Zebras:  derėtų į savo gyvenimą priimti tokias priešybes kaip juoda ir balta spalva arba stengtis jas aiškiai atskirti. Tradicinė (liaudies) interpretacija: draugų nuomonių skirtumai.

Zoologijos sodas: gilinimasis į savo gyvuliškąsias savybes. Gyvuliškasis pradas ANIMUS ir ANIMA prasme (moteriškoji ir vyriškoji sapnuotojo pusė).

Žaibas: žaibo blyksnis: staiga į galvą toptelėjusi mintis (žaibiška reakcija). 1619 m. lapkričio 10 d. susapnavęs žaibą, Dekartas suprato suvokimo esmę. Šia prasme žr. —► angelas. Galingas gamtos reiškinys: didžiulis susijaudinimas ir slopinimas, kuriuos padėtų įveikti žaibiški agresyvūs veiksmai; nekontroliuojama galingos energijos iškrova. Kivirčas (kažkam išrėžta nuomonė). Anot Artemidoro, žaibas reiškia gerą ženklą. Pagal Froidą, tai falo simbolis. Jungas taip pat teigė, kad viskas, kas susiję su trenksmu, taip pat turėtų būti traktuojama kaip falo simboliai.

Žaidimas: derėtų žaismingiau žvelgti į gyvenimą, nebūti tokiam rimtam. Gyvybingumas arba gyvenimo pakilimai ir nuosmukiai. Bendravimas ir įspėjimas apie paviršutiniškumą. Troškimas bendrauti.

Žaislas: vaikiškumas ir nebranda.

Žaizda: —► sužeidimas. Skausminga (emocinė) patirtis.

Žalia spalva: tai gyvenimo gamtos prieglobstyje simbolis. Tai, kas būna po nebrandumo stadijos.

Žaltys: -gyvatė. Žemesnioji gyvuliškojo gyvenimo pakopa. Neretai šis simbolis turi seksualinį atspalvį.

Žalvaris: —► metalas. Tai nuoroda į sėkmės ir materialinės gerovės troškimą. Tradicinė (liaudies) interpretacija: netikri draugai.

Žąsis: reiškia mergaitę, kaip ir —► saulutė (gėlė). Tik iš pirmo žvilgsnio tai neigiamas simbolis: „kvaila kaip žąsis"; kvailumas. Senovės egiptiečių mituose žąsis kartu su kiaušiniu reiškia atsiradimą (dievas Amonas vaizduojamas kaip žąsis). Senovės graikams ir romėnams žąsis reiškė vaisingumą ir gyvybingumą, tad iš tų laikų kilęs jaunos mergaitės kaip žąselės įvaizdis. Žąsis yra kartu ir šventas Afroditės paukštis, kuris paaukojamas vaisingumo dievui (Priapui). Antikos laikais žąsis buvo ne tik budrumo, bet ir santuokinės ištikimybės simbolis. Vokietijoje žąsis siejama su šv. Martyno vardu [vert: Šv. Martynas - paskutinė rudens šventė (lapkričio 11-oji), kai paprastai valgoma kepta žąsis], taigi toks sapnas artimai susijęs su auka ir gailestingumu. Mūsų dienomis žąsies simbolis sapne sietinas su trimis elementais: meile, auka ir vaisingumu. Pasakose, pvz., „Auksinė žąsis", žąsis paprastai reiškia vertybes, prie kurių esame prisirišę visa širdimi. Keltų mitologijoje žąsis ir —► gulbė reiškė pasiuntinį iš ano pasaulio. Dėl tos priežasties Bretanėje žąsiena nebuvo valgoma. Tai senovinis pateptųjų simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: geras ženklas.

Žebenkštis: greitumo simbolis. Tradicinė (liaudies) interpretacija: būtina pasisaugoti vadinamųjų draugų.

Želdynai / krūmynai: paslaptingumas (slėptis krūmuose). Apsauga nuo spontaniško atvirumo arba viešumo baimė. Moteriški jausmai, polinkiai ir troškimai (Vivijana įvilioja Merliną į gudobelės krūmus [vert: Artūro legendos]). Ar tas krūmas be lapų, o gal jis žydi? Ar tik krūmuose ar už to krūmo kažkas nesislepia (Dievas Mozę pašaukia iš degančio krūmo)?

Žemė: gamta, įsišaknijimas, ryšys su žeme, apsauga. Kažkokio dalyko pagrindas ir esmė. Žemės glėbyje auga viskas, tai motinystės ir vaisingumo simbolis. Atkreipkite dėmesį, kaip atrodo žemė: tai nuoroda į jus (pvz., molis, smėlis, puvenos). Giliai žemėje gyvena mūsų prisiminimai ir protėviai. Tai gali būti ir sunkiai suvokiamos tikrovės simbolis. „I Dzing" („Permainų knygoje"[vert.: seniausia žinoma filosofijos knyga, V a. pr. Kr.]) žemė laikoma nėštumo ir motinystės simboliu. Babiloniečių-šumerų požemio karalystės gyventojų maistas buvo žemė, panašiai teigiama ir šumerų „Epe apie Gilgamešą". Pagal Jungą, žemė ir molis yra požeminio pasaulio gyventojų maistas, nes kai žemė priima mirusįjį, jis pradeda maitintis žeme.

Žemėlapis: atlasas. Tai klausimas apie gebėjimą orientuotis gyvenime, kaip aiškinamas ir —► sankryžos simbolis. Gyvenimo planas. —► Knyga. Nuoroda į jame vaizduojamą vietovę simbolizuoja troškimą keliauti ir atostogų poreikį. Froido nuomone,  šis simbolis reiškia
žmogaus kūną.

Žemės drebėjimas: labai svarbus įvykis, stiprus dvasinis sukrėtimas. Dažnai tai gali būti nuoroda į griaunančias jėgas. Netikrumo ženklas. Jungo nuomone, tai visuomet reiškia lemiamą įtaką žmogaus požiūriui. Kažkas pasiekia žmogų, bet jis supras tai tik tuomet, jei pakeis požiūrį. Taigi toks sapnas beveik visuomet reiškia naujos pradžios galimybę.

Žemės rutulys: —► žemėlapis, —► rutulys. Troškimas keliauti. Žmogus ieško bendrų (globalių) sprendimų.

Žemutinis aukštas: sapnuotojui suteikiama galimybė užmegzti ryšį su pasąmone.

Ženklelis: priklausymo kažkam simbolis, kurį dažnai sapnuojame, jeigu jaučiamės atstumti. Ką simbolizuoja šis ženklelis? Kokią organizaciją? Gal jis suteiktas kaip apdovanojimas?

Žibintas: —► lempa. Simbolizuoja sąmonės šviesą, tai nuoroda, kad reikia atidžiau įsigilinti į problemas. Retkarčiais tai gali reikšti magnetizuojančią meilės jėgą. Tamsoje šviesa patraukia dėmesį (kaip šviesa traukia naktinius drugius).

Žibintuvėlis: —► šviesa. Žmogus nebegali pakęsti savo ar kito žmogaus tamsiosios pusės. Tačiau tai švieselė tamsoje, vilties šviesa.

Žibuoklė: kuklumas, tyra mergina ar moteris. Antra vertus, žibuoklės simbolis artimai susijęs su —► violetine spalva, kuri reiškia emancipaciją. Emancipuota moteris kaip sienų griovėja. Spalvos pavadinimas „violetinė" savo skambesiu primena lotynų kalbos žodį violatio ir yra nuoroda į prievartą bei išprievartavimą.

Židinys: lytinio gyvenimo suvaldymas, šeima ir namų jaukumas, plg. —► ugnis. Anot Froido, tai moteriško seksualumo simbolis.

Žiedas / žydėti: kaip ir —► pavasaris: džiaugsmas, pilnatvė, jausmų pasaulio kūniškasis aspektas, seksualumas (ypač moteriškasis). Froido nuomone, žiedas susijęs su moterišku seksualumu. Ypač svarbi žiedo spalva: balti žiedai simbolizuoja nekaltybę, o raudoni - lytinę brandą.

Žiedas / ratas: tai pasiruošimo priimti įsipareigojimus ir artimų ryšių simbolis. Žiedas simbolizuoja visumą, bet gali būti ir nuoroda į tuštybę.

Žiedinis kopūstas: savo forma jis primena smegenis: geriau apmąstyti ir pasverti veiksmai padės apsirūpinti, sukurti jaukius namus ir - kaip ir kitų daržovių simboliai - užtikrins gerą sveikatą.

Žiema: —► ledas, —► šaltis, —»• balta spalva.

Žiežirba: —► ugnis, —► liepsnos. Tai vadinamoji sielos kibirkštėlė, dieviškasis pradas žmoguje.

Žindyvė: maistas, jaukumas, artumas. Moterims tai paprastai reiškia apvaisinimo, —► nėštumo, —► vaikų troškimą. Vyrams tai dažnai reiškia moteriškumo ir ypač motinystės baimę.

Žirafa: kažkas ypatingo, tolimo ir egzotiško. Noras būti įžvalgiam, pralenkti kitus ir nebesijausti mažu vaiku. Bet turėtumėte atkreipti dėmesį, kad galva ir kūnas nepaprastai nutolę vienas nuo kito.

Žirklės: intelektualumas ir gebėjimas atskirti (kažkas nukerpama). Tačiau tai dažna nuoroda ir į susikaupusią agresiją. Psichoanalitikų nuomone, žirklės, kaip ir visi duriantys daiktai, simbolizuoja vyrišką seksualumą. Mano nuomone, žirklės greičiau simbolizuoja grėsmę vyriškumui, nes jomis apkarpoma - kastruojama. Tradicinė (liaudies) interpretacija: įspėjimas apie netinkamus draugus.

Žirnis: moteriško seksualumo simbolis (klitoris). Jus lengva suklaidinti, esate labai jautrus (pasaka „Princesė ant žirnio"). O pagal „Pelenę" posakis „skaičiuoti žirnius" suprantamas kaip smulkmeniškumas, ribotumas. Toks sapnas gali reikšti ir tikslumą bei atidumą smulkmenoms. Tradicinė (liaudies) interpretacija: reiškia laimę, tik reikia truputėlio kantrybės.

Žiurkė: įspėjimo ženklas sapne, kankinančios abejonės ir mintys. Jei šį simbolį sapnuojate gana dažnai ir jei tai susiję su baime, reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju.

Žiūronai: Nepulkite į paniką dėl mažiausios smulkmenos, pasistenkite nelaikyti problemų didesnėmis, nei iš tikrųjų yra. Atidžiau įsižiūrėkite į ateitį. Pasistenkite kažką prisileisti arčiau, pažadinti prisiminimus. Sąlyčio su pasąmone ieškojimas. Aiškesnis savaime suprantamų dalykų vertinimas.

Žiūrovas: tai saviraiškos ir ekstremalaus ekshibicionizmo simbolis. Neretai šis sapnas rodo norą išgarsėti. Antra vertus, tai savojo pasaulio ir tikro „Aš" paieškų simbolis. Tai gali būti kažkieno perpasakotos (kažkieno interpretuotos) naujienos, kurios nuo televizijos priklausomoje visuomenėje pakeičia tikrovės pojūtį.

Žlugimas: žmogus pasineria į savo jausmų ir / arba instinktų pasaulį, tie instinktai jį užvaldo. Tačiau tai galimybė geriau pažinti save. —► Povandeninis laivas, —► pelkė, —► nardymas.

Žolė: augimas, ryšys su gamta ir žeme. Kažkas, kas stipriai įsišakniję. Labai svarbu, kaip atrodo žolė. Vešli žalia žolė reiškia sveikatą, sudžiūvusi ir sutrypta žolė - nepasitenkinimą ir ligą, aukšta, apleista žolė - nerealias idėjas.

Žongliravimas: bandote gyvenime žongliruoti ir stengiatės, kad nenukristų nė vienas kamuoliukas? Jei sapne žongliruojama kamuoliukais, dažniausiai reiškia, kad reikia stengtis išlaikyti energetinių centrų dinamiką. Visuose gyvenimo lygmenyse turite demonstruoti sugebėjimą elgtis žaismingai ir išlaikyti pusiausvyrą tarp siekiamų tikslų ir instinktų. Antra vertus, šis simbolis gali reikšti neryžtingumą.

Žuvis /žvejas/ žvejoti: —► angelas, —► jūra. Tai giluminis mūsų dvasios ir jausmų pasaulis, nes žuvys gyvena —► vandens gelmėse. Žuvims būdingas bruožas - pastovumas, nes jos visą gyvenimą praleidžia vandenyje (jausmų pasaulyje). Žuvys dažniausiai yra ėdrūs ir nepaprastai vislūs gyvūnai; jos miega atmerktomis akimis ir net miegodamos reaguoja į aplinkinį pasaulį. Kai kurios žuvys, nelygu aplinka, sugeba keisti savo spalvą. Tai didelio jausmingumo simbolis. Bet žuvys yra šaltos ir sunkiai pagaunamos. Iš esmės čia gali tikti astrologinio Žuvų ženklo charakteristika, nes šio ženklo atstovams būdingas jausmų vandenynas, įtarumas ir pasitikėjimas, du priešingi poliai: pergalė prieš save ir savigyna. Žuvis gali reikšti ir chaosą, net absurdą arba tikėjimą, prietarus ir netikėjimą (plg. Fiebig, Johannes: Die Fische in uns. Glaube und Vertrauen, Konigsforde 1991). Jeigu ėjote žvejoti, tai ką sugavote? Mažos žuvelės reiškia mažą —► grobį, didelės žuvys pranašauja didelį grobį. Žvejas stengiasi pagauti mūsų sielos turinį (žr. „Parsifalis" - Amfortas, žuvų valdovas). Nuo neatmenamų laikų Kinijoje žuvis laikoma vaisingumo simboliu. Senovės babiloniečiams žuvis simbolizavo falą. Tradicija, kad penktadieniais valgoma žuvis, kilo iš deivės Veneros ar Ištar -babiloniečių žvejybos deivės laikų. Anot Artemidoro, negyvos žuvys simbolizuoja prarastas viltis. Žuvies simbolis susijęs su Kristaus gyvenimu. Be to, pavasaris bei krikščionybės ištakos prasideda astrologiniame Žuvų ženkle. Airių mitologijoje randamas lašišos kaip išminties simbolis. Psichoanalitikai žuvį laiko vyriško seksualumo simboliu. Jei patys save sapne matote kaip žuvį, tai, anot Jungo, —► vandenyje galite atsinaujinti. Psichoanalitikai (Jungas) suvokia žuvį kaip visumos simbolį. Ji atspindi sapnuotojo asmenybę, ypač jo seksualinių išgyvenimų pasaulį. Jungo nuomone, žuvys prilygintinos mintims ir spėlionėms, kylančioms iš pasąmonės. Pasakoje „Apie auksinę žuvelę" žvejui pavyksta sugauti žuvelę, kuri gali išpildyti bet kokį norą.

Žvaigždė: —► šviesa, —► kometa. Branduolys, vadovavimas ir viltis. Žvaigždės simbolis sapnuose ir pasakose beveik visuomet siejamas su herojaus likimu (gimęs po laiminga ar nelaiminga žvaigžde). Tiek pasakos herojus, tiek sapnuotojas seka savo žvaigždę, t. y. žmogus vadovaujasi savo troškimais ir vidinėmis nuostatomis ir siekia, kad gyvenimas taptų šviesus ir spindėtų. Sekti savo žvaigždę reiškia aiškų gyvenimo ir savo poreikių suvokimą. Jei žmogus vadovaujasi troškimais, norais ir poreikiais, jis gali daryti netradicinius sprendimus, kurie savo ruožtu leidžia sukaupti naują patirtį ir pajusti gyvenimo pilnatvę. Žodis „žvaigždė" - senas žodis, iki šiol gyvuojantis visose germanų kalbose, žinomas graikų, lotynų, keltų ir armėnų kalbose. „Žvaigždė" reiškia tai, kas išbarstyta danguje. Žvaigždės danguje pasklinda tuomet, kai nusileidžia —► saulė - sąmonės simbolis. Žvaigždės yra tamsos „šviesa". Senovės Indijoje šis sapno simbolis reiškė ligą. Renesanso mokslininko Ž. Kardano (G. Cardano) (žr. —► beždžionė) aprašytame sapne krintanti žvaigždė reiškė gimimą (Apokalipsėje žvaigždė krinta į šulinį, Gilgamešas [vert.: šumerų epas] taip pat aprašė, kaip žvaigždė krinta ant žemės). Žvaigždė yra nuoroda į žymios asmenybės gimimą.

Žvakė: tai gyvenimo simbolis (gyvenimo šviesa), ypač jei žvakė dega. Tai gali reikšti ir ypatingą šventę. —* Šviesa. Nuo senų senovės tai vyriško seksualumo, o Froido nuomone, penio simbolis (anot Froido, sulaužyta žvakė simbolizuoja impotenciją).

Žvakidė: tai priemonė, padedanti nušviesti kelią ir geriau suvokti.

Žvejoti: meškerė. Tiesos, išminties ir vaisingumo ieškojimas (—► žuvis).

Žvilgsnis: —► akys. Suvokimas. Ką turėtumėte geriau apžiūrėti? Kas turėtų (labiau) atkreipti į jus dėmesį?

Žvyras: —► pinigai. Tačiau tai gali būti sapnas, reiškiantis sunkiai įveikiamas kliūtis. Tai —► žemės dalis, nuoroda į —► materija ir medžiagines savybes.

Žvirblis: paslaptys (kurios išplepamos). —»• Paukštis, —► nykštukas.