas. Pirmieji laimėjimai.

Viršūnė: pasiektas aukštesnis sąmonės lygmuo, dvasingumas. Tačiau kitame kontekste tai gali reikšti pasipūtimą, karjerizmą, nuolankumo stoką. Koks jūsų pašaukimas? Kokią kainą jūs pasiryžę mokėti už didelius laimėjimus? Kartais tai gali būti nuoroda į sąsają su jūsų vidaus centru (ir Dievu) vienatvės laikotarpiu. Ar pakankamai laiko skiriate sau? Tai vystymosi ir gyvenimo tikslo brandinimo simbolis, bet gali reikšti ir gilumos bei konfliktų baimę.

Viršutinis aukštas: —► palėpė, —► namas. Sąmonė ir įžvalgumas. Dažnai sapnuojamas, jei žmogaus intelektinis gyvenimas pernelyg intensyvus arba pernelyg pasyvus. Jungo nuomone, šis simbolis - tai nuoroda į dvasios klodus ir sąmonę.

Virtuvė: —► namas. Sąsaja su namų šeimininke. Pokyčiai ir psichinės energijos kaita.

Virvė: lynas, —► juosta. Šis simbolis paprastai sapnuojamas, kai kyla tam tikrų kliūčių, arba yra nuoroda į tai, kad norima arba derėtų užmegzti santykius. Nusivylimas (pakaruoklio virvė). Siekiama kažką prisirišti prie savęs. Anot Froido, tai vyro lytinio organo simbolis.

Vyskupas: vyriškumo simbolis, kaip ir —► autorius. Autoritetas, kaip —► popiežius, —► tėvas ar —► išminčius. Tradicinė (liaudies) interpretacija: sveikatos pablogėjimas, kaip ir susapnavus —► abatę.

Vyšnia: jausmai; lūpų simbolis ir meilės ženklas, kaip ir —► širdis ar —► raudona spalva.

Vista: moteriški ir motiniški jausmai, kaip aiškinami ir —*■ kiaušinio, ypač —► perekšlės, simboliai.

Vitaminas: tai maistingumas, gėris. Jums jų reikia kuo daugiau!

Vyturas: kuri jūsų kūno dalis sužeista ir turi būti aprišta, įtvirtinta arba paslėpta?

Vyturys: —► paukštis giesmininkas. įžvalgumas, nes esate aukštai. Linksmumas.

Vizitinė kortelė: kilimas karjeros laiptais, siekiamo tapatumo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: slaptas gerbėjas.

Vogimas: troškimas kažką turėti ir nepasitenkinimas.

Vokas: —► laiškas, —► paštas. Laukiate svarbaus pranešimo?

Volė: penio simbolis.

Vonelė: apsivalymas, kaip aiškinami ir —► dušo, —► vonios ir —► saunos simboliai. Tradicinė (liaudies) interpretacija: jei vonelė tuščia - laukia sunkūs laikai, arba geras ženklas, jei vonelė pilna.

Vonia: artimai su apsivalymu (ritualinis apsivalymas nuo nuodėmių) susijęs simbolis. Apsivalymas dažnai siejamas su sielovada. Čia kalbama apie atsipalaidavimą ir poilsį. Vonios simbolis dažnai sietinas ir su jaunystės šaltiniu. Vonios simbolio struktūra panaši į —► dušo, —► saunos ir —»■ muilo ženklų struktūrą. Saitas vanduo reiškia rūpesčius, per karštas vanduo - pasąmonės lygmenį (išmaudytas karštam vandeny).

Vonios kambarys / pirtis: apsivalymo vieta, kaip ir —► vonia. Erotiška vieta, kurioje išsirengiama nuogai (—► nuogumas), kaip pas—► gydytoją. Pacientams, ypač   besigydantiems pas psichoterapeutą, tai reiškia gydytojo kabinetą arba patalpą, kurioje išreiškiami jausmai.

Voras: asketiškas arba kūrybiškas žmogus. Paties sapnuotojo tamsioji pusė. Rezgamos intrigos. Moterų sapnuose tai gali būti nuoroda į motinystės konfliktą. Froido teigimu, voras simbolizuoja grėsmingą motiną, incesto su motina baimę.

Voratinklis: tam tikrais atvejais reikia elgtis labai atsargiai. Žmogus jaučiasi įkalintas. —► Labirintas.

Votis: tai nuoroda į menkavertiškumo kompleksus, kaip ir spuogas, —► pūlinys ir —► odos bėrimas. Pasišlykštėjimo simbolis. Tačiau sapne šis simbolis tiesiogine ar perkeltine prasme gali reikšti, kad jūsų kūnas apsivalo nuo nuodų ir kad bjaurėjimasis šiuo neteisingo požiūrio, nuslopintų jausmų ir kūno apsivalymo simboliu yra nepagrįstas. Turėtumėte džiaugtis, jei galite pamatyti savo nežinomąją (šešėlis) pusę. Jei kažkas jau įgavo tam tikrą išraišką, jūs galėsite pradėti tai kontroliuoti.

Voverė: žvitrus, baikštus ir smalsus žvėrelis, simbolizuojantis idėjas, planus ir lūkesčius. Gamtos ilgesys. Tradicinė (liaudies) interpretacija: laukia sunkus darbas.

Vulkanas: seksualinis susilaikymas, stresas ir iškrova. Tai „išbandymas ugnimi". Vidiniai klodai išsiveržia į išorę. Tai nuoroda į žmogaus troškimą susilieti su partneriu ir į skirtingų asmenybės dalių suvienijimą asmenybės tobulėjimo aspektu. Vulkano simbolis reiškia, kad sustabarėję dalykai, užsispyrimas vėl paverčiami laisvai tekančia srove.